Podyplomowe | Dla nauczycieli | Kalisz

Nauczanie biologii

Celem studiów podyplomowych jest  merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania Biologii jako kolejnego przedmiotu.

Dla kogo?

Studia adresowane są do nauczycieli – absolwentów studiów wyższych co najmniej I stopnia.

Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne.

Opis

Wymagane od kandydata

– ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia,

– przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje zawodowe, jakie uzyskuje absolwent studiów

Kwalifikacje do nauczania biologii jako kolejnego przedmiotu.

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymagania zawarte

– w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (z późniejszymi zmianami),

– w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Program studiów

Studia podyplomowe

Wiodącymi metodami pracy są ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria oraz wsparcie Tutora. W czasie praktyki słuchacz będzie kształtował kompetencje bezpośrednio  w środowisku szkolnym. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  • 3 semetry

    Czas trwania

  • 350

    Liczba godzin dydaktycznych

  • 60

    Liczba godzin praktyk

  • 60

    Punkty 

Realizowane zagadnienia m.in.:

  • Dydaktyka biologii.
  • Międzyprzedmiotowe ścieżki edukacyjne.
  • Multimedia w nauczaniu biologii.
  • Zajęcia terenowe.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

  • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami,
  • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolio słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00. Planowana realizacja od listopada 2018r. do lipca 2019r. Zajęcia w ramach III semestru planowane są w czerwcu i/lub lipcu, w dni powszednie. Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

Zapisz się teraz i skorzystaj!

Do 30 września opłata rekrutacyjna 0 PLN.

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019

Nauczanie biologii

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2018/19 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

  • 0 PLN
    do 30 września 2018
  • 300 PLN
    od 1 października 2018

Czesne

  • 2550 PLN
    płatność jednorazowa
  • 2x 1275 PLN
    płatność w 2 ratach
  • 10x 255 PLN
    płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

  • 255 PLN

    Absolwenci CDV otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

  • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
  • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
  • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
  • kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej (oryginał wymagany tylko do wglądu),
  • posiadanie przygotowania pedagogicznego (świadectwo, zaświadczenie lub suplement),
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Interlis w Kaliszu ul. Górnośląska 56 62-800 Kalisz tel. 62 767 41 51 najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Interlis w Kaliszu

ul. Górnośląska 56

62-800 Kalisz

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.