Podyplomowe | Dla Biznesu | Zarządzanie

Zarządzanie projektami

„Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami jest szansą zdobycia dogłębnej wiedzy na temat zarządzania przedsięwzięciami i zmianą w organizacjach. To doskonały start do najpopularniejszych metodyk i sposobów zarządzania projektami i zespołem projektowym. Wiedzę na studiach zdobywa się podczas wykładów interaktywnych, warsztatów oraz symulacji biznesowych, gdzie w praktyce można sprawdzić swoje zarządcze umiejętności. W dzisiejszym, szybko rozwijającym się świecie, umiejętności potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami są wyróżnikiem na rynku pracy. Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami są inwestycją w zawodową przyszłość.”

Kinga Matysiak,
Kierownik merytoryczny kierunku

 

 

Studia adresowane są do:

 • Osób, które pełnią role kierownicze w projektach (sponsorzy, kierownicy projektów) lub liderzy zespołów.
 • Osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektami.
 • Osób, które chcą przekierować swoją ścieżkę zawodową na zarządzanie projektami.

Opis

 • Słuchacz będzie posiadał szeroką wiedzę na temat zarządzania projektami.
 • Słuchacz będzie dysponował narzędziami do skutecznego zarządzania projektami (technikami oraz wzorami dokumentacji potrzebnej do kontroli projektów).
 • Słuchacz będzie mógł otrzymać międzynarodowe certyfikaty potwierdzające jego wiedzę na temat metodyk i standardów. W cenie studiów jest jeden z egzaminów do wyboru: PRINCE2 Foundation lub AgilePM Foundation.
 • Po ukończeniu studiów słuchacz będzie miał kwalifikacje do prowadzenia/ wspierania projektów w swojej organizacji lub będzie mógł podjąć pracę freelancera w zawodzie kierownika projektu.

Jako specjalista w dziedzinie zarządzania projektami i jednocześnie wykwalifikowany manager, absolwent będzie mógł m.in.:

 • zarządzać działem organizacji pracującym w sposób projektowy,
 • tworzyć dedykowaną metodykę pracy organizacji w oparciu o znane standardy,
 • wspierać/kierować projektami transformacji organizacji,
 • doradzać w zakresie kierunków rozwoju organizacji i wdrażania podejścia projektowego.

Program studiów

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10 zjazdów i trwają od soboty do niedzieli (godz.9.00-17.30). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

 • 2 semestry

  Czas trwania (od października 2019 r.)

 • 180

  Liczba godzin dydaktycznych

Program

METODYKA

PRINCE2® Foundation z egzaminem na poziomie Foundation (20 godz.)

1.      Wprowadzenie do metodyki PRINCE2®

2.      Pryncypia PRINCE2®– nadrzędne zasady PRINCE2®

3.      Organizacja – role i obowiązki w PRINCE2®

4.      Metody oraz techniki planowania w PRINCE2®

5.      Egzamin PRINCE2® na poziomie Foundation (dla chętnych)

AgilePM® Foundation z egzaminem na poziomie Foundation (20 godz.)

1.      Wprowadzenie do AgilePM®

2.      Procesy, produkty wg DSDM

3.      Kluczowe praktyki wg DSDM – nadawanie priorytetów i timeboxing

4.      Planowanie i kontrola w cyklu życia projektu

5.      Praktyki AgilePM®– facylitacja i rozwój iteracyjny

6.      Egzamin AgilePM® Foundation (dla chętnych)

CAPM® – zarządzanie projektami oparte o PMBoK Guide (PMI) (30 godz.)

1.      Podstawowe pojęcia zarządzania projektami

2.      Kontekst organizacyjny

3.      Cykl życia projektu i procesy zarządzania projektami

4.      Obszary wiedzy projektowej w ujęciu PMBOK® Guide

5.      Etyka zawodowa i odpowiedzialność społeczna

6.      Próbne testy egzaminacyjne

 

NARZĘDZIA

Planowanie z elementami MS Project (10 godz.)

1.      Elementy planowania projektu

2.      Planowanie oparte na produktach

3.      Metody sieciowe w planowaniu

4.      Analiza ścieżki krytycznej

5.      Metody szacowania

6.      Szacowanie metodą PERT

7.      Zasoby w projekcie

Techniki zarządzania interesariuszami (10 godz.)

1.       Zasady strategii zarządzania interesariuszami

2.       Identyfikacja oraz segmentacja interesariuszy

3.       Mapowanie interesariuszy i strategie wpływu

4.       Tworzenie Persony

5.       Plan komunikacji z interesariuszami w projekcie zmian

Earned Value Management (10 godz.)

1.      Znaczenie i rodzaje zasobów w projekcie

2.      Macierz ról i obowiązków

3.      Bilansowanie harmonogramu

4.      Zasoby a zadania – równoważenie obciążenia

5.      Przypisywanie kosztów do zasobów

6.      Kontrola prac w projekcie

7.      Metoda wartości wypracowanej

8.      Analiza trendu kamieni milowych

 

ZESPÓŁ

Facylitacja – element pracy z zespołem (20 godz.)

1.      Definicja facylitacji

2.      Mapowanie doświadczeń facylitacyjnych

3.      Facylitator – Coach – Trener – Konsultant: różnice pomiędzy rolami

4.      Style facylitacji a rozwój zespołu

5.      Przygotowanie warsztatu: 7P

6.      Metody i techniki facylitacji (do dostosowania, zależnie od potrzeb)

7.      Diagram Ishikawy

8.      Priorytetyzacja MoSCoW

9.      Rozwiązywanie problemów

10.  Wnioski projektowe / retrospektywa

Rozwiązywania konfliktów i budowanie współpracy w zespole (20 godz.)

1.      Konflikty w zespole – przyczyny i źródła przyczyny powstawania konfliktów w zespole

2.      Źródła konfliktów – analiza wg teorii Charles’a Moore’a

3.      Dynamika konfliktu w zespole

4.      Działanie w zespole pod presją i radzenie sobie ze stresem

5.      Sposoby rozwiązywania konfliktów

6.      Style rozwiązywania konfliktów

7.      Zachowania sprzyjające rozwiązywaniu konfliktów

8.      Rozpoznawanie i nazywanie konfliktów w celu ich rozwiązywanie

Kompetencje i dynamika zespołu (10 godz.)

1.      Budowanie zespołu projektowego

2.      Kompetencje członków zespołu

3.      Cechy efektywnego zespołu

4.      Motywy działania i potrzeby pracowników

5.      Główne teorie motywowania

6.      Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej

7.      Techniki motywacji

8.      Prowadzenie rozmów oceniających i coachingowych

 

SPECJALIZACJA

Zarządzanie ryzykiem w projekcie (20 godz.)

1.      Ryzyko w projekcie (pojęcie, parametry, źródła)

2.      Strategia zarządzania ryzykiem

3.      Analiza jakościowa i ilościowa

4.      Monitorowanie i kontrola ryzyka

5.      Przegląd technik i narzędzi do zarządzania ryzykiem

6.      Drzewa decyzyjne

7.      Analiza SWOT

8.      Diagram Ishikawy

9.      Listy kontrolne

Zarządzanie finansami w projekcie (10 godz.)

1.      Kontrakty a finansowanie projektu

2.      Typy kontraktów

3.      Wprowadzenie do finansów

4.      Miejsce zarządzania finansami w projekcie

5.      Źródła finansowania

6.      Przychody i koszty

7.      Przepływy pieniężne

8.      Ocena ekonomiczna projektów

9.      Szacowanie kosztów

10.  Szacowanie oddolne (bottom-up)

11.  Kontrola kosztów

12.  Wskaźniki finansowe

PROJEKT DYPLOMOWY (10 godz.)

Warunki zaliczenia

Prezentacja dotycząca wybranego tematu w obszarze studiów, realizowana indywidualnie lub zespołowo. Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych CDV.

 

Kadra

Kinga Matysiak

wykładowca

Kinga Matysiak

wykładowca

O mnie

rozwińKierownik merytoryczny kierunku Zarządzanie projektami.

rozwińTrener zarządzania projektami i kompetencji społecznych, autor programów szkoleniowych i edukacyjnych. Przeszkoliła ponad 4 500 osób. Od 2002 roku prowadzi szkolenia biznesowe w oparciu o autorskie gry i narzędzia pracy. Specjalizuje się w szkoleniach z zarządzania projektami, komunikacji, autoprezentacji, przywództwa, budowania zespołu. Jest trenerem wiodącym AgilePM® oraz Change Management®. Jest akredytowanym trenerem PRINCE2® oraz Management of Value®. Posiada wysoką umiejętność przekazywania wiedzy oraz pracy z procesem grupowym. Jest Prezesem firmy szkoleniowej MINDSTREAM Polska, oferującej szeroki zakres szkoleń certyfikowanych z zarządzania projektami i procesami. Doświadczenie w biznesie zdobywała pracując jako kierownik projektów, wprowadzała nowe produkty na rynek, odpowiadała za sprzedaż i marketing produktów już istniejących. Prowadziła projekty informatyczne, marketingowe oraz edukacyjne.
Wykładowca na studiach podyplomowych zarządzaniem projektami, m.in. w Collegium Da Vinci w Poznaniu, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, Uniwersytecie Zielonogórskim, Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu

Justyna Broniecka

wykładowca

Justyna Broniecka

wykładowca

O mnie

rozwińprzedsiębiorca, menadżer, trener biznesu.

rozwińOd ponad 15 lat aktywna zawodowo. Właściwie od samego początku brała udział w projektach jako wykonawca, a później jako kierownik projektu. Realizowała takie projekty jak badania i zmiana kultury organizacyjnej, wprowadzenie ocen okresowych, optymalizacja procesów w dużych firmach oraz wiele projektów eventowych. Od ponad 8 lat certyfikowany trener metody zarządzania projektami (PRINCE2 oraz AGILE PM). W swojej codziennej pracy codziennie wykorzystuje elementy różnych metodyk. Fanka optymalizacji procesowych, projektowych, komunikacyjnych i finansowych. Jej szkolenia są oceniane jako praktyczne i przekazywane ludzkim językiem.

Katarzyna Kaganiec

wykładowca

Katarzyna Kaganiec

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińTrener/doradca

 • Trener i praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem we współpracy z klientami, partnerami w wielu branżach w Polsce i poza granicami (rejon EMEA). Ponad 15 letnie doświadczenie we współpracy z branżą IT.
 • Z wykształcenia ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Audytor wiodący i Ekspert Polskiej Nagrody Jakości. Posiada certyfikacje w zakresie:  Agile, Scrum, ITIL, Lean IT
 • Audytor, trener, konsultant project management (metodyki klasyczne i zwinne). Specjalizuje się w: strategiach produktowo- usługowych i zarządzaniu ich realizacją, projektowaniu i wdrażaniu procesów, struktur i  systemów zarządzania oraz podnoszeniu ich efektywności, zarządzaniu portfelami projektów strategicznych oraz procesach wytwarzania oprogramowania.
 • Brała udział w międzynarodowych programach UNDP Polski, Japonii i Holandii  „wdrażanie systemów zarządzania” w oparciu o japońskie techniki doskonalenia. Współpracowała m.in. Onet.pl – system zarządzania  spółką , Matrix SA – zarządzanie PMO, Infovide – Matrix – realizacja projektu fuzji, Sage zarządzanie ofertą produktowo –usługowa i jej realizacja , PKP Informatyka – system zarządzania jakością.
 • Jest twórcą autorskich szkoleń i programów szkoleniowych Altkom Akademia

dr Artur Kasza

Wykładowca

dr Artur Kasza

Wykładowca

O mnie

rozwińWykładowca akademicki, trener, facylitator warsztatów. Prowadzi zajęcia oraz szkolenia w zakresie zarządzania projektami, zarządzania strategicznego, facylitacji grupowej, również w języku angielskim. Uzyskał doktorat na Uniwersytecie w Leuven, w Belgii. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania strategicznego i projektowego, zmiany organizacyjnej, zarządzania partycypacyjnego. Współpracował z Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Warszawie, Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie oraz Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku-Białej, gdzie pełnił funkcję kierownika studiów podyplomowych. Pasjonat jazzu, miłośnik gór. Biegle włada językiem angielskim i francuskim, komunikatywnie hiszpańskim.

Partner

Ciekawi ludzie

“W mojej ocenie każda praca opiera się na zarządzaniu projektami. Bez względu na to, co robisz, realizujesz swoje mikro lub makro projekty. Zupełnie niesłusznie zarządzanie projektami kojarzy się zazwyczaj z dużymi projektami informatycznymi. Tymczasem każdy w swojej pracy ma mini komitet sterujący, często pracuje w time box-ach, zarządza ryzykami, wartościami i zmianą. ”
Katarzyna Freyer-Stryjak
absolwentka kierunku zarządzanie projektami
PRZECZYTAJ WYWIAD PRZECZYTAJ WYWIAD

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzanie projektami

Studia podyplomowe w Poznaniu. Czas trwania: 2 semestry.

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2019/20 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

 

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 12.07.2019
 • 85 PLN
  od 13.07.2019

Czesne

 • 6 100 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 3 050 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 610 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 85 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • 610 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Zniżki i promocje

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić.

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podpisane podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kwestionariusz osobowy (wydrukowany z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • podpisana zgoda na komunikację elektroniczną (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego)
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Centrum Organizacji Dydaktyki , ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, Rotunda, pokój R038) osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.