Podyplomowe | Dla Biznesu | Zarządzanie

Zarządzanie Ograniczeniami TOC

TOC to nie żadna teoria (choć to akronim od Theory of Constraints). To jest strategiczne podejście do organizacji nakierowane na OSIĄGANIE PRZEŁOMOWYCH WYNIKÓW W REKORDOWO KRÓTKIM CZASIE. Na naszych studiach poznasz odpowiedzi na 3 pytania:
1. Co zmienić? Jak zidentyfikować obszar wymagający poprawy w Twojej firmie? Wszyscy mamy niezliczoną ilość pomysłów, co można poprawić. Próbując poprawić wszystko, nie skupiamy się na niczym i nigdzie nie osiągamy przełomowych wyników.
2. Na co zmienić? Jak stworzyć dopasowaną wizję stanu docelowego twojej organizacji, która zapewni zbudowanie strategicznej przewagi konkurencyjnej.
3. Jak spowodować zmianę? Jak ustalić priorytety, jak ustanowić plan i jak go zakomunikować (aby twoi ludzie zrozumieli i wsparli zmianę).


Paweł Schmidt,
kierownik merytoryczny kierunku

 

Opis

NA NASZYCH STUDIACH DOWIESZ SIĘ, JAK SYSTEMOWO POZBYĆ SIĘ POŻARÓW I KONSTRUKTYWNIE ZARZĄDZAĆ FIRMĄ!

Uczestnicy zapoznają się z innowacyjną metodologią zarządzania strategicznego TOC (Ang. TOC – Theory of Constraints) aby zrozumieć, jak wspólnie zespół może poprzez systemową ewolucję stworzyć wiecznie rozkwitającą firmę (ang. Ever Flourishing Company):

 • Właściciel dowie się, jak stworzyć strategiczną przewagę konkurencyjną, która wykracza poza technologię czy produkt i jest oparta o fundamentalne zmiany sposobu zarządzania projektami i firmą.
 • Zarząd dowie się, jak maksymalizować zysk netto oraz wartość firmy, opierając się przy tym realizacji dziesiątek bezproduktywnych projektów.
 • Finanse dowiedzą się, jak prosto i szybko, a jednocześnie czytelnie analizować proponowane projekty inwestycyjne oraz reorganizacyjne z punktu widzenia wpływu na firmę.
 • Sprzedaż dowie się, jak zwielokrotnić sprzedaż poprzez restrukturyzację sprzedaży, usprawnienie konwersji oraz systemowe zarządzanie sprzedażą.
 • Marketing dowie się, jak bezpiecznie stworzyć wolną przestrzeń rynkową w oparciu o „Mafia Offer” (czyli ofertę nie do odrzucenia).
 • Produkcja dowie się, jak produkować więcej i w pełni (co najmniej 95%) dotrzymywać założone terminy dostawy dzięki rozwiązaniom SDBR / MTO / MTA.
 • Logistyka dowie się, jak w oparciu o zarządzanie dynamicznymi buforami zbudować łańcuch dostaw, który zapewni 95% dostępności produktów przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości zapasów.
 • Zarządzanie projektami dowie się, jak realizować projekty na czas oraz w ramach budżetu bez konieczności kompromisów w zakresie rzeczowym projektu – wszystko przy znacznie mniejszym poziomie stresu zespołu projektowego.
 • Dział Personalny (HR) dowie się, jak systemowo eliminować większość konfliktów i problemówpersonalnych występujących dziś w organizacjach.

Uczestnicy

 • WŁAŚCICIELE i kadra zarządzająca, którzy dążą do wykładniczego wzrostu firmy
 • DYREKTORZY i menadżerowie, którzy chcą wykorzystać TOC do rozwoju swojej organizacji
 • Eksperci ds. ciągłego doskonalenia LEAN, KAIZEN czy SIX SIGMA, którzy chcą rozbudować swój warsztat pracy o nowe skuteczne narzędzia
 • CAŁE ZESPOŁY MENADŻERSKIE, które chcą znaleźć wspólną platformę komunikacji i wypracować holistyczną strategię

Opinie słuchaczy

Program studiów

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Poznaniu trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie dwudniowych lub trzydniowych zjazdów (piątek i soboty, w niektórych przypadkach sobota i niedziela).
Spotkania odbywają się w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

 • 2 semetry

  Czas trwania (od listopada 2018r.)

 • 200

  Liczba godzin dydaktycznych

1.      Wstęp do TOC (8 godz.)

   • Dlaczego klasyczne podejście do zarządzania już nie wystarcza?
   • Co daje systemowe/naukowe podejście do zarządzania?
   • 4 Filary TOC.
   • Na czym polegają najważniejsze strategie TOC i potencjalne korzyści?
   • POOGI (proces ciągłego doskonalenia).
   • Czy TOC się opłaca – czyli przełomowe przykłady zastosowania?
   • Dyskusja o doświadczeniach TOC uczestników.
   • Definicja oczekiwań, celów i planów realizacji (przez uczestników).

 2.      Sprzedaż i Marketing (16 godz.)

   • Zarządzanie lejkiem sprzedaży.
   • Jak zrestrukturyzować całą funkcję sprzedaży, aby zbudować maszynę sprzedażową?

(SPE – Restrukturyzacja procesu sprzedaży i marketingu)?

   • Na czym polega alternatywny proces sprzedaży i dlaczego czyni sprzedaż bardziej rzemiosłem niż sztuką?
   • Jak dzięki dyskryminacji cenowej zwiększyć zyski firmy(Segmentacja)?
   • Jak stworzyć ofertę nie do odrzucenia (Mafia Offer)?

3.      Zarządzanie Projektami (32 godz.)

   • Dlaczego tak trudno jest obecnie realizować cele projektów?
   • Jak realizować projekty w pełni, zawsze na czas i zawsze w budżecie?
   • Czy można skrócić czas realizacji większości projektów?
   • Jak ustawić bufory, aby dawały one realną gwarancję zakończenia projektu na czas?
   • Jak skutecznie i spokojnie funkcjonować w środowisku wieloprojektowym?
   • Gry demonstrujące problemy zarządzania projektami.
   • Praktyka zarządzania projektami wg. CCPM.

 4.      Produkcja (24 godz.)

   • Dlaczego tradycyjne podejście do zarządzania produkcją nie wystarcza?
   • Jak Produkować dla klienta to co Chce i Wtedy gdy to Chce?
   • Jak produkować więcej i to zawsze na czas bez znaczącego zwiększenia kosztów?
   • Czym się różni S-DBR od podejścia LEAN?
   • Gry odzwierciedlające różne dylematy na produkcji.
   • Symulator Goldratt’a na produkcji.
   • Praktyka produkcji i ciągłego doskonalenia wg TOC.

5.      Dystrybucja (8 godz.)

   • Jak zorganizować zaopatrzenie tak, aby nie ograniczało działania firmy?
   • Jak zorganizować sieć dystrybucji, aby zapewnić konsumentom pełną dostępność (99%) przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości magazynu (o 20-30%)  (DBM)?
   • Gry demonstrujące problemy dystrybucyjne.

6.      Rachunkowość przerobowa i mierniki (32 godz.)

   • Dlaczego tradycyjne podejście do rachunkowości prowadzi do błędnych wniosków?
   • Jak szybko i precyzyjnie ocenić skutki finansowe każdej decyzji biznesowej?
   • Poznanie i rozwiązanie licznych casów / zadań.
   • Jak zmaksymalizować zyski firmy?
   • Zadania demonstrujące dziury tradycyjnych systemów rachunkowych.
   • Jak powiązać miary efektywności firmy z wynikami firmy, aby nie doprowadzić do konfliktu interesów?
   • Casy demonstrujące złe i poprawne systemy wskaźników.

7.      Narzędzia myślowe (40godz.)

   • Rozwiązywanie konfliktów – chmura.
   • Przewidywanie następstw – gałąź.
   • Planowanie strategicznie – drzewo.
   • Plan ogólny – mapa celów pośrednich.
   • Analiza stanu obecnego – drzewo stanu obecnego.
   • Analiza stanu przyszłego – drzewo stanu przyszłego.
   • Inne Narzędzia myślowe

8.      Wstęp do Wystąpień Publicznych (8 godz.)

Podstawowe elementy wystąpień publicznych w kontekście planowanych prezentacji prac.

 9.      Prezentacja prac (20 godz.)

Uczestnicy prezentują prace w postaci wyników i danych empirycznych z wdrożeń przed komisją złożoną z co najmniej 3 wykładowców oraz pozostałymi uczestnikami studiów podyplomowych.

10.      Powtórka do Egzaminu (8 godz.)

Przeprowadzimy specjalnie całodzienną sesję powtórkową z omówionego materiału pod kątem planowanego egzaminu (8h).

11.      Egzamin (4h)

Egzamin TOC Fundamentals (4h) organizowany przez międzynarodową organizację TOCICO (Theory of Constraints International Certification Organization), którego zdanie umożliwia otrzymanie certyfikatu uznania.

Egzamin certyfikacyjny TOC Fundamentals wydawany przez międzynarodową organizację TOCICO (opcja dodatkowa)
SPRAWDŹ >>

Kadra

Paweł Schmidt

wykładowca

Paweł Schmidt

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińOpiekun merytoryczny studiów, Prezes Zarządu, Instytut Zarządzania Ograniczeniami  TOC+

rozwińCertyfikowany ekspert, praktyk i prekursor Teorii Ograniczeń w Polsce. Specjalizuje się w zarządzaniu zgodnie z Teorią Ograniczeń (TOC) stworzoną przez E. Goldratt. Certyfikowany ekspert TOCICO w zakresie: Zarządzanie Projektami (Łańcuch Krytyczny), Rachunkowości Przerobowej i Narzędzi Logicznego Myślenia. Uczestnik konferencji i warsztatów prowadzonych osobiście przez największe autorytety TOC: Dr Eliyahu M. Goldratt, Eli Schragenheim, Amir Schragenheim, Dr Alex Klarman, Oded Cohen, Dr Alan Barnard, Kathy Suerken. Audytor, autor strategii optymalizacji i koordynator wdrożeń organizacji z takich branż jak: metalowa, drzewna, poligraficzna, budowlana, tworzyw sztucznych, edukacyjna, doradcza, samorządowa, FMCG, detaliczna. Obecnie najwięcej pracuje w tworzeniu i wdrażaniu strategii, na produkcji i w sprzedaży.

Prof. dr hab. Jarosław Mielcarek

wykładowca

Prof. dr hab. Jarosław Mielcarek

wykładowca

rozwińO mnie
Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, finansów przedsiębiorstw i funkcjonowania rynków finansowych, a także zastosowań metod ilościowych. W programie rachunkowości zarządczej znajduje się wykład oraz ćwiczenia z teorii ograniczeń. Jest autorem kilku artykułów naukowych o teorii ograniczeń i monografii zatytułowanej „Paradygmat teorii ograniczeń jako koncepcji rachunkowości zarządczej” (2005).

Jacek Branas

wykładowca

Jacek Branas

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińEkspert TOC, Instytut Zarządzania Ograniczeniami  TOC+

rozwińSpecjalizuje się we wdrażaniu skutecznych metod zarządzania firmą, których mierzalne rezultaty są szybko osiągalne. Znajduje ograniczenia w działalności firm (wewnętrzne i zewnętrzne) i pomaga je usuwać lub minimalizować. Wykorzystuj przy tym swoje doświadczenia coachingowe. Tworzy rozwiązania obejmujące zarządzanie produkcją, dystrybucją, sprzedażą i projektami.

Łukasz Lorenz

wykładowca

Łukasz Lorenz

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińPrezes Zarządu AVIT

rozwińWłaściciel firmy budowlanej. Posiada wieloletnią praktykę we wdrażaniu narzędzi teorii ograniczeń. Skutecznie wprowadził łańcuch krytyczny jako standard zarządzania projektami budowlanymi we własnej firmie, co zaowocowało skróceniem czasu realizacji projektów o 30% i znacznie podniosło rentowność firmy.

Jacek Kaszyński

wykładowca

Jacek Kaszyński

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińPrezes Zarządu-Dyrektor Operacyjny, Sklejka-Eko S.A.

rozwińDoktor nauk fizycznych. W praktyce wdrożył metodologię Teorii Ograniczeń wg dr. Eliyahu M. Goldratta w holistycznym zarządzaniu firmą produkcyjną. Zwolennik najprostszych rozwiązań. Entuzjasta prymatu silnej kultury organizacyjnej jako przewagi konkurencyjnej. Motto zawodowe „Jedynym ograniczeniem, jesteśmy My sami”.

Maciej Winiarek

wykładowca

Maciej Winiarek

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińDyrektor TOC w Edukacji

rozwińWydawca, edukator, trener. Przedstawiciel TOCFE w Polsce od 2006 roku, organizacji dedykowanej popularyzacji narzędzi myślowych TOC poza światem biznesu. Dziś już ponad 2 tys. nauczycieli i dyrektorów z powodzeniem stosuje wdrożone przez niego myślenie krytyczne. Współtwórca Gimnazjum Thinking Zone.

Artur Jóźwiak

wykładowca

Artur Jóźwiak

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińEkspert CCPM

rozwińWiodący ekspert od zarządzania projektami z 15 letnim doświadczeniem w stosowaniu różnych metodologii (PMI, PRINCE2, Scrum, CCPM) w różnych branżach (budowlana, telekomunikacja, produkcja, FMCG, publiczna). Jako doradca uczestniczył we wszystkich istotnych wdrożeniach CCPM w Polsce.

Dofinansowanie nauki!

Collegium Da Vinci prezentuje swoją ofertę w Biurze Usług Rozwojowych, dzięki czemu studenci mogą uzyskać dofinansowanie z EFS.

Istnieje również możliwość skorzystania z nieoprocentowanej i bezprowizyjnej pożyczki na kształcenie osób dorosłych – www.open.frp.pl

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2018/2019.

Zarządzanie Ograniczeniami TOC

Studia podyplomowe w Poznaniu. Czas trwania: 2 semestry.

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 500 zł oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Czesne

 • 9 900 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 4 950 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 990 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 500 PLN

  Absolwenci CDV zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • 990 PLN

  Absolwenci CDV otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kwestionariusz osobowy (wydrukowany z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój R034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.