Podyplomowe | Dla Biznesu | Zarządzanie

Zarządzanie projektami

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

„Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami jest szansą zdobycia dogłębnej wiedzy na temat zarządzania przedsięwzięciami i zmianą w organizacjach. To doskonały start do najpopularniejszych metodyk i sposobów zarządzania projektami i zespołem projektowym. Wiedzę na studiach zdobywa się podczas wykładów interaktywnych, warsztatów oraz symulacji biznesowych, gdzie w praktyce można sprawdzić swoje zarządcze umiejętności. W dzisiejszym, szybko rozwijającym się świecie, umiejętności potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami są wyróżnikiem na rynku pracy. Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami są inwestycją w zawodową przyszłość.”

Kinga Matysiak,
Kierownik merytoryczny kierunku,
Business Development Manager, Altkom Akademia

 

 

Studia adresowane są do:

 • osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami,
 • osób z kadry zarządzającej, kierowników projektów oraz kierowników zespołów projektowych,
 • osób, które wiążą swoją karierę zawodową z zarządzaniem projektami,
 • osób, które chcą rozbudować swoje portfolio i pozyskać umiejętności dotyczące zarządzania projektami.

Opis

Jako specjalista w dziedzinie zarządzania projektami i jednocześnie wykwalifikowany manager, absolwent będzie mógł m.in.:

 • zarządzać działem organizacji pracującym w sposób projektowy,
 • tworzyć dedykowaną metodykę pracy organizacji w oparciu o znane standardy,
 • wspierać/kierować projektami transformacji organizacji,
 • doradzać w zakresie kierunków rozwoju organizacji i wdrażania podejścia projektowego.

Program studiów

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 9-10 zjazdów i trwają od soboty (godz.9.00-17.30) do niedzieli (godz.9.00-17.30). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Altkom Akademia w Poznaniu ul. Baraniak 88B.

 • 2 semetry

  Czas trwania (od października 2018r.)

 • 180

  Liczba godzin dydaktycznych

Program

 • Wprowadzenie do studiów Zarządzanie projektami (10 godz.) – warsztaty integracyjne i wprowadzające
 • PRINCE2 Foundation (30 godz.) – Zarządzanie projektami, szkolenie akredytowane (możliwy egzamin na poziomie Foundation)
 • Wstęp do zarządzania projektami wg standardu PMBOK® (20 godz.)
 • Akropolis (10 godz.) – symulacja biznesowa zarządzania projektami
 • Agile PM Foundation (20 godz.) – zwinne zarządzanie projektami, szkolenie akredytowane (możliwy egzamin na poziomie Foundation)
 • Sułtańskie Wesele (10 godz.) – akredytowana symulacja biznesowa oparta o AgilePM
 • MoR® Foundation (20 godz.) – zarządzanie ryzykiem, szkolenie akredytowane (możliwy egzamin na poziomie Foundation)
 • Praca warsztatowa w zarządzaniu projektami (20 godz.) – metody i narzędzia pracy w zespole projektowym
 • Rozwój i zarządzanie zespołem projektowym. Komunikacja w projekcie. (10 godz.)
 • Change Management™ Foundation (30 godz.) – zarządzanie zmianą, szkolenie akredytowane (możliwy egzamin na poziomie Foundation)
 • Prezentacja dotycząca wybranego tematu w obszarze studiów, realizowana indywidualnie lub zespołowo

Kadra

Adam Chmielewski

wykładowca

Adam Chmielewski

wykładowca

rozwińArchitekt rozwiązań/trener/coach

 • Ekspert w zakresie konstruowania i wdrażania zasad zarządzania projektami, programami i portfolio oraz biur projektów w organizacjach sektora biznesowego i publicznego.
 • Dodatkowa specjalizacja w obszarze zarządzania ryzykiem i analizy biznesowej.
 • Wieloletnie doświadczenie w roli kierownika projektu, programu, analityka biznesowego dla największych organizacji krajowych oraz na rynku międzynarodowym.
 • Obecnie nadzór projektów oraz interim manager w zakresie P3 (projekty, programy, portfolio) i ryzyka.
 • Równolegle trener i coach w obszarach: PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, PMBOK® Guide, BABOK® Guide, M_o_R®, IMPA, AgilePM®, Scrum, ITIL®, MSP®, MoP®, Microsoft Priject, Jira.
 • Motto: if a thing is worth doing it is worth doing well
 • Wybrani klienci: Asseco, Comarch, HP, IBM, Oracle, SAP, Veracomp, VSoft, PZU, ING, NBP, mBank, PKO S.A. PKO BP, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Najwyższa Izba Kontroli, Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Orlen, BP, Lotos, PERN, Poczta Polska, Impel, ARiMR, KRUS, PGE, PGNiG, Energa, Enea, Państwowe Porty Lotnicze, Jednostki Samorządu terytorialnego: Boguchwała, Jasło, Sanok, Jarosław.

Katarzyna Kaganiec

wykładowca

Katarzyna Kaganiec

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińTrener/doradca

 • Trener i praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem we współpracy z klientami, partnerami w wielu branżach w Polsce i poza granicami (rejon EMEA). Ponad 15 letnie doświadczenie we współpracy z branżą IT.
 • Z wykształcenia ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Audytor wiodący i Ekspert Polskiej Nagrody Jakości. Posiada certyfikacje w zakresie:  Agile, Scrum, ITIL, Lean IT
 • Audytor, trener, konsultant project management (metodyki klasyczne i zwinne). Specjalizuje się w: strategiach produktowo- usługowych i zarządzaniu ich realizacją, projektowaniu i wdrażaniu procesów, struktur i  systemów zarządzania oraz podnoszeniu ich efektywności, zarządzaniu portfelami projektów strategicznych oraz procesach wytwarzania oprogramowania.
 • Brała udział w międzynarodowych programach UNDP Polski, Japonii i Holandii  „wdrażanie systemów zarządzania” w oparciu o japońskie techniki doskonalenia. Współpracowała m.in. Onet.pl – system zarządzania  spółką , Matrix SA – zarządzanie PMO, Infovide – Matrix – realizacja projektu fuzji, Sage zarządzanie ofertą produktowo –usługowa i jej realizacja , PKP Informatyka – system zarządzania jakością.
 • Jest twórcą autorskich szkoleń i programów szkoleniowych Altkom Akademia

Witek Janicki

wykładowca

Witek Janicki

wykładowca

rozwińO mnie
Architekt rozwiązań/trener

 • Architekt rozwiązań w obszarze Zarządzanie Projektami Altkom Akademia
 • 17 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami w bankowości, ubezpieczeniach, telekomunikacji
 • Prowadził m. in. projekty w ramach migracji systemu bankowego w PKO BP, wdrożenie systemu w Pekao SA.
 • Jako kierownik projektu  m. in. prowadził w Altkom wdrożenie systemu dla Axa Germany
 • Jako szef pionu wytwarzania oprogramowania prowadził wdrożenie systemów zapewnienia jakości i metodyk projektowych.
 • Dla TP S.A. prowadził projekt rozwoju systemu wspomagającego zarządzanie projektami
 • Jako trener realizuje szkolenia w obszarze Project Management: metodyka PRINCE2 , PMI/PMBOK,  Agile PM, Scrum, harmonogramowanie i kontrola realizacji projektów, zarządzanie ryzykiem w projektach, zarządzanie dostawcami, zarządzanie jakością, komunikacja w zespołach projektowych
 • W obszarze Inżynierii Oprogramowania: prowadzi szkolenia z tematyki zarządzanie wymaganiami oraz analiza wymagań metodą przypadków użycia.
 • Jest twórcą autorskich szkoleń i programów szkoleniowych Altkom Akademia

dr Piotr Pinoczek

wykładowca

dr Piotr Pinoczek

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińTrener/konsultant

 • Od 16 lat czynny kierownik projektów z dziedziny: optymalizacji procesów, inicjatyw jakościowych, rozwoju pracowników, zarządzania projektami, budowania strategii, rekrutacji, szkoleń, sprzedaży i teleinformatyki. Oprócz szkoleń prowadzi również coaching dla specjalistów i menedżerów.
 • Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (doktor nauk o zarządzaniu, studia podyplomowe Public Relations).
 • Autor kilkunastu referatów na konferencje naukowe i komercyjne, opublikowanych w wydawnictwach uniwersyteckich. Współautor naukowych projektów badawczych. Współredaktor polskiej edycji książki „Making Sense of Change Management”. Wykładowca uniwersytecki z dziedziny zarządzania.
 • Ponadto trener realizujący szkolenia z obszaru: PMBoK Guide®, zarządzania strategicznego (moduły menedżerskie), zarządzania jakością, optymalizacji procesów oraz tzw. kompetencji społecznych (komunikacja, coaching, motywowanie).
 • Certyfikowany menedżer w obszarach: PRINCE2 Practitioner, P3O Practitioner, MoP Practitioner, Change Management Practitioner, AgilePM Practitioner, MSP Foundation, IPMA, Six Sigma Green Belt.
 • Akredytowany trener: PRINCE2®, P3O®, MoP® i Change Management®.
 • Praktyk managementu. Doświadczenie zawodowe zdobywał przez 18 lat jako menedżer operacyjny i szef projektów w małych i dużych spółkach, zarówno polskich, jak i z kapitałem zagranicznym. Za swoje działania wielokrotnie wyróżniony nagrodami, listami gratulacyjnymi i licznymi referencjami.

Ciekawi ludzie

“W mojej ocenie każda praca opiera się na zarządzaniu projektami. Bez względu na to, co robisz, realizujesz swoje mikro lub makro projekty. Zupełnie niesłusznie zarządzanie projektami kojarzy się zazwyczaj z dużymi projektami informatycznymi. Tymczasem każdy w swojej pracy ma mini komitet sterujący, często pracuje w time box-ach, zarządza ryzykami, wartościami i zmianą. ”
Katarzyna Freyer-Stryjak
absolwentka kierunku zarządzanie projektami
PRZECZYTAJ WYWIAD PRZECZYTAJ WYWIAD

Dofinansowanie nauki!

Collegium Da Vinci prezentuje swoją ofertę w Biurze Usług Rozwojowych, dzięki czemu studenci mogą uzyskać dofinansowanie z EFS.

Istnieje również możliwość skorzystania z nieoprocentowanej i bezprowizyjnej pożyczki na kształcenie osób dorosłych – www.open.frp.pl

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2018/2019.

Zarządzanie Projektami

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 31.07.2018
 • 100 PLN
  do 31.08.2018
 • 150 PLN
  do 30.09.2018
 • 300 PLN
  od 01.10.2018

Czesne

 • 6100 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 3050 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 610 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 300 PLN

  Absolwenci CDV zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • 610 PLN

  Absolwenci CDV otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój R034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.