Tutoring i coaching w edukacji - Szczecin | Collegium Da Vinci

Tutoring i coaching w edukacji

Podyplomowe Ośrodki zamiejscowe | Szczecin

Celem głównym studiów jest przygotowanie Słuchaczy do prowadzenia indywidualnego, grupowego i zespołowego coachingu i tutoringu w szkole i innych placówkach oświatowych oraz pokazanie różnych podejść, odmian i stylów stosowanych w coachingu, a także zaprezentowanie poszczególnych metod, technik i narzędzi stosowanych w coachingu i tutoringu.

Jeśli chcesz popracować nad sobą, nad swoim rozwojem, po to, by lepiej zrozumieć  innych – to też są studia dla Ciebie

Tutaj nie skupiamy się na deficytach, i na tym, czego nie możemy zmienić. Tutaj bazujemy na zasobach, czyli na tym, na czym możemy budować (nie znaczy to jednak, że deficyt, w tym podejściu, nie okaże się zasobem). Tutaj znajdziesz i odkryjesz siebie na nowo. Doświadczysz tego, co zależy w 100% od Ciebie, a to na co nie masz wpływu – po prostu zostawisz. Później będziesz tego uczyć innych. To studia dla tych, którzy chcą zmieniać świat, zaczynając od zmiany siebie i w sobie, bo w tym upatrują sens swojej pracy.

 

 

Dla kogo?

Jeśli jesteś  pasjonatem zawodu nauczycielskiego, jeśli upatrujesz w nim przede wszystkim misji  niesienia pomocy i wsparcia, opiekowania się i zatroskania, uczenia odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji za jej brak – to, to są studia, które, umocnią w tobie te pasje, i pokażą, że idziesz w dobrym kierunku.

Jeśli w imię tej zawodowej pasji nie ma w Tobie zgody na stagnację, rutynę zawodową i konserwatywną tradycję edukacyjną – to też są to studia dla Ciebie, i wreszcie, jeśli masz dość narzekania i poczucia bezsilności, i chcesz wziąć życie w swoje ręce, chcesz zmiany – to na pewno są to studia dla Ciebie.

Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.

Opis

Umiejętności zawodowe, jakie uzyskuje absolwent studiów

 • poznanie narzędzi, które świetnie sprawdzają się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym
 • zdobycie umiejętności w zakresie prowadzenia sesji coachingowej i tutoringowej
 • wyćwiczenie umiejętności stosowania metod i technik stosowanych w coachingu i tutoringu
 • dokonanie samooceny i autodiagnozy oraz analizy własnych zasobów i deficytów wymagających doskonalenia
 • wejście w rzeczywisty proces coachingowy i tutoaringowy.

Wymagane od kandydatów

 • ukończone studia wyższe I stopnia.

Program studiów

Studia podyplomowe

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 245

  Liczba godzin dydaktycznych

Program studiów

MODUŁ  I – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

 • Efektywna autoprezentacja i kształtowanie własnego wizerunku.
 • Komunikowanie własnych emocji, potrzeb w sposób jasny i społecznie akceptowany.
 • Adekwatne reagowanie na krytykę i umiejętne wyrażanie jej, asertywne realizowanie własnych interesów.
 • Inicjowanie i podtrzymywanie satysfakcjonujących więzi prywatnych i profesjonalnych, trafna percepcja zachowań i intencji innych ludzi.
 • Aktywne słuchanie, okazywanie empatii, zdolność współdziałania w zespole.
 • Skuteczne negocjowanie warunków współpracy, umiejętne rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych.
 • Wywieranie pożądanego wpływu na innych ludzi.

MODUŁ  II – PODSTAWY TEORETYCZNE COACHINGU I TUTORINGU

 • Istota coachingu i tutoringu – ważne pojęcia, cele, zadania, funkcje, podstawowe różnice pomiędzy coachingiem, a tutoringiem, rodzaje i zasady.
 • Psychologiczne podstawy coachingu i tutoringu.
 • Wartości i przekonania w pracy coacha i tutora.
 • Coach i tutor – cechy osobowościowe i kompetencje.
 • Kodeks etyczny i postawa coacha i tutora.
 • Sytuacje coachingowe i tutoringowe – bariery w pracy, opór w coachingu i tutoringu.
 • Sposoby uczenia się osoby coachowanej.
 • Korzyści coachingu i tutoringu.
 • Instytucje wspierające pracę coacha i tutora.

MODUŁ III – COACHING I MENTORING W PRAKTYCE

 • Proces i struktura coachingu i mentoringu.
 • Relacja: coach – osoba coachowana; tutor – osoba tutoringowana.
 • Diagnoza potrzeb klienta, kontraktowanie usług.
 • Etapy procesu coachingowego i mentoringowego.
 • Rejestracja przebiegu sesji.
 • Dokumentowanie zmian w coachingu i mentoringu.
 • Narzędzia coacha i mentora.
 • Praca z oporem coachowanego.
 • Action Learnig.
 • Coaching grupowy, dynamika procesów grupowych.
 • Coaching strategiczny.

MODUŁ IV – DYPLOMOWY

 • Superwizja.
 • Mikronauczanie.
 • Warsztat dyplomowy.

Warunki zaliczenia

 • złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń;
 • 100 % frekwencja na treningach i warsztatach;
 • rozmowa kompetencyjna;
 • udział w sesji podsumowującej w formie prezentacji portfolio Słuchacza będącego wynikiem efektów przebiegu studiów.

Opłaty

za studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023.

Tutoring i coaching w edukacji

Na opłaty za studia składają się opłata wpisowa i czesne.

Opłata wpisowa

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2022
 • 150 PLN
  od 1 września 2022

Czesne

 • 3 000 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1 500 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  300 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 300 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty wpisowej – KROK 2 oraz złożyć wymagane dokumenty – KROK 3

Opłatę wpisową  należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. generała Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy Słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podpisane podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze umowy o kształceniu wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższych (tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty wpisowej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy Słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów złożyć w Biurze Rekrutacji, Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A) 70–035 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A)

70–035 Szczecin

Sekretariat czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.