Arteterapia z elementami psychoterapii – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Kalisz | Ośrodki zamiejscowe

Arteterapia z elementami psychoterapii

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.

 

Celem studiów jest rozwój i poszerzenie kompetencji wśród studentów w zakresie praktycznego stosowania procesu arteterapii w pracy z pacjentem / klientem / podopiecznym.

Oswojenie studenta z procesem psychoterapii w edukacji, terapii, wychowaniu i codziennej egzystencji człowieka w sytuacjach problemowo złożonych.

Studia umożliwią zbudowanie warsztatu pracy w zakresie szeroko pojmowanej arteterapii wykorzystującej m.in. biblioterapię, choreoterapię, muzykoterapię, terapię zajęciową oraz sztuki plastyczne ułatwiające nawiązanie kontaktu z podopiecznym.

Studia kierowane są do:

 • terapeutów,
 • instruktorów procesu terapeutycznego,
 • instruktorów kulturalno – oświatowych,
 • instruktorów zatrudnionych w placówkach zajmujących się opieką, terapią, wychowaniem, wspieraniem jednostek w indywidualnym rozwoju,
 • osób zaangażowanych w opiekę nad seniorami,
 • osób współpracujących z oddziałami szpitalnymi.
Studia adresowane są do osób legitymujących się wyższym wykształceniem na poziomie co najmniej I stopnia.

Opis

 • Studia mają charakter praktyczny – zdobywamy wiedzę i wykorzystujemy ją w działaniu od razu konfrontując z aktualizowanym stale doświadczeniem wykładowców i partnerów kierunku.
 • Priorytetem jest nastawienie na umocowaną w gruntownej wiedzy pracę projektową, zwiększającą poziom kompetencji – w trakcie studiów realizowane są projekty symulacyjne indywidualne i zespołowe.
 • Unikatowe połączenie arteterapii z elementami psychoterapii daje studentowi inspirującą i wysoce pożądaną sylwetkę pracownika – specjalisty w tym zakresie, czego nie proponuje obecnie żadna krajowa uczelnia.
 • Arteterapia jest kierunkiem dającym ogromne możliwości zatrudnienia, realizowania siebie w pracy terapeutycznej.
 • wiedza z obszaru szeroko pojmowanej arteterapii mającej szerokie zastosowanie w edukacji, medycynie, biznesie
 • praktyczny warsztat pracy, pozyskasz zasób zawodowych umiejętności w zakresie szeroko pojmowanej pracy terapeutycznej, co jest niezbędne w podjęciu aktywności zawodowej
 • praktyczna i teoretyczna wiedza oraz holistyczne umiejętności w kontakcie z pacjentem, klientem, podopiecznym, czyli beneficjentem procesu terapii

Absolwent powyższych studiów kompetencyjnych będzie mógł realizować proces terapeutyczny w placówkach wsparcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Studia umożliwiają prowadzenie zajęć arteterapeutycznych w placówkach warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, placówki służby zdrowia (szpitale, sanatoria, domy pomocy społecznej, centra interwencji społecznej, placówki dla osób uzależnionych, centra pomocy rodzinie, świetlice środowiskowe, kluby seniora, ośrodki interwencji kryzysowej).

Program studiów

Studia podyplomowe

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 200

  Liczba godzin dydaktycznych

Program studiów:

 • Psychoterapia wobec dzieci w procesie terapeutycznym
 • Elementy psychoterapii wobec młodzieży, osób dorosłych
 • Arteterapia w edukacji, medycynie i biznesie
 • Warsztat arteterapeuty ( arteterapia i muzykoterapia)
 • Warsztat biblioterapii
 • Warsztat choreoterapii

Formy i metody zajęć:

 • wykłady konwersatoryjne,
 • warsztaty,
 • seminarium.

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest:

 • aktywne uczestnictwo w seminarium dyplomowym
 • udział w sesji podsumowującej w formie prezentacji portfolio Słuchacza będącego wynikiem efektów przebiegu studiów.

 

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022.

Arteterapia z elementami psychoterapii

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2021/22 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2021
 • 85 PLN
  do 30 września 2021

Czesne

 • 2 550 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1 275 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  255 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 255 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy Słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl w Szczecinie ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 B) 70–035 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Edulabor Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy w Kaliszu

tel. +48 501647336, +48 884042828

ul. Częstochowska 44

62-800 Kalisz

Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 9.00 – 17.00

wtorek nieczynne

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.