Podyplomowe | Dla nauczycieli | Sosnowiec

Nauczanie plastyki i historii sztuki

Studia podyplomowe przygotowujące do nauczania plastyki i historii sztuki oraz zdobycia stosownych umiejętności praktycznych i warsztatowych w tych dziedzinach. Słuchacze uzyskują przygotowanie metodyczne do nauczania historii sztuki i plastyki oraz opanowanie praktycznych umiejętności organizacji i prowadzenia lekcji historii sztuki, plastyki i zajęć plastycznych.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną potrzebną do ich nauczania i  zdobycie stosownych umiejętności praktycznych i warsztatowych w tych dziedzinach.

Dla kogo?

Studia adresowane są do nauczycieli – absolwentów studiów wyższych co najmniej I stopnia . Celem studiów podyplomowych jest  merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania plastyki i historii sztuki jako kolejnych przedmiotów.

Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe I stopnia lub II stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne.

Opis

Wymagane od kandydata

 • ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia,
 • przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje zawodowe, jakie uzyskuje absolwent studiów

 • Kwalifikacje do nauczania historii sztuki i plastyki (w szkołach podstawowych i młodzieżowych domach kultury).
 • Od roku szkolnego 2019/20, dla absolwentów studiów magisterskich uprawnienia do nauczania plastyki i historii i sztuki w szkołach ponadpodstawowych.

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymagania zawarte

 • w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (z późniejszymi zmianami),
 • w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575),
 • w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
 • w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Program studiów

Studia podyplomowe

Wiodącymi metodami pracy są ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria oraz wsparcie Tutora. W czasie praktyki słuchacz będzie kształtował kompetencje bezpośrednio  w środowisku szkolnym. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych.

 • 3 semestry

  Czas trwania

 • 425

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 180

  Liczba godzin praktyk

 • 65

  Punkty 

Realizowane zagadnienia m.in.:

 • Psychopedagogika twórczości.
 • Podstawy wiedzy o kulturze plastycznej.
 • Historia sztuki.
 • Tworzenie wypowiedzi – ekspresja twórcza w dziedzinie plastyki.
 • Teoria i metodyka nauczania historii sztuki i plastyki oraz projektowanie działań, artystycznych.
 • Technologie informacyjne w nauczaniu historii sztuki i plastyki.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami,
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolio słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Zapisz się teraz i skorzystaj!

Do 30 września 2019 r. opłata rekrutacyjna 0 PLN.

Kierownik merytoryczny kierunku

Grażyna Daniel

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie UAP) – wychowanie plastyczne, kwalifikacje do wychowania przedszkolnego i uprawnienia do zarządzania oświatą, dyplomowana nauczycielka plastyki. Członek Polskiego Komitetu „inSEA” Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę, współpraca z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Przez 16 lat dyrektorka poznańskiej Szkoły „Łejery”, realizującej unikalny, autorski program oparty o wychowanie przez sztukę. Organizatorka i autorka programów kursów, plenerów i warsztatów dla dzieci i dorosłych, szkoleń dla nauczycieli.

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020

Nauczanie plastyki i historii sztuki

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2019/20 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 30 września 2019
 • 85 PLN
  od 1 października 2019

Czesne

 • 4550 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 2275 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 455 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 455 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego (świadectwo, zaświadczenie lub suplement),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG – Filia OUPiS w Sosnowcu ul. Legionów 9, 41-200 Sosnowiec tel: 727 696 190, e-mail: lukasz.zalucki@cdv.pl, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG – Filia OUPiS w Sosnowcu

Legionów 9,

41-200 Sosnowiec

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.