Terapia zajęciowa z arteterapią - Szczecin | Collegium Da Vinci

Terapia zajęciowa z arteterapią

Podyplomowe Ośrodki zamiejscowe | Szczecin

Studia pozwalają na przeprowadzanie, przeprowadzanie dobrych spotkań wobec młodzieży, rodziców dorosłych, dzieci integrujących się i arteterapię w kontaktach z kontaktem.

Kierunek studenta do pracy z pacjentem / klientem / podopiecznym. Student będzie miał możliwość rozwijania możliwości i możliwości możliwości społecznych. W trakcie zajęć ucznia m.in. nabędzie procedury w zakresie procedury realizacji i realizacji zajęć, rehabilitacji technologii, technologii wobec osób umiejętnych w edukacji w codziennej egzystencji.

Kierunek i program otrzymały rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego https://www.facebook.com/prezesPTT/

Studia skierowane są w szczególności do:

 • nauczycieli, pedagogów
 • terapeutów
 • pracowników socjalnych
 • pracowników służby zdrowia
 • instytucji działających na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych
 • wszystkich innych osób pragnących zdobyć uprawnienia w zakresie terapii zajęciowej i arteterapii.
Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.

Opis

 • Słuchacz posiada praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji procesu terapii zajęciowej.
 • Słuchacz będzie projektował autoterapeutyczny proces z unikatowym połączeniem z terapią zajęciową.
 • Słuchacz uzyskuje kompetencje w zakresie terapii zajęciowej i arteterapii w rozwoju twórczym kreatywnego nauczyciela.
 • Absolwent będzie mógł realizować  proces terapeutyczny z dzieckiem, podopiecznym, pacjentem, klientem.
 • Możliwość zatrudnienia w placówkach warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach wsparcia, placówkach służby zdrowia, klubach seniora, domach pomocy społecznej.

Wymagane od kandydatów

 • ukończone studia wyższe I stopnia.

Program studiów

Studia podyplomowe

Zajęcia się na poziomie weekendowym.

 

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 180

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 120 (w tym 30 praktyka grupowa)

  Liczba godzin praktyki

Program studiów obejmuje obszary tematyczne m.in.:

 • Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Metody terapii zaburzeń rozwoju mowy
 • Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
 • Podstawy logopedii
 • Język migowy
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizacja terapii zajęciowej
 • Prowadzenie terapii zajęciowej
 • Metodyka pracy terapeuty zajęciowego
 • Metodyka pracy w arteterapii i terapiach kreatywnych
 • Arteterapia w medycynie i edukacji
 • Biblioterapia
 • Choreoterapia
 • Dramoterapia
 • Teatroterapia
 • Ergoterapia – prace dziewiarskie, krawieckie, hafciarskie i tkackie
 • Organizacja czasu wolnego i rekreacja
 • Wizyty studyjne

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest:

 • złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń,
 • udział w sesji podsumowującej w formie prezentacji portfolio Słuchacza będącego wynikiem efektów przebiegu studiów.

Kierownik studiów

Adam Urbaniak

Kierownik merytoryczny kierunku

Adam Urbaniak

Kierownik merytoryczny kierunku

rozwińPedagog, terapeuta, arteterapeuta, terapeuta zajęciowy, specjalista w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, posiadający certyfikat w zakresie psychologii klinicznej.

rozwińAutor publikacji w zakresie edukacji, arteterapii, procesu terapeutycznego wobec dzieci, młodzieży, osób dorosłych; diagnozy i terapii pedagogicznej; procesu rehabilitacji kompleksowej wobec osób niepełnosprawnych.
Od 2018 pełniący funkcję kierownika merytorycznego Podyplomowych Studiów dla Nauczycieli na kierunku „Terapia pedagogiczna” w Collegium Da Vinci.
W latach 2009-2013 dyrektor merytoryczny w Gabinecie Arteterapii i Pomocy Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim ;
2013-2016 dyrektor Centrum Diagnozy, Terapii i Osobistego Rozwoju Człowieka w Ostrowie Wielkopolskim.

rozwińOd 15 lat niezmiennie instruktor – terapeuta w Fundacji „Miłosierdzie” w Kaliszu, gdzie realizuje proces rehabilitacji kompleksowej wobec osób niepełnosprawnych.
Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, specjalistycznych warsztatów i szkoleń.
Członek towarzystw naukowych : Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.
Na przestrzeni ostatnich lat współpracował realizując zajęcia ze studentami – nauczycielami na studiach podyplomowych m.in. w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu, Toruńskiej Szkole Wyższej – Kolegium Jagiellońskim w Toruniu, Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie ; Instytucie Wolnej Myśli w Gdańsku oraz innych placówkach edukacyjnych, terapeutycznych.
Zainteresowania naukowe skupia wokół szeroko pojmowanej dydaktyki, edukacji, procesu kreatywności, diagnostyki pedagogicznej, psychologii.

Partnerzy kierunku

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022.

Terapia zajęciowa z arteterapią

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2022/23 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 12 lipca 2022
 • 200 PLN
  od 13 lipca 2022

Czesne

 • 2900 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1450 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  290 PLN
  płatnść w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 290 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby uczyć się na studiach, należy podpisać stronę internetową formularz formularzowy , zatrudniać biuro rekrutacyjne – KROK 2 oraz rekrutować wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną  należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer będzie przesłany przez ośrodek po otrzymaniu dokumentów w formie papierowej).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane i wypełnione),
 • ankieta osobowa (wydrukowana i wypełniona),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane i wypełnione),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie na poznaniu wiedzy każdy szczęśliwycz otrzymali drogę do przejścia.

Komplet dokumentów należy drukować w Biurze Rekrut, Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A) 70–035 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464, punkty w terminie wyznaczonym przez punkty wyznaczane przez 14 000 punktów rekrutacyjnych, przez osoby lub punkty przetargowe.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuprawnionego kierunku w przypadku akcji cesarskiego zgłoszenia.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A)

70–035 Szczecin

Sekretariat czynny:

w soboty w godzinach 9.00 – 15.00

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.