Neurologopedia z elementami SI - Szczecin | Collegium Da Vinci

Neurologopedia z elementami SI

Podyplomowe Ośrodki zamiejscowe | Szczecin

Celem kierunku jest wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku pracy. Spotykamy coraz więcej przypadków patologii ciąży, wad genetycznych, chorób nowotworowych, wypadków komunikacyjnych gdzie potrzeba do terapii wykwalifikowanych specjalistów, czyli neurologopedów. Proponowane studia znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego. Uzyskane świadectwo stanowi licencję do kształtowania i rozwoju mowy w razie jej braku, usuwania jej różnych zaburzeń i patologii, a także kształtowania sprawności językowej u dzieci i dorosłych z trudnościami w komunikacji lub innymi problemami wynikającymi ze schorzeń neurologicznych

 

Studia są przeznaczone dla osób, które uzyskały stopień magistra logopedii lub posiadają tytuł magistra a uprawnienia zawodowe logopedy zdobyły w ramach:

 • Podyplomowych studiów logopedycznych.
 • W ramach studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku logopedia jako drugi kierunek studiów.
 • Specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich.

Absolwent podyplomowych studiów Neurologopedii ma uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych, Ośrodkach Wczesnej Interwencji jak również do posługiwania się terminem „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

Wymagane od kandydata: ukończone studia magisterskie na kierunku logopedia lub posiadanie tytułu magistra i uprawnienia zawodowe logopedy.

Opis

Wymagane od kandydata

Ukończone studia magisterskie na kierunku logopedia lub posiadanie tytułu magistra i uprawnienia zawodowe logopedy zdobyte w ramach:

 1. Podyplomowych studiów logopedycznych,
 2. Studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku logopedia jako drugi kierunek studiów,
 3. Specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich.

Kwalifikacje zawodowe, jakie uzyskuje absolwent studiów

Kwalifikacje neurologopedy – uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych, Ośrodkach Wczesnej Interwencji jak również do posługiwania się terminem „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

Program studiów

Studia podyplomowe

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

 • 3 semestry

  Czas trwania

 • 412

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 50

  Liczba godzin praktyk

Program studiów:

I. Przygotowanie merytoryczne (125 godz.)

 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego
 • Neurologiczne podstawy fizjologii i patologii rozwoju dzieci
 • Fizjoterapia-ocena i elementy terapii
 • Terapia polisensoryczna stymulująca rozwój dziecka
 • Elementy gerontologopedii, onkologopedii
 • Elektrostymulacje w neurologopedii
 • Dziecko dwujęzyczne u logopedy
 • Mowa a wysoka technologia
 • Podstawy psychiatrii. Zaburzenia mowy w chorobach psychicznych i otępiennych
 • Mowa osób laryngektomowanych
 • Zaburzenia mowy spowodowane nieprawidłowościami w budowie anatomicznej narządów mowy – dysglosja
 • Rodzic/Terapeuta – jak radzić sobie ze stresem
 • Warsztat pracy neurologopedy
 • Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym

II. Przygotowanie dydaktyczno – metodyczne (277 godz.)

 • Wczesna interwencja logopedyczna i wspomaganie dziecka przedwcześnie urodzonego
 • Neurologopedyczna diagnoza noworodków i niemowląt
 • Diagnoza i terapia u dzieci chorych neurologicznie, z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami sprzężonymi
 • Zastosowanie metody SI w terapii logopedycznej. Kinesjotaping w logopedii
 • Skuteczne a mniej znane metody wspierające terapię neurologopedyczną – One Brain, Orginal Play, Kamertony, Logorytmika, Feldenkrais, Taktylna
 • Mutyzm nowe wyzwanie dla terapeuty
 • Ocena i terapia neurologopedyczna dzieci z zespołem wad genetycznych
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna zaburzeń autystycznych
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób jąkających się i z innymi zaburzeniami płynności mówienia
 • Dysfagia – diagnoza i terapia
 • Sensomotoryczna Terapia Orofacjalna i terapia OPT
 • Zaburzenia mowy o typie afazji – dzieci, dorośli
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
 • Diagnoza i terapia dyzartrii- dzieci, dorośli
 • Metody pracy z dzieckiem niemówiącym

III. Tutorial (10 godz.)
IV. Praktyka (50 godz.) (praktyka grupowa 25 godz. będzie realizowana na terenie specjalistycznych placówek np.: szpitalne oddziały neurologiczne, przedszkola integracyjne etc.)

Formy i metody zajęć

Wiodącymi metodami pracy są ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria oraz wsparcie Tutora. Dzięki ich wiedzy, umiejętnościom i wieloletniemu doświadczeniu Słuchacz uczy się patrzeć na pacjenta w sposób holistyczny i potrafi zastosować w terapii szereg metod ( np. elementy Sensomotorycznej Terapii Orofacjalnej, OPT) ale też takich, które nie są tak popularne a nieraz stanowią jedyną możliwość dotarcia do pacjenta ( Feldenkrais, One Brain, Original Play, Kamertony, Taktylna itd). W czasie praktyki Słuchacz będzie kształtował kompetencje bezpośrednio  m.in.: w placówkach służby zdrowia, placówkach specjalnych czy przedszkolach integracyjnych.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa są:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami,
 • udział w sesji podsumowującej w formie prezentacji portfolio Słuchacza będącego wynikiem, efektów przebiegu studiów.

Kierownik merytoryczny kierunku

Elżbieta Strzelczak

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, w 2001 roku ukończyła podyplomowe studia w zakresie Logopedii a w 2007 roku studia w zakresie Neurologopedii na UMCS w Lublinie.  Brała udział w  licznych warsztatach i szkoleniach (m.in. z Kinezjologii, Dyna-Lingua M.S., Symultaniczno-sekwencyjnej, Werbo-tonalnej, MFS, treningu słuchowego F. Warnkego, masaży usprawniających, komunikacji alternatywnej).

Praktykę zawodową zdobywała między innymi w przedszkolach masowych i integracyjnych, szkole podstawowej jako wychowawca, nauczyciel, pedagog, logopeda. Wiele lat współpracowała z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji w Poznaniu, Ginekologiczno-Położniczym  Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetem  im. Adama Mickiewicza na  Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu.

Od 10 lat prowadzi własny gabinet logopedyczny i współpracuje z kilkoma przedszkolami oraz Edulabor- Ośrodkiem szkoleniowo-doradczym w Kaliszu i WSEiT w Poznaniu.

Zainteresowania naukowe oscylują wokół diagnostyki i terapii osób z zaburzeniami neurologicznymi, poszukiwań skutecznych, indywidualnie dobranych metod dla tych osób.

Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu diagnostyki i terapii logopedycznej ( dla Klanzy- „Zabawy łatwe i przyjemne stymulujące mowę i poprawiające wymowę”, dla rodziców-„ Jakie karmienie takie mówienie”, dla nauczycieli placówek oświatowych – „ Zrozumieć ucznia z autyzmem”).

Autorka książki „Twórcze lekcje” oraz licznych publikacji o tematyce mieszczącej się w obszarze wyżej wymienionych zainteresowań m.in. w publikacji UAM – „Mowa w przestrzeni publicznej

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023.

Neurologopedia z elementami SI

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2022/23 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 12 lipca 2022
 • 200 PLN
  od 13 lipca 2022

Czesne

 • 4 800 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  2 400 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  480 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 480 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane i wypełnione),
 • ankieta osobowa (wydrukowana i wypełniona),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane i wypełnione),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A) 70–035 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A)

70–035 Szczecin

Sekretariat czynny:

w soboty w godzinach 9.00 – 15.00

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.