Zarządzanie zespołem międzynarodowym i rozproszonym – Collegium Da Vinci Poznań
Nowość
Podyplomowe | Dla Biznesu | Poznań | Wszystkie | Zarządzanie

Zarządzanie zespołem międzynarodowym i rozproszonym

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.

 

„Stworzyliśmy program studiów, który jest odpowiedzią na problemy managerów i członków zespołów międzynarodowych. Zarządzanie zespołem lub współpraca w ramach struktur, które stanowią mieszaninę rożnych kultur, często są rozproszone i funkcjonuje w różnych strefach czasowych, wymaga odpowiedniego przygotowania i kompetencji.

Skondensowaliśmy wiedzę na temat komunikacji międzykulturowej, zarządzania w środowisku międzynarodowym i technik poprawiających komunikację oraz niwelujących konflikty. Uczestnicy studiów będą w stanie usprawnić pracę i podniosą jakość kooperacji w ramach zespołów międzynarodowych.”

Aurelia Mayer,
Kierowniczka merytoryczna kierunku

Adresaci studiów

Studia mają charakter praktyczny i uwzględniają potrzeby osób pracujących lub chcących podjąć pracę w poniższych strukturach i na stanowiskach:

 • w zespołach międzynarodowych
 • w projektach realizowanych w różnych miejscach
 • w handlu międzynarodowym
 • project managerowie w firmach realizujących zlecenia dla kontrahentów zagranicznych
 • kadra zarządzająca w międzynarodowych korporacjach
 • pracownicy działów HR
 • w marketingu w firmach pozyskujących klientów za granicą.

Dlaczego warto:

 • Studia mają charakter praktyczny – zdobędziesz najnowszą i sprawdzoną wiedzę oraz  wykorzystując ją w praktyce od razu.
 • Zajęcia prowadzone są w dużej mierze przez praktyków – osoby, które są aktywne zawodowo poza uczelnią, pracują w biznesie, prowadzą własne firmy.
 • Nastawienie na pracę projektową – w trakcie studiów realizowane są projekty indywidualne i zespołowe.

Studia polecane są szczególnie osobom zainteresowanym rozwojem kariery w środowisku międzynarodowym lub w firmach zorientowanych na współpracę z kontrahentem zagranicznym.

Opis

z zakresu:

 • komunikacji międzykulturowej
 • wpływu kultury na organizację biznesu
 • specyfiki wybranych regionów (Chiny, USA, Skandynawia)
 • sposobów zarządzania zespołami rozproszonymi, z naciskiem na zespoły międzynarodowe
 • skutecznych metodyk i dobrych praktyk związanych z projektami międzynarodowymi
 • zarządzania opartego na wiedzy przy uwzględnieniu środowiska pracy zdalnej
 • radzeniu sobie z problemami związanymi z adaptacją w nowej kulturze i wdrożeniu do nowej organizacji
 • negocjacji z partnerem zagranicznym
 • aspektów prawnych związanych ze współpracą z zagranicznymi partnerami oraz zatrudnianiem obcokrajowców
 • technik niwelujących konflikty oraz przekuwających konflikty w rozwój zespołu
 • facylitacji wspierającej pracę zespołów również w środowisku zdalnym i rozproszonym.
 • efektywna komunikacja z członkami zespołu pochodzącymi z rożnych kultur
 • organizacja pracy w zespołach rozporoszonych, funkcjonujących w różnych strefach czasowych
 • wdrażanie nowych członków do zespołów sprawnie i efektywnie
 • dostosowania produktu do rynku, a także prezentacja i komunikacja dostarczanych produktów do specyfiki kulturowej klienta
 • diagnozowania ryzyk związanych ze środowiskiem międzynarodowym i odpowiednie reagowanie na nie
 • trafny dobór metodyki w przypadku pracy projektowej, umiejętność wyselekcjonowania odpowiednich narzędzi
 • budowanie efektywnych kanałów przepływu informacji
 •  dostosowania technik negocjacyjnych do partnera
 • skuteczne zamykanie negocjacji
 • odpowiedniego wyboru partnerów z zagranicy i budowania współpracy z nimi
 • zdolność do pokonywania barier prawnych i administracyjnych np. przy zatrudnianiu obcokrajowców
 • zarządzanie konfliktem i zapewnienie atmosfery współpracy w zespole
 • doboru członków zespołu oraz wykorzystywanie ich potencjału i mocnych stron
 • utrzymywania motywacji w zespole projektowym
 • wykorzystania technik facylitacji
 • priorytetyzacja zadań
 •  prowadzenia efektywnych spotkań organizacyjnych.

Program studiów

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10 zjazdów i trwają od soboty do niedzieli (godz.9.00-17.30). Spotkania odbywają się w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

 • 2 semestry

  Czas trwania (od października 2021 r.)

 • 180

  Liczba godzin dydaktycznych

MODUŁ I. KOMUNIKACJA I UMIEJĘTNOŚCI INTEREPRSONALNE

 • Komunikacja międzynarodowa. Różnice międzykulturowe (10 godz.)
 • Budowanie postawy otwartości (10 godz.)

MODUŁ II. ROŻNORODNOŚĆ KULTUR

 • Wpływ kultury narodowej na kulturę organizacyjną (10 godz.)
 • Savoir vivre w biznesie – wybrane regiony (10 godz.)

MODUŁ III. ZARZĄDZANIE NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM

 • Zarządzanie międzykulturowe – komunikacja ponad podziałami (10 godz.)
 • Zarządzanie zespołem międzynarodowym i zespołem rozproszonym (10 godz.)
 • Zarządzanie projektem międzynarodowym w oparciu o metodyki projektowe (20 godz.)
 • Strategiczne zarządzanie oparte na wiedzy (10 godz.)
 • Adaptacja obcokrajowców w organizacji (10 godz.)

MODUŁ IV. NOWE RYNKI

 • Marketing i PR międzynarodowe (10 godz.)
 • Negocjacje międzykulturowe (10 godz.)

MODUŁ V. PRAWO A BIZNES

 • Aspekty prawne we współpracy z partnerami zagranicznymi (10 godz.)
 • Zatrudnianie obcokrajowców i relokacja – aspekty prawne i organizacyjne (10 godz.)

MODUŁ VI. KOMPETENCJE MANAGERSKIE

 • Rozwiązywanie konfliktów i budowanie współpracy w zespole (10 godz.)
 • Kompetencje i dynamika zespołu (10 godz.)
 • Facylitacja (10 godz.)
 • Warsztaty managerskie (10 godz.)

Warunki zaliczenia

 • Udział w zajęciach
 • Przygotowanie pracy dyplomowej polegające na przedstawieniu planu wdrożenia zdobytej wiedzy i umiejętności w życie

Kadra

Agnieszka Drzewiecka

HR Manager, trener zmiany, coach ICF ACC

Agnieszka Drzewiecka

HR Manager, trener zmiany, coach ICF ACC

 • HR Manager (doświadczenie na stanowisku kierowniczym kilkanaście lat, doświadczenie w HR 23 lata),
 • trener od 4 lat roku,
 • coach od 3 lat.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

rozwińObszar HR – rekrutacje, cudzoziemcy od A do Z. Warsztaty i procesy rozwojowe dla liderów, zespołów, osób w zmianie- kariera, budowanie relacji, zespołu, komunikacja.

Mateusz Gierczak

wykładowca

Mateusz Gierczak

wykładowca

rozwińDoświadczenie

 • Wykładowca dla aplikantów radcowskich przy OIRP w Bydgoszczy
 • Prowadzący na studiach podyplomowych Negocjacje i Mediacje w biznesie na WSB w Toruniu oraz WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu
 • Sądy Rejonowe i Okręgowe w Bydgoszczy, Poznaniu, Toruniu, Koninie i Gdański – Mediator Gospodarczy i Rodzinny
 • Akademia Rozwoju Umiejętności
 • Szkolenia z tematów: szkolenie dla działów contact center, działów prawnych, rękojmia, gwarancja, negocjacje i mediacje
 • Kancelaria Mediacyjna Mateusz Gierczak

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • mediacje,
 • negocjacje,
 • prawo cywilne,
 • prawo pracy,
 • doradztwo zawodowe

dr Artur Kasza

facylitator grupowy, trener zarządzania projektami

dr Artur Kasza

facylitator grupowy, trener zarządzania projektami

rozwiń2019 – aktualnie adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, obszar dydaktyczny zarządzanie projektami

rozwiń2019 – aktualnie: Mindstream SA, Warszawa, Trener PRINCE2

rozwiń2018 – aktualnie: Altkom Akademia, Warszawa, trener zarządzania projektami oraz facylitator

rozwiń2015-aktualnie: właściciel oraz facylitator grupowy w wefacilitate, projektowanie i prowadzenie warsztatów facylitowanych

rozwiń2010-2016 Adiunkt w Europejskiej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie

rozwiń2007 – 2010: wykładowca w Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera w Krakowie

rozwiń2009 – doktorat na Uniwersytecie w Leuven w Belgii

rozwiń2002 – Master of Arts, Social Sciences, Kolegium Europejskie w Brugii, Belgia

rozwiń1999 – Master of Arts, Studia Europejskie, Uniwersytet w Leuven, Belgia

Katarzyna Lewandowska

ekonomista, trener biznesu, coach ICF

Katarzyna Lewandowska

ekonomista, trener biznesu, coach ICF

rozwińTrener biznesu, coach ICF ACC, HR biznes partner

rozwińWybrane certyfikaty i uprawnienia: licencjonowany trener narzędzia do badania odporności psychicznej – MTQ48 oraz narzędzia do badania kompetencji menadżerskich ILM72, sprzedaż metodą Sandlera, Design Thinking, Action Learning, zastosowanie dramy w szkoleniach (Drama Way),  praktyk  metody The Coaching Game Points of You.

Piotr Mrzygłód

Interim Manager

Piotr Mrzygłód

Interim Manager

rozwińDoświadczony Interim Manager specjalizujący się w obszarach marketingu strategicznego i sprzedaży. Skupiony na usprawnianiu zastanych procesów, transferze Dobrych Praktyk i optymalizacji kosztów. Efektywny manager z dużym doświadczeniem w zarządzaniu marketingiem zarówno w międzynarodowych korporacjach jak i w przedsiębiorstwach z obszaru MŚP. Trener, doświadczony wykładowca, autor licznych artykułów z zakresu marketingu strategicznego i sprzedaży.

rozwińWspółautor książki ”Techniki promocji sprzedaży“. Absolwent Canadian International Management Institute i Harvard Business School MANAGEMENT 2008™ oraz Szkoły Trenerów Wszechnicy UJ.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • Wprowadzanie firm na rynki zagraniczne
 • Zarządzanie marką za pomocą archetypów C.G. Jung’a.
 • Pisanie i wdrażanie strategii firmy, marki i/lub jej komunikacji.
 • Doradztwo i szkolenia z zakresu marketingu strategicznego oraz operacyjnego.
 • Tworzenie i porządkowanie strategii firm i procesów sprzedażowych oraz marketingowych.

Jolanta Prochowicz

Wykładowczyni, ekspertka ds. komunikacji międzykulturowej

Jolanta Prochowicz

Wykładowczyni, ekspertka ds. komunikacji międzykulturowej

rozwińOd 12 lat związana z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w obszarze pracy z migrantami i migrantkami; szkoleniowczyni z zakresu kompetencji międzykulturowych zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego (w tym prowadzenie szkoleń dla korporacji dotyczących pracy w środowisku międzykulturowym).

rozwińPrezeska Fundacji Camera Femina, Dyrektorka programowa „Demakijażu – Festiwalu Kina Kobiet”

rozwińZ wykształcenia filozofka i literaturoznawczyni.

rozwińSpecjalizacje obszarowe

 • kompetencje międzykulturowe
 • Prawa Człowieka
 • nauczanie języka polskiego jako języka obcego
 • komunikacja w środowisku międzynarodowym

Partner

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzanie zespołem międzynarodowym i rozproszonym.

Studia podyplomowe w Poznaniu. Czas trwania: 2 semestry.

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2021/22 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Wpisowe

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2021
 • 85 PLN
  do 30 września 2021

Czesne w roku akademickim 2021/2022

 • 5 850 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  2 925 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  794 PLN
  płatność w 10 ratach

Specjalna zniżka dla absolwentów CDV i WSNHiD

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 580 PLN
  Zwolnienie z 1 z 10 rat

Zniżki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dofinansowanie na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz podpisać umowę online za pomocą serwisu UMOWNIK (Możesz podpisać umowę na studia przez 24h online! Bez wychodzenia z domu, drukowania dokumentów czy przesyłania ich pocztą. Zawarcie umowy online jest w pełni bezpieczne, realizowane za pośrednictwem kompleksowego narzędzia do zawierania umów online, jakim jest Umownik. Pozwala na potwierdzenie zawarcia umowy oraz weryfikację tożsamości bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.)
 • lub dostarczyć do Collegium Da Vinci niezbędne dokumenty (pokój R034, parter, rotunda)

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)

Zaloguj się do formularza rekrutacyjnego (zapisz się) i uzupełnij dane wymagane w procesie rekrutacji.

Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Opłatę wpisową* należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

*Sprawdź obowiązujące promocje

Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do CDV. Wybierz jedną z możliwości:

 • ONLINE (najwygodniejsza forma, w rekrutacji 2020/2021 wybrana przez 90% kandydatów) – korzystając z serwisu UMOWNIK – opcja dostępna w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego
 • OSOBIŚCIE – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dyplom (ksero, odpis) ukończenia min. studiów I stopnia (lic, inż)  dostarcz do Collegium Da Vinci (pokój R034, parter, rotunda)
 • POCZTĄ – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dyplom (ksero, odpis) ukończenia min. studiów I stopnia (lic, inż) dostarcz na adres Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, z dopiskiem „rekrutacja, pokój R034, parter, rotunda”

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Umownik – dowiedz się więcej o sposobie zawierania umowy online z uczelnią.

Ważne dokumenty:

W roku akademickim 2021/2022 planujemy zajęcia w formule hybrydowej

 • Forma hybrydowa to połączenie zajęć online i zajęć stacjonarnych.
 • W przypadku zmiany sytuacji pandemicznej i wprowadzenia obostrzeń zastrzegamy możliwość zmiany formy zajęć.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Rekrutacja - Informacje

Izabella Bekas - Kwaśniewska

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.