Arteterapia z elementami psychoterapii | Collegium Da Vinci Poznań 4

Arteterapia z elementami psychoterapii

Podyplomowe Ośrodki zamiejscowe | Szczecin

Arteterapia do mnogości formy; celowe i planowe działanie za pomocą średniego artystycznego. Studia podyplomowe w CDV poszerzą dwieją poszerzają zakres stosowania praktykowania arteterapii w pracy z pacjentem, klientem czy podopiecznym.

 • Aż 80% zajęcie na studiach do zajęć praktycznych. Podczas gdy będziesz pracował, starał się warsztatów, co pozwoli Ci skonfrontować się z umiejętnościami.
 • Studia w CDV wyróżniają się możliwością oswojenia się z władzy psychoterapii w osobie problemowej – dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Kierunek i program otrzymały rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego .

Studia są wykonywane:

 • terapeutów
 • trenerów procesów szkoleniowych
 • trenerów kulturalno-oświatowych
 • trenerów metodami w placówkach.
 • osób zaangażowanych w Opiekę nad seniorami
 • osób współpracujących z oddziałami szpitalnymi
Studia adresowane są do osób legitymujących się wyższym wykształceniem na poziomie co najmniej I stopnia.

Opis

 • Studia mają charakter praktyczny – zdobędziesz posiadasz, wykorzystasz ją w działaniu i od razu skonfrontujesz ze stale aktualizowaną doświadczeniem wykładowców i partnerów kierunku.
 • Priorytetem jest nastawienie na umocowaną w gruntownej wiedzy pracy projektowej. W trakcie bedzie będziesz miał projekt.
 • Unikatowe działalność arteterapii z uzupełnieniem psychoterapii. Aby wykluczyć specjalizację, której nie ma obecnie żadna inna droga z uczelnią.
 • Zdobędziesz znaną z pomocy szeroko pojmowanej arteterapii mającej dalszą edycję, medycynie i biznesie.
 • Poznasz praktyczną technikę praktyczną, jaką jest arteterapia oraz nabędziesz holistyczny sposób w interakcji z pacjentem, em, podopiecznym.
 • Ekspert realizacji procesu kontrolnego w placówkach wsparcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Prowadzące arteterapeutyczne w placówkach placówki warsztatów terapii zajęciowej, interwencji domach samopomocy, placówkach opieki medycznej (szpitale, sanatoria, domy pomocy społecznej, centra interwencji społecznej, placówki dla osób uzależnionych, centra pomocy rodzinie, świetlicy świetlicy, kluby seniora, interwencja interwencji kryzysowej).

Program studiów

Studia podyplomowe

Zajęcia są w systemie weekendowym.

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 200

  Liczba godzin dydaktycznych

Program studiów

Psychoterapię wobec dzieci w procesach procesowych – 20 godz

 • Działania psychoterapeutyczne skoncentrowały się i poszły do ​​indywidualnych potrzeb pacjenta / klienta;
 • Umiejętność racjonalnego stosunku pracy metod pracy z wyrównaniem wyrównania do wieku, problem dotyczący problemu zapobiegania ;
 • Praktyczne rozwiązania, rozwiązania praktyczne i praktyczne i wobec dzieci w stosunkach psychoterapeutycznych;
 • Współpraca z rodziną i postępowaniem w postępowanium intuicji prowadzimu kierowanie ;
 • Praktyczne budowanie techniczn. oparte na warsztaty na bie dze technice i działaniach psychoterapii w szkole, rodzinie, grupie rówieśniczej

Elementy psychoterapii wobec młodzieży, osób dorosłych – 20 godz

 • Warsztaty psychoterapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta / podopiecznego z dostosowaniem do konkretnego przypadku diagnostycznego ( młodzież) oraz różnorodności problemów;
 • Warsztaty psychoterapii w zakresie pracy z osobą dorosłą, z dostosowaniem do indywidualnej problematyki zdrowotnej – diagnozy;
 • Praca z tworzeniem indywidualnego studium przypadku, analiza, ustalenie metod pracy w zakresie oddziaływania terapeutycznego ;
 • Samodzielne projektowanie postępowania terapeutycznego wykorzystującego psychoterapię w praktyce ;
 • Budowanie własnego warsztatu pracy specjalisty

Arteterapia w edukacji, medycynie i biznesie – 40 h

 • Arteterapia w indywidualnym podejściu do pacjenta/ klienta i podopiecznego z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia ;
 • Rola artediagnozy i ukierunkowane działania oraz pomoc kwalifikowana wobec odbiorcy usług ;
 • Możliwości arteterapii stosowanej w obszarze szeroko pojmowanej edukacji ( placówki publiczne, niepubliczne) ;
 • Arteterapia i jej zastosowanie w obszarze medycyny – studium indywidualnych przypadków, modele pracy, możliwości praktycznych rozwiązań ;
 • Arteterapia i jej możliwości stosowania w biznesie – korzyści i praktyczne rozwiązania ;
 • Działania arteterapeutyczne wykorzystujące oddziaływanie teatroterapii, dramaterapii w procesie wspierającym cykl terapeutyczny ( rozwijanie możliwości projektowych wśród studentów) ;
 • Praktyczna terapia zajęciowa jako metoda pracy dopełniająca akt pracy arteterapeutycznej ;

Warsztat arteterapeuty (arteterapia i muzykoterapia) – 40 h

 • Zapoznanie   studentów   z   wiedzą   teoretyczną   oraz   ćwiczeniami praktycznymi, dotyczącymi najważniejszych zagadnień, elementów metod oraz   technik   stosowanych   w   arteterapii,   istotnych   w   pracy   z   osobami wymagającymi wsparcia terapeutycznego.
 • Uwrażliwienie   studentów   na   drugiego   człowieka,   piękno   natury   i harmonii, poprzez kontakt terapeutyczny ze sztuką.
 • Rozwój twórczego myślenia, pobudzanie wyobraźni, kreatywności oraz zainspirowanie studentów do własnych działań i poszukiwań w zakresie arteterapii.
 • Sztuki plastyczne w dążeniu do wyrażania emocji, rozumienia siebie, oraz jako forma komunikacji, nawiązania relacji i współdziałania z drugą osobą.
 • Stymulacja polisensoryczna.
 • Muzykoterapia w procesie wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci, młodzieży, osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Warsztat biblioterapii – 40 h

 • Celem warsztatów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych adresowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów. Warsztaty rozwijają umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć, pokazują różnorodne metody i formy pracy z książką w profilaktyce i procesie terapii.
 • Bajkoterapia, baśnioterapia i poezjoterapia w pracy z dziećmi.
 • Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze w pracy z młodzieżą.
 • Sapere Aude. Czytaj i miej odwagę być mądrym! Literatura w pracy z czytelnikiem dorosłym i seniorami

Warsztat choreoterapii – 20 h

 • Podstawy choreoterapii
 • Psychoterapia tańcem
 • Terapia tańcem
 • Taniec terapeutyczny- różnice w podejściu do terapii
 • Czynniki leczące w choreoterapii
 • Trening relaksacyjny w choreoterapii
 • Proces medytacyjny w ruchu

Formy i metody zajęć:

 • wykłady konwersatoryjne
 • warsztaty
 • seminarium

Warunki zaliczenia

 • złożenie tokiem studiów zaliczeń.
 • udział w sesji w formie prezentacji portfolio.

Opłaty

za studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023.

Na opłaty za studia w roku akademickim 2022/23 składają się opłata wpisowa i czesne.

Opłata wpisowa

 • 0 PLN
  do 12 lipca 2022
 • 200 PLN
  od 12 lipca 2022

Czesne

 • 2 800 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1 400 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  280 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 280 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby uczyć się na studiach, należy pod stronę internetową formularz formularzowy formularz , pisać biuro – KR 2 oraz rekrutować rekrutowane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną  należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. generala Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty iść do aktualności na  indywidualny numer konta  .

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze umowy o kształceniu wraz z odchodami podpisanymi na każdej stronie (wydrukowane z wyposażeniem rekrutacyjnym),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni (tylko do wglądu),
 • Repliki rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed poznaniem o stanie Uprzejmie otrzymali informacje o sposobie dojścia.

Komplet dokumentów należy drukować w Biurze Rekrut, Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 B) 70–035 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464, punkty w punktach przez punkty przetargowe przez 14 000 punktowych, przez osoby lub punkty.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuprawnionego kierunku w akcji cesarskiego zgłoszenia.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A)

70–035 Szczecin

Sekretariat czynny:

w soboty w godzinach 9.00 – 15.00

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.