Projektant NO-CODE⠀ Citizen Developer – Collegium Da Vinci Poznań
Nowość
Podyplomowe | Dla Biznesu | IT | Nowe media i technologie | Nowość | Poznań

Projektant NO-CODE⠀ Citizen Developer

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. 

 

NO-CODE to szybko rozwijający się rynek platform pozwalających na budowanie aplikacji bez potrzeby umiejętności programowania.

Studia Projektant NO-CODE Citizen Developer pozwalają nabyć niezbędne kompetencje z zakresu zarządzania, projektowania i wdrażania zaawansowanych programów i aplikacji mobilnych bez potrzeby programowania w jakimkolwiek programie komputerowym. Kierunek został tak zaprojektowany, aby każdy uczestnik nabył kompleksowe umiejętności w obszarze NO-CODE.

dr Leonard Dajerling,
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci studiów

 • Osoby, które są zainteresowane nabyciem kluczowych kompetencji przyszłości związanych z najnowocześniejszymi technologiami NO-CODE i zarządzania;
 • Osoby, które są zainteresowane nabyciem kompetencji z zakresu automatyzacji i robotyzacji zadań;
 • Osoby, które chcą poszerzyć swoje kompetencje i nie dać się wykluczyć z rynku pracy przez technologię;
 • Osoby, które chcą przekierować swoją ścieżkę zawodową na obszar IT.

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 trwa! Zarezerwuj miejsce dla siebie już dziś.

Dlaczego warto:

 • Studia mają charakter praktyczny – zdobywamy wiedzę i wykorzystujemy ją w praktyce od razu;
 • Zajęcia prowadzone są tylko przez praktyków – osoby, które są aktywne zawodowo poza uczelnią, pracują w biznesie, prowadzą własne firmy (profesjonalna kadra dydaktyczna);
 • Uczestnicy nabędą wiedzę z samodzielnego projektowania aplikacji w rozwiązaniu Logotec App Studio, które zostało odznaczone przez Fundację Billa Gatesa za najbardziej innowacyjne rozwiązanie na świecie!
 • Pierwsze takie studia dedykowane NO-CODE w Polsce i Europie;
 • Rozwój rynku NO-CODE wzrósł od 2015 do 2022 roku z 1,7 do 27 mld dolarów;
 • Szacuje się, że do 2030 roku pojawi się ok 500 mln nowych aplikacji, z czego 400 mln zostanie opracowana w technologii NO-CODE.

Po ukończeniu studiów będziesz potrafił:

 • samodzielnie tworzyć profesjonalne aplikacje na najważniejsze systemy operacyjne bez konieczności programowania (aplikacja będzie z miejsca dostępna dla Windows 10, Android, iOS i macOS oraz będzie działać na wszystkich urządzeniach: komputery, tablety, telefony);
 • automatyzować powtarzalne czynności w organizacji;
 • skrócić czas tworzenia rozwiązań aplikacji (w porównaniu z tradycyjnymi metodami) skraca się z miesięcy do dni;
 • tworzyć różnorodne aplikacje, które sam będzie mógł rozwijać i sprzedawać;
 • zarządzać zespołami projektowymi;
 • wykorzystać metody zarządzania zespołem, w tym: prowadzenie warsztatów z twórczego rozwiązywania problemów; moderowanie spotkań grupy projektowej; metod prowadzenia dyskusji oraz radzenie sobie z konfliktami w grupie.

Opis

Słuchacz nauczy się jak:

 • zautomatyzować nudne i powtarzalne czynności w organizacji;
 • zaplanować plan projektu zakładający czas, budżet i zakres produktu końcowego w oparciu o najlepsze na świecie standardy;
 • wdrażać zmiany w kulturze organizacyjnej przy wykorzystaniu metod zwinnych (SCRUM, KANBAN), zarządzać projektami klasycznymi oraz twórczo rozwiązywać problemy metodą Design Thinking.

Każdy słuchacz nabędzie:

 • umiejętność samodzielnej budowy aplikacji na najważniejsze systemy operacyjne jednocześnie (Windows 10, macOS, Androida czy iOS);
 • umiejętność mapowania i optymalizacji procesów w oparciu o międzynarodowy standard BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation). Samodzielnie dokona mapowania procesów w organizacji, przeprowadzi pomiar kaloryczności procesu i zaproponuje rozwiązanie optymalne (IT-IS; TO-BE);
 • umiejętność automatyzacji generowania raportów odpowiedzialności RACI oraz zarządzania ryzykiem;
 • umiejętność zarządzania projektami NO-CODE i wdrażania ich w organizację (w tym m.in.: Hyper-Agile, Ideation 2.0, Application Design, Development, and Deployment, Project Risks & Enterprise Risk Requirements).
 • Po ukończeniu studiów słuchacz będzie posiadał wiedzę i kwalifikacje do tworzenia własnych projektów NO-CODE i zarządzania zespołem projektowym;
 • Po ukończeniu studiów słuchacz będzie jednym z pierwszych Citizen Developerem w Polsce i Europie.

Program

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10 zjazdów, w trybie sobota – niedziela (w godz. 9.00 – 17.00). Spotkania odbywają się w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

 • 2 semestry

  Czas trwania (od października 2021 r.)

 • 180

  Liczba godzin dydaktycznych

Semestr I

Budowa aplikacji NO-CODE w Logotec App Studio (30 godz.)

 • Czym jest no-code?
 • Wprowadzenie do platformy no-code – Logotec App Studio;
 • Rozpoczęcie pracy nad podstawowymi funkcjonalnościami.

Mapowanie i optymalizacja procesów BPMN 2.0 (15 godz.)

 • Wprowadzenie do modelowania i automatyzacji procesów biznesowych;
 • Podstawowe elementy procesu (ramy procesu, przyczyny rozpoczęcia procesu, wyniki działania procesu);
 • Typy diagramów BPMN oraz zasady stosowania bramek (XOR, AND, OR);
 • Modelowanie przykładowych procesów;
 • Automatyzacja generowania raportu odpowiedzialności RACI.

Zarządzanie i wdrażanie zmian w organizacji (15 godz.)

 • Wprowadzenie do zarządzania zmianą: zmiana indywidualna a zespołowa;
 • Zmiana organizacyjna: modele i ujęcia zmian;
 • Przewodzenie zmianom: przywództwo, role, style;
 • Zastosowania zarządzania zmianą: restrukturyzacja, fuzje i przejęcia;
 • Proces zmiany opartej na IT.

Zarządzanie projektami (15 godz.)

 • Wstęp do zarządzania projektami;
 • Etapy i procesy w zarządzaniu projektami;
 • Planowanie wstępne projektu;
 • Trójkąt ograniczeń (czas, budżet, zakres);
 • Szczegółowe planowanie projektu;
 • Opracowanie harmonogramu Gantt’a w oparciu o WBS (ang. Work Breakdown Structure, WBS);
 • Organizacja, realizacja i zakończenie projektu.

Semestr II

Budowa aplikacji NO-CODE w Logotec App Studio (30 godz.)

 • Zaawansowane budowanie aplikacji;
 • Generowanie paczek instalacyjnych na Windows 10, Andorid, iOS i macOS;
 • Instalowanie wygenerowanego programu na poszczególnych urządzeniach.

Twórcze rozwiązywanie problemów metodą Design Thinking (20 godz.)

 • Wprowadzenie do Design Thinking – definicja, geneza, zasady i korzyści;
 • Design Thinking w projektowaniu: produktu, usługi, procesu, doświadczenia – inspirujące studia przypadków;
 • Odkrywanie – omówienie technik i metod badawczych stosowanych w projektowaniu innowacji;
 • Definiowanie – kreatywne sposoby selekcji i przetwarzania informacji, techniki formułowania wyzwań projektowych;
 • Generowanie pomysłów – poszukiwanie innowacji, wzmacnianie pewności kreatywnej uczestników, efektywna a nie efektowna burza mózgów;
 • Prototypowanie – wizualizacja pomysłów, szybkie i funkcjonalne prototypy, wybór rodzajów prototypów adekwatnych do projektu;
 • Testowanie – natychmiastowe zweryfikowanie prototypu w naturalnym otoczeniu, wybór technik / metody testowania w odniesieniu do zastosowanego rodzaju prototypu i celu.

Kierowanie zespołem (facylitacja, moderowanie spotkań) (15 godz.)

 • Czynniki skuteczności zespołu projektowego;
 • Rola i zadania kierownika projektu vs. rola i zadania lidera;
 • Style kierowania i ich wpływ na efektywność;
 • Metody budowania autorytetu i tworzenie zespołu;
 • Komunikacja jako narzędzie kierowania;
 • Motywowanie finansowe i pozafinansowe;
 • Skuteczne delegowanie: motywująca i inspirująca informacja zwrotna;
 • Sytuacje trudne w kierowaniu, zagrożenia dla współpracy – konflikty (rodzaje, fazy, techniki rozwiązywania, postawy wobec konfliktów);
 • Coaching zespołu – narzędzia wsparcia dla kierownika projektu.

Metodyka Citizen Development – zaawansowane (15 godz.)

 • Hyper-Agile SDLC, standardowe metody SDLC;
 • Ideation 2.0, skuteczny zestaw narzędzi do generowania pomysłów przez zespół w iteracyjnym procesie;
 • Ocena adekwatności, spostrzeżenia i narzędzia;
 • Analiza biznesowa i projektowanie, zrozumienie, jak działa aplikacja w kontekście całej organizacji;
 • Ryzyka projektu i wymagania ryzyka korporacyjnego;
 • Wgląd i narzędzia potrzebne do identyfikacji ryzyka i wymagań projektu;
 • Projektowanie, tworzenie i wdrażanie aplikacji, narzędzia potrzebne do przeprowadzenia projektu od etapu pomysłu, poprzez projektowanie i opracowywanie aplikacji, aż po pomyślne wdrożenie aplikacji.

Zwinne metody zarządzania: Kanban, Scrum, ORK, Lean StartUp (20 godz.)

 • Wprowadzenie do zarządzania zwinnego;
 • Porównanie tradycyjnego zarządzania do Agile;
 • Budowanie zespołu Agile’owego w organizacji;
 • SCRUM, Kanban, ORK (zarządzanie przez cele);
 • Tworzenie MVP w oparciu o Lean StartUp;
 • Poznanie Agile: inicjacja projektu (karta projektu, planowanie i in.);
 • Planowanie wdrożeń, iteracji.

Warunki zaliczenia

 • Uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów zgodnie z programem studiów.

Kadra

dr Leonard Dajerling

wykładowca Lykeion

dr Leonard Dajerling

wykładowca Lykeion

rozwińO mnie

rozwińNaukowiec, futurolog, biznesmen. Pomysłodawca i  współzałożyciel Lykeion. Academy of Development specjalizującej się realizacji i wdrożeń projektów NO-CODE opartej na technologii Logotec App Studio. Prezes zarządu i współwłaściciel spółki specjalizującej się w realizacji nowoczesnych i ekologicznych inwestycji deweloperskich.

rozwińWieloletni praktyk w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania projektami (w tym R&D); zwinnego zarządzania projektami; mapowania procesów (BPMN 2.0), AC/ DC; twórczego rozwiązywania problemów metodą Design Thinking i Thinking Tools TOC; wprowadzania zmian w organizacji.

rozwińPierwszy w Polsce trener z obszaru metodyki Citizen Development zgodne z The Handbook for Creators and Change Makers dla projektów realizowanych w platformach NO-CODE. Posiada certyfikat PMI Citizen Developer Foundation oraz PMI Citizen Developer Practitioner.

rozwińUkończył studia na kierunku Gospodarka światowa i biznes międzynarodowy w Polsce i Turcji. Brał udział w licznych międzynarodowych stypendiach badawczych: Wielka Brytania, Francja, Turcja.

rozwińBył prelegentem na licznych konferencjach oraz uczestniczył w roli eksperta w projekcie NUP 2X35 organizowane przez Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, które z upoważnienia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego koordynuje projekt. Współpracuje z Project Management Institute, jedną z największych na świecie organizacji promujących dobre praktyki w zarządzaniu projektami. Zaangażowany jest w działalność inicjatywy HR Pogotowie. Jest uczestnikiem 6. edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, który jest adresowany do liderów przyszłości, do ludzi, którzy chcą tworzyć sprawne państwo, kreować polską i europejską politykę, rozwijać innowacyjne przedsiębiorstwa. Wykłada na m.in. Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie humanistyczno-społecznym SWPS. Posiada doświadczenie w projektowaniu programu studiów MBA.

rozwińCiekawi mnie

rozwińMożliwość rozwoju na wielu płaszczyznach (zdrowie, biznes, rodzina i przyjaciele). Miłośnik diety kategonicznej, rozwoju biznesu w oparciu o koncepcje Lean Startup.

Artur Dzięgielewski

wykładowca Lykeion

Artur Dzięgielewski

wykładowca Lykeion

rozwińO mnie

rozwińHR Manager w SmartLunch Sp. z o.o., założyciel inicjatywy HR Pogotowie, laureat konkursu Top HR Manager in Action 2019, Topowy Głos Polskiego LinkedIn 2020, Ekspert ds. HR.Z wykształcenia jest humanistą, nauczycielem – ukończył Filologię Słowiańską na Uniwersytecie Szczecińskim. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim na poziomie zaawansowanym. „Nie tylko nie pal za sobą mostów, ale przede wszystkim je buduj” – kierując się tą zasadą, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pasji do pracy i ludzi Artur Dzięgielewski buduje mosty swojej kariery już od ponad 20 lat. W tym czasie zdobywał doświadczenie w branżach HR, TSL, finansowej, w sprzedaży i obsłudze klienta. Rozpoczynał w sektorze bankowym, jako kierownik oddziału, następnie wiele lat spędził w kilku Call Center kierując wieloosobowymi zespołami o międzynarodowej strukturze. Od początku kariery zawodowej marzył o pracy w obszarze HR, do którego trafił 6 lat temu. Łączy zdobytą podczas edukacji, kształcenia i doskonalenia swoich umiejętności teorię z wiedzą praktyczną, którą uzyskał pracując w firmach o zróżnicowanych profilach działalności. Do kluczowych obszarów HR, w których działa należą: rekrutacje zewnętrzne i wewnętrzne na stanowiska wszystkich szczebli, współpraca z managerami – rekomendowanie odpowiednich działań w zakresie zarządzania zespołem, organizacja i prowadzenie szkoleń dla pracowników, w tym on-boardingu, wyznaczanie ścieżek rozwoju pracowników, zarządzanie talentami, uwalnianie potencjału zatrudnionej kadry, opracowywanie matryc kompetencji, benefity pozapłacowe oraz systemy motywacyjne, prowadzenie działań employer branding.

rozwińArtur Dzięgielewski to również autor innowacyjnego systemu pochwał pracowniczych, którego celem jest zwiększenie zaangażowania pracowników w realizowane zadania, wpływ na obniżenie rotacji pracowników oraz zmniejszenie liczby procesów rekrutacyjnych związanych między innymi z rotacją. Jest autorem ponad 40 publikacji dla czasopism i portali HR-owych. Był prelegentem na kilkudziesięciu konferencjach branżowych. Stworzył od podstaw działy HR w trzech organizacjach o zróżnicowanych profilach: Agencja Zatrudnienia, Transport, Spedycja, Logistyka oraz Nowoczesne Technologie. Od 2017 roku z pasji do ludzi pomaga poszukującym pracy. W ramach autorskiej inicjatywy HR Pogotowie pomógł już ponad 3000 osób.

rozwińCiekawi mnie

rozwińNajwiększą pasją Artura Dzięgielewskiego jest HR, ludzie i wszystko z nimi związane. Artur Dzięgielewski kiedy nie pracuje i nie pomaga innym, słucha muzyki z całego świata. W jego cotygodniowym top 50 znaleźć można utwory nie tylko z Europy i Ameryki Północnej, ale także z Brazylii, Uzbekistanu, Filipin, Meksyku, Urugwaju, Rwandy, Vauatu i wielu innych państw. Uwielbia gotować i jeść dania kuchni polskiej, włoskiej oraz greckiej. Wieczorami czyta książki psychologiczne (ulubiona pozycja: Daniel Kahneman „Pułapki myślenia”) oraz prasę HR-ową lub ogląda filmy hiszpańskie (ulubiony tytuł: „Trylogia Baztan”). Jest osobą, która nieustannie szuka inspiracji, jest otwarta na świat, ludzi i nowe zadania.

prof. Dominika Narożna

wykładowca Lykeion

prof. Dominika Narożna

wykładowca Lykeion

rozwińO mnie

rozwińWykładowca akademicki oraz absolwentka zarazem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Ukończyła Master of Business Administration.

rozwińStypendystka Prezesa Rady Ministrów. Pięciokrotna stypendystka do państw Unii Europejskiej w celach badawczych (Włochy, Malta, Hiszpaniax2, Portugalia). W 2016 r. uzyskała statuetkę „Wodnika” za działalność muzyczną. Uczestniczka kilku  grantów badawczych o zasięgu międzynarodowym: Journalistic Role Performance Around the Globe (JRP); Międzynarodowy Program Badawczy, realizujący Grant nr 227048, finansowany przez Research Council of Norway w ramach programu: Research Programme on Welfare, Working Life and Migration – VAM (2009-2018); Informacje zagraniczne w polskich telewizyjnych programach informacyjnych (2008-2011); „Rola mediów w kreowaniu aktywności fizycznej i zainteresowań prosportowych w środowisku akademickim” (na lata: 2016-2019) przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Rozwój Sportu Akademickiego”; projekt kulturalno-naukowy „Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców Wielkopolski” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+ finansowanego przez Unię Europejską w latach 2016-2017.

rozwińW latach 2005-2010 jako dziennikarka i reportażystka współpracowała z TVP S.A. W okresie 2010-2017 pełniła funkcje rzecznika prasowego, a w latach 2011-2017 kierowała Biurem Prasowym UAM. Obecnie członek zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej (oddział Poznań), kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu media relations, członek zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Praktyk w zakresie organizacji wydarzeń kulturowych. Twórca i organizator plebiscytu „Młodzi Organicznicy 21 wieku” oraz współorganizator konkursu „Doskonałość w nauce-użyteczność w praktyce”. Producent audycji audiowizualnych „AZS – GO!”. Trener z zakresu: Autoprezentacji; Pisania informacji prasowych; kontroli stresu; Design Thinking oraz komunikacji.

rozwińCiekawi mnie

rozwińUwielbiam kontakt z ludźmi, współpraca przy ambitnych projektach. Interesuję się szeroko pojętymi mediami (dziennikarstwo, komunikacja).

mgr inż. Jerzy Dryndos

wykładowca Lykeion

mgr inż. Jerzy Dryndos

wykładowca Lykeion

rozwińO mnie 

rozwińAbsolwent Politechniki Śląskiej, obecnie Prezes Zarządu Logotec Engineering S.A. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych m.in. kierowanie (merytoryczne i organizacyjne) projektu Collaborative Virtual Engineering for SMEs, realizowanego w ramach 6. Programu Ramowego UE, we współpracy z największymi europejskimi instytutami badawczymi (koordynatorem projektu jest Fraunhofer Institute) oraz projektu „6 ZR 9 2006 C/06778 Rozwijanie uniwersalnej platformy generowania aplikacji mobilnych Mobile@Connector® Enterprise” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

rozwińDoświadczony spiker na ponad 100 konferencjach (Polska, Niemcy, Szwajcaria, Francja, Włochy, Austria, USA, Szwecja, Portugalia, Chorwacja, Grecja, Japonia). Członek rad nadzorczych kilku firm z branży IT oraz członek „Microsoft Mobility Advisory Council” (w imieniu Logotec Engineering).

rozwińOtrzymał w Polsce kilkadziesiąt nagród za programowanie dla produktów opracowanych pod jego kierownictwem w tym m.in.: kilka złotych medali Targów Poznańskich; szereg nagród za najlepsze oprogramowanie na rynku polskim; nagrody za najlepsze wdrożenia; jeden z produktów („Logotec Mobile@Connector”) został w roku 2004 uznany przez „Businessweek” za „Polski Produkt Roku 2003”). Wśród zagranicznych nagród otrzymał: “Best Development Tool for Pocket PC, Winner”, Microsoft Mobile Developer Conference, New Orleans, 2003 – przyznana przez Billa Gatesa; „.NET Application of the Year, Award Finalist”, Microsoft Worldwide Partners Conference, Los Angeles, 2002; „.NET Packaged Application of the Year, Award Finalist”, Microsoft Worldwide Partners Conference, New Orleans, 2003; “Best of TechEd Europe, Award Finalist”, Microsoft TechEd Europe, Amsterdam, 2004; “Best Software Award 2005, Nominee”, “Pocket PC Magazine” USA.

dr Przemysław Wajda

wykładowca Lykeion

dr Przemysław Wajda

wykładowca Lykeion

rozwińO mnie 

rozwińAbsolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (magister filozofii i doktor nauk humanistycznych w zakresie historii). Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobył w dużych międzynarodowych organizacjach. Od 2008 roku związany z branżą edukacyjno-szkoleniową.

rozwińW latach 2016-2020 Dyrektor Programu MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów – największego stacjonarnego programu Executive MBA w Polsce. W trakcie pracy na tym stanowisku wprowadził m.in. nową strukturę programu International Executive MBA i kierował procesem uruchomienia programu w nowych lokalizacjach. Pełniąc tę rolę, współpracował również z czołowymi europejskimi szkołami biznesu: Rotterdam School of Management, IAE Aix-Marseille i Porto Business School. Odpowiadał m.in. za realizację europejskiej sesji programu Global OneMBA w maju 2019. W Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów odpowiedzialny był również za przeprowadzenie organizacji przez proces certyfikacyjny Standard Usług Szkoleniowych 2.0 i proces akredytacyjny CEEMAN International Quality Accreditation. Jako trener specjalizuje się w strategii, planowaniu oraz mapowaniu procesów w BPMN 2.0.

Monika Moskal

wykładowca Lykeion

Monika Moskal

wykładowca Lykeion

rozwińO mnie

rozwińAbsolwentka programu IB (The International Baccalaureate). W 2013 r. została przyjęta na studia na Uniwersytet w Hadze (kierunek: prawo międzynarodowe i europejskie) oraz w Maastricht (kierunek: prawo europejskie) jednak zdecydowała pójść inną drogą i rozpoczęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku studia azjatyckie z językiem chińskim, gdzie otrzymała stypendium wyjazdowe do Chin. Równolegle ukończyła drugie studia licencjackie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching oraz studia magisterskie na kierunku filologia angielska z tłumaczeniem na język chiński.

rozwińObecnie developer no-code specjalizujący się w narzędziach no-code, a szczególnie Logotec App Studio, przy których pomocy tworzy własne, natywne aplikacje bazodanowe działające na wszystkich popularnych systemach operacyjnych (Windows 10, Android, iOS, mac). Analityk biznesowy odpowiedzialny za tworzenie i ocenę specyfikacji wymagań systemowych oraz wdrożenia systemów IT oraz trener no-code prowadzący szkolenia z zakresu tworzenia rozwiązań IT bez kodowania.

rozwińPonadto tłumacz (freelancer) języka chińskiego i angielskiego posiadający najwyższe certyfikaty międzynarodowe z języka chińskiego (certyfikat HSK 6 oraz Business Chinese Test A i B). Dokonuje także tłumaczenia i lokalizacji oprogramowania na język i rynek chiński. Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Autorka publikacji związanych z tematyką no-code.

Partner kierunku

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2021/2022.

Projektant NO-CODE Citizen Developer

Studia podyplomowe w Poznaniu. Czas trwania: 2 semestry.

Wpisowe

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2021
 • 85 PLN
  do 30 września 2021

Czesne w roku akademickim 2021/2022

 • 9460 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  4 730 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  946 PLN
  płatność w 10 ratach

Specjalna zniżka dla absolwentów CDV i WSNHiD

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 946 PLN
  Zwolnienie z 1 z 10 rat

Zniżki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dofinansowanie na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz podpisać umowę online za pomocą serwisu UMOWNIK (Możesz podpisać umowę na studia przez 24h online! Bez wychodzenia z domu, drukowania dokumentów czy przesyłania ich pocztą. Zawarcie umowy online jest w pełni bezpieczne, realizowane za pośrednictwem kompleksowego narzędzia do zawierania umów online, jakim jest Umownik. Pozwala na potwierdzenie zawarcia umowy oraz weryfikację tożsamości bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.)
 • lub dostarczyć do Collegium Da Vinci niezbędne dokumenty (pokój R034, parter, rotunda)

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)

Zaloguj się do formularza rekrutacyjnego (zapisz się) i uzupełnij dane wymagane w procesie rekrutacji.

Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Opłatę wpisową* należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

*Sprawdź obowiązujące promocje

Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do CDV. Wybierz jedną z możliwości:

 • ONLINE (najwygodniejsza forma, w rekrutacji 2020/2021 wybrana przez 90% kandydatów) – korzystając z serwisu UMOWNIK – opcja dostępna w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego
 • OSOBIŚCIE – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dyplom (ksero, odpis) ukończenia min. studiów I stopnia (lic, inż)  dostarcz do Collegium Da Vinci (pokój R034, parter, rotunda)
 • POCZTĄ – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dyplom (ksero, odpis) ukończenia min. studiów I stopnia (lic, inż) dostarcz na adres Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, z dopiskiem „rekrutacja, pokój R034, parter, rotunda”

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Umownik – dowiedz się więcej o sposobie zawierania umowy online z uczelnią.

Ważne dokumenty:

W roku akademickim 2021/2022 planujemy zajęcia w formule hybrydowej

 • Forma hybrydowa to połączenie zajęć online i zajęć stacjonarnych.
 • W przypadku zmiany sytuacji pandemicznej i wprowadzenia obostrzeń zastrzegamy możliwość zmiany formy zajęć.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Informacja o rekrutacji

Izabella Bekas - Kwaśniewska

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.