Zarządzanie w organizacji procesowej – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Ośrodki zamiejscowe | Szczecin

Zarządzanie w organizacji procesowej

 „Zarządzanie procesowe jest ukierunkowane na długookresowe korzyści. Stanowi kompleksowa metodę zarządzania zasadniczymi obszarami przedsiębiorstwa. Jednym z kluczowych czynników sukcesu we wdrożeniu podejścia procesowego jest kompetentny zespół. Podejście procesowe stwarza największą możliwość realizowania się przez pracę, wpływa na motywację wewnętrzną i zadowolenie. Wymaga stałego monitorowania i doskonalenia tylko w ten sposób organizacje unikną niepowodzeń wdrożeń procesowych, które zdaniem amerykańskich badaczy dotyczą 60-70%.”

Joanna Mesjasz

Kierownik merytoryczny kierunku

 

 

Dla kogo

Kompetencje procesowe należą do grupy kompetencji przyszłości, które będą oczekiwane od większości pracowników organizacji, a zwłaszcza kadry menedżerskiej i specjalistycznej. Zapraszamy więc wszystkich, którzy chcą się doskonalić, podejmować nowe wyzwania biznesowe, awansować i tworzyć organizacje o wysokiej zdolności do konkurowania na zmieniających się rynkach.

Dlaczego warto

 • Studia mają charakter praktyczny – zdobywamy wiedzę i wykorzystujemy ją w działaniu od razu konfrontując z aktualizowanym stale doświadczeniem wykładowców i partnerów kierunku.
 • Priorytetem jest nastawienie na umocowaną w gruntownej wiedzy pracę projektową, zwiększającą poziom kompetencji – w trakcie studiów realizowane są projekty symulacyjne indywidualne i zespołowe.
 • Unikatowe na rynku podejście do kształtowania kompetencji procesowych organizacji.
 • Autorskie podejście do wdrażania zarządzania procesowego w warunkach polskich przedsiębiorstw.
 • Rozszerzone zagadnienia analityczne – controlling procesów.
 • Rzadko oferowane, a niezwykle ważne zarządzanie zespołami w organizacjach procesowych.
 • Kształtowanie kultury procesowej.
 • Zajęcia praktyczne – oparty o model warsztatów, symulacji, projektowania doświadczeń i projektowe podejście
 • Zajęcia prowadzone przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem biznesowym.
 • Prezentacje rzeczywistych wdrożeń przez menedżerów organizacji procesowych.

Opis

 • Manager, lider procesów biznesowych
 • Ekspert procesowy
 • Kierownik zespołów wdrożeniowych
 • Analityk procesowy
 • Kontroler procesowy
 • HR partner w organizacjach procesowych
 • Specjalista pracujący procesowo
 • Członek zespołów wdrożeniowych
 • Lider zmian w organizacji

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę:

 • Z zakresu zarządzania procesowego.
 • W zakresie przygotowywania wdrożeń procesowych w organizacji.
 • Na temat zarządzania zmianą.
 • Dotycząca praktycznego przygotowania organizacji procesowej do efektywnego konkurowania na rynku.
 • Na temat kształtowania systemu społecznego organizacji procesowej  i budowania procesowej kultury organizacyjnej.
 • W zakresie controllingu procesów.
 • Projektowania wdrożeń procesowych w organizacji.
 • Modelowania i mapowanie procesów.
 • Projektowania struktur  wokół procesów.
 • Zarządzania zmianą.
 • Wdrożenia controllingu procesów.
 • Zarządzania jakością w procesach.
 • Ciągłego doskonalenia procesów.
 • Stosowania narzędzi wspomagających zarządzanie procesowe.
 • Kształtowania kompetencji pracowników niezbędnych w podejściu procesowym.

Program studiów

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 180

  Liczba godzin dydaktycznych

Program

 • Elementy zarządzania strategicznego
 • Wprowadzenie do zarządzania zmianami
 • Zarządzanie zmianami w praktyce organizacyjnej
 • Wprowadzenie do zarządzania procesami organizacji
 • Podstawy zarządzania procesami w organizacji
 • Modelowanie
 • Role procesowe i ich znaczenie
 • Wprowadzenie do mapowania procesów
 • Zarządzanie procesami jako projekt
 • Controlling w procesach
 • Doskonalenie procesów
 • Zarządzanie ryzykiem w procesach
 • Efektywne wdrażanie podejścia procesowego
 • Trening mapowania w procesach
 • Inauguracja

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studiów jest obowiązkowy udział w zajęciach, prace międzyzjazdowe, napisanie i obrona projektowej pracy dyplomowej z zakresu zarządzania procesowego.

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzanie w organizacji procesowej

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2020/21 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

 

Wpisowe

 • 0 PLN
  do 30 września 2020
 • 85 PLN
  od 1 października 2020

Czesne

 • 4200 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  2100 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  420 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 420 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wydrukować i wypełnić poniższe dokumenty rekrutacyjne:

By dopełnić proces rekrutacji zarejestruj się w formularzu rekrutacyjnym i uzupełnij wszystkie dane.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer będzie przesłany przez Ośrodek po otrzymaniu dokumentów w formie papierowej).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane i wypełnione),
 • ankieta osobowa (wydrukowana i wypełniona),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane i wypełnione),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A) 70–035 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A)

70–035 Szczecin

Sekretariat czynny:

w soboty w godzinach 9.00 – 15.00

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.