Odnawialne źródła energii dla biznesu – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Dla Biznesu | Nowe media i technologie | Poznań | Wszystkie

Odnawialne źródła energii dla biznesu

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.

 

Celem Studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy  z obszaru technologii odnawialnych źródeł energii wraz z umiejętnością praktycznego wykorzystania wiedzy w rozwoju swojego biznesu.

Studia będą miejscem tworzenia ekosystemu osób oraz instytucji zajmujących się Odnawialnymi Źródłami Energii w szczególności z Wielkopolski ale z oddziaływaniem na teren całego kraju. Studia mogą stać się znaczącym elementem w sprawiedliwej transformacji regionu Wielkopolski wschodniej w stronę energetyki zielonej.

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 trwa! Zarezerwuj miejsce dla siebie już dziś.

Dla kogo

Adresatami kierunku są:

 • kadra managerska średniego i wysokiego szczebla
 • pracownicy administracji publicznej zaangażowani w projekty OZE
 • właściciele firm
 • instalatorzy fotowoltaiki.

Rynek Odnawialnych Źródeł Energii jest jednym z bardziej rozwijających się rynków w gospodarce w Polsce, Europie i na świecie. Dla przykładu rynek niemiecki, który również przyjmuje kadrę z Polski jest największym w Europie rynkiem odnawialnych źródeł energii. Szacuje się, że do 2030 r. moc instalacji PV w Niemczech wzrośnie do 162 GW. Dla porównania w Polsce to ok. 1GW. W tym czasie pojemność magazynów energii wzrośnie z 1 GWh do 15 GWh. Ważne jest to, że rozwój technologii fotowoltaicznych i magazynów energii będzie stymulował rynek pracy. Pojawią się nowe zawody i zapotrzebowanie na pracowników w tym obszarze wzrośnie. Szacuje się, że w 2030 r. zatrudnionych w branży OZE będzie 78 tys. pracowników i wzrost będzie o ok 300%*. Podobny trend można zauważyć również u nas. Dynamiczny rozwój technologii OZE wymaga jednak doświadczonej i wykształconej kadry, której brakuje na rynku pracy, w szczególności na poziomie pracowników średniego i wysokiego szczebla managerskiego.

*źródło: www.intersolar.de

Dlaczego warto

 • Studia mają charakter praktyczny – zdobywamy wiedzę i wykorzystujemy ją w działaniu od razu konfrontując z aktualizowanym stale doświadczeniem wykładowców i partnerów kierunku.
 • Priorytetem jest nastawienie na umocowaną w gruntownej wiedzy pracę projektową, zwiększającą poziom kompetencji – w trakcie studiów realizowane są projekty symulacyjne indywidualne i zespołowe.
 • Doświadczona kadra z nabytą wiedzą merytoryczną i praktyczną – zajęcia prowadzone są przez wykładowców, trenerów, managerów, którzy są cały czas aktywni zawodowo poza uczelnią, pracują w biznesie, prowadzą własne firmy i  projekty OZE.
 • Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) – dostęp do doświadczonej kadry w obszarze kluczowych programów „Czyste Powietrze” oraz „Słoneczne Dachy”.
 • Współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego (UDT) – wykłady dla słuchaczy z obszaru bezpieczeństwa technicznego.
 • Laboratoria  z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi do projektowania systemów fotowoltaicznych (EasySolar).
 • Wizyta referencyjna w firmie zajmującej się technologiami OZE lub wykorzystującej OZE.

Opis

Możliwe miejsca zatrudnienia absolwenta kierunku:

 • lokalne i centralne jednostki administracji zajmujących się OZE lub ochroną środowiska
 • firmy związane z projektowaniem oraz instalowaniem urządzeń wykorzystujących OZE
 • firmy zajmujące się eksploatacją urządzeń do pozyskiwania energii z OZE, w tym na farmach wiatrowych lub słonecznych, w biogazowniach, w biorafineriach
 • firmy zajmujące się doradztwem energetycznym oraz szkoleniami w zakresie OZE
 • jednostki zajmujące się edukacją ekologiczną
 • instytucje naukowo-badawcze
 • własna działalność gospodarcza.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę:

 • z zakresu technologii Odnawialnych Źródeł Energii, podziału, typów, przykładów zastosowań, w tym  technologii wodorowych
 • z zakresu aktualnych rozwiązań związanych z fotowoltaiką (producenci, sprzęt, etc.), elektromobilnością oraz nowoczesnymi systemami grzewczymi
 • z pozyskiwania finansowania dla projektów OZE
 • z dostępności aktualnych programów dotacyjnych
 • z zakresu bezpieczeństwa technicznego i cyberbezpieczeństwa w OZE
 • z aktualnego stanu prawnego i planowanych zmian w ustawodawstwie
 • z zakresu doboru i wykorzystania nowoczesnych narzędzi do zarządzania projektami w tym projektami OZE.
 • projektowania instalacji fotowoltaicznych do pozyskiwania i przetwarzania energii z wykorzystaniem narzędzia EasySolar
 • skutecznej sprzedaży nowoczesnych usług i systemów OZE, w tym instalacji fotowoltaicznych
 • pozyskiwania dotacji dla projektów OZE z wykorzystaniem funduszy WFOŚiGW, w tym „Czyste Powietrze”, „Słoneczne Dachy” oraz z programów operacyjnych, w tym Horizon 2020, NCBiR, PARP, WRPO, etc.
 • budowanie nowoczesnych modeli biznesowych dla OZE
 • zarządzania projektami, w tym projektami OZE, z zastosowaniem nowoczesnych  narzędzi.

Program studiów

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10 zjazdów i trwają od soboty do niedzieli (godz.9.00-17.30). Spotkania odbywają się w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

 • 2 semestry

  Czas trwania (od października 2021 r.)

 • 185

  Liczba godzin dydaktycznych

Program

 • Technologie przetwarzania energii z OZE (12 godz.)
 • Rynki hurtowe produktów energetycznych (12 godz.)
 • Zarządzanie projektami (12 godz.)
 • Metrologia w OZE (12 godz.)
 • Cyberbezpieczeństwo sieci przemysłowych (6 godz.)
 • Projektowanie instalacji fotowoltaicznych (16 godz.)
 • Aspekty techniczne projektowania farm fotowoltaicznych (12 godz.)
 • Prawo w energetyce odnawialnej (6 godz.)
 • Ekonomia w projektach OZE (6 godz.)
 • Bezpieczeństwo techniczne (4 godz.)
 • Współczesne modele biznesowe dla OZE (16 godz.)
 • Nowoczesne technologie grzewcze (12 godz.)
 • Pozyskiwanie dotacji dla projektów OZE (12 godz.)
 • Blockchain w energetyce (6 godz.)
 • Trendy w rozwoju technologii OZE (14 godz.)
 • Elektromobilność (10 godz.)
 • Technologie wodorowe (12 godz.)
 • Seminarium (5 godz.)

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studiów jest obowiązkowy udział w zajęciach oraz napisanie projektu praktycznego z wybranego przedmiotu.

Kadra

Kamil Nawrocki

Kierownik merytoryczny kierunku

Kamil Nawrocki

Kierownik merytoryczny kierunku

rozwińO mnie

rozwińPrzedsiębiorca, wykładowca, inicjator  wielu działań z obszaru komercjalizacji badań naukowych, absolwent MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

rozwińAktywnie uczestniczył w wielu innowacyjnych projektach IT. Inicjator powstania start-up’a Grinfinity. Kreator wielu udanych działań z obszaru transferu technologii z nauki do biznesu w projektach m.in. dla IKEA, Swedspan, H.Cegielski., Imperial Tobacco i innych. W ostatnich latach zajmuje się obszarami z dziedziny odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz cyberbezpieczeństwa. Od 2017 r. jest członkiem Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w GR KIS4 przy MPiT, od 2018 roku jest aktywnym członkiem Grupy IoT prze Ministerstwie Cyfryzacji a od 2019 r. członkiem Wielkopolskiej Platformy Wodorowej przy UMWW.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Odnawialne Źródła Energii
 • Cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja , IoT
 • Sprzedaż
 • Komercjalizacja badań naukowych i projekty B+R
 • Zarządzanie

Robert Drożyński

Digital Strategy Manager w firmie Amica S.A. , Właściciel firmy Thinknet24, Współzałożyciel bloga RentNotSale

Robert Drożyński

Digital Strategy Manager w firmie Amica S.A. , Właściciel firmy Thinknet24, Współzałożyciel bloga RentNotSale

rozwińO mnie

rozwińManager z rozległym kilkunastoletnim doświadczeniem w marketingu tradycyjnym, nowoczesnym oraz sprzedaży e-commerce, a także kompleksowym zarządzaniem Spółką handlową oraz własną firmą. Odpowiedzialny m.in. za tworzenie i wdrażanie strategii biznesowych dla różnych grup klientów (B2B/B2C) czy opracowanie mechanizmów służących wsparciu sprzedaży dla takich firm jak: Amica S.A., VOX, Agata Meble, Manta S.A. Aktualnie strateg i lider projektów cyfrowych w firmie Amica S.A. zarządzający wdrożeniem inicjatyw cyfrowych na wielu rynkach działalności Spółki.

rozwińWykształcenie

rozwińAkademia Ekonomiczna w Poznaniu. Uzyskany tytuł: Magister.
Kierunek: Organizacja i Zarządzanie. Specjalność: Finanse Przedsiębiorstw.Studia Master of Business Administration (MBA). Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Nowoczesne strategie i modele biznesowe
 • Sprzedaż i Marketing
 • E-commerce
 • Zarządzanie firmą

Sebastian Kendzierski

ENEA Trading

Sebastian Kendzierski

ENEA Trading

rozwińO mnie

rozwińAbsolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunku geografia ze specjalizacją hydrologia, meteorologia i klimatologia. Realizuje studia doktoranckie, przygotowując rozprawę doktorską w zakresie numerycznych prognoz pogody.

rozwińKierownik grantu Narodowego Centrum Nauki (Możliwości poprawy krótkoterminowych prognoz pogody nad obszarem Polski w kontekście stosowanych ustawień parametryzacyjnych i aplikacyjności technik MOS).

rozwińNaukowo zajmuje się również klimatologią obszarów polarnych, badając elementy meteorologiczne w świetle postępującej zmiany tamtejszego klimatu oraz emisją zanieczyszczeń powietrza. Od 2017 pracownik ENEA Trading najpierw
w Biurze Analiz (przygotowanie prognoz meteorologicznych m. in. w kontekście wielkości generacji ze źródeł OZE na rynku polskim i niemieckim), następnie w Biurze Obrotu prawami do emisji CO2.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Numeryczne prognozy pogody
 • Meteorologia synoptyczna
 • Klimatologia polarna

Marcin Leszczyński

Inżynier i manager, właściciel „EMEL” Marcin Leszczyński

Marcin Leszczyński

Inżynier i manager, właściciel „EMEL” Marcin Leszczyński

rozwińO mnie

rozwińOd 2013r „EMEL” prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży elektroenergetycznej;

rozwińWcześniej:

 • Dyrektor ds. handlowych Centrum Zaopatrzenia Energetyki PAS,;
 • Menedżer ds. techniczno-handlowych, kierownik sprzedaży w APATOR S.A.
 • P.h. Alfa-Elektro grupa Sonepar
 • Specjalista elektrotechnik w dziale technicznym aparatury Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego nr 4 im. W. Degi w Poznaniu;

Blanka Pawlak

Koordynator ds. Projektów i Procesów ICT, Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Blanka Pawlak

Koordynator ds. Projektów i Procesów ICT, Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

rozwińO mnie

rozwińKarierę zaczynała w ministerialnym Biurze Prasowym,  zajmowała się marketingiem pierwszej  polskiej sieci sklepów Factory Outlet. Od 15 lat związana z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Doświadczenie  zdobywała w różnorodnych branżowo projektach współpracując z przedstawicielami targowych wydarzeń, mediów, ekspertami ze świata nauki, agencjami marketingowymi, eventowymi, graficznymi oraz domami mediowymi. Od 2014 roku realizuje projekty implementacji oraz wdrożeń rozwiązań informatycznych. Posiada  doświadczenie w  zarządzaniu interdyscyplinarnymi  przedsięwzięciami z zakresu B&R. Współpracowała z ONZ w ramach międzynarodowego projektu organizacji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24)  w Katowicach odpowiadając za zadania  ICT-AV-HB-SEC.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • zarządzanie projektami
 • budowanie kultury wspólnoty zespołu
 • tworzenie relacji
 • motywowanie

Dr Agata Slater

Head of Partnerships at the Polish Blockchain Association, Founder at Evolver

Dr Agata Slater

Head of Partnerships at the Polish Blockchain Association, Founder at Evolver

rozwińO mnie

 • VP Stowarzyszenia Blockchain Polska
 • Konsultantka projektów opartych o blockchain w Trifinity.io
 • Wykładowczyni przedmiotu Smart Kontrakty, ICO i praktyczne wykorzystanie blockchain w CDV Poznań
 • Organizatorka i prowadząca warsztaty dotyczące technologii blockchain dla różnego typu organizacji i sektorów
 • Wcześniej – Project Manager projektów blockchainowych
 • Prelegentka na konferencjach branżowych, autorka publikacji dot. blockchain

dr hab. inż. Grzegorz Ślaski

Kierownik Zakładu Pojazdów Samochodowych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu na Politechnice Poznańskiej

dr hab. inż. Grzegorz Ślaski

Kierownik Zakładu Pojazdów Samochodowych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu na Politechnice Poznańskiej

rozwińO mnie

rozwińPracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Poznańskiej od 2002 roku, dydaktycznie specjalizujący się w obszarach związanych z pojazdami samochodowymi takimi jak teoria ruchu pojazdów, badania symulacyjne i eksperymentalne dynamiki samochodów, budowa samochodów, systemy sterowania w pojazdach samochodowych, systemy bezpieczeństwa biernego i  czynnego a także z zagadnieniami Inteligentnych Systemów Transportowych.
Naukowo specjalizuje się w obszarach dynamiki samochodów, w szczególności sterowania zawieszeniami półaktywnymi, modelowaniem obciążeń mechanicznych układów napędowych, zapotrzebowania na energię mechaniczną i elektryczną oraz modelowaniem zapotrzebowania na energię oraz ładowania samochodów elektrycznych (wykonawca w projekcie NCBiR eTaxi).

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Budowa samochodów
 • Dynamika pojazdów samochodowych
 • Systemy sterowania w pojazdach samochodowych
 • Bezpieczeństwo bierne w pojazdach samochodowych
 • Modelowanie zużycia energii i ładowania samochodów elektrycznych
 • Metody rekonstrukcji wypadków drogowych

Mateusz Twardawa

Lider zespołu ds. analizy danych, Dział Bezpieczeństwa ICT, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Mateusz Twardawa

Lider zespołu ds. analizy danych, Dział Bezpieczeństwa ICT, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

rozwińO mnie

rozwińDoktorant w Instytucie Informatyki na Politechnice Poznańskiej, gdzie zajmuje się biologią teoretyczną. Z wykształcenia jest magistrem Biologii (UAM) i magistrem Bioinformatyki (PP + UAM).

rozwińAnalityk danych i specjalista w zakresie statystyki i uczenia maszynowego, przewodzi zespołowi ds. analizy danych w Dziale Bezpieczeństwa ICT Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Zajmuje się wykrywaniem zagrożeń w systemach informatycznych oraz analizą złośliwego oprogramowania za pomocą metod sztucznej inteligencji. Posiada kilkuletnie doświadczanie w opracowywaniu metod analitycznych do detekcji zagrożeń w sieciach przemysłowych. Jest współtwórcą systemu SCADvance – pierwszego polskiego systemu IDS dla sieci przemysłowych.

dr inż. Renata Włodarczyk

Kierownik ds. rozwoju Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, Stanowisko- adiunkt

dr inż. Renata Włodarczyk

Kierownik ds. rozwoju Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, Stanowisko- adiunkt

rozwińO mnie

rozwińJestem członkiem:

 • Wielkopolskiej Platformy Wodorowej – Panel Nauki (nominacja w 2019r.)
 • Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych (2011r.)
 • cytowania wg Google Scholar- 540, IH-13 (2019)

rozwińMam za sobą staże naukowe:

 • Uniwersytet Camerino (Włochy), Wydział Chemii (2003-2005)
 • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii (2013)

rozwińWażniejsze projekty, w których brałam udział:

 • Stacjonarny generator energii elektrycznej i ciepła (CHP) oparty na technologii ogniw paliwowych (2007-2008)
 • Zaawansowane technologie pozyskiwania energii (2010- 2015)
 • Wykorzystanie metalurgii proszków do wytwarzania okładek ogniw paliwowych (2008-2011)
 • Wykorzystanie paliw odnawialnych do czystej i wysokosprawnej produkcji energii  w ogniwach paliwowych (2009-2012)

rozwińPatent:

rozwiń„Sposób wytwarzania spiekanych kompozytów, zwłaszcza na okładki ogniw paliwowych”, nr patentu PAT-24/16/02/12.

rozwińWykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, System zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wspomagających systemów informatycznych – Studia podyplomowe
 • Politechnika Częstochowska,Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej specjalność: inżynieria materiałowa, stopień naukowy: dr inż

rozwińSpecjalizacje obszarowe: 

 • odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna
 • produkcja i przetwarzanie materiałów
 • korozja i degradacja materiałów
 • zarządzanie środowiskowe, ISO 14001, EMAS
 • innowacje dydaktyczne- tutoring

Partnerzy

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2021/2022.

Odnawialne źródła energii dla biznesu

Studia podyplomowe w Poznaniu. Czas trwania: 2 semestry.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2021
 • 85 PLN
  do 30 września 2021

Czesne w roku akademickim 2021/2022

 • 5 450 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  2 725 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  545 PLN
  płatność w 10 ratach

Specjalna zniżka dla absolwentów CDV i WSNHiD

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 545 PLN
  Zwolnienie z 1 z 10 rat

Zniżki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dofinansowanie na cele edukacyjne m. in. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne m. in. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz podpisać umowę online za pomocą serwisu UMOWNIK (Możesz podpisać umowę na studia przez 24h online! Bez wychodzenia z domu, drukowania dokumentów czy przesyłania ich pocztą. Zawarcie umowy online jest w pełni bezpieczne, realizowane za pośrednictwem kompleksowego narzędzia do zawierania umów online, jakim jest Umownik. Pozwala na potwierdzenie zawarcia umowy oraz weryfikację tożsamości bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.)
 • lub dostarczyć do Collegium Da Vinci niezbędne dokumenty (pokój R038, parter, rotunda)

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)

Zaloguj się do formularza rekrutacyjnego (zapisz się) i uzupełnij dane wymagane w procesie rekrutacji.

Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Opłatę wpisową* należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

*Sprawdź obowiązujące promocje

Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do CDV. Wybierz jedną z możliwości:

 • ONLINE (najwygodniejsza forma, w rekrutacji 2020/2021 wybrana przez 90% kandydatów) – korzystając z serwisu UMOWNIK – opcja dostępna w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego
 • OSOBIŚCIE – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dyplom (ksero, odpis) ukończenia min. studiów I stopnia (lic, inż)  dostarcz do Collegium Da Vinci (pokój R034, parter, rotunda)
 • POCZTĄ – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dyplom (ksero, odpis) ukończenia min. studiów I stopnia (lic, inż) dostarcz na adres Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, z dopiskiem „rekrutacja, pokój R034, parter, rotunda”

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Umownik – dowiedz się więcej o sposobie zawierania umowy online z uczelnią.

Ważne dokumenty:

W roku akademickim 2021/2022 planujemy zajęcia w formule hybrydowej

 • Forma hybrydowa to połączenie zajęć online i zajęć stacjonarnych.
 • W przypadku zmiany sytuacji pandemicznej i wprowadzenia obostrzeń zastrzegamy możliwość zmiany formy zajęć.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Rekrutacja - Informacje

Izabella Bekas - Kwaśniewska

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.