Badania UX – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Dla Biznesu | Marketing | Nowe media i technologie | Poznań

Badania UX

GWARANCJA URUCHOMIENIA!

Termin pierwszego zjazdu: 23 – 24 października 2021 r.

 

„Wiele firm mierzy się ze zrozumieniem i poprawnym wdrożeniem badań UX w swoich produktach lub usługach. Odpowiednie zaprojektowanie badań pozwala zrozumieć odbiorców, a następnie odpowiedzieć na ich potrzeby, jednocześnie zmniejszając ryzyko podjęcia złych decyzji w biznesie.

Uczestnicy studiów podyplomowych Badań UX otrzymają od praktyków wachlarz narzędzi, z którego będą umieli wybierać metody według aktualnej potrzeby produktu. Każdy słuchacz będzie bazował na realnym przypadku, dla którego będzie planował i przeprowadzał badania pod okiem doświadczonych wykładowców.”

Krzysztof Miotk,

Kierownik merytoryczny kierunku

Studia skierowane są do:

 • Osób pracujących już w branży badawczej, ale chcących poszerzyć swoje umiejętności o nowe metody i techniki.
 • Osób, które ukończyły m.in.: kierunki takie jak psychologia, socjologia, kognitywistka, ale także informatyka i grafika.
 • Analityków biznesowych, kierowników projektu i product ownerów.
 • Projektantów oraz grafików.

Opis

 • Studia mają charakter praktyczny – uczymy metod jakościowych, planowania procesu badawczego oraz analizy, raportowania i wnioskowania na podstawie wyników – w tym z wykorzystaniem matryc, heurystyk, User Journey Mapping i User Persona opartych o dane empiryczne.
 • Zajęcia prowadzone są w dużej mierze przez praktyków – osoby, które są aktywne zawodowo poza uczelnią, pracują w biznesie, prowadzą własne firmy (profesjonalna kadra dydaktyczna).
 • Studia obejmują spotkania konsultacyjne z doświadczonymi mentorami.
 • Nastawienie na pracę projektową – w trakcie studiów realizowane są projekty indywidualne i zespołowe.
 • Zbudowanie portfolio zawierające realne case badawcze.

Po ukończeniu studiów absolwenci będą przygotowani do samodzielnego planowania, organizowania, prowadzenia i analizy badań użytkowników, a także efektywnego włączania wyników badań w proces projektowania produktów i usług.

Perspektywy zawodowe:

 • UX Researcher
 • User Researcher
 • Specjalista ds. Użyteczności
 • Manager ds. Badań

Program studiów

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 12 zjazdów, w trybie sobota – niedziela (w godz.8.30 – 17.00 ). Spotkania odbywają się w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

 • 2 semestry

  Czas trwania (od października 2021 r.)

 • 190

  Liczba godzin dydaktycznych

Program

Podstawy UX i zachowań użytkowników (29 godz.)

 • Psychologia emocji i motywacji
 • Psychologia poznawcza
 • Podstawy UX

Metody i techniki badań UX (54 godz.)

 •  Typy badań w cyklu życia produktu
 • Metody jakościowe
 • Metody ilościowe
 • Analityka + Testy AB
 • Metody psychofizjologiczne

Proces badawczy. (79 godz.)

 •  Zarządzanie projektem badawczym
 • Formułowanie problemów i hipotez badawczych
 • Tworzenie planów badawczych i dobór metod
 • Przygotowanie i prowadzenie sesji badawczych
 • Analiza i raportowanie wyników badań
 • Warsztaty UX w pracy UX Researchera
 • Aspekty etyczne i prawne badań UX

Specyfika badań UX w wybranych kontekstach (16 godz.)

 •  Badania z udziałem grup o specjalnych potrzebach
 • Badania na potrzeby AR/VR
 • Badania na potrzeby gier wideo
 • Nowe trendy w badaniach

Seminarium. (12 godz.)

Warunki zaliczenia

 • aktywność i obecność na zajęciach (80% obecności)
 • projekt indywidualny/zespołowy polegający na przeprowadzeniu badań dla wybranego produktu albo usługi z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi

Kadra

Krzysztof Miotk

wykładowca

Spotkajmy się na:

Badania UX

Krzysztof Miotk

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińKierownik merytoryczny studiów podyplomowych Badania UX

rozwińUX Researcher, współtwórca podcastu branżowego „UX po Godzinach”. W swojej pracy wykorzystuję doświadczenie biznesowe zdobyte m.in. jako strateg marki szkoleniowej i koordynator projektów. Jako Badacz UX prowadziłem badania dla takich marek jak: BLIK, Booste, OLX, Asseco, Santander BP, Alior Bank, Tubądzin i T-Mobile

rozwińCiekawi mnie

rozwiń…każdy projekt, bo uważam, że ciekawość to cecha nie do zaspokojenia. Z tego powodu zawsze podchodzę do nowego projektu z otwartą głową.

rozwińPrywatnie interesuję się technologią, ratownictwem, survivalem i sportami wodnymi. Uwielbiam spędzać czas zarówno przy ognisku, jak i przerzucając cyfrowe karteczki na Miro.

Bartek Baca

Wykładowca - praktyk

 

Bartek Baca

Wykładowca - praktyk

O mnie

rozwińGłówny analityk w Very Human Services, jeden z założycieli oraz partnerem w BBSG, doradca z dwunastoletnim stażem. Łączy wieloletnie doświadczenie z pracy w branży transportowej z kompetencjami badawczymi, analitycznymi i projektowymi z obszaru customer experience, service design, human-centred design. Pracuje zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i publicznych. W projektach bazuje na dogłębnym zrozumieniu potrzeb odbiorców usługi lub produktu, poszukuje nowych modeli wzrostu przychodów, optymalizacji procesów, synergii we współpracy z partnerami. Odpowiada za  mapowanie ścieżek klientów zarówno nad linią widoczności (to co jest doświadczane i zauważane przez odbiorcę), jak i pod nią (procesy usługowe i podział ról wewnątrz organizacji). Ponadto projektuje rozwiązania i wspiera wdrożenia w tym obszarze. Jest współautorem uznanego za najlepszy w roku 2016 projektu biznesowego, wykorzystującego metodykę design thinking w biznesie – proces mapowania i projektowania ścieżki pasażera Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Wcześniej pracował w zespole Transport Infrastructure  &  Public Sector w PwC.

rozwińJest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa Uniwersytetu Rennes we Francji oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Małgorzata Kubacka

Wykładowca

Małgorzata Kubacka

Wykładowca

O mnie

rozwińsocjolog, w ramach swojej działalności naukowej przygotowuje rozprawę doktorską w Zakładzie Socjologii Życia Codziennego w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poświęconą problematyce nudy w kapitalizmie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień socjologii emocji, codzienności oraz pracy, a także metodologii badań społecznych.

rozwińRealizowała liczne projekty badawcze, zarówno naukowe, jak i komercyjne, w takich obszarach jak m.in.: relacyjne formy korzystania z usług bankowych, dynamika granic praca-życie, praktyki zamieszkiwania, uczestnictwo w kulturze, praktyki client service, badania przedsiębiorczości i rozwoju społeczno-gospodarczego. Koordynowała prace części zespołu badawczego podczas tworzenia Archiwum Badań nad Życiem Codziennym oraz działania promocyjne w projekcie.

rozwińPublikowała m.in.: w „Kulturze i Społeczeństwie”, „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Socjologii Jakościowej” i „Stanie Rzeczy”. Współorganizowała warsztaty metodologiczne w Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiego oraz IS UAM.

rozwińWykładała m.in.: na Uniwersytecie SWPS (podstawy ekonomii i przedsiębiorczości) i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (m.in.: badania terenowe, metody badań jakościowych, współczesne teorie socjologiczne).

Daria Michalska

Wykładowca - praktyk

Daria Michalska

Wykładowca - praktyk

O mnie

rozwińLead Product Designer; doświadczona projektantka produktów cyfrowych z ponad 10-letnim doświadczeniem. W procesie projektowym skupia się na dostarczaniu wartości biznesowej w oparciu o rozwiązania oparte na danych i zweryfikowane przez użytkowników końcowych. Podczas swojej kariery miała okazję budować produkty dla segmentów B2C i B2B w międzynarodowych zespołach. Obecnie rozwija się jako Lead Product Designer w Netguru.

Michał Mycka

Wykładowca - praktyk

Michał Mycka

Wykładowca - praktyk

O mnie

rozwińGames User Researcher, który od ponad 8 lat sprawdza, czy doświadczenia graczy są zgodne z wizją twórców. Współpracował między innymi z Games Operators, Klabater, Bloober Team czy z poznańskim Gamedust, a obecnie wspiera zespoły deweloperskie w Ubisoft Reflections. Ma wieloletnie doświadczenie w wykorzystaniu technik takich jak eyetracking, GSR, EEG oraz analiza ekspresji mimicznych.
Swój warsztat badawczy i wiedzę na temat zachowań graczy rozwija w ramach doktoratu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Chętnie dzieli się wiedzą, pisząc artykuły o tematyce UX gier wideo oraz prowadząc zajęcia dotyczące eyetrackingu i testowania użyteczności. Po godzinach szczęśliwy tata, partner i gracz.

Dominik Postaremczak

Wykładowca - praktyk

Spotkajmy się na:

Zarządzanie kreatywne

Badania UX

Dominik Postaremczak

Wykładowca - praktyk

O mnie

rozwińbadacz, socjolog z piętnastoletnim doświadczeniem badawczym i doradca zawodowa od siedmiu lat. Zrealizował dziesiątki projektów badawczych i wdrożeniowych dotyczących szkolnictwa zawodowego, rzemiosła i dostosowywania się mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSME) do zmian społecznych, technologicznych i gospodarczych. Od kilku lat uczestniczy w procesach projektowych. W ich ramach zajmuje realizacją badań i analizą danych, które następnie są wykorzystywane w procesach projektowania usług, produktów, komunikacji i organizacji na etapach początkowych i w testowaniu. Jest stałym współpracownikiem Very Human Services oraz członkiem Service Design Polska.

Paweł Walczak

Wykładowca - praktyk

Paweł Walczak

Wykładowca - praktyk

O mnie

rozwińBadacz i projektant usług.

rozwińW swojej pracy kieruje się myśleniem o pełnym doświadczeniu odbiorcy oraz dogłębnym zrozumieniu problemu biznesowego. W pracy łączy elementy metodologii service design i human center design, wspierając zespoły w zarządzaniu procesem kreatywnym i strategicznym.

rozwińW ciągu ostatnich 5 lat realizowałem projekty badawczo-strategiczne dla firm z branży finansowej (Santander, Visa, Provident, SGB, eurobank, Bank Pocztowy), ubezpieczeniowej (mfind, AVIVA) oraz retailowej  IKEA, Intermarche.

rozwińOd początku 2020 roku pracuje na stanowisku Senior Service Designera realizując projekty dla grupy Orange Polska.

Agnieszka Wilke

Wykładowca - praktyk

Agnieszka Wilke

Wykładowca - praktyk

O mnie

rozwińDesign Researcher, badacz i psycholog. Specjalizuje się w badaniach jakościowych pozyskujących wnioski o praktycznym zastosowaniu. Odpowiada za merytorykę i analizę badań, tworzenie procesów badawczych oraz rekomendacji na poziomie strategicznym i projektowym.

rozwińW ciągu ostatnich sześciu lat prowadziła badania, projektowała produkty i usługi m.in. dla: Santander Polska, VISA, IKEA, Pracuj.pl, Allegro i KFC. Obecnie Senior Design Researcher w Orange.

rozwińAbsolwentka psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym oraz filozofii na Uniwersytecie Gdańskim. Interesuje się praktycznym zastosowaniem wiedzy z zakresu psychologii poznawczej i społecznej oraz ekonomii behawioralnej w procesie projektowym.

Tomasz Włodarczyk

wykładowca

Tomasz Włodarczyk

wykładowca

O mnie

rozwińsocjolog z wieloletnim doświadczeniem w realizacji badań rynku z zastosowaniem metod jakościowych i ilościowych, szczególnie w badaniach branży edukacyjnej i usługowej. Główne obszary zainteresowań: socjologia obrazu, marketing usług, doświadczenia użytkownika (user experience).

rozwińObecnie zawodowo odpowiedzialny za proces badawczy od momentu powstania koncepcji badania, aż do raportu końcowego w zespole marketingu Uniwersytetu SWPS.

rozwińAbsolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku socjologia, specjalność: badanie rynku i opinii publicznej oraz  Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – studia podyplomowe na kierunku: Marketing Usług.

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2021/2022.

Badania UX

Studia podyplomowe w Poznaniu. Czas trwania: 2 semestry.

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2021/22 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2021
 • 85 PLN
  do 30 września 2021

Czesne

 • 7 120 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  3 560 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  712 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 712 PLN
  Zwolnienie z 1 z 10 rat

Zniżki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dofinansowanie na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz podpisać umowę online za pomocą serwisu UMOWNIK (Możesz podpisać umowę na studia przez 24h online! Bez wychodzenia z domu, drukowania dokumentów czy przesyłania ich pocztą. Zawarcie umowy online jest w pełni bezpieczne, realizowane za pośrednictwem kompleksowego narzędzia do zawierania umów online, jakim jest Umownik. Pozwala na potwierdzenie zawarcia umowy oraz weryfikację tożsamości bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.)
 • lub dostarczyć do Collegium Da Vinci niezbędne dokumenty (pokój R034, parter, rotunda)

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)

Zaloguj się do formularza rekrutacyjnego (zapisz się) i uzupełnij dane wymagane w procesie rekrutacji.

Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Opłatę wpisową* należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

*Sprawdź obowiązujące promocje

Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do CDV. Wybierz jedną z możliwości:

 • ONLINE (najwygodniejsza forma, w rekrutacji 2020/2021 wybrana przez 90% kandydatów) – korzystając z serwisu UMOWNIK – opcja dostępna w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego
 • OSOBIŚCIE – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dyplom (ksero, odpis) ukończenia min. studiów I stopnia (lic, inż)  dostarcz do Collegium Da Vinci (pokój R034, parter, rotunda)
 • POCZTĄ – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dyplom (ksero, odpis) ukończenia min. studiów I stopnia (lic, inż) dostarcz na adres Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, z dopiskiem „rekrutacja, pokój R034, parter, rotunda”

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Umownik – dowiedz się więcej o sposobie zawierania umowy online z uczelnią.

Ważne dokumenty:

W roku akademickim 2021/2022 planujemy zajęcia w formule hybrydowej

 • Forma hybrydowa to połączenie zajęć online i zajęć stacjonarnych.
 • W przypadku zmiany sytuacji pandemicznej i wprowadzenia obostrzeń zastrzegamy możliwość zmiany formy zajęć.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Rekrutacja - Informacje

Izabella Bekas - Kwaśniewska

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.