Konkurs dla studentów i absolwentów CDV na mural SPOŁEM – Collegium Da Vinci Poznań

Konkurs dla studentów i absolwentów CDV na mural SPOŁEM

Konkurs skierowany jest do pełnoletnich studentów oraz absolwentów Collegium da Vinci, którzy nie przekroczyli 30 roku życia. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

Termin nadsyłania prac to 9.06.2024 r. do godz. 23:59

Tematem konkursu jest idea spółdzielczości. Uczestnicy konkursu mogą rozumieć ją w kontekście handlu i formy organizacyjnej sklepów Społem PSS w Poznaniu, ale mogą też traktować ją bardziej ogólnie. Poprzez ideę spółdzielczości organizatorzy rozumieją takie wartości jak: wspólne działanie na rzecz dobra wspólnego, kooperację, szacunek dla różnych uczestników życia społecznego, solidaryzm społeczny, szacunek dla tradycji, lokalności, dobrego sąsiedztwa i zrównoważonego rozwoju.

Zwycięzcom przysługują dwie równorzędne nagrody o wartości 1000 zł

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu i zgłoszeń znajdują się w regulaminie.

Brief video do konkursu na mural SPOŁEM

Konkurs skierowany jest do pełnoletnich studentów oraz absolwentów Collegium da Vinci, którzy nie przekroczyli 30 roku życia. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.