Terapia zajęciowa z arteterapią – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Ośrodki zamiejscowe | Szczecin

Terapia zajęciowa z arteterapią

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.

Studia  pozwalają na zdobycie dodatkowych kompetencji terapeutycznych wobec dzieci, młodzieży, osób dorosłych, wykorzystując terapię zajęciową i arteterapię w praktycznym zastosowaniu.

Kierunek przygotowuje studenta do pracy z pacjentem / klientem / podopiecznym. Student będzie miał doskonałą możliwość rozwoju umiejętności terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznego. W trakcie zajęć uczestnik m.in. nabędzie praktyki w zakresie racjonalnego planowania i realizacji zajęć w procesie edukacji, rehabilitacji kompleksowej, terapii wobec osób z trudnościami w codziennej egzystencji.

Kierunek i program studiów otrzymały rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego https://www.facebook.com/prezesPTT/

Studia skierowane są w szczególności do:

 • nauczycieli
 • pedagogów
 • terapeutów
 • pracowników socjalnych
 • pracowników służby zdrowia
 • pracowników instytucji działających na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych
 • osób pragnących zdobyć uprawnienia w zakresie terapii zajęciowej i arteterapii.
Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.

Opis

Absolwent uzyska kompetencje do pracy na stanowiskach pedagogicznych i terapeutycznych zgodnych z kierunkiem kształcenia, w placówkach oświatowych i wychowawczo-opiekuńczych (publicznych i niepublicznych).

Nauczyciel zyskuje dodatkowe uprawnienia instruktora – terapeuty zarówno w terapii zajęciowej jak i arteterapii w placówkach m.in.: służby zdrowia  (oddziałach szpitalnych) w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem/ uczniem/podopiecznym/pacjentem/klientem; w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, domach pomocy społecznej, ośrodkach funkcjonujących przy centrach pomocy rodzinie, organizacjach pozarządowych, ośrodkach wsparcia dla dzieci i młodzieży; pracowniach terapeutycznych np. informatycznej, audiowizualnej, teatralnej, plastycznej, muzycznej, technicznej, fotograficznej, kulinarnej, artystycznej, ogrodniczej i wielu innych.

Wymagane od kandydata

 • ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.

Program studiów

Studia podyplomowe

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

 

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 180

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 120 (w tym 30 praktyka grupowa)

  Liczba godzin praktyk

Program obejmuje m.in. zagadnienia:

 • Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Metody terapii zaburzeń rozwoju mowy
 • Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
 • Podstawy logopedii
 • Język migowy
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizacja terapii zajęciowej
 • Prowadzenie terapii zajęciowej
 • Metodyka pracy terapeuty zajęciowego
 • Metodyka pracy w arteterapii i terapiach kreatywnych
 • Arteterapia w medycynie i edukacji
 • Biblioterapia
 • Choreoterapia
 • Dramoterapia
 • Teatroterapia
 • Ergoterapia – prace dziewiarskie, krawieckie, hafciarskie i tkackie
 • Organizacja czasu wolnego i rekreacja

W trakcie realizacji studiów przewiduje się wizyty studyjne/praktykę grupową w placówkach terapeutycznych znacząco wzbogacającą świadomość zawodową przyszłych terapeutów.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa są:

 • złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń,
 • udział w sesji podsumowującej w formie prezentacji prac portfolio Słuchacza będącego wynikiem, efektem przebiegu studiów.

 

Kierownik studiów

Adam Urbaniak

Kierownik merytoryczny kierunku

Adam Urbaniak

Kierownik merytoryczny kierunku

rozwińPedagog, terapeuta, arteterapeuta, terapeuta zajęciowy, specjalista w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, posiadający certyfikat w zakresie psychologii klinicznej.

rozwińAutor publikacji w zakresie edukacji, arteterapii, procesu terapeutycznego wobec dzieci, młodzieży, osób dorosłych; diagnozy i terapii pedagogicznej; procesu rehabilitacji kompleksowej wobec osób niepełnosprawnych.
Od 2018 pełniący funkcję kierownika merytorycznego Podyplomowych Studiów dla Nauczycieli na kierunku „Terapia pedagogiczna” w Collegium Da Vinci.
W latach 2009-2013 dyrektor merytoryczny w Gabinecie Arteterapii i Pomocy Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim ;
2013-2016 dyrektor Centrum Diagnozy, Terapii i Osobistego Rozwoju Człowieka w Ostrowie Wielkopolskim.

rozwińOd 15 lat niezmiennie instruktor – terapeuta w Fundacji „Miłosierdzie” w Kaliszu, gdzie realizuje proces rehabilitacji kompleksowej wobec osób niepełnosprawnych.
Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, specjalistycznych warsztatów i szkoleń.
Członek towarzystw naukowych : Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.
Na przestrzeni ostatnich lat współpracował realizując zajęcia ze studentami – nauczycielami na studiach podyplomowych m.in. w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu, Toruńskiej Szkole Wyższej – Kolegium Jagiellońskim w Toruniu, Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie ; Instytucie Wolnej Myśli w Gdańsku oraz innych placówkach edukacyjnych, terapeutycznych.
Zainteresowania naukowe skupia wokół szeroko pojmowanej dydaktyki, edukacji, procesu kreatywności, diagnostyki pedagogicznej, psychologii.

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022.

Terapia zajęciowa z arteterapią

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2021/22 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2021
 • 85 PLN
  do 30 września 2021

Czesne

 • 2700 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1350 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  270 PLN
  płatnść w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 270 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer będzie przesłany przez ośrodek po otrzymaniu dokumentów w formie papierowej).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane i wypełnione),
 • ankieta osobowa (wydrukowana i wypełniona),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane i wypełnione),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A) 70–035 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A)

70–035 Szczecin

Sekretariat czynny:

w soboty w godzinach 9.00 – 15.00

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.