Podyplomowe | Dla Biznesu | Nowość | Zarządzanie

Manager łańcucha dostaw

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Kierunek Manager łańcucha dostaw dostarcza wiedzy oraz narzędzi, dzięki którym sprostanie wyzwaniom stanie się prostsze i bardziej skuteczne. Wiedza operacyjna poszerzona zostanie o wiedzę niezbędną na stanowiskach zarządczych taką , jak elementy prawa, controllingu czy negocjacji. Wykładowcy- praktycy z wieloletnim stażem podzielą się swoimi doświadczeniami oraz dzięki wizytom benchmarkowym pokażą możliwości wykorzystania wiedzy w realnym środowisku. Wizyta w jednym z największych obiektów magazynowych w Europie pokaże najnowsze trendy w magazynowaniu, wizyta w firmie, w której z funkcjonuje Lean management może pomóc w znalezieniu własnej metody na wdrożenie optymalnych metod ciągłego doskonalenia  Forma studiów podyplomowych będzie efektywna nie tylko dzięki bogatemu programowi, ale również poprzez wymianę doświadczeń oraz zastosowanie case studies, czy gier symulacyjnych.  W przeciągu 10 miesięcy można ugruntować swoją wiedzę oraz zdobyć potwierdzenie kwalifikacji w postaci dyplomu.

Dla kogo?

Oferta studiów skierowana jest do obecnej i przyszłej kadry kierowniczej oraz pracowników odpowiedzialnych za funkcje związane z łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie.

Opis

 • pogłębienie wiedzy słuchaczy w zakresie kompleksowego zarządzania procesami w łańcuchu dostaw
 • zapoznanie słuchaczy z narzędziami wykorzystywanymi w łańcuchu dostaw
 • przekazanie praktycznej wiedzy na temat pomocniczych procesów wspomagających skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw
 • nabycie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw
 • kierownik/dyrektor logistyki
 • kierownik/dyrektor łańcucha dostaw
 • kierownik działu zakupów

Partnerzy

Program studiów

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10 zjazdów, w trybie sobota – niedziela (w godz.8.30 – 17.00 ). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

 • 2 semetry

  Czas trwania (od października 2018r.)

 • 180

  Liczba godzin dydaktycznych

Program

1. Wprowadzenie do zarządzania łańcuchem dostaw (16 godzin)

 • główne pojęcia i zagadnienia z zakresu logistyki
 • zarządzanie łańcuchem dostaw w definicjach
 • koncepcja zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw
 • logistyczna obsługa klienta, zarządzanie relacjami z klientem (CRM)
 • aktualne trendy i kierunki rozwoju w zarządzaniu łańcuchem dostaw
 • logistyka dystrybucji
 • trendy rozwojowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw
 • systemy informatyczne w łańcuchu dostaw
 • logistyka międzynarodowa

2. Zarządzanie zakupami i logistyką zakupów (16h)

 • rola zakupów operacyjnych w organizacji
 • zakupy strategiczne jako kluczowy element realizacji celów przedsiębiorstwa
 • dobór metod i strategi zakupowych
 • ocena, dobór i zarządzanie dostawcami
 • kluczowe mierniki efektywności w zakupach

3. Zarządzanie zapasami i magazynowanie (16h)

 • koszty i klasyfikacja zapasów w organizacji
 • metody wyznaczania poziomu zapasów
 • metody optymalizacji zapasów
 • metody magazynowania
 • zarządzanie przepływem materiału
 • bezpieczeństwo w procesach magazynowych
 • (dzień wykładowy w firmie Amica, w jednym z największych budynków magazynowych w Europie)

4. Zarządzanie produkcją (16h)

 • przygotowanie produkcji
 • jakość w procesie produkcji
 • planowanie i prognozowanie produkcji
 • MRP i jego znaczenie dla procesów produkcji
 • TOC i jej zastosowanie w procesie produkcyjnym

5. Zarządzanie ryzykiem (8h)

 • metody identyfikacji ryzyka
 • obszary i rodzaje występowania zagrożeń
 • koncepcje i strategie zarządzania ryzykiem

6. Zarządzanie procesami (16h)

 • proces a projekt
 • definicja procesu
 • projektowanie procesów logistycznych
 • zarządzanie zmianą w procesie
 • analiza i synteza danych w zarządzaniu procesami

7. Controlling w łańcuchu dostaw (8h)

 • rola controllingu w łańcuchu dostaw
 • controlling jako narzędzie usprawniania procesów
 • Working capital
 • rachunek kosztów logistycznych
 • KPI w łańcuchu dostaw

8. Współczesne koncepcje zarządzania w procesach logistycznych (16h)

 • Lean Manufacturing
 • World Class Manufacturing
 • Total Quality Managament
 • Time Based Management
 • Managament by objectives
 • Benchmarking
 • Dzień wykładowy w firmie Victaulic, ktora z sukcesem wdrożyła Lean Management

9. Podejmowanie decyzji (8h)

 • główne prawidłowości determinujące przebieg procesu podejmowania decyzji
 • metody analizy i syntezy informacji koniecznych do dokonywania optymalnych w procesie decyzyjnym wyborów
 • zasady i metodyka rozwiązywania problemów przy zastosowaniu technik ułatwiających podejmowanie decyzji w sytuacji niejednoznacznego wyboru
 • techniki radzenia sobie w obliczu psychologicznych pułapek procesu decyzyjnego
 • techniki rozwiązywania problemów
 • podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych

10. Negocjacje i mediacje (16h)

 • komunikacja interpersonalna
 • aktywne słuchanie
 • zarządzanie konfliktem
 • perswazja i techniki perswazji
 • strategie i techniki negocjacyjne

11. Prawne aspekty zarządzania logistyką (16h)

 • podstawy prawa handlowego
 • klauzule umowne
 • kontrakty
 • incoterms
 • cła i procedury celne
 • RODO
 • Ubezpieczenia w logistyce

12. Komunikacja menadżerska (8h)

 • zasady skutecznego kierowania przepływem informacji w organizacji, ”ważenie” określanie priorytetów komunikacyjnych, właściwy dobór ilości i rodzaju informacji w kontekście celów oraz potrzeb odbiorcy i nadawcy, metody pozyskiwania, selekcji kluczowych informacji.
 • metodyka efektywnego prowadzenia zebrań, prezentacji, rozmów z współpracownikami.
 • właściwy dobór ról menadżerskich oraz stylów komunikowania się z współpracownikami
 • zasady redukowania zakłóceń i szumów informacyjnych oraz weryfikacji skuteczności komunikacji menadżerskiej

13. Seminarium dyplomowe (12h)

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • aktywność i obecność na zajęciach (wykonywanie zadań i aktywności)
 • praca dyplomowa w formie projektu indywidualnego lub zespołowego z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi

 

Kadra

Katarzyna Stróżyńska

wykładowca

Katarzyna Stróżyńska

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińKierownik merytoryczny kierunku Manager łańcucha dostaw

rozwińManager z doświadczeniem w obszarach operacyjnych zarówno w korporacjach, jak i średnich przedsiębiorstwach,  trener biznesu.  Pasjonat tematów związanych z psychologią zarządzania oraz nauk o organizacji.

rozwińAbsolwentka studiów magisterskich na kierunku zarządzanie ze specjalizacją psychologia zarządzania. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Lean Management oraz Coachingu. Karierę zawodową zaczynała od stanowisk związanych z planowaniem oraz zarządzaniem produkcją między innymi w firmie Thule. W dalszej karierze kierowała  działami zakupów oraz logistyki, oraz działem material and production control w firmie Victaulic Polska. Również w tej firmie rozpoczęła się kariera trenerska w zakresie Lean manufacturing, najpierw jako trener wewnętrzny a następnie również jako trener biznesu. W kolejnych latach wyzwania zawodowe związane były z restrukturyzacją zakładu, wdrażaniem kultury ciągłego doskonalenia oraz usprawnianiem procesów. Obecnie interim manager i trener biznesu.

Adriana Kozłowska-Bugara

wykładowca

Adriana Kozłowska-Bugara

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka MBA Poznań-Atlanta. Praca dyplomowa z zakresu zarządzania zmianą, promotor z uniwersytetu Georgia State University. W roku 2009 wytypowana spośród wszystkich uczestników programu przez dyrekcję programu MBA Poznań-Atlanta przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu do konkursu „najlepszy student MBA”, przeprowadzanego w Londynie dla programów MBA z całego świata.

rozwińPracuje w firmie Victaulic Polska, która jest jednym z zakładów produkcyjnych grupy Victaulic, światowego lidera w dziedzinie rozwiązań mechanicznego łączenia rur dla instalacji HVAC, przeciwpożarowych i innych, z siedzibą główną w USA.

rozwińOd ponad 5 lat kieruje działem logistyki tak zewnętrznej jak i wewnętrznej w Victaulic Polska. Wcześniej w firmie odpowiadała za zakupy dla zakładu w Polsce, a w latach 2011-2012 zarządzała również zakupami i pozyskiwaniem nowych dostawców na rynek EMEA-I tak dla zakładu w Polsce, jak i centrum dystrybucji mieszczącym się w Belgii.

rozwińW swoim życiu zawodowym zajmowała się również obsługą klienta, sprzedażą do klientów biznesowych, koordynowaniem ISO. Ponadto odpowiadała za wdrożenie M3, systemu klasy ERP, w części obejmującej produkcję, od strony procesowej i odzwierciedleniem oraz ewentualnym dostosowaniem procesów zachodzących w firmie w systemie M3.

rozwińInteresuje się produkcją, lean management, optymalizacją procesów.

Jarosław Litwiński

wykładowca

Jarosław Litwiński

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińManager z imponującym  dorobkiem w zakresie zarządzania oraz restrukturyzacji organizacji, orędownik koncepcji ciągłego doskonalenia. Lider z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych i polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych działających zarówno w środowisku B2B oraz B2C.

rozwińAbsolwent Politechniki Śląskiej, swoja karierę rozpoczynał w obszarze łańcucha dostaw General Motors zajmując stanowisko kierownicze. Działania optymalizacyjne w  strukturach firmy Arcelor, które przeprowadził jako dyrektor produkcji wyniosły polski oddział serwisu na pierwsze miejsce w Europie. Kolejne doświadczenia związane były z wybudowaniem i organizacją fabryki, oraz wprowadzeniem organizacji w standardy ISO TS w firmie Euromag.  Jako dyrektor generalny Victaulic Polska przeprowadził restrukturyzację zatrudnienia, wdrożył zmianę polityki sprzedażowej, zarządzał inwestycją związaną z budową nowej linii produkcyjnej, następnie jako Dyrektor operacyjny Victaulic EMEA wdrożył centralizację zakupów oraz zmianę polityki dystrybucji. Pełnił funkcję prezesa zarządu w spółkach akcyjnych FAM GK S.A. oraz Stradom S.A. restrukturyzując organizację  zarówno w aspektach procesowych, jak i finansowych.  Obecnie wykorzystuje zdobytą wiedzę i  doświadczenie  działając jako interim manager.

Piotr Wiśniewski

wykładowca

Piotr Wiśniewski

wykładowca

O mnie

rozwińKierownik merytoryczny kierunku HR Biznes Partner

rozwińPsycholog, edukator – praktyk biznesu specjalizujący się w tematyce zarządzania oraz skutecznej organizacji pracy i uzyskiwaniu synergii w zespołach pracowniczych. Wieloletni trener, nauczyciel akademicki, dydaktyk  (obecnie kierownik studiów podyplomowych i wykładowca – CDV), konsultant w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi od 1997r.

rozwiń 

rozwińAutor i realizator kompleksowych projektów szkoleniowych, doradczych oraz badawczych wykonanych na rzecz: Kulczyk Tradex (Generalny importer VW), Skoda Auto Polska, Skoda Auto Rosja oraz VW Chiny, (autorskie projekty dotyczące standardów kierowania zespołami, obsługi i pracy z klientem).

rozwińW latach 2008-2009 zrealizował projekt Szkoły trenerów na rzecz Škoda Auto China – Shanghai Volkswagen selekcjonując oraz wdrażając zespół coachów i szkoleniowców przeprowadzających wdrożenia do pracy oraz zmiany rozwojowe w sieci sprzedaży i obsługi VW i Skody w Chinach.

rozwiń 

rozwińAutor i realizator szkoleń z zakresu pracy z klientem,  budowy standardów kształtowania relacji z klientem na rzecz m.in.: ZUS, Izba celna, Urząd miasta Wrocławia, Poznania, Energa S.A, Deutsche Bank, Terravita, MAN, Polskie Porty Lotnicze, Poczta Polska …

rozwińAutor koncepcji i metodologii zarządzania projektem upowszechniania „zwinnych i szczupłych” zmian rozwojowych w handlu i przemyśle (Victaulic, Lidl, Gestamp, Pratt@Whittney) wraz z narzędziami dydaktycznymi i scenariuszem kierowania tym procesem.

Ciekawi mnie

rozwińOdkrywanie źródeł inspiracji stymulujących ludzi do podejmowania ryzyka, wdrażania zmian czy innowacji – czasem wbrew przyziemnej logice.

rozwińPasjonuje się wydobywaniem na światło dzienne momentów kluczowych, krytycznych, w których zadecydowała się przyszłość, w której żyjemy.  Ciekawi mnie poznawanie alternatywnych scenariuszy naszego rozwoju (jednostek i społeczeństw), na zasadzie, co by było gdyby w kluczowym momencie decyzje były inne niż zapadły.

rozwińJestem zapalonym popularyzatorem i poszukiwaczem nowych nieszablonowych form nauczania, dydaktyki ambitnej, adekwatnej do wyzwań a nawet wyprzedzającej potrzeby oraz aktualne aspiracje ludzi.

rozwińCzasem znajduję też w sobie ukrytą pasję do spoglądania w gwiazdy – bardzo amatorsko poświęcając się astronomii -nocą.   

Dofinansowanie nauki!

Collegium Da Vinci prezentuje swoją ofertę w Biurze Usług Rozwojowych, dzięki czemu studenci mogą uzyskać dofinansowanie z EFS.

Istnieje również możliwość skorzystania z nieoprocentowanej i bezprowizyjnej pożyczki na kształcenie osób dorosłych – www.open.frp.pl

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2018/2019.

Manager łańcucha dostaw

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 31.07.2018
 • 100 PLN
  do 31.08.2018
 • 150 PLN
  do 30.09.2018
 • 300 PLN
  od 01.10.2018

Czesne

 • 5200 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 2600 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 520 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 300 PLN

  Absolwenci CDV zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • 520 PLN

  Absolwenci CDV otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kwestionariusz osobowy (wydrukowany z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój R034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.