Badania UX – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Dla Biznesu | Marketing | Nowe media i technologie | Poznań

Badania UX

„Przez pryzmat doświadczenia widzę, że w organizacjach podczas tworzenia i utrzymywania oferowanych rozwiązań często pomija lub bagatelizuje się etap badań z udziałem docelowej grupy użytkowników. Z drugiej strony osobom chcącym tworzyć użyteczne produkty i usługi może brakować sprawdzonej i aktualnej wiedzy oraz świadomości dostępnych narzędzi.

Uczestnicy zdobędą podstawy wiedzy teoretycznej o zachowaniach użytkowników, ale nacisk położony jest na formę ćwiczeniową i warsztatową, spotkania z ekspertami oraz dodatkowe konsultacje z wykładowcami. Moim osobistym celem jest wykształcenie osób, które będą wnosiły istotny wkład w tworzenie produktów i usług skoncentrowanych na zaspokojeniu potrzeb użytkowników.”

Michał Mycka

Games User Researcher w Clockworks-Lab

W roku akademickim 2020/2021 studia podyplomowe w CDV będą realizowane w formie stacjonarnej! 

Jesteśmy gotowi prowadzić zajęcia w formie stacjonarnej, przygotowaliśmy się na przyjęcie studentów i zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, m.in.:

 • studenci otrzymają do uczelni przyłbice ochronne,
 • w salach są zamontowane pojemniki z płynem do dezynfekcji,
 • sale będą regularnie wietrzone.

W przypadku decyzji o odwołaniu zajęć stacjonarnych na wszystkich uczelniach przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość – w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.

Studia skierowane są do:

 • Osób pracujących już w branży badawczej, ale chcących poszerzyć swoje umiejętności o nowe metody i techniki.
 • Osób, które ukończyły m.in.: kierunki takie jak psychologia, socjologia, kognitywistka, ale także informatyka i grafika.
 • Analityków biznesowych, kierowników projektu i product ownerów.
 • Projektantów oraz grafików.

Opis

 • Studia mają charakter praktyczny – uczymy metod jakościowych, planowania procesu badawczego oraz analizy, raportowania i wnioskowania na podstawie wyników – w tym z wykorzystaniem matryc, heurystyk, User Journey Mapping i User Persona opartych o dane empiryczne.
 • Zajęcia prowadzone są w dużej mierze przez praktyków – osoby, które są aktywne zawodowo poza uczelnią, pracują w biznesie, prowadzą własne firmy (profesjonalna kadra dydaktyczna).
 • Studia obejmują spotkania konsultacyjne z doświadczonymi mentorami.
 • Nastawienie na pracę projektową – w trakcie studiów realizowane są projekty indywidualne i zespołowe.
 • Zbudowanie portfolio zawierające realne case badawcze.

Po ukończeniu studiów absolwenci będą przygotowani do samodzielnego planowania, organizowania, prowadzenia i analizy badań użytkowników, a także efektywnego włączania wyników badań w proces projektowania produktów i usług.

Perspektywy zawodowe:

 • UX Researcher
 • User Researcher
 • Specjalista ds. Użyteczności
 • Manager ds. Badań

Program studiów

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 12 zjazdów, w trybie sobota – niedziela (w godz.8.30 – 17.00 ). Spotkania odbywają się w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

 • 2 semestry

  Czas trwania (od października 2020r.)

 • 190

  Liczba godzin dydaktycznych

Program

Podstawy zachowania użytkowników. (30 godz.)

 • Psychologia emocji i motywacji.
 • Psychologia poznawcza.

Metody i techniki badań UX. (50 godz.)

 • Typy badań w cyklu życia produktu.
 • Metody jakościowe.
 • Metody ilościowe.
 • Metody psychofizjologiczne (m.in. eyetracking).

Proces badawczy. (82 godz.)

 • Formułowanie problemów i hipotez badawczych.
 • Tworzenie planów badawczych i dobór metod.
 • Przygotowanie i prowadzenie sesji badawczych.
 • Analiza i raportowanie wyników badań.
 • Zarządzanie projektem badawczym.
 • Aspekty etyczne i prawne badań UX.

Specyfika badań UX w wybranych kontekstach. (16 godz.)

 • Badania z udziałem grup o specjalnych potrzebach.
 • Badania na potrzeby AR/VR.
 • Badania na potrzeby gier wideo.
 • Nowe trendy w badaniach.

Seminarium. (12 godz.)

Warunki zaliczenia

 • aktywność i obecność na zajęciach (80% obecności)
 • projekt indywidualny/zespołowy polegający na przeprowadzeniu badań dla wybranego produktu albo usługi z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi

Kadra

Wojciech Jagodziński

wykładowca

Spotkajmy się na:

Zarządzanie kreatywne

Badania UX

Wojciech Jagodziński

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińKierownik merytoryczny kierunku Badania UX.

rozwińSocjolog i researcher z dwunastoletnim doświadczeniem pełni funkcję Head of Research w Very Human Services. Ma na swoim koncie projekty zarówno jakościowe, jak i ilościowe wspierające projektowanie usług i produktów (UX research & testing, design research, customer experience, passenger experience, audyty organizacji) czy ekspertyzy społeczno-gospodarcze na styku przemysłu – rynku pracy – edukacji (rozwój regionalny i gospodarczy, sektor MSP, systemy edukacyjne).
Z jego perspektywy zarówno niedobór, jak i nadmiar informacji mogą prowadzić do niewłaściwych wniosków czy złych decyzji strategicznych. Tymczasem skuteczność w biznesie, zespołach eksperckich i nauce wymaga dogłębnego zrozumienia ludzi, rynków, trendów, danych, konkurencji czy po prostu tych, którym chce się pomóc.
Uwielbia szkolić, przekazuje wiedzę i praktyczne umiejętności także z wykorzystaniem nowatorskich metod i technik. Współpracował z agencjami konsultingowo-badawczymi, marketingowymi, uczelniami wyższymi oraz organizacjami gospodarczymi.
Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ekspertem ds. pracodawców w Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), członkiem Service Design Polska (SDP) oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS). Wykładał na  Collegium Da Vinci w Poznaniu przedmioty badawcze.

Bartek Baca

wykładowca

 

Bartek Baca

wykładowca

O mnie

rozwińGłówny analityk w Very Human Services, jeden z założycieli oraz partnerem w BBSG, doradca z dwunastoletnim stażem. Łączy wieloletnie doświadczenie z pracy w branży transportowej z kompetencjami badawczymi, analitycznymi i projektowymi z obszaru customer experience, service design, human-centred design. Pracuje zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i publicznych. W projektach bazuje na dogłębnym zrozumieniu potrzeb odbiorców usługi lub produktu, poszukuje nowych modeli wzrostu przychodów, optymalizacji procesów, synergii we współpracy z partnerami. Odpowiada za  mapowanie ścieżek klientów zarówno nad linią widoczności (to co jest doświadczane i zauważane przez odbiorcę), jak i pod nią (procesy usługowe i podział ról wewnątrz organizacji). Ponadto projektuje rozwiązania i wspiera wdrożenia w tym obszarze. Jest współautorem uznanego za najlepszy w roku 2016 projektu biznesowego, wykorzystującego metodykę design thinking w biznesie – proces mapowania i projektowania ścieżki pasażera Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Wcześniej pracował w zespole Transport Infrastructure  &  Public Sector w PwC.

rozwińJest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa Uniwersytetu Rennes we Francji oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Iza Bernau-Ławniczak

wykładowca

Spotkajmy się na:

Zarządzanie kreatywne

Badania UX

Iza Bernau-Ławniczak

wykładowca

O mnie

rozwińProjektantka, doświadczona moderatorka procesów kreatywnych i projektowych w oparciu o human-centered design, design thinking i service design. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z innowacją tworzoną w oparciu o potrzeby ludzi w firmach i organizacjach. Drugi kluczowy obszar jej zainteresowań to profilowanie behawioralne klientów i użytkowników w oparciu o technikę person, rozumianych jako rezultat przeprowadzonych badań i analiz. Takie podejście pozwala projektować zarówno wyróżniające się na rynku rozwiązania, jak i przede wszystkim wartościowe, bo dopasowane do realnych potrzeb czy celów odbiorców. Ponadto od dziewiętnastu lat skutecznie przekazuje kompetencje reagowania na zmiany zachodzące na rynku. Popularyzuje sens innowacji, by ludziom żyło i pracowało się lepiej.

rozwińWspółautorka i realizatorka nagrodzonego w 2017 roku projektu wdrożenia kultury innowacji na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Pomysłodawczyni projektu Futurefoods.pl.

rozwińStypendystka Universität Hannover, absolwentka Design Management oraz Dietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Członek Service Design Polska, współwłaścicielka Very Human Services.

Piotr Biela

wykładowca

Piotr Biela

wykładowca

O mnie

rozwińStrateg marketingu i badacz. Doświadczenie zdobywał w strukturach Grupy Muszkieterów w Polsce zarządzając całym zespołem działu marketingu. Absolwent specjalności Menedżer Produktu na wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ukończył studia podyplomowe z analizy finansowej w procesach inwestycyjnych oraz otrzymał tytuł Master of Business Administration Georgia State University w Atlancie. W swojej karierze zawodowej zarządzał działami: marketingu strategicznego, badań i analiz, digital marketingu, pricingu, komunikacji marketingowej, trade marketingu i działem marek własnych. Uczestniczył w wielu procesach kształtowania strategii przedsiębiorstw, budowy i wdrażania nowych marek, repozycjonowania portfela produktów oraz sieci handlowej. Projektował i realizował badania marketingowe z zakresu zwyczajów konsumenckich, nowych marek i produktów, wizerunku i pozycji konkurencyjnej – zarówno przy użyciu tradycyjnych technik ilościowych, jakościowych, jak i neuromarketingu, eyetrackingu i technik kreatywnych.

Małgorzata Kubacka

wykładowca

Małgorzata Kubacka

wykładowca

O mnie

rozwińsocjolog, w ramach swojej działalności naukowej przygotowuje rozprawę doktorską w Zakładzie Socjologii Życia Codziennego w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poświęconą problematyce nudy w kapitalizmie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień socjologii emocji, codzienności oraz pracy, a także metodologii badań społecznych.

rozwińRealizowała liczne projekty badawcze, zarówno naukowe, jak i komercyjne, w takich obszarach jak m.in.: relacyjne formy korzystania z usług bankowych, dynamika granic praca-życie, praktyki zamieszkiwania, uczestnictwo w kulturze, praktyki client service, badania przedsiębiorczości i rozwoju społeczno-gospodarczego. Koordynowała prace części zespołu badawczego podczas tworzenia Archiwum Badań nad Życiem Codziennym oraz działania promocyjne w projekcie.

rozwińPublikowała m.in.: w „Kulturze i Społeczeństwie”, „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Socjologii Jakościowej” i „Stanie Rzeczy”. Współorganizowała warsztaty metodologiczne w Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiego oraz IS UAM.

rozwińWykładała m.in.: na Uniwersytecie SWPS (podstawy ekonomii i przedsiębiorczości) i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (m.in.: badania terenowe, metody badań jakościowych, współczesne teorie socjologiczne).

Michał Mycka

wykładowca

Michał Mycka

wykładowca

O mnie

rozwińGame user researcher z wykształceniem w zakresie psychologii, ekonomii i zarządzania z ponad 6-letnim doświadczeniem w branży gier wideo i IT. Prowadzi agencję Clockworks-Lab, specjalizującą się w badaniach i analizach player experience oraz game usability. W codziennej praktyce wykorzystuje klasyczne techniki badań UX, które wspiera narzędziami do pomiarów psychofizjologicznych, takich jak m. in. eyetracking, EEG i analiza ekspresji mimicznych.

rozwińJest absolwentem Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM, a obecnie doktorantem na Wydziale Zarządzania UEP, gdzie zajmuje się badaniem nowatorskich narzędzi do testowania doświadczeń i zachowań użytkowników gier wideo. W chwilach, gdy nie odczytuje informacji z różnych czujników, pisze artykuły popularnonaukowe o psychologii gier wideo i prowadzi zajęcia akademickie dotyczące badania potrzeb i trudności użytkowników produktów cyfrowych.

Ciekawi mnie

rozwińWszystko to, co związane z podejmowaniem wyboru, a zwłaszcza poszukiwanie racjonalnych wyjaśnień dla (na pozór) nieracjonalnych decyzji i zachowań użytkowników gier wideo.

Dominik Postaremczak

wykładowca

Spotkajmy się na:

Zarządzanie kreatywne

Badania UX

Dominik Postaremczak

wykładowca

O mnie

rozwińsocjolog, badacz, analityk, doradca zawodowy, ekspert i koordynator ds. współpracy Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) z organizacjami pracodawców. Uczestniczył w naukowych i komercyjnych projektach badawczych. Współpracuje z Very Human Services od początku istnienia i współprowadzi projekty badawcze, strategiczne, kreatywne czy szkolenia. Od 2010 roku zawodowo zajmuje się badaniami rynku pracy, edukacji i administracji publicznej oraz doradztwem zawodowym. Współtworzy zespoły projektujące procesy, usługi i produkty.

rozwińW swojej praktyce badawczej i doradczej wykorzystuje zarówno standardowe, jak i niestandardowe oraz innowacyjne techniki i narzędzia.

rozwińProwadził szkolenia i warsztaty dla pracodawców, przedsiębiorców, nauczycieli i przedstawicieli władz samorządowych, m.in.: z zakresu dostosowywania się do zmian społeczno-gospodarczych, stosowania multimediów w procesie dydaktycznym, unowocześniania procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego, monitorowania potrzeb rynku pracy i edukacji, rozwoju lokalnego, komunikacji społecznej, diagnozowania potrzeb, oczekiwań i źródeł problemów użytkowników, klientów, pasażerów (UX, CX, PaX). Autor i współautor analiz i publikacji poświęconych tematyce rynku pracy, edukacji, polityki społecznej, samorządu terytorialnego, polityce rozwoju lokalnego czy aktywizacji zawodowej.

rozwińJest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (socjologia) oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (doradztwo zawodowe), członkiem Service Design Polska. Prowadził zajęcia z zakresu socjologii przedsiębiorstwa na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (WSNHiD), oraz przedmioty badawcze na Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Paweł Walczak

wykładowca

Paweł Walczak

wykładowca

O mnie

rozwińUser Experience Researcher oraz Service Designer.

rozwińWraz z zespołem agencji Cogision, wspieram firmy w projektowaniu usług, produktów cyfrowych oraz unikalnych doświadczeń klientów.

rozwińW ciągu ostatnich lat, realizowałem projekty badawczo-strategiczne dla firm z branży finansowej (m.in. Santander, Provident, SGB, eurobank), ubezpieczeniowej (mfind, AVIVA) oraz retailowej (IKEA, Intermarche).

rozwińJestem absolwentem studiów projektowania komunikacji na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych Service Design na School of Form w Poznaniu.

Agnieszka Wilke

wykładowca

Agnieszka Wilke

wykładowca

O mnie

rozwińUser Experience Researcher, badacz i psycholog. Specjalizuje się w badaniach jakościowych pozyskujących wnioski o praktycznym zastosowaniu. Odpowiada za merytorykę i analizę badań, tworzenie procesów badawczych oraz rekomendacji na poziomie strategicznym i projektowym.

rozwińW ciągu ostatnich czterech lat prowadziła badania, projektowała produkty i usługi m.in. dla: Santander Polska, VISA, IKEA, Pracuj.pl, Allegro i KFC.

rozwińPierwsze zawodowe kroki stawiała jako dziennikarka i redaktor w “Gazecie Wyborczej”. Dziennikarskich sztuczek nadal czasami używa przy prowadzeniu wywiadów, a zdobyte wtedy umiejętności wykorzystuje w obecnej pracy przy pisaniu raportów.

rozwińAbsolwentka psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym oraz filozofii na Uniwersytecie Gdańskim, interesuje się praktycznym zastosowaniem wiedzy z zakresu psychologii poznawczej i społecznej oraz ekonomii behawioralnej w procesie projektowym.

Tomasz Włodarczyk

wykładowca

Tomasz Włodarczyk

wykładowca

O mnie

rozwińsocjolog z wieloletnim doświadczeniem w realizacji badań rynku z zastosowaniem metod jakościowych i ilościowych, szczególnie w badaniach branży edukacyjnej i usługowej. Główne obszary zainteresowań: socjologia obrazu, marketing usług, doświadczenia użytkownika (user experience).

rozwińObecnie zawodowo odpowiedzialny za proces badawczy od momentu powstania koncepcji badania, aż do raportu końcowego w zespole marketingu Uniwersytetu SWPS.

rozwińAbsolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku socjologia, specjalność: badanie rynku i opinii publicznej oraz  Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – studia podyplomowe na kierunku: Marketing Usług.

Partnerzy

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2020/2021.

Badania UX

Studia podyplomowe w Poznaniu. Czas trwania: 2 semestry.

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2020/21 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Wpisowe

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2020

  przy zapisie online, za pomocą serwisu Umownik

 • 85 PLN
  do 30 września 2020

Czesne

 • 7 120 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  3 560 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  712 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 712 PLN
  Zwolnienie z 1 z 10 rat

GRATIS – Voucher na  lekcję na portalu Załap.pl

Zapisz się na studia podyplomowe w Collegium Da Vinci do 18.09.2020 r. i odbierz voucher na korepetycje na portalu Załap.pl

(Voucher można przekazać dowolnie wybranej osobie, data ważności vouchera: 31.12.2020 r.)

 

Zniżki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dofinansowanie na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz podpisać umowę online za pomocą serwisu UMOWNIK (Możesz podpisać umowę na studia przez 24h online! Bez wychodzenia z domu, drukowania dokumentów czy przesyłania ich pocztą. Zawarcie umowy online jest w pełni bezpieczne, realizowane za pośrednictwem kompleksowego narzędzia do zawierania umów online, jakim jest Umownik. Pozwala na potwierdzenie zawarcia umowy oraz weryfikację tożsamości bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.)
 • lub dostarczyć do Centrum Organizacji Dydaktyki niezbędne dokumenty (pokój R038, parter Rotunda)

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)

Wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Po zalogowaniu do formularza rekrutacyjnego i uzupełnieniu niezbędnych danych osobowych wygenerują się wszystkie dokumenty wymagane do przyjęcia Ciebie na studia. (Znajdziesz je w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego.)
 • Dokumenty możesz dostarczyć online, nie wychodząc z domu, za pomocą serwisu UMOWNIK – po wypełnieniu wszystkich dokumentów w serwisie rekrutacja.cdv.pl będziesz mógł skorzystać z Umownika.
 • Dokumenty możesz dostarczyć osobiście do Centrum Organizacji Dydaktyki (pokój R038, parter Rotunda) – należy  je wydrukować  i podpisać na każdej stronie! Zwróć uwagę, że niektóre dokumenty wymagane są w dwóch egzemplarzach.

Opłatę rekrutacyjną* należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

 

*Sprawdź obowiązujące promocje

Online – za pomocą serwisu UMOWNIK

System wygeneruje dla Ciebie:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Musisz przygotować:

 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr) – do wglądu

Osobiście

Zabierz ze sobą:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej (jeśli Ciebie obowiązuje) na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa podpisane przez Ciebie egzemplarze umowy o kształcenie
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

Przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem Centrum Organizacji Dydaktyki):

UWAGA. O kolejności przyjęć i promocji decyduje data nadania dokumentów. Pamiętaj, wymagany jest komplet dokumentów i dokumenty MUSZĄ być przez Ciebie podpisane!

Upewnij się, że skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej (jeśli Ciebie obowiązuje) na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa podpisane przez Ciebie egzemplarze Umowy o kształcenie
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Umownik – dowiedz się więcej o sposobie zawierania umowy online z uczelnią.

Ważne dokumenty:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.