Hanna Caplewska CDV BIZNES – Collegium Da Vinci Poznań

Hanna Caplewska CDV BIZNES

Doradca, coach, trener

Doradztwo personalne | szkolenia

Specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie z zakresu kompetencji miękkich, leadership, zarządzania przez cele, rozwiązywania konfliktów, budowania relacji i komunikacji w firmach. Specjalistka w zakresie executive coaching i job shadowing. Doradca biznesowy dla niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem oraz menedżerów. Zajmuje się też rozwijaniem kompetencji pracowników, przygotowywaniem do wejścia na rynek pracy, zmianą zawodu, awansu, definiowaniem i wykorzystywaniem talentów.