Odnawialne źródła energii dla biznesu – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Ośrodki zamiejscowe | Szczecin

Odnawialne źródła energii dla biznesu

Celem Studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy  z obszaru technologii odnawialnych źródeł energii wraz z umiejętnością praktycznego wykorzystania wiedzy w rozwoju swojego biznesu.

Studia będą miejscem tworzenia ekosystemu osób  oraz instytucji zajmujących się Odnawialnymi Źródłami Energii w szczególności z Wielkopolski ale z oddziaływaniem na teren całego Kraju. Studia mogą stać się znaczącym elementem w sprawiedliwej transformacji regionu Wielkopolski wschodniej w stronę energetyki zielonej.

Adresatami kierunku są:

 • kadra managerska średniego i wysokiego szczebla
 • pracownicy administracji publicznej zaangażowani w projekty OZE
 • właściciele firm
 • instalatorzy fotowoltaiki.

Rynek Odnawialnych Źródeł Energii jest jednym z bardziej rozwijających się rynków w gospodarce w Polsce, Europie i na świecie. Dla przykładu rynek niemiecki, który również przyjmuje kadrę z Polski jest największym w Europie rynkiem odnawialnych źródeł energii. Szacuje się, że do 2030 r. moc instalacji PV w Niemczech wzrośnie do 162 GW. Dla porównania w Polsce to ok. 1GW. W tym czasie pojemność magazynów energii wzrośnie z 1 GWh do 15 GWh. Ważne jest to, że rozwój technologii fotowoltaicznych i magazynów energii będzie stymulował rynek pracy. Pojawią się nowe zawody i zapotrzebowanie na pracowników w tym obszarze wzrośnie. Szacuje się, że w 2030 r. zatrudnionych w branży OZE będzie 78 tys. pracowników i wzrost będzie o ok 300%*. Podobny trend można zauważyć również u nas. Dynamiczny rozwój technologii OZE wymaga jednak doświadczonej i wykształconej kadry, której brakuje na rynku pracy, w szczególności na poziomie pracowników średniego i wysokiego szczebla managerskiego.

*źródło: www.intersolar.de

Dlaczego warto

 • Studia mają charakter praktyczny – zdobywamy wiedzę i wykorzystujemy ją w działaniu od razu konfrontując z aktualizowanym stale doświadczeniem wykładowców i partnerów kierunku.
 • Priorytetem jest nastawienie na umocowaną w gruntownej wiedzy pracę projektową, zwiększającą poziom kompetencji – w trakcie studiów realizowane są projekty symulacyjne indywidualne i zespołowe.
 • Doświadczona kadra z nabytą wiedzą merytoryczną i praktyczną – zajęcia prowadzone są przez wykładowców, trenerów, managerów, którzy są cały czas aktywni zawodowo poza uczelnią, pracują w biznesie, prowadzą własne firmy i projekty OZE.
 • Wizyta referencyjna w firmie zajmującej się technologiami OZE lub wykorzystującej OZE.

Opis

Możliwe miejsca zatrudnienia absolwenta kierunku:

 • lokalne i centralne jednostki administracji zajmujących się OZE lub ochroną środowiska
 • firmy związane z projektowaniem oraz instalowaniem urządzeń wykorzystujących OZE
 • firmy zajmujące się eksploatacją urządzeń do pozyskiwania energii z OZE, w tym na farmach wiatrowych lub słonecznych, w biogazowniach, w biorafineriach
 • firmy zajmujące się doradztwem energetycznym oraz szkoleniami w zakresie OZE
 • jednostki zajmujące się edukacją ekologiczną
 • instytucje naukowo-badawcze
 • własna działalność gospodarcza.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę:

 • z zakresu technologii Odnawialnych Źródeł Energii, podziału, typów, przykładów zastosowań, w tym technologii wodorowych
 • z zakresu aktualnych rozwiązań związanych z fotowoltaiką (producenci, sprzęt, etc.), elektromobilnością oraz nowoczesnymi systemami grzewczymi
 • z pozyskiwania finansowania dla projektów OZE
 • z dostępności aktualnych programów dotacyjnych
 • z zakresu bezpieczeństwa technicznego i cyberbezpieczeństwa w OZE
 • z aktualnego stanu prawnego i planowanych zmian w ustawodawstwie
 • z zakresu doboru i wykorzystania nowoczesnych narzędzi do zarządzania projektami w tym projektami OZE
 •  projektowania instalacji fotowoltaicznych do pozyskiwania i przetwarzania energii z wykorzystaniem narzędzia EasySolar
 • skutecznej sprzedaży nowoczesnych usług i systemów OZE w tym instalacji fotowoltaicznych
 • pozyskiwania dotacji dla projektów OZE z wykorzystaniem funduszy unijnych, w tym „Czyste Powietrze”, „Słoneczne Dachy” oraz z programów operacyjnych, w tym Horizon 2020, NCBiR, PARP, WRPO, etc.
 • budowania nowoczesnych modeli biznesowych dla OZE
 • zarządzania projektami, w tym projektami OZE, z zastosowaniem nowoczesnych  narzędzi

Program studiów

Studia podyplomowe

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 185

  Liczba godzin dydaktycznych

Program studiów

 • Technologie przetwarzania energii z OZE (12 godz.)
 • Rynki hurtowe produktów energetycznych (12 godz.)
 • Zarządzanie projektami (12 godz.)
 • Metrologia w OZE (12 godz.)
 • Cyberbezpieczeństwo sieci przemysłowych (6 godz.)
 • Projektowanie instalacji fotowoltaicznych (16 godz.)
 • Aspekty techniczne projektowania farm fotowoltaicznych (12 godz.)
 • Prawo w energetyce odnawialnej (6 godz.)
 • Ekonomia w projektach OZE (6 godz.)
 • Bezpieczeństwo techniczne (4 godz.)
 • Współczesne modele biznesowe dla OZE (16 godz.)
 • Nowoczesne technologie grzewcze (12 godz.)
 • Pozyskiwanie dotacji dla projektów OZE (12 godz.)
 • Blockchain w energetyce (6 godz.)
 • Trendy w rozwoju technologii OZE (14 godz.)
 • Elektromobilność (10 godz.)
 • Technologie wodorowe (12 godz.)
 • Seminarium (5 godz.)

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studiów jest obowiązkowy udział w zajęciach oraz napisanie projektu praktycznego z wybranego przedmiotu.

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2021/2022.

Odnawialne źródła energii dla biznesu

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2021/22 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Wpisowe

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2021
 • 85 PLN
  do 30 września 2021

Czesne

 • 4 600 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  2 300 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  460 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 460 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer będzie przesłany przez Ośrodek po otrzymaniu dokumentów w formie papierowej).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane i wypełnione),
 • ankieta osobowa (wydrukowana i wypełniona),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane i wypełnione),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A) 70–035 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A)

70–035 Szczecin

Sekretariat czynny:

w soboty w godzinach 9.00 – 15.00

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.