Neurologopedia z elementami SI – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Dla nauczycieli | Poznań

Neurologopedia z elementami SI

Neurologopedia to oferta dla osób, które pragną stać się specjalistami w swojej dziedzinie i wykorzystać nabyte kwalifikacje do wykonywania trudnego, wymagającego, lecz bardzo satysfakcjonującego zawodu neurologopedy. Studia znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego. Uzyskane świadectwo stanowi licencję do kształtowania i rozwoju mowy w razie jej braku, usuwania jej różnych zaburzeń i patologii, a także kształtowania sprawności językowej u dzieci i dorosłych z trudnościami w komunikacji lub innymi problemami wynikającymi ze schorzeń neurologicznych.

 

Absolwent podyplomowych studiów neurologopedia z elementami SI dodatkowo, bezpłatnie otrzymuje ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZONYCH WARSZTATACH:

Metody wspierające terapię neurologopedyczną-One Brain |  Orginal Play | Feldenkrais | Elementy taktylnej oraz OPT- wprowadzenie oraz masaż Shantala

Studia skierowane są do praktykujących logopedów (w tym nauczycieli), oraz osób mających wykształcenie logopedyczne, którzy chcą rozpocząć pracę w tym charakterze.

Do osób, które ukończyły studia magisterskie w zakresie logopedii  lub ukończyły inne studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie (posiadają tytuł magistra), a kwalifikacje zawodowe logopedy zdobyły w ramach:

 • podyplomowych studiów logopedycznych
 • w ramach studiów stacjonarnych licencjackich na kierunku logopedia jako drugi kierunek studiów
Wymagane od kandydata: ukończone studia magisterskie na kierunku logopedia lub posiadanie tytułu magistra i uprawnienia zawodowe logopedy.

Opis

Wymagane od kandydata

Ukończone studia magisterskie na kierunku logopedia lub posiadanie tytułu magistra i uprawnienia zawodowe logopedy zdobyte w ramach:

 • podyplomowych studiów logopedycznych,
 • studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku logopedia jako drugi kierunek studiów,
 • specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich.
 • Nabycie niezbędnych wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii układu nerwowego, najczęstszych schorzeń neurologicznych.
 • Uzyskanie umiejętności do pracy z poszczególnymi grupami  osób- dzieci, dorosłych prezentujących zaburzenia neurologiczne.
 • Prezentowanie podejścia holistycznego do poszczególnego przypadku dzięki poznaniu wielu nowoczesnych, specjalistycznych metod i narzędzi
 • Placówki służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii)
 • Placówki specjalne
 • Ośrodki wczesnej interwencji
 • Praktyka prywatna

 

Program studiów

Studia podyplomowe

Wiodącymi metodami pracy są ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria oraz wsparcie Tutora. W czasie praktyki słuchacz będzie kształtował kompetencje bezpośrednio  m.in. w placówkach służby zdrowia, placówkach specjalnych czy przedszkolach integracyjnych. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • 3 semestry

  Czas trwania

 • 412

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 50

  Liczba godzin praktyk

 • 60

  Punkty 

Stawiamy na innowacyjne metody, łączące w sobie naukę najważniejszych zagadnień teoretycznych w formie angażujących zajęć, oraz rozwijające zajęcia praktyczne pod okiem specjalistów-praktyków. Dzięki ich wiedzy, umiejętnościom i wieloletniemu doświadczeniu student uczy się patrzeć na pacjenta w sposób holistyczny i potrafi zastosować w terapii szereg metod ( np. elementy Sensomotorycznej Terapii Orofacjalnej, OPT) ale też takich, które nie są tak popularne a nieraz stanowią jedyną możliwość dotarcia do pacjenta ( Feldenkrais, One Brain, Original Play, Kamertony, Taktylna itd).

W programie znalazło się wiele przedmiotów odpowiadających aktualnemu zapotrzebowaniu ( Mutyzm, Bilingwizm, Wpływ na mowę wysokiej technologii, OPT, Sensomotoryczna Terapia Orofacjalna, Kinesiotaping, Elektrostymulacje w neurologopedii, Elementy Onkologopedii).

 

Realizowane zagadnienia m.in.:

 • Neurologopedia dziecka w okresie prelingwalnym.
 • Neurologopedia dziecka w okresie lingwalnym i postlingwalnym.
 • Neurologopedia dorosłych i osób starszych.

 

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami,
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolio Słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

Kadra

Elżbieta Strzelczak

Kierownik merytoryczny kierunku Neurologopedia

Terapeuta mowy i konsultant w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym Emedea (Poznań). Neurologopeda w Szpitalu Wojewódzkim- oddział rehabilitacji neurologicznej (Kiekrz), Przedszkolu Montessori ” Przystań Odkrywców” (Poznań), Przedszkolu Niepublicznym Jedność (Gostyń), Collegium Artes we Wrześni. Kierownik merytoryczny Logopedii i Neurologopedii w Collegium Da Vinci (Poznań). Wykładowca w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii ( Poznań), Edulabor – Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy (Kalisz)

Elżbieta Strzelczak

Kierownik merytoryczny kierunku Neurologopedia

rozwińLogopedia to pasja od 19 lat. Pomaga wielu osobom, głównie dzieciom, które z różnych przyczyn nie mówią lub mówią nieadekwatnie do etapu rozwojowego mowy. Dopasowuje terapię do danej osoby korzystając z różnych metod ( m.in. Warnke,Dyna-Linqua, Symultaniczno-Sekwencyjna,Knillów, Werbotonalna, Dennisonów, MRR, Orginal Play, MFS, MDS, OPT, AAC, GPS, MDK, Sensomotoryczna, specjalistyczne masaże- Moralesa, Shantala, Novafon), które wciąż zgłębia. Zajęcia, które prowadzi to suma wielu aktywności, przemyślanych działań dostosowanych do potrzeb i możliwości danej osoby. Dzięki takiej formie zajęć na efekty nie trzeba długo czekać. Z powodzeniem dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z terapeutami, nauczycielami, studentami.

rozwińOprócz terapii dzieci i dorosłych napisała książkę: „TWÓRCZE LEKCJE” oraz artykuły, m.in. : ARTYKUŁY DO „FORUM NAUCZYCIELI” i „ŻYCIE SZKOŁY”, CYKL ARTYKUŁÓW DOTYCZĄCYCH PORAD LOGOPEDYCZNYCH DLA RODZICÓW W GAZECIE GOSTYŃ 24, ARTYKUŁ W PUBLIKACJI UAM – „MOWA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ”, prowadzi też szkolenia i konferencje: CYKL WARSZTATÓW DLA KLANZY- ZABAWY ŁATWE I PRZYJEMNE STYMULUJĄCE MOWĘ I POPRAWIAJĄCE WYMOWĘ, „ZROZUMIEĆ UCZNIA Z AUTYZMEM’ DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ.

Katarzyna Libiee

Wykładowca

Międzynarodowy mówca motywacyjny, wykwalifikowany trener życia i pisarz. W ciągu 20 lat działalności zawodowej zdobyła duże doświadczenie w kierowaniu i motywowaniu klientów w świecie nie tylko biznesu. mówca

Katarzyna Libiee

Wykładowca

rozwińMa na koncie szereg przemówień motywacyjnych i warsztatów w firmach, instytucjach, szkołach i uniwersytetach. Kasia Libiee uczy specjalistów i pracowników, jak poprawić jakość swojego życia, aby czuli się silni, energiczni i pozytywni w życiu osobistym i zawodowym. Uczy ich, jak znajdować nowe spostrzeżenia, tworzyć konkretne plany i kontynuować ukierunkowane działania. Trenuje także klientów indywidualnych, ucząc ich rozpoznawania „ życiowych pułapek”, przełamywania blokad, stawiania sobie celów i skutecznego wdrażania swoich planów, radzenia sobie z napięciem, stresem, wypaleniem zawodowym.

rozwińW swojej pracy Kasia Libiee łączy różne światy, takie jak Europa Zachodnia, Europa Wschodnia i Ameryka. W ciągu dwóch dekad współpracowała z klientami, którzy doświadczyli najróżniejszych problemów. Współpracuje z międzynarodowymi klientami z różnych środowisk i religii (lub przekonań). Swoją szeroką wiedzę na temat biznesu, życia i pracy łączy z nowoczesnym sposobem rozwiązywania problemów.

Wojciech Kozłowski

Wykładowca

Wojciech Kozłowski

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińFizjoterapeuta, numer prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty PWZF z: 10833

rozwiń25 lat pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi w tym liczne kursy.

rozwińFizjoterapeuta, nauczyciel mianowany, terapeuta integracji sensorycznej, terapii bazalnej i bilateralnej, terapeuta terapii czaszkowo-krzyżowej Upledgera oraz instruktor sportu. Wykładowca akademicki na kierunkach związanych z integracją sensoryczną. Współautor rozdziału książki „Rozwój daje radość” pod redakcją Jacka Kielina. Od 2005 roku zajmuje się diagnozowaniem Zaburzeń Przetwarzania Sensorycznego i prowadzeniem terapii. Pracuje systemowo z noworodkami/niemowlakami i rodzicami po trudnościach okołoporodowych tak, aby zniwelować traumatyczne doznania w trakcie przychodzenia na świat. Członek The International Association of Healthcare Practitioners. Uczestnik aktywny w konferencjach związanych z przetwarzaniem sensorycznym i rozwojem dzieci.

rozwińZajmuję się pracą z dzieckiem jak i pracą z rodzicami dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.

rozwińProwadzi szkolenia i warsztaty, które są związane z terapią zmysłów między innymi:

 1. Terapia integracji sensorycznej i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy
 2. Pomysły terapeutyczne na terapię i usprawnianie zmysłów dziecka z wieloraką głęboką niepełnosprawnością
 3. Ocena napięcia mięśniowego i postawy dziecka w korelacji z zaburzeniami sensorycznymi. Poprawne poruszanie się i tworzenie nawyków ruchowych w ujęciu fizjoterapeutycznym
 4. Zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych – diagnoza i terapia

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

Neurologopedia z elementami SI

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2020/21 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2020
 • 85 PLN
  do 31 października 2020

Czesne

 • 5050 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  2525 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  505 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 505 PLN
  Zwolnienie z 1 z 10 rat

Przedłużamy rekrutację!

Na studia podyplomowe w Collegium Da Vinci możesz zapisać się do 31.10.2020r.

Zniżki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dofinansowanie na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz podpisać umowę online za pomocą serwisu UMOWNIK (Możesz podpisać umowę na studia przez 24h online! Bez wychodzenia z domu, drukowania dokumentów czy przesyłania ich pocztą. Zawarcie umowy online jest w pełni bezpieczne, realizowane za pośrednictwem kompleksowego narzędzia do zawierania umów online, jakim jest Umownik. Pozwala na potwierdzenie zawarcia umowy oraz weryfikację tożsamości bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.)
 • lub dostarczyć do Centrum Organizacji Dydaktyki niezbędne dokumenty (pokój R038, parter Rotunda)

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)

Wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Po zalogowaniu do formularza rekrutacyjnego i uzupełnieniu niezbędnych danych osobowych wygenerują się wszystkie dokumenty wymagane do przyjęcia Ciebie na studia. (Znajdziesz je w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego.)
 • Dokumenty możesz dostarczyć online, nie wychodząc z domu, za pomocą serwisu UMOWNIK – po wypełnieniu wszystkich dokumentów w serwisie rekrutacja.cdv.pl będziesz mógł skorzystać z Umownika.
 • Dokumenty możesz dostarczyć osobiście do Centrum Organizacji Dydaktyki (pokój R038, parter Rotunda) – należy  je wydrukować  i podpisać na każdej stronie! Zwróć uwagę, że niektóre dokumenty wymagane są w dwóch egzemplarzach.

Opłatę rekrutacyjną* należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

 

*Sprawdź obowiązujące promocje

Online – za pomocą serwisu UMOWNIK

System wygeneruje dla Ciebie:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Musisz przygotować:

 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr) – do wglądu

Osobiście

Zabierz ze sobą:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej (jeśli Ciebie obowiązuje) na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa podpisane przez Ciebie egzemplarze umowy o kształcenie
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

Przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem Centrum Organizacji Dydaktyki):

UWAGA. O kolejności przyjęć i promocji decyduje data nadania dokumentów. Pamiętaj, wymagany jest komplet dokumentów i dokumenty MUSZĄ być przez Ciebie podpisane!

Upewnij się, że skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej (jeśli Ciebie obowiązuje) na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa podpisane przez Ciebie egzemplarze Umowy o kształcenie
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Umownik – dowiedz się więcej o sposobie zawierania umowy z uczelnią online

Ważne dokumenty:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Rekrutacja - Informacje

Izabella Bekas – Kwaśniewska

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.