Podyplomowe | Kalisz | Ośrodki zamiejscowe

Kompetencje pedagogiczne dla osób nie będących nauczycielami – STUDIUM

Studia mają charakter doskonalący. Absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające budować dobre relacje z dziećmi i młodzieżą (w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz dorosłymi w codziennych sytuacjach zawodowych, a w konsekwencji podniesienie jakości i efektywności własnej pracy.

Dla kogo?

Studia kierowane są do:

 • pracowników sądów (sędziów,  kuratorów sądowych),
 • adwokatów,
 • służb medycznych (lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, personelu pomocniczego),
 • strażaków,
 • pedagogów,
 • osób duchownych,
 • pracowników służb społecznych, świetlic i klubów, organizacji pozarządowych, ośrodków diagnostycznych itp.
Studia adresowane są do osób legitymujących się wyższym wykształceniem na poziomie co najmniej I stopnia.

Opis

 • Wzmocnienie skuteczności działań profesjonalnych w kontakcie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
 • Wyposażenie słuchaczy w narzędzia zarządzania własnym zachowaniem i emocjami w interakcjach zawodowych.
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywanie oraz rozwijania interakcji, budowanie zaufania oraz przewidywania następstw zachowań i decyzji.

Studia umożliwią nabywanie kompetencji i umiejętności pozwalające:

 • budować dobre relacje z dziećmi i młodzieżą (w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dziećmi wykazującymi problemy w komunikacji z otoczeniem spowodowane np. stresem, chorobą lub innymi przyczynami) oraz dorosłymi w codziennych sytuacjach zawodowych, a w konsekwencji podniesienie jakości i efektywności własnej pracy.

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymagania zawarte w:

 • ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  – art. 162 i 163  (Dz.U. 2018, poz. 1668)

Program studiów

Studia podyplomowe

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 110

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 30

  Punkty 

Program studiów obejmuje między innymi:

 • wiedzę o rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz psychospołecznych i kulturowych uwarunkowaniach ich zachowań,
 • wiedzę o zaburzeniach funkcjonowania spowodowanych czynnikami zewnętrznymi i zaburzeniach okresu dorastania,
 • sposoby rozpoznawania zasobów jednostki, własnych oraz środowiska rodzinnego i społecznego,
 • komunikację interpersonalną (czytanie komunikatów, tworzenie ścieżek komunikacyjnych, nawiązywanie oraz rozwijania interakcji, budowanie zaufania),
 • metody oznajmiania stanu rzeczy i reagowania w sytuacji zdarzeń granicznych, wsparcie emocjonalne, poznawcze i społeczne w sytuacjach granicznych, przeciwdziałanie konsekwencjom negatywnych doświadczeń instytucjonalnych, odbudowywanie zaufania,
 • planowanie i metody prowadzenie  interwencji krótkoterminowych i długoterminowych,
 • mechanizmy dyskryminacji, defaworyzacji i społecznej ekskluzji oraz sposoby przeciwdziałania im,
 • sieciowanie działań instytucjonalnych.

Formy i metody zajęć:

 • wykłady konwersatoryjne,
 • praca zespołowa i ćwiczenia.
 • dyskusje,
 • warsztaty,
 • case study pochodzące z różnych praktyk zawodowych,
 • symulacje sytuacji i zachowań.

W czasie praktyki słuchacze będę doskonalić kompetencje bezpośrednio w wybranych instytucjach – w zależności od składu grupy

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń oraz warsztatów w systemie zjazdów średnio co 2 tygodnie: sobota, niedziela w godzinach 8:30 – 17:00.

Zapisz się teraz i skorzystaj!

Do 30 września 2019 opłata rekrutacyjna 0 PLN.

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020

Kompetencje pedagogiczne dla osób nie będących nauczycielami – STUDIUM

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2019/20 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 30 września 2019
 • 85 PLN
  od 1 października 2019

Czesne

 • 1200 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 600 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 120 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 120 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (wymagany tylko do wglądu),
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego (świadectwo, zaświadczenie lub suplement),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze EduLabor Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy, ul. Górnośląska 56, 62-800 Kalisz, tel: 62 751 99 12, tel: 62 307 00 57, najpóźniej w terminie 7 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

EduLabor Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy w Kaliszu

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.