Tutoring i coaching w edukacji - Szczecin | Collegium Da Vinci

Tutoring i coaching w edukacji

Podyplomowe Ośrodki zamiejscowe | Szczecin

Celem głównym studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia indywidualnego, grupowego i zespołowego coachingu i tutoringu  w szkole i innych placówkach oświatowych oraz pokazanie różnych podejść, odmian i stylów stosowanych w coachingu, a także zaprezentowanie poszczególnych metod, technik i narzędzi stosowanych w coachingu i tutoringu.

Jeśli chcesz popracować nad sobą, nad swoim rozwojem, po to, by  lepiej zrozumieć  innych – to też są studia dla Ciebie

Tutaj nie skupiamy się na deficytach, i na tym, czego nie możemy zmienić. Tutaj bazujemy na zasobach, czyli na tym, na czym możemy budować ( nie znaczy to jednak, że deficyt, w tym podejściu, nie okaże się zasobem) Tutaj znajdziesz i odkryjesz siebie na nowo. Doświadczysz tego, co zależy w 100% od Ciebie, a to na co nie masz wpływu – po prostu zostawisz. Później będziesz tego uczyć innych. To studia dla tych, którzy chcą zmieniać świat, zaczynając od zmiany siebie i w sobie, bo w tym upatrują sens swojej pracy.

 

 

Dla kogo?

Jeśli jesteś  pasjonatem zawodu nauczycielskiego, jeśli upatrujesz  w nim przede wszystkim misji  niesienia pomocy i wsparcia, opiekowania się i zatroskania, uczenia odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji za jej brak – to, to są studia, które, umocnią w tobie te pasję, i pokażą, że idziesz w dobrym kierunku.

Jeśli w imię tej zawodowej pasji nie ma w Tobie zgody na stagnację, rutynę zawodową i konserwatywną tradycję edukacyjną – to też są to studia dla Ciebie, i wreszcie, jeśli masz dość narzekania i poczucia bezsilności, i chcesz wziąć życie w swoje ręce, chcesz zmiany – to na pewno są to studia dla Ciebie.

Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.

Opis

Umiejętności zawodowe, jakie uzyskuje absolwent studiów

 • poznanie narzędzi, które świetnie sprawdzają się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym
 • zdobycie umiejętności w zakresie prowadzenia sesji coachingowej i tutoringowej
 • wyćwiczenie umiejętności stosowania metod i technik stosowanych w coachingu i tutoringu
 • dokonanie samooceny i autodiagnozy oraz analizy własnych zasobów i deficytów wymagających doskonalenia
 • wejście w rzeczywisty proces coachingowy i tutoaringowy.

Wymagane od kandydatów

 • ukończone studia wyższe I stopnia.

Program studiów

Studia podyplomowe

Zajęcia się na poziomie weekendowym.

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 245

  Liczba godzin dydaktycznych

Realizowane zagadnienia m.in.:

MODUŁ  I – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

 • efektywna autoprezentacja i kształtowanie własnego wizerunku
 • komunikowanie własnych emocji, potrzeb w sposób jasny i społecznie akceptowany
 • adekwatne reagowanie na krytykę i umiejętne wyrażanie jej, asertywne realizowanie własnych interesów
 • inicjowanie i podtrzymywanie satysfakcjonujących więzi prywatnych i profesjonalnych, trafna percepcja zachowań i intencji innych ludzi
 • aktywne słuchanie, okazywanie empatii, zdolność współdziałania w zespole
 • skuteczne negocjowanie warunków współpracy, umiejętne rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych
 • wywieranie pożądanego wpływu na innych ludzi.

MODUŁ  II – PODSTAWY TEORETYCZNE COACHINGU I TUTORINGU

 • istota coachingu i tutoringu – ważne pojęcia, cele, zadania, funkcje, podstawowe różnice pomiędzy coachingiem, a tutoringiem, rodzaje i zasady
 • psychologiczne podstawy coachingu i tutoringu
 • wartości i przekonania w pracy coacha i tutora
 • coach i tutor – cechy osobowościowe i i kompetencje
 • kodeks etyczny i postawa coacha i tutora
 • sytuacje coachingowe i tutoringowe – bariery w pracy, opór w coachingu i tutoringu
 • sposoby uczenia się osoby coachowanej
 • korzyści coachingu i tutoringu
 • instytucje wspierające pracę coacha i tutora

MODUŁ III – COACHING I MENTORING W PRAKTYCE

 • proces i struktura coachingu i tutoringu
 • relacja: coach – osoba coachowana; tutor – osoba tutoringowana
 • diagnoza potrzeb klienta, kontraktowanie usług
 • etapy procesu coachingowego i tutoringowego
 • rejestracja przebiegu sesji
 • dokumentowanie zmian w coachingu i tutoringu
 • narzędzia coacha i tutora
 • praca z oporem coachowanego
 • Action Learnig
 • coaching grupowy, dynamika procesów grupowych
 • coaching strategiczny

MODUŁ IV – DYPLOMOWY

 • superwizja
 • mikronauczanie
 • warsztat dyplomowy

Wiodącymi metodami pracy są ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria oraz wsparcie Tutora.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa są:

 • złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń wraz z praktykami
 • 100 % frekwencja na treningach i warsztatach
 • rozmowa kompetencyjna
 • udział w sesji podsumowującej w formie prezentacji portfolio Słuchacza będącego wynikiem
 • efektów przebiegu studiów.

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023.

Tutoring i coaching w edukacji

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2022/23 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 12 lipca 2022
 • 200 PLN
  od 13 lipca 2022

Czesne

 • 3 000 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1 500 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  300 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 300 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby nauczyć się na studiach, należy podać stronę internetową formularz informacyjny, biuro rekrutacyjne – KROK 2 oraz biuro rekrutacyjne wymagane dokumenty – KROK

Opłatę rekrutacyjną  należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. generała Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty każdy każdy usłucz będzie bądż zapisu na  indywidualny numer konta  numer będzie przesyłany przez Ośrodek po dokumentacji w formie pisemnej.

Wymagane dokumenty:

 • podpisane podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane i wypełnione),
 • ankieta osobowa (wydrukowana i wypełniona),
 • dwa egzemplarze umowy o kształceniu wraz z ustępami podpisane na każdej stronie (wydrukowane i świadczone),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższych (wymagany tylko do wglądu),
 • Rezygnacja z opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie na poznaniu wiedzy każdy szczęśliwycz otrzymali drogę do przejścia.

Komplet dokumentów należy drukować w Biurze Rekrut, Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A) 70–035 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464, punkty w terminie wyznaczonym przez punkty wyznaczane przez 14 000 punktów rekrutacyjnych, przez osoby lub punkty przetargowe.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuprawnionego kierunku w przypadku akcji cesarskiego zgłoszenia.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A)

70–035 Szczecin

Sekretariat czynny:

w soboty w godzinach 9.00 – 15.00

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.