Monika Chajec CDV BIZNES – Collegium Da Vinci Poznań

Monika Chajec CDV BIZNES

Adwokat, trener

Szkolenia

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa, ustaw, regulaminów systemów/ aplikacji/ stron oraz wykorzystywania wizerunku. Prowadzi autorskie szkolenia dla działów IT (głównie w zakresie umów Agile) oraz artystów. Prowadzi doradztwo w zakresie umów z zakresu praw autorskich i ochrony konkurencji. Adwokatka i właścicielka Studia Adwokackiego – butikowej kancelarii, w której jest tworzona ochrona prawna dla twórców biznesu, sztuki i IT.