Podyplomowe | Kalisz | Ośrodki zamiejscowe

Zajęcia artystyczne dla dzieci

Celem studiów jest zebranie praktycznych doświadczeń i rozwinięcie umiejętności warsztatowych w zakresie muzyki, plastyki i teatru, pogłębienie rozumienia percepcji i ekspresji dziecięcej oraz wpływu zajęć artystycznych na rozwój twórczego myślenia i kreatywności, także w innych dziedzinach.

Słuchacze rozwiną umiejętności planowania, organizowania i prowadzenia zajęć i projektów artystycznych z dziećmi, w tym także, organizowania przestrzeni sprzyjającej rozmaitym aktywnościom.

Dla kogo?

Studia adresowane są w szczególności do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlic i placówek opiekuńczych, opiekunów dziecięcych, pracowników ognisk artystycznych, placówek terapii zajęciowej, instytucji kultury, osób zajmujących się edukacją domową.

Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe I stopnia lub II stopnia.

Opis

 • Absolwenci pogłębią swoje kompetencje dotyczące prowadzenia zajęć artystycznych i rozwijających twórcze myślenie w tym: rozwijających wielozmysłowy kontakt z rzeczywistością i świadomość swojego ciała, poczucie przestrzeni i sposoby tworzenia jej, umiejętność pracy w zespole i budowania relacji.

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymagania zawarte w:

 • ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  – art. 160 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

Program studiów

Studia podyplomowe

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 200

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 30

  Punkty 

Realizowane zagadnienia m.in.:

 • Dziecko jako odbiorca i uczestnik kultury. Dziecko w świecie nowych technologii.
 • Rozwój ekspresji dziecka w dziedzinie plastyki, muzyki, teatru oraz rządzące nim prawidłowości.
 • Psychologiczne i pedagogiczne podstawy rozwijania twórczego myślenia.
 • Praktyczne ćwiczenia warsztatowe w zakresie muzyki, plastyki i teatru.
 • Elementy metodyki zajęć artystycznych.
 • Projekt artystyczny integrujący różne formy aktywności.
 • Wizyty studyjne w instytucjach kultury i placówkach artystycznych.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń oraz przygotowanie prezentacji prac i zadań przygotowanych przez słuchacza w trakcie realizacji zajęć.

Egzamin dyplomowy ma charakter prezentacji i rozmowy wokół zaprezentowanych materiałów.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Zapisz się teraz i skorzystaj!

Do 30 września 2019 opłata rekrutacyjna 0 PLN.

Kierownik merytoryczny kierunku

Grażyna Daniel

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie UAP) – wychowanie plastyczne, kwalifikacje do wychowania przedszkolnego i uprawnienia do zarządzania oświatą, dyplomowana nauczycielka plastyki. Członek Polskiego Komitetu „inSEA” Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę, współpraca z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Przez 16 lat dyrektorka poznańskiej Szkoły „Łejery”, realizującej unikalny, autorski program oparty o wychowanie przez sztukę. Organizatorka i autorka programów kursów, plenerów i warsztatów dla dzieci i dorosłych, szkoleń dla nauczycieli.

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020

Zajęcia artystyczne dla dzieci

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2019/20 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 30 września 2019
 • 85 PLN
  od 1 października 2019

Czesne

 • 2500 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 1250 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 250 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 250 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze EduLabor Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy, ul. Górnośląska 56, 62-800 Kalisz, tel: 62 751 99 12, tel: 62 307 00 57, najpóźniej w terminie 7 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

EduLabor Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy w Kaliszu

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.