Rekrutacja IT | Collegium Da Vinci Poznań 4

Rekrutacja IT

podyplomowe

poziom studiów

polski

język wykładowy

9 miesięcy

czas trwania

13

liczba zjazdów

208

liczba godzin

hybrydowe
70% stacjonarnie
30% zdalnie

tryb studiów

2

liczba semestrów

sobota-niedziela

dni zjazdów

Sprawdź inne kierunki Sprawdź inne kierunki
Piotr Wiśniewski
Wykładowca kierunku Rekrutacja IT
image

Na kierunku studiów Rekrutacja IT rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 została zakończona.

Poznaj kierunek

Studia podyplomowe na kierunku Rekrutacja IT to nowoczesny kierunek przygotowany z myślą o wyzwaniach, jakie stoją przed osobami zajmującymi się zatrudnieniem w branży IT. Specyfika wykorzystywanej technologii i branżowego języka wymaga od rekruterów szerokiej wiedzy i umiejętności. Studia na kierunku Rekrutacja IT koncentrują się nie tylko na metodach i technikach wykorzystywanych w procesie rekrutacji, ale również zapoznają z rynkiem IT w Polsce i na świecie, typami firm i perspektywami zawodowymi kandydatów. Uczą komunikacji ze specjalistami w IT, rozumienia języka technicznego i metodyk pracy wykorzystywanych przy wytwarzaniu oprogramowania. Dają wiedzę w zakresie kształtowania relacji zarówno z kandydatami, jak i hiring managerami w firmach. Kompleksowo przygotowują do reprezentowania firmy podczas procesów rekrutacyjnych i godzenia interesów kandydatów z interesami pracodawcy.

Czego się nauczysz

 • docierać do kandydatów i nawiązywać z nimi kontakt
 • planować, prowadzić i raportować proces rekrutacji
 • mierzyć kompetencje i predyspozycje kandydatów
 • otwierać i wspierać proces onboardingu
 • współpracować z ekspertami technicznymi
 • tworzyć bazy danych
 • budować relacje z kandydatem i rynkiem
 • tworzyć ogłoszenia i komunikaty
 • dbać o bezpieczeństwo prawne procesu rekrutacji i swoje własne
image

W jakim zawodzie będziesz mógł/mogła pracować

 • Rekruter/łowca talentów
 • Manager, inicjator projektów rekrutacyjnych/wdrożeniowych
 • Coach/doradca personalny
 • Specjalista HR
 • Freelancer HR (Headhunter)
 • Manager HR
 • Asystent wdrożenia pracowników
 • Manager IT i branż pokrewnych
image

Zastanawiasz się, czy to kierunek dla Ciebie?

Możesz uznać, że tak, jeśli uważasz, że pasuje do Ciebie poniższy opis:

 

 • masz tytuł licencjata, inżyniera lub magistra
 • odnajdujesz się w pracy z ludźmi, jesteś kontaktowy
 • jesteś dokładny i dociekliwy
 • potrafisz podejmować decyzje
 • dobrze organizujesz swoją pracę
 • sprawnie analizujesz i syntetyzujesz zbierane informacje
 • interesujesz się branżą IT i chcesz lepiej ją poznać

Kierunek stanowi doskonałą kontynuację kształcenia dla:

 

 • absolwentów różnych kierunków studiów wyższych – preferowane nauki społeczne
 • osób, które chcą przebranżowić się w kierunku rekrutacji, w szczególności w branży IT
 • osób, które pracującą już w branży HR i chcą poszerzyć swoje kompetencje o rekrutację w branży IT

Zrób quiz i sprawdź, który kierunek jest najbliższy Twoim predyspozycjom i zainteresowaniom.

zrób quiz zrób quiz
image

Jak wygląda program studiów

POBIERZ PROGRAM POBIERZ PROGRAM

Główne kompetencje specjalisty IT. Autodiagnoza i integracja

moduł 1

16 godzin

 • Wprowadzenie do studiów
 • Zawiązanie kontraktu i relacji w grupie
 • Zrekrutowanie na rekrutera czyli oszacowanie predyspozycji „na wejściu” – autorefleksja
 • Zebranie oczekiwań
 • Integracja grupy
image

Specyfika, perspektywy branży IT

moduł 2

8 godzin

 • Typy firm w branży IT
 • Rynek IT w Polsce i na świecie
 • Rynek pracy w branży IT

Podstawy rekrutacji IT –
zasady i dobre praktyki

moduł 3

16 godzin

Komunikacja ze specjalistami IT - rozumienie języka technicznego i procesu development – diagnozowanie znajomości narzędzi IT

moduł 4

24 godziny

 • Agile i Waterfall – przebieg procesu wytwarzania oprogramowania
 • Role w IT – opisy popularnych stanowisk oraz zakresu zadań
 • Języki programowania – charakterystyka i zastosowanie najpopularniejszych języków
image

Obiektywna selekcja kandydatów –
metody i techniki

moduł 5

16 godzin

 • Nieuświadomione uprzedzenia oraz ich wpływ na procesy rekrutacyjne
 • Wywiad behawioralny – badanie kompetencji miękkich w oparciu o fakty
 • Scorecardy – proste narzędzie, wspomagające obiektywną ocenę kandydatów

Sourcing jako metoda pozyskiwania kandydatów

moduł 6

16 godzin

 • Boolean oraz x-ray search
 • Linkedin, jako najskuteczniejsze narzędzie do sourcingu w branży IT
 • Diversity sourcing

Współpraca rekruterów
z Hiring Managerami

moduł 7

8 godzin

 • Zakres odpowiedzialności rekruterów i Hiring Managerów w procesie rekrutacyjnym
 • Budowanie relacji partnerskiej między rekruterami i Hiring Managerami
 • Narzędzia w pracy z Hiring Managerem

Wsparcie i doradztwo w przyszłym
rozwoju kandydata

moduł 8

16 godzin

 • Profesjonalne doradztwo i pomaganie w pracy rekrutera
 • Wprowadzenie do wytyczania ścieżki kariery i briefowania pracodawcy w kontekście rozpoznanych kompetencji i predyspozycji
 • Tworzenie modeli kompetencyjnych wraz z wskaźnikami
image

Wsparcie procesu wdrażania kandydata

moduł 9

16 godzin

 • Metodyka pracy i rola rekrutera w wsparciu procesie onboardingu i adaptacji do norm i kultury organizacji
 • Szacowanie szans i zagrożeń dla procesu wdrożenie w kontekście rozpoznanych kompetencji – „instruowanie” organizacji dla dalszej pracy z kandydatem
 • Budowa ogłoszeń i kształtowanie wizerunku pracodawcy za pomocą komunikatów powiązanych z procesem rekrutacji
 • Elementy Employer Brandingu

Radzenie sobie z manipulacjami,
obiektywizowanie oceny, minimalizacja
konsekwencji odczuwanego stresu w sytuacji ekspozycji społecznej u kandydata

moduł 10

8 godzin

 • Kluczowe przejawy stresu w sytuacji facylitacji, oceny
 • Metody działań i kształtowania procesu rekrutacji umożliwiające obiektywną ocenę kandydata (optymalizację odczuwanego napięcia)
 • Elementy etyki pracy rekrutera z kandydatem

Budowanie zespołów specjalistów IT

moduł 11

16 godzin

 • Zasady i metodyka dobierania członków zespołów IT
 • Zastosowanie metodyki M. Bielbin w budowie zespołów IT
 • Wykorzystanie potencjału uczestników – wywoływanie energii
 • Praca w realiach zespołu rozproszonego – dobre praktyki

Proces i metody prowadzenia rozmów rekrutacyjnych

moduł 12

16 godzin

 • Planowanie rozmowy rekrutacyjnej
 • Metodyka prowadzenia rozmowy, technika pozyskiwania i porządkowania informacji
 • Sztuka bycia „w kontakcie”, obserwacji i uważności w toku wywiadu z kandydatem
 • Analiza dokumentów i portfolio
 • Szacowanie poziomu kompetencji kandydata
 • Opis i raportowanie oraz archiwizacja pozyskanych informacji
image

Prawo pracy i zasady RODO w rekrutacji – bezpieczeństwo specjalisty i kandydata

moduł 13

16 godzin

 • Zasady prawa pracy regulujące proces rekrutacji
 • Zasady RODO w bezpieczeństwie danych
 • Zasady prawa pracy regulujące wdrożenie kandydata – zalecenia i dobre praktyki
 • Umowy o pracę i specyfika różnych forma zatrudnienia w branży IT

Zaliczenie

16 godzin

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Rekrutacja IT jest pozytywny wynik testu z wiedzy zdobytej w trakcie studiów i symulacja wybranych elementów procesu rekrutacyjnego.

 

Absolwenci uzyskują, zgodne z wymogami ustawy, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Collegium Da Vinci.

Sprawdź harmonogram zjazdów 

Jakie specjalizacje możesz wybrać

Poznaj popularne ścieżki

Zobacz, jakie ścieżki projektowali dla siebie nasi studenci. Pamiętaj, że to tylko przykłady. Swoją ścieżkę rozwoju projektujesz sam/sama, indywidualnie odbierając moduły dodatkowe do głównego kierunku. Tylko od Ciebie zależy, które przedmioty się w niej znajdą i w jakich obszarach zdobędziesz wiedzę.

Design Management
UX Design

Wybierając tę specjalizację
nauczysz się:

 • budować i zarządzać kreatywnymi zespołami projektowymi, w tym zespołami rozproszonymi
 • tworzyć modele biznesowe oraz prowadzić pogłębione analizy kontekstowe i badawcze w
 • zakresie designu produktu i usługi
 • projektować, wdrażać i zarządzać innowacją
 • prototypować produkty i usługi oraz testować ich użyteczność i używalność
 • kształtować relacje z klientami
 • przygotowywać pitch deck

W przyszłości będziesz
mógł/mogła pracować jako:

 • Project Manager
 • Product Manager
 • Kierownik Zespołu Projektowego
 • Head of Design
 • Kierownik zespołu ds. obsługi klienta
 • Customer Service Manager
 • Key Account Manager
 • Marketing Manager
 • Kierownik ds. badań i rozwoju
 • Manager ds. rozwoju produktu lub usługi

Wybierając tę specjalizację
nauczysz się:

 • posługiwać się metodami badawczymi do analizy doświadczeń użytkowników
 • prowadzić audyty UX
 • projektować, prototypować i wdrażać nowe rozwiązania poprawiające doświadczenia klientów
 • projektować interfejsy w zgodzie z architekturą informacji i ergonomią aplikacji
 • dokumentować i prezentować projekty UX/CX
 • kształtować relacje z klientami

W przyszłości będziesz
mógł/mogła pracować jako:

 • UX Designer
 • Specjalista ds. badań rynku i UX
 • Customer Experience Consultant
 • UX Design Leader
 • Product Owner
 • Project Manager
 • Manager zespołu ds. obsługi klienta
 • Key Account Manager
 • Manager ds. badań i rozwoju
 • Marketing Manager
 • Manager ds. rozwoju produktu lub usługi

Moduły specjalizacyjne

Zarządzanie kreatywnym zespołem projektowym

Analiza kontekstowa i design research

Ideacja i opracowanie wariantów projektowych

Modelowanie i szybkie prototypownie

Zarządzanie klientem i dokumentacją

Formułowanie problemu projektowego

Badanie potrzeb klientów i kontekstu projektu

Definiowanie elementów strategii projektu

User interface

Zarządzanie klientem i dokumentacją

Zarobki w branży

Key Account Manager

11 200 PLN

brutto

Product Manager

8540 PLN

brutto

Kierownik ds. marketingu

7830 PLN

brutto

Manager rozwoju produktu lub usługi

8840 PLN

brutto

Product Owner

11 100 PLN

brutto

UI/UX Designer

8110 PLN

brutto

Źródła: money.pl | wynagrodzenia.pl

Studiuj praktycznie najlepiej

WYKŁADOWCY-PRAKTYCY

Wiedzę zdobędziesz bezpośrednio od ekspertów - przedsiębiorców, praktyków branży, specjalistów w swoich zawodach.

PRACA PROJEKTOWA

Będziesz się uczyć, realizując zadania w formie projektów - także tych międzykierunkowych

CASE STUDIES

Poznasz realia branży, przyglądając się prawdziwym projektom, zrealizowanym z sukcesami na rynku.

Poznaj partnerów kierunku

Jako uczelnia ściśle współpracujemy z biznesem – każdy kierunek studiów posiada własnego partnera lub partnerów biznesowych. Są nimi działające z sukcesami na rynku firmy z konkretnych branż.

Partnerem biznesowym kierunku Rekrutacja IT jest Bee Talents, eksperci w dziedzinie rekrutacji specjalistów IT oraz budowania i skalowania zespołów w branży technologicznej. Zespół ma na koncie tysiące projektów rekrutacyjnych przeprowadzonych w startupach, korporacjach czy firmach technologicznych, pomagając im rosnąć w kluczowych dla nich obszarach: od IT po sprzedaż.

Co o kierunku mówią wykładowcy

image

Piotr Wiśniewski

Wykładowca kierunku Rekrutacja IT

 

“Rekrutacja IT to historia o zaspokajaniu naturalnej dla ludzi ciekawości, poznawaniu i pomaganiu, o nawiązywaniu relacji, o kształtowaniu ludzkich losów i karier. Jednak głównie o ciągłym przekraczaniu granic tego, co warto wiedzieć. Kompetencje stanowiskowe i społeczne, które kształci nasz kierunek są przewidywalne, stałe i potrzebne. Model, procesy rekrutacji będą podążać za rynkiem, zatem naszą ambicją, jako załogi studiów podyplomowych, jest to, by ich paleta dawała naszemu absolwentowi wybór – zawsze adekwatny do aktualnych wyzwań. Zapraszamy do uczestnictwa w studiach, w których po partnersku, wspólnie, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb, na dziś i na jutro wyposażymy Was na tę zawodowa podróż poprzez technologie, procedury i dobre praktyki w zawodzie rekrutera IT.”

Poznaj wykładowców kierunku

Samanta Tyrakowska

Wykładowca

Samanta Tyrakowska

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka studiów na kierunku Socjologia na Uniwersytecie A.Mickiewicza oraz absolwentka studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Prawa Pracy na  Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka studiów podyplomowych z Coachingu na WSB oraz Zarządzania Projektami na UEP. Również ukończyłam studia podyplomowe na kierunku  HR BP w CDV.

rozwińOd ponad 8 lat jestem związana z obszarem HR, pełniłam takie funkcję jak Koordynator Rekrutacji, Rekruter IT, Headhunter, HR Biznes Partner. Z samą branżą IT jestem związana od ponad 5 lat, w tym również prowadziłam szkolenia dla początkujących Rekruterów IT.

rozwińWdrażałam procesy, procedury, koordynowałam dużymi, wymagającymi i złożonymi procesami rekrutacyjnymi, z sukcesami.

rozwińW mojem pracy największą satysfakcję daje mi możliwość pracy z ludźmi i to że mogę sprawić komuś radość, w postaci nowej pracy 🙂

rozwińW samej branży IT, chyba nie ma takiego stanowiska, na który bym nie rekrutowała, najważniejsze dla mnie jest, aby proces rekrutacji dla potencjalnego kandydata kojarzył się z miłą i przyjazną atmosfera.

rozwińDla tego tak ważne jest, aby każdy kandydat po zakończonym procesie rekrutacji dostał informacja zwrotną.

Joanna Ochocińska

Wykładowca

Joanna Ochocińska

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińJestem absolwentką studiów podyplomowych na Collegium da Vinci na kierunku HR Biznes Partner oraz Psychologii w Biznesie na SWPS w Poznaniu. Uzyskałam tytuł magistra Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz licencjat z filologii germańskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Jako ekspertka w zakresie rekrutacji i selekcji posiadam ponad 7-letnie doświadczenie w rekrutacji z branży IT na stanowiska programistyczne (np. Java, iOS, PHP, Front-end, C++, C#), role analityczne, managerskie, HR-owe etc.

rozwińW swojej pracy kieruję się dobrymi praktykami w HR oraz zwracam szczególną uwagę na candidate experience. Moje motto życiowe brzmi: Szczęście sprzyja działającym. Moje doświadczenie szkoleniowe poparte jest ukończeniem akademii trenera: Train the Trainer.

rozwińCiekawi mnie

rozwińCiekawi mnie drugi człowiek, dlatego też interesuję się psychologią,książkami filmami, czy wykładami z tej dziedziny. Uwielbiam tworzyć grafiki w Canvie, moją ogromną pasją są podróże. Nie odmawiam dobrej latte i czasu spędzonego z przyjaciółmi. Zdecydowanie pozytywnej energii dodają mi ludzie, którzy są wokół mnie.

Tomasz Lewandowski

Wykładowca

Tomasz Lewandowski

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińProduct Owner Rocket Hive w Bee Talents, trener, autor, oraz opiekun merytoryczny szkoleń dla Rekruterów IT. Wcześniej pracował, jako rekruter i ma na swoim koncie prowadzenie rekrutacji w większości Europy oraz w Ameryce Północnej.

rozwińSwoje pierwsze kroki w rekrutacji stawiał w międzynarodowym środowisku, rekrutując specjalistów IT do agencji NATO oraz instytucji Unii Europejskiej.

rozwińObecnie zajmuje się rozwijaniem szkoleń, rozmawianiem z klientami, oraz projektowaniem procesów tak, żeby szkolenia pod marką Rocket Hive dostarczyły jak najwięcej wartości uczestnikom.

rozwińCiekawi mnie

rozwińLubię się uczyć i dowiadywać o nowych rzeczach – jestem takim trochę magazynem wiedzy bezużytecznej. Myślę, że mam przez to całkiem sporą wiedzę, którą lubię się dzielić, czy ktoś chce słuchać czy (częściej) nie.

rozwińDużą część życia poświęcam na rozmyślania i kwestionowanie na czym świat stoi, ale to chyba każdy tak ma.

rozwińNie pogardzę też dobrym (albo i niedobrym) serialem, biernym wypoczynkiem, i dobrym jedzonkiem.

Marta Lachowicz

Wykładowca

Marta Lachowicz

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińTeam Leaderka zespołu specjalizującego się w rekrutacji dla branży IT oraz konsultantka HR. Praktyczne doświadczenie w rekrutacji budowała jako członek zespołu R&D w tematyce Talent Acquisition, a także realizując różnorodne procesy w ramach usług success fee i RPO dla klientów startupowych po tych z sektora korporacyjnego.

rozwińWspółautorka szkoleń i trenerka w Rocket Hive z zamiłowaniem do obszaru Candidate i Customer Experience oraz tworzenia i wprowadzania procesów HR w organizacjach.

rozwińCiekawi mnie

rozwińKsiążki i podcasty o tematyce true i fiction-crime, podróże w nieznane miejsca, poznawanie zależności relacji międzyludzkich na podstawie Analizy Transakcyjnej

Aleksandra Izbińska

Wykładowca

Aleksandra Izbińska

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińTech Sourcer w Bee Talents, Sourcing Coach & opiekun merytoryczny szkoleń sourcingowych w Rocket Hive. Z rekrutacją IT związana od grudnia 2020. W swojej pracy Ola wykorzystuje zarówno popularne jak i niszowe narzędzia rekrutacyjne (jej hobby to eksplorowanie GitHuba). Miała okazję pracować m.in. z T-Mobile, Brainly i Talent.io. Przekazując praktyczną wiedzę, zebraną w trakcie realizacji projektów rekrutacyjnych, skupia się na tym, aby rekruterzy rozumieli narzędzia z którymi pracują, a jednocześnie nie bali się wykraczać poza ich ramy.

rozwińCiekawi mnie

rozwińKsiążki i podcasty o tematyce true crime, literatura i kultura Stanów Zjednoczonych, badania genealogiczne.

Maciej Mazurek

Wykładowca

Maciej Mazurek

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińW ciągu ostatnich 7 lat przeszedłem drogę od Tech Recruitera przez Team Leadera, Heada działu rekrutacji i business development COO, aż po rolę CEO, a wszystko to w Bee Talents. Przez długi czas zajmowałem się rekrutacją w branży technologicznej na całym świecie (m.in. USA, Japonia,  Niemcy, Wielka Brytania), natomiast obecnie w ekstremalnie szybkim tempie uczy się zarządzania szybko rosnącą organizacją. Jestem gorącym zwolennikiem OKRów i MBO i indywidualnego podejścia do każdego członka zespołu. Napisałem kilka artykułów branżowych i dla mediów ogólnopolskich, możecie mnie też spotkać na konferencjach w Polsce i na świecie oraz na szkoleniach Rocket Hive, które współorganizuje!

rozwińCiekawi mnie

rozwińMnóstwo rzeczy! Uczestniczę w wyścigach samochodowych, śledzę każdy wyścig formuły 1, ale moją ostatnią pasją jest zupełnie inna dyscyplina – tenis. Jak chyba każdy, uwielbiam podróże, szczególnie do Stanów Zjednoczonych oraz słonecznej Italii. Wybór między Kalifornią i Toskanią byłby strasznie trudny. Poza tym, lubię też moja pracę i poświęcam naprawdę dużo czasu czytając i rozmawiając o dzisiejszym rynku pracy 🙂

Piotr Wiśniewski

Wykładowca

Piotr Wiśniewski

Wykładowca

O mnie

rozwińKierownik merytoryczny kierunku HR Business Partner oraz Team manager

rozwińPsycholog, edukator – praktyk biznesu specjalizujący się w tematyce zarządzania oraz skutecznej organizacji pracy i uzyskiwaniu synergii w zespołach pracowniczych. Wieloletni trener, nauczyciel akademicki, dydaktyk  (obecnie kierownik studiów podyplomowych i wykładowca – CDV), konsultant w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi od 1997r.

rozwiń 

rozwińAutor i realizator kompleksowych projektów szkoleniowych, doradczych oraz badawczych wykonanych na rzecz: Kulczyk Tradex (Generalny importer VW), Skoda Auto Polska, Skoda Auto Rosja oraz VW Chiny, (autorskie projekty dotyczące standardów kierowania zespołami, obsługi i pracy z klientem).

rozwińW latach 2008-2009 zrealizował projekt Szkoły trenerów na rzecz Škoda Auto China – Shanghai Volkswagen selekcjonując oraz wdrażając zespół coachów i szkoleniowców przeprowadzających wdrożenia do pracy oraz zmiany rozwojowe w sieci sprzedaży i obsługi VW i Skody w Chinach.

rozwiń 

rozwińAutor i realizator szkoleń z zakresu pracy z klientem,  budowy standardów kształtowania relacji z klientem na rzecz m.in.: ZUS, Izba celna, Urząd miasta Wrocławia, Poznania, Energa S.A, Deutsche Bank, Terravita, MAN, Polskie Porty Lotnicze, Poczta Polska …

rozwińAutor koncepcji i metodologii zarządzania projektem upowszechniania „zwinnych i szczupłych” zmian rozwojowych w handlu i przemyśle (Victaulic, Lidl, Gestamp, Pratt@Whittney) wraz z narzędziami dydaktycznymi i scenariuszem kierowania tym procesem.

Ciekawi mnie

rozwińOdkrywanie źródeł inspiracji stymulujących ludzi do podejmowania ryzyka, wdrażania zmian czy innowacji – czasem wbrew przyziemnej logice.

rozwińPasjonuje się wydobywaniem na światło dzienne momentów kluczowych, krytycznych, w których zadecydowała się przyszłość, w której żyjemy.  Ciekawi mnie poznawanie alternatywnych scenariuszy naszego rozwoju (jednostek i społeczeństw), na zasadzie, co by było gdyby w kluczowym momencie decyzje były inne niż zapadły.

rozwińJestem zapalonym popularyzatorem i poszukiwaczem nowych nieszablonowych form nauczania, dydaktyki ambitnej, adekwatnej do wyzwań a nawet wyprzedzającej potrzeby oraz aktualne aspiracje ludzi.

rozwińCzasem znajduję też w sobie ukrytą pasję do spoglądania w gwiazdy – bardzo amatorsko poświęcając się astronomii -nocą.   

Karolina Sokołowska

Wykładowca

Karolina Sokołowska

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińRecruitment Operations Manager w Bee Talents, Autorka Szkoleń oraz Trenerka w Rocket Hive. Z rekrutacją jest związana od 2013 roku, a od 2017 roku specjalizuje się w rekrutacjach IT.

rozwińPosiada doświadczenie we współpracy ze start-upami, software house’ami oraz korporacjami, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi (DocPlanner, Algolia, FollowAnalytics, mElements, Stethome, SmartPatient, Change.org, 10Clouds i inne).

rozwińObecnie zajmuje stanowisko Recruitment Operations Manager w Bee Talents, biorąc odpowiedzialność za jakość pracy rekruterów, a co za tym idzie, tworząc dla zespołu warunki do podnoszenia kompetencji oraz utrzymywania zaangażowania w pracę.

rozwińW 2019 roku otrzymała tytuł Konsultanta Roku w konkursie Perły HR.

rozwińCiekawi mnie

rozwińNa co dzień ciekawi mnie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie “co sprawi, że ludzie (w tym ja) poczują sens życia oraz zobaczą, jak bardzo są wartościowi oraz jak im to pokazać”.

rozwińDodatkowo, interesują mnie kwestie, którymi zajmuję się zawodowo, chętnie się dokształcam i rozwijam w obszarze zarządzania zespołem, przywództwa, kultury organizacyjnej, procesów HR.

Klaudia Sipurzyńska

Wykładowca

Klaudia Sipurzyńska

Wykładowca

rozwińO mnie

rozwińTeam Leaderka w Bee Talents. Związana z rekrutacją IT od siedmiu lat, początkowo w HR wewnętrznym, a następnie w agencji rekrutacyjnej. Posiada doświadczenie we współpracy ze start-upami, software house’ami oraz korporacjami (Allegro, Bitnoise, Vercom, MicroscopeIT, Visa, SecurionPay, Kangaroo i inne). Realizowała procesy rekrutacyjne na role developerskie, jak również z obszaru SEO, marketingu czy HR. Obecnie prowadzi kilkuosobowy zespół tech rekruterów, wspierając ich w codziennych wyzwaniach oraz projektując skuteczne strategie dla klientów. People person. Szczególnie zainteresowana kulturą organizacyjną, budowaniem relacji – ambasadorka efektywnej komunikacji i happiness. Z wykształcenia polonistka, entuzjastka psychologii pozytywnej oraz talentów Gallupa. Fascynuje ją machine learning, a także potencjał nowych technologii.

rozwińCiekawi mnie

rozwińKsiążka/film/serial, historia i kultura brytyjska, pieczenie słodkości, nauka/wynalazki, Formuła 1.

Beata Sobucka

Wykładowczyni

Beata Sobucka

Wykładowczyni

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka studiów magisterskich na Wydziale Ekonomii  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów  podyplomowych na kierunku HR Biznes Partner na Collegium Da  Vinci.

rozwińStawiam na ludzi i ich rozwój! Współtwórca podcastu „Miękko o IT„. Razem z Arturem  Markiewiczem (specjalistą ds. cyberbezpieczeństwa)  łączymy świat twardych kompetencji IT z kompetencjami  miękkimi. Na przykładach z życia pokazujemy jak umiejętne  wykorzystywanie miękkich umiejętności może usprawniać projekty. Pokazujemy jak kompetencje miękkie, efektywna  komunikacja, odpowiednio przekazywana informacja  zwrotna wzmacniają współpracę ludzi w zespołach projektowych.

rozwińTworzenie, rozwijanie i zarządzanie zespołami:  wieloletnie doświadczenie na stanowiskach Dyrektora  Oddziałów Bankowych, Mentor dla nowozatrudnionych lub  świeżo awansowanych Dyrektorów Oddziałów Bankowych.

rozwińHR Biznes Partner: przez ponad 3 lata wspierałam  hurtownię ogrodniczą w rozwoju pracowników wszystkich  szczebli (Zarządzający, Kierownicy, Handlowcy, Sprzedaż,  Magazyn) poprzez działania dostosowane do indywidualnych  potrzeb, coaching, usprawnianie procesów, szkolenia,  programy rozwojowe.

rozwińMentor w organizacji mówców Toastmasters

rozwińObecnie jako Kierownik ds. szkoleń i rozwoju w SPAR  Polska dbam o rozwój kompetencji pracowników tworząc  programy rozwojowe dostosowane do potrzeb naszej firmy.

rozwińCiekawi mnie

rozwińEnergię dostarczają mi ludzie wokół mnie 🙂 Uwielbiam przebywać i  rozmawiać z ludźmi, poznawać, rozwijać innych i siebie!

rozwińAqua aerobik pomaga mi pozbyć się stresu i podejmować decyzje, a  długie spacery z psem są świetną okazją do rozmów z rodzinką i  przyjaciółmi.

Poznaj wykładowców kierunku

Ile kosztują studia na tym kierunku

Opłaty i czesne

Opłata wpisowa

Przy zapisie do 30 września:

0 PLN

Przy zapisie od 1 października:

200 PLN

Czesne

Płatne

w 10 ratach

10x 675 PLN

Płatne

w 2 ratach

2x 3375 PLN

Płatne

w 1 racie

1x 6750 PLN

Zniżki dla absolwentów CDV i WSNHiD

Wpisowe:

0 PLN

Czesne:

zwolnienie z jednej z 10 rat

675 PLN

image
Pobierz regulamin Pobierz regulamin

Skorzystaj z dofinansowań i nieoprocentowanych kredytów.
Uzyskaj pomoc w sfinansowaniu studiów

Jak zapisać się na studia

1

Zarejestruj się

Utwórz Konto Kandydata. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów. Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

Utwórz Konto Kandydata. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów. Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

2

Uzupełnij dane

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata,

podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • dokument tożsamości,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata,

podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność.

 

Potrzebne Ci będą:

 • dokument tożsamości,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).
3

Dokonaj opłaty wpisowej

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Nr rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty wpisowej:
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750

 

Collegium Da Vinci | ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
[w tytule wpisz: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Nr rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty wpisowej:
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750

 

Collegium Da Vinci | ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
[w tytule wpisz: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

4

Podpisz dokumenty online

Zrobisz to w bezpieczny sposób za pośrednictwem Autenti – platformy do podpisywania umów online.
Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych, wiadomość z linkiem do podpisania umowy otrzymasz mailowo.

 

Dokumenty możesz również przynieść osobiście lub wysłać na adres: Biuro Rekrutacji Collegium Da Vinci ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, rotunda, parter, pokój R.005.

Zrobisz to w bezpieczny sposób za pośrednictwem Autenti – platformy do podpisywania umów online.
Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych, wiadomość z linkiem do podpisania umowy otrzymasz mailowo.

 

Dokumenty możesz również przynieść osobiście lub wysłać na adres: Biuro Rekrutacji Collegium Da Vinci ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, rotunda, parter, pokój R.005.

Witaj w gronie słuchaczy!

Po podpisaniu umowy Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”, co oznacza, że dostałeś się na studia. Wszelkie informacje dotyczące studiów znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego otrzymasz dostęp 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Po podpisaniu umowy Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”, co oznacza, że dostałeś się na studia. Wszelkie informacje dotyczące studiów znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego otrzymasz dostęp 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami!

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, wyjaśnimy, doradzimy. Możesz zadzwonić do nas, napisać wiadomość mailową, a nawet umówić się na prywatną wideorozmowę. Jeśli masz ochotę, zapraszamy także osobiście do naszego Biura Rekrutacji.

image

Izabella Bekas-Kwaśniewska

Specjalista ds. rekrutacji
na studia podyplomowe

e-mail: podyplomowe@cdv.pl

tel.: +48 697 230 138

UMÓW WIDEOROZMOWĘ UMÓW WIDEOROZMOWĘ

Biuro Rekrutacji

ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań Pokój R005, piętro 0 Rotunda

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 8.30-15.30

sobota - niedziela: nieczynne