Neurologopedia z elementami SI – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Dla nauczycieli | Poznań

Neurologopedia z elementami SI

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.

 

Neurologopedia to oferta dla osób, które pragną stać się specjalistami w swojej dziedzinie i wykorzystać nabyte kwalifikacje do wykonywania trudnego, wymagającego, lecz bardzo satysfakcjonującego zawodu neurologopedy. Studia znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego. Uzyskane świadectwo stanowi podstawę do kształtowania i rozwoju mowy w razie jej braku, usuwania jej różnych zaburzeń i patologii, a także kształtowania sprawności językowej u dzieci i dorosłych z trudnościami w komunikacji lub innymi problemami wynikającymi ze schorzeń neurologicznych.

 

Absolwent podyplomowych studiów neurologopedia z elementami SI dodatkowo, bezpłatnie otrzymuje ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZONYCH WARSZTATACH:

Metody wspierające terapię neurologopedyczną-One Brain |  Orginal Play | Feldenkrais | Elementy taktylnej oraz OPT- wprowadzenie oraz masaż Shantala.

Studia skierowane są do praktykujących logopedów (w tym nauczycieli), oraz osób mających wykształcenie logopedyczne, którzy chcą rozpocząć pracę w tym charakterze.

Do osób, które ukończyły studia magisterskie w zakresie logopedii  lub ukończyły inne studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie (posiadają tytuł magistra), a kwalifikacje zawodowe logopedy zdobyły w ramach:

 • podyplomowych studiów logopedycznych
 • w ramach studiów stacjonarnych licencjackich na kierunku logopedia jako drugi kierunek studiów.
Wymagane od kandydata: ukończone studia magisterskie na kierunku logopedia lub posiadanie tytułu magistra i uprawnienia zawodowe logopedy.

Opis

Wymagane od kandydata

Ukończone studia magisterskie na kierunku logopedia lub posiadanie tytułu magistra i uprawnienia zawodowe logopedy zdobyte w ramach:

 • podyplomowych studiów logopedycznych,
 • studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku logopedia jako drugi kierunek studiów,
 • specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich.
 • Nabycie niezbędnych wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii układu nerwowego, najczęstszych schorzeń neurologicznych.
 • Uzyskanie umiejętności do pracy z poszczególnymi grupami  osób-dzieci, dorosłych prezentujących zaburzenia neurologiczne.
 • Prezentowanie podejścia holistycznego do poszczególnego przypadku dzięki poznaniu wielu nowoczesnych, specjalistycznych metod i narzędzi.
 • placówki służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii)
 • placówki specjalne
 • ośrodki wczesnej interwencji
 • praktyka prywatna

Studia, program i wymiar godzin spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia z dnia 01 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575.

 

Program studiów

Studia podyplomowe

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

 • 3 semestry

  Czas trwania

 • 412

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 50

  Liczba godzin praktyk

Program:

I. Przygotowanie merytoryczne (125 godz.)

 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego
 • Neurologiczne podstawy fizjologii i patologii rozwoju dzieci
 • Fizjoterapia-ocena i elementy terapii
 • Terapia polisensoryczna stymulująca rozwój dziecka
 • Elementy gerontologopedii, onkologopedii
 • Elektrostymulacje w neurologopedii
 • Dziecko dwujęzyczne u logopedy
 • Mowa a wysoka technologia
 • Podstawy psychiatrii. Zaburzenia mowy w chorobach psychicznych i otępiennych.
 • Mowa osób laryngektomowanych
 • Zaburzenia mowy spowodowane nieprawidłowościami w budowie anatomicznej narządów mowy-dysglosja
 • Rodzic/Terapeuta – jak radzić sobie ze stresem
 • Warsztat pracy neurologopedy
 • Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

II. Przygotowanie dydaktyczno – metodyczne (277 godz.)

 • Wczesna interwencja logopedyczna i wspomaganie dziecka przedwcześnie urodzonego
 • Neurologopedyczna diagnoza noworodków i niemowląt
 • Diagnoza i terapia u dzieci chorych neurologicznie, z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami sprzężonymi
 • Zastosowanie metody SI w terapii logopedycznej. Kinesjotaping w logopedii.
 • Skuteczne a mniej znane metody wspierające terapię neurologopedyczną – One Brain, Orginal Play, Kamertony, Logorytmika, Feldenkrais, Taktylna
 • Mutyzm nowe wyzwanie dla terapeuty
 • Ocena i terapia neurologopedyczna dzieci z zespołem wad genetycznych
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna zaburzeń autystycznych
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób jąkających się i z innymi zaburzeniami płynności mówienia
 • Dysfagia-diagnoza i terapia
 • Sensomotoryczna Terapia Orofacjalna i terapia OPT
 • Zaburzenia mowy o typie afazji- dzieci, dorośli
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
 • Diagnoza i terapia dyzartrii- dzieci, dorośli
 • Metody pracy z dzieckiem niemówiącym

III. Tutorial (10 godz.)
IV. Praktyka (50 godz.) (praktyka grupowa 25 godz. będzie realizowana przy udziale Collegium Da Vinci  na terenie specjalistycznych placówek np. szpitalne oddziały neurologiczne, przedszkola integracyjne etc.)

Formy i metody zajęć

Wiodącymi metodami pracy są ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria oraz wsparcie Tutora. Dzięki ich wiedzy, umiejętnościom i wieloletniemu doświadczeniu student uczy się patrzeć na pacjenta w sposób holistyczny i potrafi zastosować w terapii szereg metod ( np. elementy Sensomotorycznej Terapii Orofacjalnej, OPT) ale też takich, które nie są tak popularne a nieraz stanowią jedyną możliwość dotarcia do pacjenta ( Feldenkrais, One Brain, Original Play, Kamertony, Taktylna itd). W czasie praktyki słuchacz będzie kształtował kompetencje bezpośrednio  m.in. w placówkach służby zdrowia, placówkach specjalnych czy przedszkolach integracyjnych.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń wraz z praktykami,
 • udział w sesji podsumowującej w formie prezentacji portfolio Słuchacza będącego wynikiem efektów przebiegu studiów.

 

Kadra

Elżbieta Strzelczak

Kierowniczka merytoryczna kierunku

Terapeuta mowy i konsultant w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym Emedea (Poznań). Neurologopeda w Szpitalu Wojewódzkim- oddział rehabilitacji neurologicznej (Kiekrz), Przedszkolu Montessori ” Przystań Odkrywców” (Poznań), Przedszkolu Niepublicznym Jedność (Gostyń), Collegium Artes we Wrześni. Kierownik merytoryczny Logopedii i Neurologopedii w Collegium Da Vinci (Poznań). Wykładowca w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii ( Poznań), Edulabor – Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy (Kalisz)

Elżbieta Strzelczak

Kierowniczka merytoryczna kierunku

rozwińLogopedia to pasja od 19 lat. Pomaga wielu osobom, głównie dzieciom, które z różnych przyczyn nie mówią lub mówią nieadekwatnie do etapu rozwojowego mowy. Dopasowuje terapię do danej osoby korzystając z różnych metod ( m.in. Warnke,Dyna-Linqua, Symultaniczno-Sekwencyjna,Knillów, Werbotonalna, Dennisonów, MRR, Orginal Play, MFS, MDS, OPT, AAC, GPS, MDK, Sensomotoryczna, specjalistyczne masaże- Moralesa, Shantala, Novafon), które wciąż zgłębia. Zajęcia, które prowadzi to suma wielu aktywności, przemyślanych działań dostosowanych do potrzeb i możliwości danej osoby. Dzięki takiej formie zajęć na efekty nie trzeba długo czekać. Z powodzeniem dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z terapeutami, nauczycielami, studentami.

rozwińOprócz terapii dzieci i dorosłych napisała książkę: „TWÓRCZE LEKCJE” oraz artykuły, m.in. : ARTYKUŁY DO „FORUM NAUCZYCIELI” i „ŻYCIE SZKOŁY”, CYKL ARTYKUŁÓW DOTYCZĄCYCH PORAD LOGOPEDYCZNYCH DLA RODZICÓW W GAZECIE GOSTYŃ 24, ARTYKUŁ W PUBLIKACJI UAM – „MOWA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ”, prowadzi też szkolenia i konferencje: CYKL WARSZTATÓW DLA KLANZY- ZABAWY ŁATWE I PRZYJEMNE STYMULUJĄCE MOWĘ I POPRAWIAJĄCE WYMOWĘ, „ZROZUMIEĆ UCZNIA Z AUTYZMEM’ DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ.

Katarzyna Libiee

Wykładowca

Międzynarodowy mówca motywacyjny, wykwalifikowany trener życia i pisarz. W ciągu 20 lat działalności zawodowej zdobyła duże doświadczenie w kierowaniu i motywowaniu klientów w świecie nie tylko biznesu. mówca

Katarzyna Libiee

Wykładowca

rozwińMa na koncie szereg przemówień motywacyjnych i warsztatów w firmach, instytucjach, szkołach i uniwersytetach. Kasia Libiee uczy specjalistów i pracowników, jak poprawić jakość swojego życia, aby czuli się silni, energiczni i pozytywni w życiu osobistym i zawodowym. Uczy ich, jak znajdować nowe spostrzeżenia, tworzyć konkretne plany i kontynuować ukierunkowane działania. Trenuje także klientów indywidualnych, ucząc ich rozpoznawania „ życiowych pułapek”, przełamywania blokad, stawiania sobie celów i skutecznego wdrażania swoich planów, radzenia sobie z napięciem, stresem, wypaleniem zawodowym.

rozwińW swojej pracy Kasia Libiee łączy różne światy, takie jak Europa Zachodnia, Europa Wschodnia i Ameryka. W ciągu dwóch dekad współpracowała z klientami, którzy doświadczyli najróżniejszych problemów. Współpracuje z międzynarodowymi klientami z różnych środowisk i religii (lub przekonań). Swoją szeroką wiedzę na temat biznesu, życia i pracy łączy z nowoczesnym sposobem rozwiązywania problemów.

Wojciech Kozłowski

Wykładowca

Wojciech Kozłowski

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińFizjoterapeuta, numer prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty PWZF z: 10833

rozwiń25 lat pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi w tym liczne kursy.

rozwińFizjoterapeuta, nauczyciel mianowany, terapeuta integracji sensorycznej, terapii bazalnej i bilateralnej, terapeuta terapii czaszkowo-krzyżowej Upledgera oraz instruktor sportu. Wykładowca akademicki na kierunkach związanych z integracją sensoryczną. Współautor rozdziału książki „Rozwój daje radość” pod redakcją Jacka Kielina. Od 2005 roku zajmuje się diagnozowaniem Zaburzeń Przetwarzania Sensorycznego i prowadzeniem terapii. Pracuje systemowo z noworodkami/niemowlakami i rodzicami po trudnościach okołoporodowych tak, aby zniwelować traumatyczne doznania w trakcie przychodzenia na świat. Członek The International Association of Healthcare Practitioners. Uczestnik aktywny w konferencjach związanych z przetwarzaniem sensorycznym i rozwojem dzieci.

rozwińZajmuję się pracą z dzieckiem jak i pracą z rodzicami dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.

rozwińProwadzi szkolenia i warsztaty, które są związane z terapią zmysłów między innymi:

 1. Terapia integracji sensorycznej i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy
 2. Pomysły terapeutyczne na terapię i usprawnianie zmysłów dziecka z wieloraką głęboką niepełnosprawnością
 3. Ocena napięcia mięśniowego i postawy dziecka w korelacji z zaburzeniami sensorycznymi. Poprawne poruszanie się i tworzenie nawyków ruchowych w ujęciu fizjoterapeutycznym
 4. Zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych – diagnoza i terapia

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022

Neurologopedia z elementami SI

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2021/22 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2021
 • 85 PLN
  do 30 września 2021

Czesne

 • 5 050 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  2 525 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  505 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 505 PLN
  Zwolnienie z 1 z 10 rat

Zniżki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dofinansowanie na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz podpisać umowę online za pomocą serwisu UMOWNIK (Możesz podpisać umowę na studia przez 24h online! Bez wychodzenia z domu, drukowania dokumentów czy przesyłania ich pocztą. Zawarcie umowy online jest w pełni bezpieczne, realizowane za pośrednictwem kompleksowego narzędzia do zawierania umów online, jakim jest Umownik. Pozwala na potwierdzenie zawarcia umowy oraz weryfikację tożsamości bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.)
 • lub dostarczyć do Collegium Da Vinci niezbędne dokumenty (pokój R034, parter, rotunda)

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)

Zaloguj się do formularza rekrutacyjnego (zapisz się) i uzupełnij dane wymagane w procesie rekrutacji.

Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Opłatę wpisową* należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

*Sprawdź obowiązujące promocje

Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do CDV. Wybierz jedną z możliwości:

 • ONLINE (najwygodniejsza forma, w rekrutacji 2020/2021 wybrana przez 90% kandydatów) – korzystając z serwisu UMOWNIK – opcja dostępna w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego
 • OSOBIŚCIE – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dyplom (ksero, odpis) ukończenia min. studiów I stopnia (lic, inż)  dostarcz do Collegium Da Vinci (pokój R034, parter, rotunda)
 • POCZTĄ – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dyplom (ksero, odpis) ukończenia min. studiów I stopnia (lic, inż) dostarcz na adres Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, z dopiskiem „rekrutacja, pokój R034, parter, rotunda”

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Umownik – dowiedz się więcej o sposobie zawierania umowy online z uczelnią.

Ważne dokumenty:

W roku akademickim 2021/2022 planujemy zajęcia w formule hybrydowej

 • Forma hybrydowa to połączenie zajęć online i zajęć stacjonarnych.
 • W przypadku zmiany sytuacji pandemicznej i wprowadzenia obostrzeń zastrzegamy możliwość zmiany formy zajęć.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Rekrutacja - Informacje

Izabella Bekas – Kwaśniewska

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.