Podyplomowe | Dla Biznesu | Marketing | Nowe media i technologie | Nowość

Badania UX

Głównym celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą Ci samodzielnie przeprowadzić badania UX oraz włączać je w proces projektowy, uwzględniając przy tym potrzeby różnych grup interesariuszy z organizacji Twojej lub klienta zewnętrznego. Po ukończeniu studiów absolwenci będą przygotowani do samodzielnego planowania, organizowania, prowadzenia i analizy badań użytkowników, a także efektywnego włączania wyników badań w proces projektowania produktów i usług.

Właściwie przeprowadzone badania UX są jednym z najważniejszych kroków na drodze do projektowania doświadczeń, w które chcą angażować się użytkownicy.

Studia skierowane są do:

 • Osób pracujących już w branży badawczej, ale chcących poszerzyć swoje umiejętności o nowe metody i techniki.
 • Osób, które ukończyły m.in.: kierunki takie jak psychologia, socjologia, kognitywistka, ale także informatyka i grafika.
 • Analityków biznesowych, kierowników projektu i product ownerów.
 • Projektantów oraz grafików.

Opis

 • Studia mają charakter praktyczny – zdobywamy wiedzę i wykorzystujemy ją w praktyce od razu; najnowsza, sprawdzona wiedza.
 • Zajęcia prowadzone są w dużej mierze przez praktyków – osoby, które są aktywne zawodowo poza uczelnią, pracują w biznesie, prowadzą własne firmy (profesjonalna kadra dydaktyczna).
 • Nastawienie na pracę projektową – w trakcie studiów realizowane są projekty indywidualne i zespołowe.
 • UX Researcher
 • Specjalista ds. Użyteczności
 • Manager ds. Badań

Program studiów

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 12 zjazdów, w trybie sobota – niedziela (w godz.8.30 – 17.00 ). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

 • 2 semetry

  Czas trwania (od października 2019r.)

 • 190

  Liczba godzin dydaktycznych

Program

Podstawy zachowania użytkowników. (30 godz.)

 • Psychologia emocji i motywacji.
 • Psychologia poznawcza.

Metody i techniki badań UX. (50 godz.)

 • Typy badań w cyklu życia produktu.
 • Metody jakościowe.
 • Metody ilościowe.
 • Metody psychofizjologiczne (m.in. eyetracking).

Proces badawczy. (82 godz.)

 • Formułowanie problemów i hipotez badawczych.
 • Tworzenie planów badawczych i dobór metod.
 • Przygotowanie i prowadzenie sesji badawczych.
 • Analiza i raportowanie wyników badań.
 • Zarządzanie projektem badawczym.
 • Aspekty etyczne i prawne badań UX.

Specyfika badań UX w wybranych kontekstach. (16 godz.)

 • Badania z udziałem grup o specjalnych potrzebach.
 • Badania na potrzeby AR/VR.
 • Badania na potrzeby gier wideo.

Seminarium. (12 godz.)

Warunki zaliczenia

 • aktywność i obecność na zajęciach (80% obecności)
 • projekt indywidualny/zespołowy polegający na przeprowadzeniu badań dla wybranego produktu albo usługi z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi

Kadra

Michał Mycka

wykładowca

Michał Mycka

wykładowca

O mnie

rozwińKierownik merytoryczny kierunku Badania UX

rozwińGame User Researcher z wykształceniem w zakresie psychologii, ekonomii i zarządzania z ponad 6-letnim doświadczeniem w branży gier wideo i IT. Prowadzi agencję Clockworks-Lab specjalizującą się w badaniach i analizach player experience oraz game usability. W codziennej praktyce wykorzystuje klasyczne techniki badań UX, które wspiera narzędziami do pomiarów psychofizjologicznych (m.in. eyetracking, EEG, analiza ekspresji mimicznych).

rozwińJest absolwentem Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM, a obecnie doktorantem na Wydziale Zarządzania UEP, gdzie zajmuje się badaniem nowatorskich narzędzi do testowania doświadczeń i zachowań użytkowników gier wideo. W chwilach, gdy nie odczytuje informacji z różnych czujników, pisze artykuły popularnonaukowe o psychologii gier wideo i prowadzi zajęcia akademickie dotyczące badania potrzeb i trudności użytkowników produktów cyfrowych.

Bartek Baca

wykładowca

 

Bartek Baca

wykładowca

O mnie

rozwińGłówny analityk w Very Human Services, jeden z założycieli oraz partnerem w BBSG, doradca z dwunastoletnim stażem. Łączy wieloletnie doświadczenie z pracy w branży transportowej z kompetencjami badawczymi, analitycznymi i projektowymi z obszaru customer experience, service design, human-centred design. Pracuje zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i publicznych. W projektach bazuje na dogłębnym zrozumieniu potrzeb odbiorców usługi lub produktu, poszukuje nowych modeli wzrostu przychodów, optymalizacji procesów, synergii we współpracy z partnerami. Odpowiada za  mapowanie ścieżek klientów zarówno nad linią widoczności (to co jest doświadczane i zauważane przez odbiorcę), jak i pod nią (procesy usługowe i podział ról wewnątrz organizacji). Ponadto projektuje rozwiązania i wspiera wdrożenia w tym obszarze. Jest współautorem uznanego za najlepszy w roku 2016 projektu biznesowego, wykorzystującego metodykę design thinking w biznesie – proces mapowania i projektowania ścieżki pasażera Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Wcześniej pracował w zespole Transport Infrastructure  &  Public Sector w PwC.

rozwińJest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa Uniwersytetu Rennes we Francji oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Iza Bernau-Ławniczak

wykładowca

Spotkajmy się na:

Zarządzanie kreatywne

Badania UX

Iza Bernau-Ławniczak

wykładowca

O mnie

rozwińProjektantka, doświadczona moderatorka procesów kreatywnych i projektowych w oparciu o human-centered design, design thinking i service design. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z innowacją tworzoną w oparciu o potrzeby ludzi w firmach i organizacjach. Drugi kluczowy obszar jej zainteresowań to profilowanie behawioralne klientów i użytkowników w oparciu o technikę person, rozumianych jako rezultat przeprowadzonych badań i analiz. Takie podejście pozwala projektować zarówno wyróżniające się na rynku rozwiązania, jak i przede wszystkim wartościowe, bo dopasowane do realnych potrzeb czy celów odbiorców. Ponadto od dziewiętnastu lat skutecznie przekazuje kompetencje reagowania na zmiany zachodzące na rynku. Popularyzuje sens innowacji, by ludziom żyło i pracowało się lepiej.

rozwińWspółautorka i realizatorka nagrodzonego w 2017 roku projektu wdrożenia kultury innowacji na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Pomysłodawczyni projektu Futurefoods.pl.

rozwińStypendystka Universität Hannover, absolwentka Design Management oraz Dietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Członek Service Design Polska, współwłaścicielka Very Human Services.

Wojciech Jagodziński

wykładowca

Spotkajmy się na:

Zarządzanie kreatywne

Badania UX

Wojciech Jagodziński

wykładowca

O mnie

Socjolog i researcher z dwunastoletnim doświadczeniem pełni funkcję Head of Research w Very Human Services. Ma na swoim koncie projekty zarówno jakościowe, jak i ilościowe wspierające projektowanie usług i produktów (UX research & testing, design research, customer experience, passenger experience, audyty organizacji) czy ekspertyzy społeczno-gospodarcze na styku przemysłu – rynku pracy – edukacji (rozwój regionalny i gospodarczy, sektor MSP, systemy edukacyjne).
Z jego perspektywy zarówno niedobór, jak i nadmiar informacji mogą prowadzić do niewłaściwych wniosków czy złych decyzji strategicznych. Tymczasem skuteczność w biznesie, zespołach eksperckich i nauce wymaga dogłębnego zrozumienia ludzi, rynków, trendów, danych, konkurencji czy po prostu tych, którym chce się pomóc.
Uwielbia szkolić, przekazuje wiedzę i praktyczne umiejętności także z wykorzystaniem nowatorskich metod i technik. Współpracował z agencjami konsultingowo-badawczymi, marketingowymi, uczelniami wyższymi oraz organizacjami gospodarczymi.
Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ekspertem ds. pracodawców w Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), członkiem Service Design Polska (SDP) oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS). Wykładał na  Collegium Da Vinci w Poznaniu przedmioty badawcze.

Dominik Postaremczak

wykładowca

Spotkajmy się na:

Zarządzanie kreatywne

Badania UX

Dominik Postaremczak

wykładowca

O mnie

rozwińsocjolog, badacz, analityk, doradca zawodowy, ekspert i koordynator ds. współpracy Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) z organizacjami pracodawców. Uczestniczył w naukowych i komercyjnych projektach badawczych. Współpracuje z Very Human Services od początku istnienia i współprowadzi projekty badawcze, strategiczne, kreatywne czy szkolenia. Od 2010 roku zawodowo zajmuje się badaniami rynku pracy, edukacji i administracji publicznej oraz doradztwem zawodowym. Współtworzy zespoły projektujące procesy, usługi i produkty.

rozwińW swojej praktyce badawczej i doradczej wykorzystuje zarówno standardowe, jak i niestandardowe oraz innowacyjne techniki i narzędzia.

rozwińProwadził szkolenia i warsztaty dla pracodawców, przedsiębiorców, nauczycieli i przedstawicieli władz samorządowych, m.in.: z zakresu dostosowywania się do zmian społeczno-gospodarczych, stosowania multimediów w procesie dydaktycznym, unowocześniania procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego, monitorowania potrzeb rynku pracy i edukacji, rozwoju lokalnego, komunikacji społecznej, diagnozowania potrzeb, oczekiwań i źródeł problemów użytkowników, klientów, pasażerów (UX, CX, PaX). Autor i współautor analiz i publikacji poświęconych tematyce rynku pracy, edukacji, polityki społecznej, samorządu terytorialnego, polityce rozwoju lokalnego czy aktywizacji zawodowej.

rozwińJest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (socjologia) oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (doradztwo zawodowe), członkiem Service Design Polska. Prowadził zajęcia z zakresu socjologii przedsiębiorstwa na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (WSNHiD), oraz przedmioty badawcze na Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Tomasz Włodarczyk

wykładowca

Tomasz Włodarczyk

wykładowca

O mnie

rozwińsocjolog z wieloletnim doświadczeniem w realizacji badań rynku z zastosowaniem metod jakościowych i ilościowych, szczególnie w badaniach branży edukacyjnej i usługowej. Główne obszary zainteresowań: socjologia obrazu, marketing usług, doświadczenia użytkownika (user experience).

rozwińObecnie zawodowo odpowiedzialny za proces badawczy od momentu powstania koncepcji badania, aż do raportu końcowego w zespole marketingu Uniwersytetu SWPS.

rozwińAbsolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku socjologia, specjalność: badanie rynku i opinii publicznej oraz  Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – studia podyplomowe na kierunku: Marketing Usług.

Dofinansowanie nauki!

Collegium Da Vinci prezentuje swoją ofertę w Biurze Usług Rozwojowych, dzięki czemu studenci mogą uzyskać dofinansowanie z EFS.

Istnieje również możliwość skorzystania z nieoprocentowanej i bezprowizyjnej pożyczki na kształcenie osób dorosłych – www.open.frp.pl

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2019/2020.

Badania UX

Studia podyplomowe w Poznaniu. Czas trwania: 2 semestry.

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2019/20 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 12.07.2019
 • 85 PLN
  od 13.07.2019

Czesne

 • 7 000 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 3 500 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 700 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 85 PLN

  Absolwenci CDV zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • 700 PLN

  Absolwenci CDV otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Po dniu 15 kwietnia po zalogowaniu do formularza rekrutacyjnego wygenerują się wszystkie dokumenty wymagane do przyjęcia Ciebie na studia. (Znajdziesz je w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego.)

Wymagane dokumenty:

 • podpisane podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kwestionariusz osobowy (wydrukowany z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • podpisana zgoda na komunikację elektroniczną (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego)
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Centrum Organizacji Dydaktyki , ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, Rotunda, pokój R038) osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.