Weronika Dopierała-Kalińska | Collegium Da Vinci Poznań

Weronika Dopierała-Kalińska

Wykładowca

O mnie

Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, obecnie doktorantka w naukach o komunikacji społecznej i mediach na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od marca 2018 do sierpnia 2020 roku specjalistka ds. promocji oraz obsługi mediów społecznościowych w Gabinecie Prezydenta Urzędu Miasta Poznania (Oddział Promocji oraz Biuro Prasowe), członkini redakcji czasopisma naukowego Com.press oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów).

Zawodowo i naukowo zajmuję się mediami, a w szczególności procesami zachodzącymi w sieci, fascynują mnie nowe możliwości komunikacyjne.

Ciekawi mnie

Ciekawią mnie ludzie i sposób, w jaki się komunikują, w szczególności używając nowych technologii. Poza nauką pasjonuję się roślinami, ciągle powiększająca się kolekcja doniczek jest sposobem na oderwanie się od biegu dnia codziennego.