Podyplomowe | Ośrodki zamiejscowe | Szczecin

Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry zarządzającej oświatą z poziomu organu prowadzącego.

Słuchacze wyposażeni zostaną w wiedzę oraz praktyczne narzędzia wzmacniające sprawność organizacyjną i efektywność usług edukacyjnych. Przygotują się do planowania, tworzenia i wdrażania lokalnej polityki oświatowej, podejmowania trafnych decyzji strategicznych oraz wspierania szkół i placówek w ich rozwoju i osiąganiu wyznaczanych celów edukacyjnych.

Dla kogo?

Studia adresowane są w szczególności do:

 • Pracowników jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów  prowadzących szkoły i placówki
 • Dyrektorów szkól i nauczycieli zainteresowanych pracą w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Osób, które zamierzają zakładać szkoły, przedszkola i inne instytucje oświatowe
 • Działaczy samorządowych, radnych różnego szczebla, członków związków zawodowych i innych osób zajmujących się polityką oświatową

Opis

Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6. Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej: obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych. W szczególności absolwenci przygotowani zostaną do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub innych organach prowadzących na stanowiskach wymagających kompetencji zarządczych, znajomości współczesnych wyzwań (kontekstów), zadań i organizacji instytucji systemu oświaty oraz ich finansowania.

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymagania zawarte w:

 • ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  – art. 160 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

Program studiów

Studia podyplomowe

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 260

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 3

  Wizyty studyjne w organach prowadzących

 • 40

  Punkty 

Realizowane zagadnienia m.in.:

 • Podstawy zarządzania, przywództwo edukacyjne, psychologiczne aspekty zarządzania, szkoła/placówka oświatowa organizacją uczącą się
 • Nowoczesna i efektywna edukacja siłą napędową rozwoju gminy, trendy i współczesne wyzwania, konteksty zarządzania gminną oświatą
 • Prawo oświatowe, administracyjne i powszechne – wybrane zagadnienia
 • Innowacyjny samorządowiec, kompetentna kadra zarządzająca warunkami rozwój gminnej oświaty
 • Optymalizacja sieci szkół/przedszkoli/placówek i ich struktur, usprawnianie organizacji ich pracy
 • Zarządzanie strategiczne a administrowanie szkołami, wskaźniki oświatowe, diagnozowanie i analiza stanu lokalnej oświaty, tworzenie i wdrażanie planów strategicznych
 • Finansowanie zadań oświatowych, optymalizacja wydatków
 • Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek  jako instrument budowania ich jakości, gminny system wspierania  rozwoju dzieci i młodzieży
 • Budowanie partnerstwa na rzecz rozwoju gminnej oświaty, modele współpracy z otoczeniem

Ponadto program obejmuje:

 • praktyczne zadania wdrożeniowe powiązane z ww. obszarami tematycznymi
 • wizyty studyjne w trzech jednostkach samorządu terytorialnego (typy jednostek samorządu terytorialnego – w zależności od składu grupy słuchaczy)

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń oraz przygotowanie portfolio z materiałów zgromadzonych i opracowanych przez słuchacza w trakcie realizacji zajęć.

Egzamin dyplomowy ma charakter prezentacji i rozmowy wokół materiałów zamieszczonych w portfolio.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.15.

Ciekawi ludzie

“Skończyłam polonistykę na UAM-ie i wydawać by się mogło, że życie zwiążę z książkami, redagując je – jednak po 3 latach okazało się, że książki owszem, ale tylko pod warunkiem, że czytane dzieciom, najlepiej w przedszkolu, na dywanie. Do tego potrzebowałam studiów, więc najpierw było wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Kiedy z kolei okazało się, że by realizować w pełni moje pomysły edukacyjne, dobrze by było mieć przedszkole, podjęłam studia podyplomowe na kierunku zarządzanie oświatą, by razem z moją wspólniczką poprowadzić „Kasztanowe Ludki”, miejsce stworzone z myślą o dzieciach.”
Hanka Warchałowska
absolwentka kierunku Zarządzanie oświatą.
przeczytaj wywiad przeczytaj wywiad

Zapisz się teraz i skorzystaj!

Do 30 września 2019 opłata rekrutacyjna 0 PLN.

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020

Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2019/20 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 30 września 2019
 • 85 PLN
  od 1 października 2019

Czesne

 • 2500 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 1250 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 250 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 250 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl w Szczecinie ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 B) 70–035 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl w Szczecinie

ul. Kolumba 88/89 (wejście A, lokal: 2 B)

70–035 Szczecin

Sekretariat czynny:

od wtorku do soboty

w godzinach 9.00 – 12.00

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.