Podyplomowe | Dla Biznesu | IT | Nowe media i technologie

Frontend Developer

Celem studiów podyplomowych na kierunku Frontend developer podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi technologiami internetowymi. Studia pozwolą zdobyć praktyczne umiejętności na temat tworzenia i rozwijania nowoczesnych aplikacji webowych po stronie klienta (frontend). Praktyczny charakter studiów oparty o tworzenie projektów (aplikacji) IT podczas trwania kursu z wykorzystaniem sztandarowego frameworka od firmy Google czyli Angulara.

Uczestnicy

Studia adresowane są dla osób, które chcą zmienić branżę na IT, mają podstawy programowania (tj. wiedzą co to są: zmienne, stałe, pętle, instrukcje warunkowe, kompilator itd.).  Uczestnikami podyplomowych studiów mogą być także osoby, które chcą się nauczyć tworzyć nowoczesne aplikacje webowe oparte o frameworki JS. Grupy dopasowywane są do poziomu zaawansowania uczestników; zajęcia mogą być przeprowadzane w oparciu o laptopy uczestników.

Zobacz, jak wyglądają studia Frontend Developer w CDV!

Podcast o przebranżowieniu do IT.

Posłuchaj rozmowy z Grzegorzem Mazurem, twórcą programu Frontend Developer.

Opis

 • Rok nauki frontendu.
 • Solidne podstawy programowania w Javascript i Typescript.
 • Programowanie z nowoczesnymi frameworkami JS (Angular od Google).
 • Praktyczne zajęcia.
 • Nauczanie oparte o realizację praktycznych projektów aplikacji internetowych.
 • Doświadczona kadra wykładowców kierunków IT.
 • Zajęcia oparte o pisanie kodu i projektowanie rozwiązań IT na żywo (livecoding).
 •  Największa liczba godzin nauki ANGULARA od Google w porównaniu z innymi studiami podyplomowymi.
 • Frontend developer
 • Programista frontend
 • Javascript developer
 • Angular developer
 • Webdeveloper
 • Programista aplikacji internetowych

Program studiów

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10 zjazdów, w trybie sobota – niedziela (w godz.8.30 – 16.30 ). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

 • 2 semestry

  Czas trwania (od października 2019r.)

 • 180

  Liczba godzin dydaktycznych

Program

1. Podstawy web developmentu. (54 godz.)

 • HTML5/CSS3 –struktura aplikacji i jej stylowanie. (9 godz.)
 • HTML5 – multimedia i zaawansowane możliwości. (9 godz.)
 • RWD – podstawowe techniki Responsive Web Design. (9 godz.)
 • Podstawy programowania w języku Javascript. (18 godz.)
 • GIT – System kontroli wersji dla frontend developera. (9 godz.)

2. Projektowanie UI/UX aplikacji webowej. (18 godz.)

 • Projektowanie prototypów pod względem UI. (9 godz.)
 • Projektowanie User Experience UX. (9 godz.)

3. Frontend – techniki średniozaawansowane. (45 godz.)

 • DOM (obiektowy model dokumentu) i jQuery. (9 godz.)
 • Zaawansowane programowanie w Javascript. (9 godz.)
 • Ecma script 2015+ (ES6+). (9 godz.)
 • Praca z terminalem i automatyzacja procesów developerskich – Gulp/webpack.  (9 godz.)
 • Projekt ćwiczeniowy – programowanie responsywnej aplikacji webowej oprogramowanej w Javascript. (9 godz.)

4. Frontend – biblioteki Javascript. (45 godz.)

 • Angular (Google) – zasady tworzenia. (9 godz.)
 • Angular (Google) – komponenty, serwisy itp. (9 godz.)
 • Język Typescript dla Angular. (9 godz.)
 • Projekt ćwiczeniowy – programowanie praktycznej aplikacji z wykorzystaniem Angular. (18 godz.)

5. Portfolio frontend developera. (18 godz.)

 • Analiza statyczna kodu oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. (9 godz.)
 • Budowa portfolio, rozwój repozytorium Github/Bitbucket dla frontend developera oraz prezentacja projektów. (9 godz.)

Warunki zaliczenia

 • Aktywność i obecność na zajęciach (wykonywanie zadań i aktywności).
 • Praca końcowa – zaprogramowanie projektu praktycznej aplikacji webowej.
 • Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych CDV.

 

Kadra

Grzegorz Mazur

wykładowca

Grzegorz Mazur

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińKierownik merytoryczny kierunku Frontend developer
Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (Nowoczesne technologie Webowe i Mobilne) oraz  studiów podyplomowych (Android i iOS) na Politechnice Wrocławskiej.

rozwińPracował w międzynarodowej firmie budującej oprogramowanie w branży lotniczej a także w mniejszych firmach softwarowych. Posiada doświadczenie w przekazywaniu wiedzy i praktycznym szkoleniu ludzi dorosłych. Prowadzi szkolenia od 6 lat (w tym w IT od 4 lat). Obszar zainteresowań to budowa aplikacji webowych, mobilnych oraz testowanie oprogramowania. Pasjonat webowych rozwiązań do nauczania umiejętności IT.

Jakub Barczyk

wykładowca

Jakub Barczyk

wykładowca

rozwińO mnie
Front-end developer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie JavaScript, TypeScript, React i Angular. Pracował miedzy innymi dla Credit Suisse, SMT Software I Roche. Obecnie związany z wrocławskim oddziałem firmy Ryanair.

Marcin Dłubis

wykładowca

Marcin Dłubis

wykładowca

rozwińO mnie
Absolwent Politechniki Śląskiej, obecnie z sukcesem prowadzący własną działalność, tworzący zarówno dla małych, jak i dużych firm. W swojej pracy skupia się głównie na tworzeniu aplikacji internetowych (używając JavaScript oraz frameworków takich jakich Angular2) oraz aplikacji mobilnych (z wykorzystaniem Ionic lub Phonegap). Programuje z wytycznymi ECMAScript 6.
Autor kursu front-end dla jednej z ogólnopolskich firm uczących programowania. Pasjonat hybrydowych aplikacji mobilnych Android/iOS z wykorzystaniem Javascript.

Andrzej Jagielski

wykładowca

Andrzej Jagielski

wykładowca

rozwińO mnie
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Informatyka Stosowana o specjalizacji Inżynieria Oprogramowania. Obecnie pracuje nad rozwojem serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej, z których korzysta ponad 100 milionów użytkowników miesięcznie. W swojej pracy zajmuje się głównie tworzeniem graficznych interfejsów użytkownika oraz prototypów funkcjonalnych. Zanim na stałe zajął się User Experience pracował jako Front End Developer oraz Web Designer. To doświadczenie pozwala mu spojrzeć wielopłaszczyznowo na projekty, w których bierze udział. Wyznaje zasadę interdyscyplinarności, dbając o to, aby kompleksowo rozwijać produkt, tak aby zaspokajał nie tylko potrzeby biznesowe, ale także użytkowe oraz funkcjonalne.

Wojciech Medyński

wykładowca

Wojciech Medyński

wykładowca

rozwińO mnie
Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu dużych aplikacji biznesowych używanych przez tysiące użytkowników na całym świecie. Obecnie JavaScript Developer we wrocławskiej firmie LiveChat Software działającej na globalnych rynkach. Zajmuje się rozwojem kluczowego produktu firmy – aplikacji SaaS służącej do komunikacji w czasie rzeczywistym. Pasjonat czystego kodu, programowania funkcyjnego oraz Test-driven development (TDD).

Partnerzy

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2019/2020.

Frontend developer

Studia podyplomowe w Poznaniu. Czas trwania: 2 semestry.

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2019/20 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 12.07.2019
 • 85 PLN
  od 13.07.2019

Czesne

 • 5 000 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 2 500 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 500 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 85 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 • 500 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Zniżki i promocje

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić.

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podpisane podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • kwestionariusz osobowy (wydrukowany z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • podpisana zgoda na komunikację elektroniczną (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego)
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Centrum Organizacji Dydaktyki , ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, Rotunda, pokój R038) osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.