Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Kalisz | Ośrodki zamiejscowe

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Trzysemestralne Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego są odpowiedzią na potrzeby wynikające ze współczesnej edukacji, która w kontekście globalizacji kultury wciąż ulega przekształceniom. W dobie transnarodowych migracji rozważaniom należy poddać dydaktykę kultury polskiej i języka polskiego.

Podczas studiów słuchacze przygotują się do nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego, a także nauczania języka polskiego jako drugiego:

 • dzieci z doświadczeniem migracyjnym (które rozpoczęły naukę w systemie edukacyjnym innego kraju i w innym języku),
 • uczęszczających do polskich szkół dzieci cudzoziemców,
 • dzieci dwu- i wielojęzycznych.
Studia adresowane są do osób legitymujących się wyższym wykształceniem na poziomie co najmniej I stopnia na kierunkach filologicznych, polonistycznych lub humanistycznych i posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Opis

 • zaznajomienie słuchaczy z metodami nauczania języka polskiego jako języka obcego na wszystkich poziomach zaawansowania;
 • przyswojenie procedur planowania toku dydaktycznego;
 • zapoznanie słuchaczy ze sposobami kształcenia podstawowych sprawności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie);
 • przyswojenie słuchaczom zasady podporządkowania nauczania systemu językowego efektywności komunikacyjnej;
 • zaznajomienie słuchaczy z materiałami do nauczania języka polskiego jako obcego;
 • zapoznanie z problematyką inkulturacji w procesie nauczania języka polskiego jako obcego.

Absolwent uzyska dodatkowe kwalifikacje (merytoryczne przygotowanie oraz kompetencje zawodowe) do nauczania języka polskiego jako obcego, zarówno w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców, jak i  w szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami Polski.

Po ukończeniu studiów Absolwent będzie posiadał warsztat pracy pozwalający mu zaplanować i przeprowadzić lekcje w różnych grupach wiekowych i przy wykorzystaniu różnorodnych metod, technik i pomocy dydaktycznych. Ponadto będzie umiał ocenić biegłość językową uczniów oraz przygotować ich do egzaminu państwowego z języka polskiego (Egzamin Certyfikatowy z Języka Polskiego Jako Obcego).

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymagania zawarte w:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  – art. 160 (Dz.U. 2018, poz. 1668)
 • studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć, o których mowa w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi,  które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 2016 r. poz. 1453,  2017 r. poz. 1634 i 2019 r. poz. 666.

Program studiów

Studia podyplomowe

 • 3 semestry

  Czas trwania

 • 270

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 90

  Liczba godzin praktyk

 • 60

  Punkty 

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • nauczanie języka polskiego jako drugiego i odziedziczonego,
 • nauczanie dzieci i młodzieży, nauczanie JPJO na tle polskiego systemu szkolnictwa,
 • metodyka nauczania sprawności językowych,
 • glottodydaktyka a logopedia,
 • komunikacja międzykulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
 • nowoczesne technologie w nauczaniu cudzoziemców,
 • nauczanie wiedzy o Polsce,
 • dydaktyka kultury,
 • testowanie i ocenianie uczących się języka polskiego jako obcego.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń oraz przygotowanie przez Słuchacza prezentacji prac i zadań wykonanych w trakcie realizacji zajęć.

Egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolio słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów..

Słuchacze uzyskują tym samym kompetencje w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego (zarówno wśród dzieci i młodzieży – zajęcia dodatkowe w szkole, jak i studentów czy osób dorosłych – lektoraty językowe).

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń oraz warsztatów w systemie zjazdów średnio co 2 tygodnie: sobota, niedziela w godzinach 8:30 – 17:00. Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego oraz  w 1 tygodniu  czerwca i/lub  lipca, w dni powszednie.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich i doświadczonych praktyków. Odbywać się będą w Collegium Da Vinci w Poznaniu, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10. W ramach praktyk wszyscy słuchacze będą obserwować lektoraty na różnych poziomach biegłości językowej prowadzone przez doświadczonych lektorów w siedzibie Partnera.

Kierownik studiów

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Pełnomocnik Dziekana ds. studentów z zagranicy, wykładowca

Spotkajmy się na:

Mediaworking

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk

Pełnomocnik Dziekana ds. studentów z zagranicy, wykładowca

O mnie

rozwińDoktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, dziennikarka, nauczycielka języka polskiego jako obcego.

rozwińAbsolwentka filologii polskiej (specjalności: dziennikarska i nauczycielska) UAM w Poznaniu, w 2014 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Wrocławskim.

rozwińAutorka książki Kreacje Judasza w prozie polskiej XX i początku XXI wieku oraz artykułów naukowych z zakresu komparatystyki i glottodydaktyki.

rozwińProwadziła zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim i Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. W. Stefanyka, a także lektoraty języka polskiego w placówkach oświatowych w Iwano-Frankiwsku i Odessie. Od kilkunastu lat związana z edukacją na różnych jej szczeblach.

Ciekawi mnie…

rozwińJej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim: komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej, glottodydaktyki polonistycznej, bilingwizmu w środowisku polsko-ukraińskim, a także współczesnej literatury apokryficznej. Prywatnie miłośniczka: podróży (najlepiej z plecakiem), filmów Marvela i gier planszowych.

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2020/21 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 30 września 2020
 • 85 PLN
  do 1 października 2020

Czesne

 • 2 900 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1 450 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  290 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 290 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Przedłużamy rekrutację!

Na studia podyplomowe w Collegium Da Vinci możesz zapisać się do 31.10.2020r.

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wydrukować i wypełnić poniższe dokumenty rekrutacyjne:

Ankieta
Podanie
Umowa
Regulamin opłat

By dopełnić proces rekrutacji zarejestruj się w formularzu rekrutacyjnym i uzupełnij wszystkie dane.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer będzie przesłany przez Ośrodek po otrzymaniu dokumentów w formie papierowej).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane i wypełnione),
 • ankieta osobowa (wydrukowana i wypełniona),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane i wypełnione),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego (świadectwo, zaświadczenie lub suplement),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Ośrodku Szkoleniowo – Doradczym EDULABOR, ul. Częstochowska 44, 62-800 Kalisz, tel: 501 647 336, 884 042 828, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

EDULABOR Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy w Kaliszu

ul. Częstochowska 44

62-800 Kalisz

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 9.00 – 17.00

Wtorek: nieczynne

Środa: 9.00 – 17.00

Czwartek: 9.00 – 17.00

Piątek: 9.00 – 17.00

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.