Pedagoterapia i mediacje szkolne - Szczecin | Collegium Da Vinci

Pedagoterapia i mediacje szkolne

Podyplomowe Ośrodki zamiejscowe | Szczecin

Celem studiów jest rozwój i poszerzenie kompetencji wśród słuchaczy w zakresie praktycznego stosowania procesu terapii pedagogicznej z dzieckiem i  uczniem. Oswojenie Słuchacza z procesem mediacyjnym w edukacji stanowi kolejny prymarny cel w poszerzaniu osobistych kompetencji kandydata.

Studia kierowane są do:

 • pedagogów szkolnych
 • terapeutów pedagogicznych
 • nauczycieli – wychowawców klas
 • pozostałych nauczycieli pragnących poszerzyć zakres swoich kompetencji.
Studia adresowane są do osób legitymujących się wyższym wykształceniem na poziomie co najmniej I stopnia.

Opis

 • Studia mają charakter praktyczny – zdobywamy wiedzę i wykorzystujemy ją w działaniu od razu konfrontując z aktualizowanym stale doświadczeniem wykładowców i partnerów kierunku.
 • Priorytetem jest nastawienie na umocowaną w gruntownej wiedzy pracę projektową, zwiększającą poziom kompetencji – w trakcie studiów realizowane są projekty symulacyjne indywidualne i zespołowe .
 • Terapia pedagogiczna dzięki połączeniu jej z mediacją szkolną sprawia, że studia mają wysoce unikatowy charakter.
 • Dodatkowy aspekt mediacyjny sprawia, że uczestnik zostaje wyposażony w bogaty warsztat praktycznych umiejętności z uczniem, rodzicami, współpracownikami.
 • umiejętność realizacji terapii pedagogicznej w pracy z dzieckiem i uczniem
 • wiedza w obszarze szeroko pojmowanej mediacji szkolnej
 • wypracowanie własnych strategii komunikacyjnych i negocjacyjnych
 • prowadzenie mediacji w sytuacji konfliktu pomiędzy uczniami, rodzicami a także najbliższymi współpracownikami.

Absolwent powyższych studiów, będzie mógł wspierać dziecko w rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych, poprzez szereg oddziaływań o charakterze pedagogicznym nastawionych na:

 • rozpoznawanie przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych
 • niwelowanie trudności oraz na eliminowanie ujemnych konsekwencji
 • podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania.

Jeśli słuchacz jest nauczycielem przedmiotu czy innym specjalistą – będzie skuteczniej wykonywał swoje zadania.

Dodatkowym atutem jest poszerzenie kompetencji o zasady postępowania mediacyjnego. Studia stanowią doskonały fundament do ukończenia akademii mediacji w przyszłości na bazie zdobytych kompetencji w toku proponowanych studiów.

Program studiów

Studia podyplomowe

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 200

  Liczba godzin dydaktycznych

Program studiów obejmuje obszary tematyczne m.in.:

 • Diagnoza i metodyka pracy z dzieckiem
 • Mediacja szkolna
 • Diagnoza i metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Prawne podstawy terapii pedagogicznej
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i wyrównawcze – zaburzenia rozwoju ruchowego
 • Tutorial
 • Profilaktyka i psychoedukacja w pracy terapeuty
 • Terapia zajęciowa
 • Elementy terapii ręki
 • Integracja sensoryczna
 • Wizyty studyjne

Formy i metody zajęć:

 • wykłady konwersatoryjne
 • warsztaty
 • seminarium.

W czasie praktyki Słuchacze będę doskonalić kompetencje bezpośrednio w wybranych instytucjach – w zależności od składu grupy.

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest:

 • złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń,
 • udział w sesji podsumowującej w formie prezentacji portfolio Słuchacza będącego wynikiem efektów przebiegu studiów.

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023.

Pedagoterapia i mediacje szkolne

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2022/23 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 12 lipca 2022
 • 200 PLN
  od 13 lipca 2022

Czesne

 • 2 800 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1 400 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  280 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 280 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby nauczyć się studiować, należy odwołać się do strony internetowej formularz formularzowy, nawiązywać biuro rekrutacyjne – KROK 2 oraz biuro rekrutacyjne wymagane dokumenty – KROK

Opłatę rekrutacyjną  należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. generała Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy Słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy drukować w Biurze Rekrut, Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 B) 70–035 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464, punkty w terminie wyznaczonym przez punkty wyznaczane przez 14 000 punktów rekrutacyjnych, przez osoby lub punkty przetargowe.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuprawnionego kierunku w przypadku posiadania uprawnień do kontroli.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A)

70–035 Szczecin

Sekretariat czynny:

w soboty w godzinach 9.00 – 15.00

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.