Podyplomowe | Dla nauczycieli | Łódź

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczno-metodyczne słuchaczy i zapewnienie im kwalifikacji do pracy w bibliotece szkolnej lub bibliotece prowadzonej przez inną niż szkoła placówce oświatowej, a także w innego rodzaju bibliotekach oraz ośrodkach informacji różnego typu. Słuchacze podczas studiów zdobywają i poszerzają wiedzę przydatną w codziennej pracy oraz ułatwiającą pozyskanie awansu zawodowego w odniesieniu do wewnętrznych uregulowań poszczególnych bibliotek.

Dla kogo?

Studia adresowane są do nauczycieli – absolwentów studiów wyższych co najmniej I stopnia, posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela (przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne), chcących uzyskać kwalifikacje do pracy w bibliotekach szkolnych, bibliotekach prowadzonych przez inne niż szkoła, placówki wychowawcze, bibliotekach szkół wyższych, bibliotekach podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zainteresowanych doskonaleniem w zakresie bibliotekoznawstwa.

Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne.

Opis

Wymagane od kandydata

– ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia,

– przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje zawodowe, jakie uzyskuje absolwent studiów

Kwalifikacje nauczyciela bibliotekarza do pracy w bibliotece szkolnej lub bibliotece prowadzonej przez inną niż szkoła placówce oświatowej, a także w innego rodzaju bibliotekach oraz ośrodkach informacji.

Nazwa kierunku, plan, program i wymiar godzin spełniają wymagania zawarte

– w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (z późniejszymi zmianami),

– w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Program studiów

Studia podyplomowe

Wiodącymi metodami pracy są ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria oraz wsparcie Tutora. W czasie praktyki słuchacz będzie kształtował kompetencje bezpośrednio  w środowisku szkolnym. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • 3 semetry

  Czas trwania

 • 340

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 60

  Liczba godzin praktyk

 • 60

  Punkty 

Realizowane zagadnienia m.in.:

 • Społeczeństwo informacyjne.
 • Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo.
 • Opracowanie i gromadzenie zbiorów.
 • Zarządzanie bibliotekami.
 • Zarządzanie wiedzą.
 • Praca bibliotek szkolnych i pozaszkolnych.
 • Czytelnictwo z metodyką pracy czytelniczej.
 • Źródła i przetwarzanie informacji.
 • Podstawy wyszukiwania informacji z elementami systemów informacyjno-wyszukiwawczych.
 • Elementy organizacji i redagowania informacji w serwisach WWW.
 • Podstawy biblioterapii.
 • Metodyka pracy biblioterapeutycznej.

 

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami,
 • egzamin końcowy w formie prezentacji projektu/portfolio słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych w ramach studiów.

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00. Planowana realizacja od października 2018r. do lipca 2019r. Zajęcia w ramach III semestru planowane są w czerwcu i/lub lipcu, w dni powszednie. Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa łódzkiego.

Zapisz się teraz i skorzystaj!

Do 30 września opłata rekrutacyjna 0 PLN.

Opłaty

studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2018/19 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 30 września 2018
 • 300 PLN
  od 1 października 2018

Czesne

 • 2550 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x 1275 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x 255 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 255 PLN

  Absolwenci CDV otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty rekrutacyjnej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

 

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego (świadectwo, zaświadczenie lub suplement),
 • kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej (oryginał wymagany tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Grupa Edukacyjna Edulabor Instytut Kształcenia Kadr Oświatowych ul. Górnośląska 56 62-800 Kalisz Infolinia : +48 62 307 00 57, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Grupa Edukacyjna Edulabor Instytut Kształcenia Kadr Oświatowych

Ul. Górnośląska 56

62-800 Kalisz

Infolinia tel: +48 62 307 00 57 (czynna od 10.00 do 17.00)

Dyrektor programowy tel: 608 177 070

Dyrektor zarządzający tel: 660 760 322

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.