Rekrutacja IT | Collegium Da Vinci Poznań 4

Rekrutacja IT

podyplomowe

poziom studiów

polski

język wykładowcy

9 miesięcy

czas trwania

13

liczba zjazdów

208

liczba godzin

hybrydowe
70% stacjonarnie
30% zdalnie

tryb studiów

2

liczba semestrów

sobota-niedziela

dni zjazdów

Zapisz się Zapisz się
Piotr Wiśniewski
Wykładowca kierunku Rekrutacja IT
image

Poznaj kierunek

Studia podyplomowe na kierunku Rekrutacja IT to nowoczesny kierunek przygotowany z myślą o wyzwaniach, jakie stoją przed osobami zajmującymi się zatrudnieniem w branży IT. Specyfika wykorzystywanej technologii i branżowego języka wymaga od rekruterów szerokiej wiedzy i umiejętności. Studia na kierunku Rekrutacja IT koncentrują się nie tylko na metodach i technikach wykorzystywanych w procesie rekrutacji, ale również zapoznają z rynkiem IT w Polsce i na świecie, typami firm i perspektywami zawodowymi kandydatów. Uczą komunikacji ze specjalistami w IT, rozumienia języka technicznego i metodyk pracy wykorzystywanych przy wytwarzaniu oprogramowania. Dają wiedzę w zakresie kształtowania relacji zarówno z kandydatami, jak i hiring managerami w firmach. Kompleksowo przygotowują do reprezentowania firmy podczas procesów rekrutacyjnych i godzenia interesów kandydatów z interesami pracodawcy.

Czego się nauczysz

 • docierać do kandydatów i nawiązywać z nimi kontakt
 • planować, prowadzić i raportować proces rekrutacji
 • mierzyć kompetencje i predyspozycje kandydatów
 • otwierać i wspierać proces onboardingu
 • współpracować z ekspertami technicznymi
 • tworzyć bazy danych
 • budować relacje z kandydatem i rynkiem
 • tworzyć ogłoszenia i komunikaty
 • dbać o bezpieczeństwo prawne procesu rekrutacji i swoje własne
image

W jakim zawodzie będziesz mógł/mogła pracować

 • Rekruter/łowca talentów
 • Manager, inicjator projektów rekrutacyjnych/wdrożeniowych
 • Coach/doradca personalny
 • Specjalista HR
 • Freelancer HR (Headhunter)
 • Manager HR
 • Asystent wdrożenia pracowników
 • Manager IT i branż pokrewnych
image

Zastanawiasz się, czy to kierunek dla Ciebie?

Możesz uznać, że tak, jeśli uważasz, że pasuje do Ciebie poniższy opis:

 

 • odnajdujesz się w pracy z ludźmi, jesteś kontaktowy
 • jesteś dokładny i dociekliwy
 • potrafisz podejmować decyzje
 • dobrze organizujesz swoją pracę
 • sprawnie analizujesz i syntetyzujesz zbierane informacje
 • interesujesz się branżą IT i chcesz lepiej ją poznać

Kierunek stanowi doskonałą kontynuację kształcenia dla:

 

 • absolwentów różnych kierunków studiów wyższych – preferowane nauki społeczne
 • osób, które chcą przebranżowić się w kierunku rekrutacji, w szczególności w branży IT
 • osób, które pracującą już w branży HR i chcą poszerzyć swoje kompetencje o rekrutację w branży IT

Aby zacząć studia podyplomowe, musisz mieć ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku. Natomiast nie musi to być tytuł magistra! Wystarczy dyplom licencjata lub inżyniera.

image

Jak wygląda program studiów

Główne kompetencje specjalisty IT. Autodiagnoza i integracja

moduł 1

16 godzin

 • Wprowadzenie do studiów
 • Zawiązanie kontraktu i relacji w grupie
 • Zrekrutowanie na rekrutera czyli oszacowanie predyspozycji „na wejściu” – autorefleksja
 • Zebranie oczekiwań
 • Integracja grupy
image

Specyfika, perspektywy branży IT

moduł 2

8 godzin

 • Typy firm w branży IT
 • Rynek IT w Polsce i na świecie
 • Rynek pracy w branży IT

Podstawy rekrutacji IT –
zasady i dobre praktyki

moduł 3

16 godzin

Komunikacja ze specjalistami IT - rozumienie języka technicznego i procesu development – diagnozowanie znajomości narzędzi IT

moduł 4

24 godziny

 • Agile i Waterfall – przebieg procesu wytwarzania oprogramowania
 • Role w IT – opisy popularnych stanowisk oraz zakresu zadań
 • Języki programowania – charakterystyka i zastosowanie najpopularniejszych języków
image

Obiektywna selekcja kandydatów –
metody i techniki

moduł 5

16 godzin

 • Nieuświadomione uprzedzenia oraz ich wpływ na procesy rekrutacyjne
 • Wywiad behawioralny – badanie kompetencji miękkich w oparciu o fakty
 • Scorecardy – proste narzędzie, wspomagające obiektywną ocenę kandydatów

Sourcing jako metoda pozyskiwania kandydatów

moduł 6

16 godzin

 • Boolean oraz x-ray search
 • Linkedin, jako najskuteczniejsze narzędzie do sourcingu w branży IT
 • Diversity sourcing

Współpraca rekruterów
z Hiring Managerami

moduł 7

8 godzin

 • Zakres odpowiedzialności rekruterów i Hiring Managerów w procesie rekrutacyjnym
 • Budowanie relacji partnerskiej między rekruterami i Hiring Managerami
 • Narzędzia w pracy z Hiring Managerem

Wsparcie i doradztwo w przyszłym rozwoju kandydata

moduł 8

16 godzin

 • Profesjonalne doradztwo i pomaganie w pracy rekrutera
 • Wprowadzenie do wytyczania ścieżki kariery i briefowania pracodawcy w kontekście rozpoznanych
 • kompetencji i predyspozycji
 • Tworzenie modeli kompetencyjnych wraz z wskaźnikami
image

Wsparcie procesu wdrażania kandydata

moduł 9

16 godzin

 • Metodyka pracy i rola rekrutera w wsparciu procesie onboardingu i adaptacji do norm i kultury organizacji
 • Szacowanie szans i zagrożeń dla procesu wdrożenie w kontekście rozpoznanych kompetencji – „instruowanie” organizacji dla dalszej pracy z kandydatem
 • Budowa ogłoszeń i kształtowanie wizerunku pracodawcy za pomocą komunikatów powiązanych z procesem rekrutacji
 • Elementy Employer Brandingu

Radzenie sobie z manipulacjami, obiektywizowanie oceny, minimalizacja konsekwencji odczuwanego stresu w sytuacji ekspozycji społecznej u kandydata

moduł 10

8 godzin

 • Kluczowe przejawy stresu w sytuacji facylitacji, oceny
 • Metody działań i kształtowania procesu rekrutacji umożliwiające obiektywną ocenę kandydata (optymalizację odczuwanego napięcia)
 • Elementy etyki pracy rekrutera z kandydatem

Budowanie zespołów specjalistów IT

moduł 11

16 godzin

 • Zasady i metodyka dobierania członków zespołów IT
 • Zastosowanie metodyki M. Bielbin w budowie zespołów IT
 • Wykorzystanie potencjału uczestników – wywoływanie energii
 • Praca w realiach zespołu rozproszonego – dobre praktyki

Proces i metody prowadzenia rozmów rekrutacyjnych

moduł 12

16 godzin

 • Planowanie rozmowy rekrutacyjnej
 • Metodyka prowadzenia rozmowy, technika pozyskiwania i porządkowania informacji
 • Sztuka bycia „w kontakcie”, obserwacji i uważności w toku wywiadu z kandydatem
 • Analiza dokumentów i portfolio
 • Szacowanie poziomu kompetencji kandydata
 • Opis i raportowanie oraz archiwizacja pozyskanych informacji
image

Prawo pracy i zasady RODO w rekrutacji – bezpieczeństwo specjalisty i kandydata

16 godzin

 • Zasady prawa pracy regulujące proces rekrutacji
 • Zasady RODO w bezpieczeństwie danych
 • Zasady prawa pracy regulujące wdrożenie kandydata – zalecenia i dobre praktyki
 • Umowy o pracę i specyfika różnych forma zatrudnienia w branży IT

Zaliczenie

moduł 13

16 godzin

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Rekrutacja IT jest pozytywny wynik testu z wiedzy zdobytej w trakcie studiów i symulacja wybranych elementów procesu rekrutacyjnego.

 

Absolwenci uzyskują, zgodne z wymogami ustawy, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Collegium Da Vinci.

Jakie specjalizacje możesz wybrać

Poznaj popularne ścieżki

Zobacz, jakie ścieżki projektowali dla siebie nasi studenci. Pamiętaj, że to tylko przykłady. Swoją ścieżkę rozwoju projektujesz sam/sama, indywidualnie odbierając moduły dodatkowe do głównego kierunku. Tylko od Ciebie zależy, które przedmioty się w niej znajdą i w jakich obszarach zdobędziesz wiedzę.

Design Management
UX Design

Wybierając tę specjalizację
nauczysz się:

 • budować i zarządzać kreatywnymi zespołami projektowymi, w tym zespołami rozproszonymi
 • tworzyć modele biznesowe oraz prowadzić pogłębione analizy kontekstowe i badawcze w
 • zakresie designu produktu i usługi
 • projektować, wdrażać i zarządzać innowacją
 • prototypować produkty i usługi oraz testować ich użyteczność i używalność
 • kształtować relacje z klientami
 • przygotowywać pitch deck

W przyszłości będziesz
mógł/mogła pracować jako:

 • Project Manager
 • Product Manager
 • Kierownik Zespołu Projektowego
 • Head of Design
 • Kierownik zespołu ds. obsługi klienta
 • Customer Service Manager
 • Key Account Manager
 • Marketing Manager
 • Kierownik ds. badań i rozwoju
 • Manager ds. rozwoju produktu lub usługi

Wybierając tę specjalizację
nauczysz się:

 • posługiwać się metodami badawczymi do analizy doświadczeń użytkowników
 • prowadzić audyty UX
 • projektować, prototypować i wdrażać nowe rozwiązania poprawiające doświadczenia klientów
 • projektować interfejsy w zgodzie z architekturą informacji i ergonomią aplikacji
 • dokumentować i prezentować projekty UX/CX
 • kształtować relacje z klientami

W przyszłości będziesz
mógł/mogła pracować jako:

 • UX Designer
 • Specjalista ds. badań rynku i UX
 • Customer Experience Consultant
 • UX Design Leader
 • Product Owner
 • Project Manager
 • Manager zespołu ds. obsługi klienta
 • Key Account Manager
 • Manager ds. badań i rozwoju
 • Marketing Manager
 • Manager ds. rozwoju produktu lub usługi

Moduły specjalizacyjne

Zarządzanie kreatywnym zespołem projektowym

Analiza kontekstowa i design research

Ideacja i opracowanie wariantów projektowych

Modelowanie i szybkie prototypownie

Zarządzanie klientem i dokumentacją

Formułowanie problemu projektowego

Badanie potrzeb klientów i kontekstu projektu

Definiowanie elementów strategii projektu

User interface

Zarządzanie klientem i dokumentacją

Zarobki w branży

Key Account Manager

11 200 PLN

brutto

Product Manager

8540 PLN

brutto

Kierownik ds. marketingu

7830 PLN

brutto

Manager rozwoju produktu lub usługi

8840 PLN

brutto

Product Owner

11 100 PLN

brutto

UI/UX Designer

8110 PLN

brutto

Źródła: money.pl | wynagrodzenia.pl

Studiuj praktycznie najlepiej

WYKŁADOWCY-PRAKTYCY

Wiedzę zdobędziesz bezpośrednio od ekspertów - przedsiębiorców, praktyków branży, specjalistów w swoich zawodach.

PRACA PROJEKTOWA

Będziesz się uczyć, realizując zadania w formie projektów - także tych międzykierunkowych

CASE STUDIES

Poznasz realia branży, przyglądając się prawdziwym projektom, zrealizowanym z sukcesami na rynku.

Poznaj partnerów kierunku

Jako uczelnia ściśle współpracujemy z biznesem – każdy kierunek studiów posiada własnego partnera lub partnerów biznesowych. Są nimi działające z sukcesami na rynku firmy z konkretnych branż.

Partnerem biznesowym kierunku Rekrutacja IT jest Bee Talents, eksperci w dziedzinie rekrutacji specjalistów IT oraz budowania i skalowania zespołów w branży technologicznej. Zespół ma na koncie tysiące projektów rekrutacyjnych przeprowadzonych w startupach, korporacjach czy firmach technologicznych, pomagając im rosnąć w kluczowych dla nich obszarach: od IT po sprzedaż.

Co o kierunku mówią wykładowcy

image

Piotr Wiśniewski

Wykładowca kierunku Rekrutacja IT

 

“Rekrutacja IT to historia o zaspokajaniu naturalnej dla ludzi ciekawości, poznawaniu i pomaganiu, o nawiązywaniu relacji, o kształtowaniu ludzkich losów i karier. Jednak głównie o ciągłym przekraczaniu granic tego, co warto wiedzieć. Kompetencje stanowiskowe i społeczne, które kształci nasz kierunek są przewidywalne, stałe i potrzebne. Model, procesy rekrutacji będą podążać za rynkiem, zatem naszą ambicją, jako załogi studiów podyplomowych, jest to, by ich paleta dawała naszemu absolwentowi wybór – zawsze adekwatny do aktualnych wyzwań. Zapraszamy do uczestnictwa w studiach, w których po partnersku, wspólnie, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb, na dziś i na jutro wyposażymy Was na tę zawodowa podróż poprzez technologie, procedury i dobre praktyki w zawodzie rekrutera IT.”

Poznaj wykładowców kierunku

Ile kosztują studia na tym kierunku

Opłaty i czesne

studia stacjonarne i niestacjonarne

Opłata wpisowa

Przy zapisie do 12 lipca:

0 PLN

Przy zapisie od 13 lipca: 

200 PLN

Czesne

Płatne

w 10 ratach

10 x 675 PLN

Płatne

w 2 ratach

2 x 3375 PLN

Płatne

w 1 racie

1 x 6750 PLN

Zniżki dla absolwentów

CDV i WSNHiD

Wpisowe:

0 PLN

Czesne:

zwolnienie z jednej z 10 rat

675 PLN

image
Pobierz regulamin Pobierz regulamin

Skorzystaj z dofinansowań i nieoprocentowanych kredytów.
Uzyskaj pomoc w sfinansowaniu studiów

Jak zapisać się na studia

1

Zarejestruj się

Utwórz Konto Kandydata. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów. Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

Utwórz Konto Kandydata. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów. Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

2

Uzupełnij dane

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata,

podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • dokument tożsamości,
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich, magisterskich lub inżynierskich),
 • zdjęcie w wersji cyfrowej (możesz je zrobić samodzielnie w domu, na wprost, na jasnym tle, z widoczną całą twarzą)

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata,

podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • dokument tożsamości,
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich, magisterskich lub inżynierskich),
 • zdjęcie w wersji cyfrowej (możesz je zrobić samodzielnie w domu, na wprost, na jasnym tle, z widoczną całą twarzą)
3

Dokonaj opłaty wpisowej

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Nr rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty wpisowej:
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750

 

Collegium Da Vinci | ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
[w tytule wpisz: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Nr rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty wpisowej:
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750

 

Collegium Da Vinci | ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
[w tytule wpisz: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

4

Podpisz dokumenty online

Zrobisz to w bezpieczny sposób za pośrednictwem Autenti – platformy do podpisywania umów online.
Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych, wiadomość z linkiem do podpisania umowy otrzymasz mailowo.

 

Dokumenty możesz również przynieść osobiście lub wysłać na adres: Biuro Rekrutacji Collegium Da Vinci ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, rotunda, parter, pokój R.005.

Zrobisz to w bezpieczny sposób za pośrednictwem Autenti – platformy do podpisywania umów online.
Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych, wiadomość z linkiem do podpisania umowy otrzymasz mailowo.

 

Dokumenty możesz również przynieść osobiście lub wysłać na adres: Biuro Rekrutacji Collegium Da Vinci ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, rotunda, parter, pokój R.005.

Witaj w gronie studentów!

Po dostarczeniu nam oryginału dyplomu Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”, co oznacza, że dostałeś się na studia. Status studenta zyskujesz z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego.

 

Wszelkie informacje dotyczące studiów znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego otrzymasz dostęp 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Studia rozpoczną się pod warunkiem zebrania minimalnej liczby uczestników na danym kierunku. O ewentualnych zmianach informować będzie Cię dział Rekrutacji.

Po dostarczeniu nam oryginału dyplomu Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”, co oznacza, że dostałeś się na studia. Status studenta zyskujesz z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego.

 

Wszelkie informacje dotyczące studiów znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego otrzymasz dostęp 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Studia rozpoczną się pod warunkiem zebrania minimalnej liczby uczestników na danym kierunku. O ewentualnych zmianach informować będzie Cię dział Rekrutacji.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami!

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, wyjaśnimy, doradzimy. Możesz zadzwonić do nas, napisać wiadomość mailową, zadać pytanie na grupie na facebooku, a nawet umówić się na prywatną wideorozmowę. Jeśli masz ochotę, zapraszamy także osobiście do naszego Biura Rekrutacji.

image

Izabella Bekas-Kwaśniewska

Specjalista ds. rekrutacji
na studia podyplomowe

e-mail: rekrutacja@cdv.pl

tel.: +48 697 230 138

UMÓW WIDEOROZMOWĘ UMÓW WIDEOROZMOWĘ

Biuro Rekrutacji

ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój R005, piętro 0 Rotunda

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 8.30-15.30

sobota - niedziela: nieczynne