Nauczanie fizyki i przyrody – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Ośrodki zamiejscowe | Szczecin

Nauczanie fizyki i przyrody

Studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania fizyki i przyrody. Kierunek łączy wiedzę merytoryczną z metodyczną i daje całościowe przygotowanie do prowadzenia zajęć z przyrody w szkole podstawowej oraz fizyki we wszystkich typach szkół. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych form i metod pracy ze słuchaczami studia stają się dla nich przygodą, którą w przyszłości przeniosą do klasy szkolnej. Dzięki zajęciom terenowym oraz spotkaniom z praktykami słuchacze studiów będą w stanie po ich ukończeniu pokazać uczniom, że przyroda i fizyka to nie tylko przedmioty szkolne, ale także element świata ich otaczającego.

Dla kogo?

Studia skierowane są do nauczycieli, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole podstawowej i chcieliby uzyskać dodatkowe uprawnienia do nauczania fizyki i przyrody. Absolwent studiów podyplomowych nabywa formalne kwalifikacje do nauczania fizyki we wszystkich typach szkół oraz przyrody w szkole podstawowej. Słuchacz zdobywa nie tylko wiedzę merytoryczną oraz kompetencje metodyczne do nauczania obu przedmiotów, ale również poszerza wachlarz swoich kompetencji dydaktycznych o innowacyjne i efektywne metody nauczania takie jak: storyline, metoda projektu, webquest, strategia kształcenia wyprzedzającego, elementy oceniania kształtującego.

Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe I stopnia lub II stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne.

Opis

Wymagane od kandydata

 • ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia,
 • przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje zawodowe, jakie uzyskuje absolwent studiów

 • absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje kwalifikacje do nauczania fizyki i przyrody jako kolejnych przedmiotów na poziomie szkoły podstawowej,
 • absolwent studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich otrzymuje kwalifikacje do nauczania na wszystkich poziomach edukacji (szkoła podstawowa, liceum, technikum, szkoła zawodowa/branżowa).

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymagania zawarte

 • w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450),
 • w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Program studiów

Studia podyplomowe

Wiodącymi metodami pracy są ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria oraz wsparcie Tutora. W czasie praktyki słuchacz będzie kształtował kompetencje bezpośrednio  w środowisku szkolnym. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • 3 semestry

  Czas trwania

 • 460

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 180

  Liczba godzin praktyk

 • 60

  Punkty 

Realizowane zagadnienia m.in.:

MODUŁ MERYTORYCZNY: PODSTAWY FIZYKI

 • Podstawy matematyki dla fizyków.
 • Ruch i siły.
 • Energia i zjawiska cieplne.
 • Właściwości materii.
 • Elektryczność i magnetyzm.
 • Elementy astronomii.
 • Elementy fizyki atomowej i jądrowej.
 • Ruch drgający, fale, elementy optyki.

MODUŁ MERYTORYCZNY: PODSTAWY PRZYRODY

 • Elementy biologii w nauczaniu przyrody.
 • Elementy geografii w nauczaniu przyrody.
 • Elementy chemii w nauczaniu przyrody.
 • Ekologia i ochrona środowiska.

MODUŁ METODYCZNY: FIZYKA I PRZYRODA W SZKOLE

 • Metodyka nauczania przedmiotów przyrodniczych.
 • Metodyka fizyki.
 • Metodyka przyrody zintegrowanej.
 • Metodyka szkolnych eksperymentów,
 • Ocenianie w różnych typach szkół.
 • Pomiar dydaktyczny w przedmiotach przyrodniczych.
 • Wycieczka szkolna jako metoda (zajęcia terenowe).
 • Dziecko w świecie przyrody (zajęcia terenowe).

KOMPUTER W NAUCZANIU/UCZENIU SIĘ „SCIENCE”

 • Komputerowe wspomaganie nauczania/uczenia się.
 • Arkusze kalkulacyjne w nauczaniu fizyki.

 

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami,
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolio słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Przedłużamy rekrutację!

Na studia podyplomowe w Collegium Da Vinci możesz zapisać się do 30.11.2020r.

Kierownik merytoryczny kierunku

Marek Banaszak

Kierownik Katedry Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci w Poznaniu, pedagog medialny, wykładowca, nauczyciel, trener, praktyk w branży medialnej, absolwent Akademii Trenera oraz Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi.

Moje kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie opierają się na dwóch filarach: szkoła (media w szkole i szkoła w mediach) oraz marketing i branża medialna. Posiadam kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w nauczaniu informatyki oraz przedmiotów przyrodniczych w szkole, byłem również m. in. członkiem redakcji e-magazynu telewizji N, w praktyce zajmuję się obecnie reklamą natywną. Podczas mojej drogi zawodowej wspomagałam kilka innowacyjnych projektów marketingowych. Jestem typem naukowego i zawodowego poszukiwacza-wędrowca, który przekształca wizję w czyn.

Jestem pasjonatem sprzętu Apple, a prywatnie fanem filmów Tarrantino. Zamiast kablówki opłacam Netflixa.

Wiem, że jutro muszę wiedzieć więcej, niż dzisiaj.

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

Nauczanie fizyki i przyrody

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2020/21 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 30 września 2020
 • 85 PLN
  od 1 października 2020

Czesne

 • 4 500 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  2 250 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  450 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 450 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wydrukować i wypełnić poniższe dokumenty rekrutacyjne:

By dopełnić proces rekrutacji zarejestruj się w formularzu rekrutacyjnym i uzupełnij wszystkie dane.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer będzie przesłany przez Ośrodek po otrzymaniu dokumentów w formie papierowej).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane i wypełnione),
 • ankieta osobowa (wydrukowana i wypełniona),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane i wypełnione),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A) 70–035 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A)

70–035 Szczecin

Sekretariat czynny:

soboty w godzinach 9.00 – 15.00

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.