Światowy dzień Ady Lovelace – Collegium Da Vinci Poznań
Treść Menu ogólne Menu studiów Stopka

Światowy dzień Ady Lovelace

Dzień ten obchodzimy w celu uczczenia roli Kobiet w Nauce, Technologii, Inżynierii, Matematyce, a w Collegium Da Vinci również w Sztuce (Women in STEM & Art)

8 października 2019 roku obchodzimy Światowy dzień Ady Lovelace.

Jest on obchodzony od 2009 roku.

Wbrew powszechnej opinii, że programowanie jest domeną mężczyzn, za pierwszego programistę, a właściwie programistkę uznawana jest kobieta – Ada Lovelace (1815-1852), brytyjska hrabina. Ada była informatykiem i matematykiem, stworzyła pierwszy w historii algorytm, który miał zostać wykonany przez mechaniczny komputer Charlesa Babbage’a, zwany maszyną analityczną. Pierwsze takie urządzenie wg planów Babbage’a zostało zbudowane dopiero przez Muzeum Nauki w Londynie w latach 1989-1991. Urządzenie okazało się sprawne i dokonywało obliczeń z dokładnością do 31 cyfr.

Od imienia Ady Lovelace pochodzi m.in. nazwa języka programowania wysokiego poziomu: Ada.

Ojcem Ady Lovelace był jeden z największych angielskich poetów i dramaturgów – lord Byron, a ona była także poetką. Lovelace często kwestionowała podstawowe założenia przez łączenie poezji i nauki. Wierzyła, że intuicja i wyobraźnia są kluczowe dla efektywnego korzystania z matematycznych i naukowych konceptów. Ceniła metafizykę na równi z matematyką, widząc w obu narzędzia do poznawania otaczającego nas świata. Łącząc poezję z matematyką, Ada opisywała swoje podejście jako „naukę poetycką” (ang. poetical science), a siebie jako „analityka i metafizyka”.

Pani Profesor Izabella Gustowska, wykładowczyni na kierunku grafika w Collegium Da Vinci,  dla uczczenia Światowego Dnia Ady Lovelace – prekursorki pracy kobiet na polu nauk ścisłych czy inżynierii, przygotowała film z udziałem wykładowczyń CDV, które podzieliły się swoimi osobistymi historiami.

Jest to swego rodzaju apel do innych kobiet, aby nie bały się konkurować z mężczyznami na polu nauk ścisłych i sztuki.

Dowiedz się więcej o Adzie.