Tutoring i coaching w edukacji – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Gdańsk | Ośrodki zamiejscowe

Tutoring i coaching w edukacji

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.

Celem głównym studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia indywidualnego, grupowego i zespołowego coachingu i tutoringu  w szkole i innych placówkach oświatowych oraz pokazanie różnych podejść, odmian i stylów stosowanych w coachingu, a także zaprezentowanie poszczególnych metod, technik i narzędzi stosowanych w coachingu i tutoringu.

Jeśli chcesz popracować nad sobą, nad swoim rozwojem, po to, by  lepiej zrozumieć  innych – to też są studia dla Ciebie

Tutaj nie skupiamy się na deficytach, i na tym, czego nie możemy zmienić. Tutaj bazujemy na zasobach, czyli na tym, na czym możemy budować ( nie znaczy to jednak, że deficyt, w tym podejściu, nie okaże się zasobem) Tutaj znajdziesz i odkryjesz siebie na nowo. Doświadczysz tego, co zależy w 100% od Ciebie, a to na co nie masz wpływu – po prostu zostawisz. Później będziesz tego uczyć innych. To studia dla tych, którzy chcą zmieniać świat, zaczynając od zmiany siebie i w sobie, bo w tym upatrują sens swojej pracy.

 

 

Dla kogo?

Jeśli jesteś  pasjonatem zawodu nauczycielskiego, jeśli upatrujesz  w nim przede wszystkim misji  niesienia pomocy i wsparcia, opiekowania się i zatroskania, uczenia odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji za jej brak – to to są studia, które, umocnią w tobie te pasję, i pokażą, że idziesz w dobrym kierunku.

Jeśli w imię tej zawodowej pasji nie ma w Tobie zgody na stagnację, rutynę zawodową i konserwatywną tradycję edukacyjną – to też są to studia dla Ciebie, i wreszcie, jeśli masz dość narzekania i poczucia bezsilności, i chcesz wziąć życie w swoje ręce, chcesz zmiany – to na pewno są to studia dla Ciebie.

Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.

Opis

Umiejętności zawodowe, jakie uzyskuje absolwent studiów

 • poznanie narzędzi, które świetnie sprawdzają się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym
 • zdobycie umiejętności w zakresie prowadzenia sesji coachingowej i tutoringowej
 • wyćwiczenie umiejętności stosowania metod i technik stosowanych w coachingu i tutoringu
 • dokonanie samooceny i autodiagnozy oraz analizy własnych zasobów i deficytów wymagających doskonalenia
 • wejście w rzeczywisty proces coachingowy i tutoaringowy

Wymagane od kandydata

 • ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.

Kadra

dr Marta Holeksa

wykładowca

dr Marta Holeksa

wykładowca

O mnie

rozwińKierowniczka merytoryczna kierunku Tutoringu i coachingu w edukacji.

rozwińDoktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki, magister wychowania muzycznego, niebawem  magister psychologii, absolwentka szkoły muzycznej I i II stopnia w klasie rytmiki i śpiewu, certyfikowana arteterapeutka, coach i terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Terapii Dialektyczno-Behawioralnej.  Członek  Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”, Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej i PSTTSR. Zawodowo związana z AWFiS w Gdańsku, gdzie pełni funkcję adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Pedagogiki i Terapii Zajęciowej.  Do niedawna zatrudniona była również na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Depresyjnych w Gdańsku w charakterze arteterapeutki i coacha. Od maja 2017 prowadzi Centrum Fortis będące jej prywatną działalnością  edukacyjno-terapeutyczno-coachingową skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych.  Obecnie jest również w przede dniu otwarcia Fundacji Fortis Afektywni, której celem będzie niesienie pomocy i wsparcia dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz całym rodzinom, borykającym się z problemami emocjonalnymi.

Ciekawi mnie

rozwińZainteresowania skoncentrowane są wokół możliwości wykorzystania różnych dziedzin sztuki  w diagnozie, profilaktyce, edukacji i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych. Od niedawna, łącząc  działania artystyczne z technikami coachingowymi, eksperymentuje z artcoachingiem poszukując nowych sposobów niesienia pomocy i wsparcia osobom, które chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie, odkryć swój potencjał, pokonać wewnętrzne ograniczenia, wzbudzić motywację do działania, wzmocnić autodeterminację, określić aspiracje i wyznaczyć sobie  nowe cele oraz najbardziej skuteczne drogi ich osiągania, a także rozwinąć własną kreatywność przekładającą się na twórcze rozwiązywanie życiowych problemów.

rozwińSensu swojego życia upatruje  w pracy z ludźmi i dla ludzi. Najwięcej radości dają  jej  chwile, w których staje się świadkiem odnajdywania siebie  w  samych  sobie  przez osoby, które przychodzą  do jej gabinetu po pomoc i wsparcie. Sama czuje się szczęśliwa, gdy śpiewa, tańczy, przebywa w pięknym otoczeniu przyrody i mając przy sobie swoich ukochanych bliskich, w tym psiaka, oraz przyjaciół i znajomych.

Wojciech Gorzelanny

wykładowca

Wojciech Gorzelanny

wykładowca

O mnie

rozwińCoach, Trener, Pedagog, Wykładowca akademicki. Jest certyfikowanym coachem International Coach Federation (ICF) na poziomie Associate Certified Coach (ACC). Ma ponad 2000 godzin doświadczeń w relacjach indywidualnych i grupowych. Jest twórcą autorskich procesów rozwojowych osadzonych m.in. w podejściu coachingowym, wzbogacanym indywidualnym wsparciem mentorskim i treningowym.

rozwińWdraża procesy szkoleniowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Ma dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe we współpracy z takimi organizacjami, jak m.in.: Pracownia Coachingu NOVO, Pracownia Trenerska NOVO, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, MC-Bauchemie Sp. z o. o., VKF Renzel Polska, POZBUD T&R S.A., Uczelnia Techniczno Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Collegium Civitas w Warszawie. Jest autorem kampanii społecznej „Psychologia przedmiotem szkolnym”.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • executive coaching – zarządzanie zespołem, osobista efektywność menedżera,
 • coaching zespołowy – coaching integralności zespołu – budowanie synergii zespołu, zespół w kryzysie,
 • coaching grupowy/warsztaty/szkolenia – wieloaspektowy rozwój z pogłębianiem świadomości,
 • life coaching oraz indywidualne, holistyczne sesje rozwojowe (narzędzia dopasowane do potrzeb klienta, m.in. komunikacja, praca na zasobach, inteligencja emocjonalna, praca ze stresem, praca z  przekonaniami, motywacja, odkrywanie wewnętrznej przestrzeni osobistej mocy).
 • trening interpersonalny – rozwijanie i pogłębianie szerokich sfer relacji osobistych i społecznych,
 • praca z ciałem i symptomami chorobowymi – poszukiwanie i rozwiązywanie konfliktów chorobotwórczych

Joanna Krzywkowska

wykładowca

Joanna Krzywkowska

wykładowca

O mnie

rozwińZałożycielka i właścicielka Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring. Od 19 lat związana z edukacją. Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Politechnice Gdańskiej.
Stale się rozwija, doskonali i inwestuje w siebie, ukończyła liczne kursy i szkolenia, posiada m.in.: Akredytację Tutorską, Certyfikat Tutora, Certyfikat Praktyka Tutoringu, Certyfikat Trenera Biznesu, Certified International Professional Trainer/American Certification Institute.
Należy do grona najlepszych akredytowanych tutorów w Polsce!
Stworzyła i realizuje swój autorski projekt Akademię Kompetencji Sukcesu.
Jest głęboko przekonana, że w każdym człowieku drzemią talenty, że każdy ma potencjał, dzięki któremu może nie tylko osiągać sukcesy, ale przede wszystkim mieć satysfakcjonujące i szczęśliwe życie. Dzięki posiadanej wiedzy, doświadczeniu, serdeczności i wrażliwości inspiruje do zmian, motywuje do działania, pobudza do odkrywania i rozwijania potencjału, a przede wszystkim do odkrywania siebie, dzięki czemu wzrasta samoświadomość i poczucie własnej wartości, czego efektem jest zdecydowanie większa pewność siebie.
Doskonale wie, jak wspierać innych, aby mogli w pełni wykorzystać swój potencjał.
Poprzez to co robi zawodowo, potrafi w pełni wyrażać siebie, jest dumna z tego co robi, pracuje z pasją, zaangażowaniem i wkłada w to całe swoje serce.

Ciekawi mnie

rozwińJestem pasjonatką rozwoju osobistego, psychologii (w szczególności psychologii pozytywnej), tutoringu oraz neurodydaktyki. Jestem osobą bardzo aktywną. Trenuję Krav Maga, od 20 lat gram w unihokeja, trenuje w lesie, jeżdżę na rowerze, uwielbiam długie spacery na łonie natury, latem spływy kajakowe, zimą narty i wiele innych aktywności… No i oczywiście uwielbiam tańczyć.

Program studiów

Studia podyplomowe

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

Wiodącymi metodami pracy są ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria oraz wsparcie Tutora.

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 245

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 30

  Punkty 

Realizowane zagadnienia m.in.:

MODUŁ  I – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

 • efektywna autoprezentacja i kształtowanie własnego wizerunku
 • komunikowanie własnych emocji, potrzeb w sposób jasny i społecznie akceptowany
 • adekwatne reagowanie na krytykę i umiejętne wyrażanie jej, asertywne realizowanie własnych interesów
 •  inicjowanie i podtrzymywanie satysfakcjonujących więzi prywatnych i profesjonalnych, trafna percepcja zachowań i intencji innych ludzi
 • aktywne słuchanie, okazywanie empatii, zdolność współdziałania w zespole
 • skuteczne negocjowanie warunków współpracy, umiejętne rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych
 • wywieranie pożądanego wpływu na innych ludzi

 

MODUŁ  II – PODSTAWY TEORETYCZNE COACHINGU I TUTORINGU

 • istota coachingu i tutoringu – ważne pojęcia, cele, zadania, funkcje, podstawowe różnice pomiędzy coachingiem, a tutoringiem, rodzaje i zasady
 • psychologiczne podstawy coachingu i tutoringu
 • wartości i przekonania w pracy coacha i tutora
 • coach i tutor – cechy osobowościowe i i kompetencje
 • kodeks etyczny i postawa coacha i tutora
 • sytuacje coachingowe i tutoringowe – bariery w pracy, opór w coachingu i tutoringu
 • sposoby uczenia się osoby coachowanej
 • korzyści coachingu i tutoringu
 • instytucje wspierające pracę coacha i tutora

 

MODUŁ III – COACHING I MENTORING W PRAKTYCE

 • proces i struktura coachingu i tutoringu
 • relacja: coach – osoba coachowana; tutor – osoba tutoringowana
 • diagnoza potrzeb klienta, kontraktowanie usług
 • etapy procesu coachingowego i tutorialu
 • rejestracja przebiegu sesji
 • dokumentowanie zmian w coachingu i tutoringu
 • narzędzia coacha i tutora
 • praca z oporem coachowanego
 • Action Learnig
 • coaching grupowy, dynamika procesów grupowych
 • coaching strategiczny

 

MODUŁ IV – DYPLOMOWY

 • superwizja
 • mikronauczanie
 • warsztat dyplomowy

 

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa są:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolio słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów
 • 100 % frekwencja na treningach i warsztatach
 • rozmowa kompetencyjna.

 

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022

Tutoring i coaching w edukacji

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2021/22 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2021
 • 85 PLN
  do 30 września 2021

Czesne

 • 3 550 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1 775 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  355 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 355 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Zniżki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dofinansowanie na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy Słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć

 • OSOBIŚCIE – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dyplom (ksero, odpis) ukończenia min. studiów I stopnia (lic, inż)  dostarcz do Collegium Da Vinci (pokój A413, 4 piętro)
 • POCZTĄ – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dyplom (ksero, odpis) ukończenia min. studiów I stopnia (lic, inż) dostarcz na adres Collegium Da Vinci, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, z dopiskiem „CDV – rekrutacja, pokój A413, 4 piętro.”

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

W roku akademickim 2021/2022 planujemy zajęcia w formule hybrydowej

 • Forma hybrydowa to połączenie zajęć online i zajęć stacjonarnych.
 • W przypadku zmiany sytuacji pandemicznej i wprowadzenia obostrzeń zastrzegamy możliwość zmiany formy zajęć.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Rekrutacja - Informacje

Dominika Janowska

ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

Pokój A413, 4 piętro

dominika.janowska@cdv.pl

61 271 10 38

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.