Kompetencje pedagogiczne – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Ośrodki zamiejscowe | Szczecin

Kompetencje pedagogiczne – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Studia mają charakter doskonalący. Absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające budować dobre relacje z dziećmi i młodzieżą (w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz dorosłymi w codziennych sytuacjach zawodowych, a w konsekwencji podniesienie jakości i efektywności własnej pracy.

Studia kierowane są do:

 • pracowników sądów (sędziów,  kuratorów sądowych),
 • adwokatów,
 • służb medycznych (lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, personelu pomocniczego),
 • strażaków,
 • pedagogów,
 • osób duchownych,
 • pracowników służb społecznych, świetlic i klubów, organizacji pozarządowych, ośrodków diagnostycznych itp.
Studia adresowane są do osób legitymujących się wyższym wykształceniem na poziomie co najmniej I stopnia.

Opis

Wymagane od kandydata:

 • ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.
 • Poznanie przyczyn, uwarunkowań i mechanizmów zachowań anormalnych dzieci i młodzieży co pomoże w wyborze strategii działania
 • Słuchacze uczą się analizowania procesów  komunikacji i skutecznego porozumiewania się z dzieckiem (w tym o szczególnych potrzebach)i dorosłym oraz dorosłymi.
 • Budowanie relacji z dzieckiem i jego rodziną, wspieranie ich w sytuacji kryzysowej, choroby itp.
 • Umiejętność motywowania do dzieci i ich rodzin do podejmowania wysiłku w kierunku poprawy stanu rzeczy
 • Studia mają charakter doskonalący,
 • Podniesienie swoich szans na rynku pracy
 • Podniesienie jakości  efektów pracy, co może spowodować uznanie i większe zainteresowanie klientów, pacjentów, podopiecznych itp.

Program studiów

Studia podyplomowe

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 160

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 30

  Punkty 

Program studiów obejmuje między innymi:

 • rozwój dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz psychospołecznych i kulturowych uwarunkowaniach ich zachowań,
 • zaburzenia funkcjonowania spowodowane czynnikami zewnętrznymi i zaburzeniami okresu dorastania,
 • sposoby rozpoznawania zasobów jednostki, własnych oraz środowiska rodzinnego i społecznego,
 • komunikacja interpersonalna (czytanie komunikatów, tworzenie ścieżek komunikacyjnych, nawiązywanie oraz rozwijania interakcji, budowanie zaufania),
 • metody oznajmiania stanu rzeczy i reagowania w sytuacji zdarzeń granicznych, wsparcie emocjonalne, poznawcze i społeczne w sytuacjach granicznych, przeciwdziałanie konsekwencjom negatywnych doświadczeń instytucjonalnych, odbudowywanie zaufania,
 • planowanie i metody prowadzenie interwencji krótkoterminowych i długoterminowych,
 • mechanizmy dyskryminacji, defaworyzacji i społecznej ekskluzji oraz sposoby przeciwdziałania im,
 • sieciowanie działań instytucjonalnych

Formy i metody zajęć:

 • wykłady konwersatoryjne,
 • praca zespołowa i ćwiczenia.
 • dyskusje,
 • warsztaty,
 • case study pochodzące z różnych praktyk zawodowych,
 • symulacje sytuacji i zachowań.

W czasie praktyki słuchacze będę doskonalić kompetencje bezpośrednio w wybranych instytucjach – w zależności od składu grupy

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

Kompetencje pedagogiczne

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2020/21 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 30 września 2020
 • 85 PLN
  od 1 października 2020

Czesne

 • 2 200 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1 100 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  220 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 220 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wydrukować i wypełnić poniższe dokumenty rekrutacyjne:

By dopełnić proces rekrutacji zarejestruj się w formularzu rekrutacyjnym i uzupełnij wszystkie dane.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer będzie przesłany przez Ośrodek po otrzymaniu dokumentów w formie papierowej).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane i wypełnione),
 • ankieta osobowa (wydrukowana i wypełniona),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane i wypełnione),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A) 70–035 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 A)

70–035 Szczecin

Sekretariat czynny:

w soboty w godzinach 9.00 – 15.00

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.