Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i rytmika – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Kalisz | Ośrodki zamiejscowe

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i rytmika

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i rytmiki, poprzez umożliwienie:

 • nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu metod badania, rozpoznawania i klasyfikowania wad postawy ciała oraz ich profilaktyki z wykorzystaniem rytmiki jako formy edukacyjno-terapeutycznej w redukcji tychże wad,
 • nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu metod i technik reedukacji posturalnej oraz różnych rodzajów terapii dzieci z wadami postawy ciała z uwzględnieniem walorów edukacyjno-terapeutycznych rytmiki.

Dla kogo?

Studia podyplomowe adresowane są do osób z przygotowaniem pedagogicznym i posiadającymi:

 • ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia,
 • stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w zajęciach na tego typu studiach podyplomowych.
Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe I stopnia lub II stopnia o specjalnościach nadających kwalifikacje nauczycielskie, przygotowanie pedagogiczne oraz stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w zajęciach na tego typu studiach podyplomowych.

Opis

Wymagane od kandydata

 • ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia,
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w zajęciach na tego typu studiach podyplomowych.

Kwalifikacje zawodowe, jakie uzyskuje absolwent studiów

 • Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej i rytmiki.

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymagania zawarte

 • w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450),
 • w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Program studiów

Studia podyplomowe

Wiodącymi metodami pracy są ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria oraz wsparcie Tutora. W czasie praktyki słuchacz będzie kształtował kompetencje bezpośrednio  w środowisku szkolnym. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • 3 semestry

  Czas trwania

 • 360

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 120

  Liczba godzin praktyk

 • 60

  Punkty 

Realizowane zagadnienia

 • Moduł I – biomedyczne uwarunkowania funkcjonowania narządu ruchu i jego patologii, wad postawy i ich diagnozy oraz korekty.
 • Moduł II – dotyczący stosowania ćwiczeń rytmicznych, muzycznych, tanecznych, wokalnych i ruchowych, rozwijających wyobraźnię i koordynację ruchowo-przestrzenną w celach ogólnorozwojowych,  profilaktycznych, terapeutycznych i edukacyjnych.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami,
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolio słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Przedłużamy rekrutację!

Na studia podyplomowe w Collegium Da Vinci możesz zapisać się do 31.10.2020r.

Kierownik merytoryczny kierunku

dr Matylda Pachowicz

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (praca doktorska poświęcona została edukacji integracyjnej), nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. Ukończyła studia podyplomowe „Psychosomatyka i somatopsychologia” na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Laureatka nagród naukowych i fotograficznych. Autorka wielu indywidualnych wystaw fotograficznych poruszających problematykę osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pomysłodawczyni i współorganizatorka krajowych i międzynarodowych plenerów fotograficznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Propagatorka metod wspierających terapię osób o zaburzonym rozwoju. Zaangażowana w działania społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i rytmika

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2020/21 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 30 września 2020
 • 85 PLN
  od 1 października 2020

Czesne

 • 3 100 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1 550 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  310 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 310 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wydrukować i wypełnić poniższe dokumenty rekrutacyjne:

Ankieta
Podanie
Umowa
Regulamin opłat

By dopełnić proces rekrutacji zarejestruj się w formularzu rekrutacyjnym i uzupełnij wszystkie dane.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer będzie przesłany przez Ośrodek po otrzymaniu dokumentów w formie papierowej).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane i wypełnione),
 • ankieta osobowa (wydrukowana i wypełniona),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane i wypełnione),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego (świadectwo, zaświadczenie lub suplement),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Ośrodku Szkoleniowo – Doradczym EDULABOR, ul. Częstochowska 44, 62-800 Kalisz, tel: 501 647 336, 884 042 828, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

EDULABOR Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy w Kaliszu

ul. Częstochowska 44

62-800 Kalisz

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 9.00 – 17.00

Wtorek: nieczynne

Środa: 9.00 – 17.00

Czwartek: 9.00 – 17.00

Piątek: 9.00 – 17.00

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.