Neurologopedia z elementami SI – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Ośrodki zamiejscowe | Szczecin

Neurologopedia z elementami SI

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.

Neurologopedia to oferta dla osób, które pragną stać się specjalistami w swojej dziedzinie i wykorzystać nabyte kwalifikacje do wykonywania trudnego, wymagającego, lecz bardzo satysfakcjonującego zawodu neurologopedy. Studia znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego. Uzyskane świadectwo stanowi licencję do kształtowania i rozwoju mowy w razie jej braku, usuwania jej różnych zaburzeń i patologii, a także kształtowania sprawności językowej u dzieci i dorosłych z trudnościami w komunikacji lub innymi problemami wynikającymi ze schorzeń neurologicznych.

 

Studia są przeznaczone dla osób, które uzyskały stopień magistra logopedii lub posiadają tytuł magistra a uprawnienia zawodowe logopedy zdobyły w ramach:

 1. Podyplomowych studiów logopedycznych.
 2. W ramach studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku logopedia jako drugi kierunek studiów.
 3. Specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich.

Absolwent podyplomowych studiów Neurologopedii ma uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych, Ośrodkach Wczesnej Interwencji jak również do posługiwania się terminem „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

Wymagane od kandydata: ukończone studia magisterskie na kierunku logopedia lub posiadanie tytułu magistra i uprawnienia zawodowe logopedy.

Opis

Wymagane od kandydata

Ukończone studia magisterskie na kierunku logopedia lub posiadanie tytułu magistra i uprawnienia zawodowe logopedy zdobyte w ramach:

 1. Podyplomowych studiów logopedycznych,
 2. Studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku logopedia jako drugi kierunek studiów,
 3. Specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich.

Kwalifikacje zawodowe, jakie uzyskuje absolwent studiów

Kwalifikacje neurologopedy – uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych, Ośrodkach Wczesnej Interwencji jak również do posługiwania się terminem „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

Program studiów

Studia podyplomowe

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

 • 3 semestry

  Czas trwania

 • 412

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 50

  Liczba godzin praktyk

Program studiów:

I. Przygotowanie merytoryczne (125 godz.)

 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego
 • Neurologiczne podstawy fizjologii i patologii rozwoju dzieci
 • Fizjoterapia-ocena i elementy terapii
 • Terapia polisensoryczna stymulująca rozwój dziecka
 • Elementy gerontologopedii, onkologopedii
 • Elektrostymulacje w neurologopedii
 • Dziecko dwujęzyczne u logopedy
 • Mowa a wysoka technologia
 • Podstawy psychiatrii. Zaburzenia mowy w chorobach psychicznych i otępiennych
 • Mowa osób laryngektomowanych
 • Zaburzenia mowy spowodowane nieprawidłowościami w budowie anatomicznej narządów mowy – dysglosja
 • Rodzic/Terapeuta – jak radzić sobie ze stresem
 • Warsztat pracy neurologopedy
 • Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym

II. Przygotowanie dydaktyczno – metodyczne (277 godz.)

 • Wczesna interwencja logopedyczna i wspomaganie dziecka przedwcześnie urodzonego
 • Neurologopedyczna diagnoza noworodków i niemowląt
 • Diagnoza i terapia u dzieci chorych neurologicznie, z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami sprzężonymi
 • Zastosowanie metody SI w terapii logopedycznej. Kinesjotaping w logopedii
 • Skuteczne a mniej znane metody wspierające terapię neurologopedyczną – One Brain, Orginal Play, Kamertony, Logorytmika, Feldenkrais, Taktylna
 • Mutyzm nowe wyzwanie dla terapeuty
 • Ocena i terapia neurologopedyczna dzieci z zespołem wad genetycznych
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna zaburzeń autystycznych
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób jąkających się i z innymi zaburzeniami płynności mówienia
 • Dysfagia – diagnoza i terapia
 • Sensomotoryczna Terapia Orofacjalna i terapia OPT
 • Zaburzenia mowy o typie afazji – dzieci, dorośli
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
 • Diagnoza i terapia dyzartrii- dzieci, dorośli
 • Metody pracy z dzieckiem niemówiącym

III. Tutorial (10 godz.)
IV. Praktyka (50 godz.) (praktyka grupowa 25 godz. będzie realizowana na terenie specjalistycznych placówek np.: szpitalne oddziały neurologiczne, przedszkola integracyjne etc.)

Formy i metody zajęć

Wiodącymi metodami pracy są ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria oraz wsparcie Tutora. Dzięki ich wiedzy, umiejętnościom i wieloletniemu doświadczeniu Słuchacz uczy się patrzeć na pacjenta w sposób holistyczny i potrafi zastosować w terapii szereg metod ( np. elementy Sensomotorycznej Terapii Orofacjalnej, OPT) ale też takich, które nie są tak popularne a nieraz stanowią jedyną możliwość dotarcia do pacjenta ( Feldenkrais, One Brain, Original Play, Kamertony, Taktylna itd). W czasie praktyki Słuchacz będzie kształtował kompetencje bezpośrednio  m.in.: w placówkach służby zdrowia, placówkach specjalnych czy przedszkolach integracyjnych.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa są:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami,
 • udział w sesji podsumowującej w formie prezentacji portfolio Słuchacza będącego wynikiem, efektów przebiegu studiów.

Kierownik merytoryczny kierunku

Elżbieta Strzelczak

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, w 2001 roku ukończyła podyplomowe studia w zakresie Logopedii a w 2007 roku studia w zakresie Neurologopedii na UMCS w Lublinie.  Brała udział w  licznych warsztatach i szkoleniach (m.in. z Kinezjologii, Dyna-Lingua M.S., Symultaniczno-sekwencyjnej, Werbo-tonalnej, MFS, treningu słuchowego F. Warnkego, masaży usprawniających, komunikacji alternatywnej).

Praktykę zawodową zdobywała między innymi w przedszkolach masowych i integracyjnych, szkole podstawowej jako wychowawca, nauczyciel, pedagog, logopeda. Wiele lat współpracowała z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji w Poznaniu, Ginekologiczno-Położniczym  Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetem  im. Adama Mickiewicza na  Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu.

Od 10 lat prowadzi własny gabinet logopedyczny i współpracuje z kilkoma przedszkolami oraz Edulabor- Ośrodkiem szkoleniowo-doradczym w Kaliszu i WSEiT w Poznaniu.

Zainteresowania naukowe oscylują wokół diagnostyki i terapii osób z zaburzeniami neurologicznymi, poszukiwań skutecznych, indywidualnie dobranych metod dla tych osób.

Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu diagnostyki i terapii logopedycznej ( dla Klanzy- „Zabawy łatwe i przyjemne stymulujące mowę i poprawiające wymowę”, dla rodziców-„ Jakie karmienie takie mówienie”, dla nauczycieli placówek oświatowych – „ Zrozumieć ucznia z autyzmem”).

Autorka książki „Twórcze lekcje” oraz licznych publikacji o tematyce mieszczącej się w obszarze wyżej wymienionych zainteresowań m.in. w publikacji UAM – „Mowa w przestrzeni publicznej

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022.

Neurologopedia z elementami SI

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2021/22 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2021
 • 85 PLN
  do 30 września 2021

Czesne

 • 4 400 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  2 200 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  440 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 440 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane i wypełnione),
 • ankieta osobowa (wydrukowana i wypełniona),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane i wypełnione),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A) 70–035 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A)

70–035 Szczecin

Sekretariat czynny:

w soboty w godzinach 9.00 – 15.00

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.