Big Data – Analytics & Society – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Dla Biznesu | Nowe media i technologie | Poznań

Big Data – Analytics & Society

Interdyscyplinarne studia łączące wiedzę i praktykę z zakresu informatyki, marketingu, medioznawstwa  i elementów psychologii. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach komputerowych i laboratorium badawczym. Kadrę dydaktyczną tworzą doświadczeni specjaliści i wykładowcy akademiccy.

 

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 trwa! Zarezerwuj miejsce dla siebie już dziś.

W wielu dziedzinach życia umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych staje się podstawą funkcjonowania firm i instytucji. Rozwój technologii komunikowania wymaga od specjalistów z różnych dyscyplin, a w tym także od humanistów, umiejętności ekstrakcji, przetwarzania, analizowania, porównywania  i wizualizacji danych. Niezbędne wydaje się również zrozumienie relacji pomiędzy człowiekiem a technologią.

Opis

Po zakończonych studiach absolwenci będą przygotowani do pracy w charakterze specjalistów ds. Big Data odpowiedzialnych między innymi za przeprowadzanie kwerend internetowych, zaprojektowanie badań i narzędzi analitycznych, sporządzanie raportów i wizualizacji, a także analizę sieci społecznościowych w obszarze marketingowym, psycho-społecznym.

 • Analityk Data Mining
 • Specjalista ds. Big Data
 • Data Researcher
 • Manager ds. Badań i Big Data

Partner

Program studiów

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10-12 zjazdów, w trybie sobota – niedziela (w godz.8.30 – 17.00 ). Spotkania odbywają się w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

 • 2 semestry

  Czas trwania (od października 2021r.)

 • 215

  Liczba godzin dydaktycznych

Program

I. Inżynieria danych. 

 • Wprowadzenie do Big Data (6 godz.)
 • Podstawy programowania (40 godz.)
 • Metody przetwarzania i analizy danych (20 godz.)
 • Algorytmy i struktury danych (20 godz.)
 • Bazy danych (30 godz.)
 • Machine Learning (18 godz.)

II. Analityka Big Data. 

 • Analiza sieci społecznych (12 godz.)
 • Wizualizacja danych (18 godz.)
 • Internetowe narzędzia analityczne (15 godz.)
 • Badania marketingowe i społeczne (15 godz.)

III. Człowiek w świecie technologii. 

 • Psychologia Big Data (6 godz.)
 • Prawne i etyczne aspekty gromadzenia i przetwarzania danych (6 godz.)

IV. Seminarium. (9 godz.)

 

Warunki zaliczenia

 • Aktywność i obecność na zajęciach (wykonywanie zadań i aktywności).
 • Projekt indywidualny/zespołowy – praca dyplomowa w formie projektu zaliczeniowego z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi.
 • Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych CDV.

Kadra

dr Krzysztof Kuźmicz

wykładowca

Spotkajmy się na:

studia podyplomowe

Big Data – analytics & society

Nauczanie informatyki i zajęć komputerowych

 

dr Krzysztof Kuźmicz

wykładowca

rozwińO mnie
Kierownik merytoryczny kierunków Big data – analytics & society, Nauczanie informatyki i zajęć komputerowych.

rozwińDoktor nauk społecznych, medioznawca, dziennikarz, animator kultury, pedagog medialny, badacz i nauczyciel akademicki, certyfikowany tutor. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Mediów i Technologii Edukacyjnych. Prezes Zarządu Instytutu Analiz Społecznych Quantum. Ekspert, badacz, trener w grantach i projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.
W latach 2005-2015 pracował w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, gdzie współtworzył pierwszą w Polsce specjalizację dziennikarską o profilu muzycznym oraz realizował badania naukowe w obszarze mediów i komunikacji społecznej. W latach 2015 – 2018 pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci w Poznaniu. Pomysłodawca i kierownik merytoryczny: a) specjalizacji technologie edukacyjne (edukacja prorozwojowa I stopień), b) biznesowych studiów podyplomowych: Big Data – Analytics&Society, c) studiów podyplomowych dla nauczycieli: nauczanie informatyki i zajęć komputerowych. Aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. nowoczesną komunikację społeczną, marketingową i medialną (social, cloud, big data, mobile, new media, game studies), psychologię mediów i reklamy, PR i kreowanie wizerunku, organizację i zarządzanie mediami, edukacyjne zastosowania mediów i technologii, dziennikarstwo muzyczne, kulturę popularną. Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz monografii pt. „E-learning. Kultura studiowania w przestrzeni sieci” i ponad 1900-set godzin audycji radiowych.

mgr inż. Paulina Bednarek

wykładowca

mgr inż. Paulina Bednarek

wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka Politechniki Szczecińskiej, kierunek: Informatyka, specjalność: Informatyczne Zarządzanie. Karierę zawodową rozpoczęła w Orange jako analityk danych związanych z pracą doradców na Contact Center oraz kontaktami klientów na Infoliniach TP i Orange. Od 6 lat pracuje we Franklin Templeton Investments, gdzie rozpoczęła w dziale wsparcia Sprzedaży i Portfolio Managerów przygotowując raporty zarządcze, zaczynając od manualnej pracy, a pozostawiając dział ze zautomatyzowaną analityką. Aktualnie jest częścią zespołu Market Research Consultancy – jednostki odpowiedzialnej za research, modelowanie i wizualizację danych finansowych oraz marketingowych. Jej specjalizacją jest wizualizacja danych z użyciem aplikacji Business Intelligence (Tableau, Qlikview). Wieczory zajmują jej książki, Sudoku i gry komputerowe.

dr Dariusz Gulczyński

wykładowca

dr Dariusz Gulczyński

wykładowca

O mnie

rozwińDoktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu. Nauczyciel akademicki, certyfikowany audytor i księgowy, trener, dziennikarz prasowy. Członek zwyczajny Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, ekspert w komitetach: Energy Efficiency – Technologies & Policies Committe przy World Energy Council (Londyn) oraz Statistics Committee przy Euro Heat and Power (Bruksela). Autor publikacji i raportów z dziedziny energetyki. Pracuje na stanowisku dyrektora ds. rozwoju biznesu w spółce energetycznej. Jako szef wielkopolskiego oddziału stowarzyszenia Internationaler Controller Verein był współorganizatorem międzynarodowego projektu „Big Data, Potencjał dla controllera”. Specjalizuje się w problematyce edukacji menedżerskiej. Zainteresowania naukowe: ochrona danych, eksploracja danych, infrastruktura krytyczna, big data, business dynamics.

Karolina Kosińska

wykładowca

Karolina Kosińska

wykładowca

O mnie

rozwińUkończyła studia licencjackie na kierunku matematyka (specjalność matematyka finansowa) na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia magisterskie na kierunku informatyka i ekonometria (specjalność inżynieria finansowa) na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

rozwińW 2015 roku zaczęła pracę we Franklin Templeton Investments. Obecnie pracuje na stanowisku Research Analyst w dziale Market Research Consultancy. W swojej pracy zajmuje się m.in. analizą i wizualizacją danych sprzedażowych, research’em oraz zagadnieniami ekonometrycznymi, do czego wykorzystuje narzędzia takie jak Alteryx, R, czy Tableau.

mgr inż. Jacek Kuźmicz

wykładowca

mgr inż. Jacek Kuźmicz

wykładowca

rozwińO mnie

rozwińAbsolwent Politechniki Poznańskiej, wydziału Informatyki – specjalność Technologie Wytwarzania Oprogramowania. Od ponad 15 lat związany z dziedziną programowania. Starszy Inżynier Oprogramowania w firmie PSI Polska Sp. z o.o., na co dzień tworzy systemy klasy WMS (Warehouse Managment System), gdzie istotnymi elementami są optymalizacja kodu oraz dobra znajomość mechanizmów baz danych. Znawca tematyki optymalizacji zapytań w systemach bazodanowych firmy Oracle. Nauczyciel akademicki związany z tematyką baz danych i systemów operacyjnych.

dr Bartłomiej Łódzki

wykładowca

dr Bartłomiej Łódzki

wykładowca

 O mnie

rozwińPolitolog, medioznawca, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, członek International Communication Association i International Political Science Association oraz Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Autor badań empirycznych i publikacji w obszarze mediów masowych, w tym mediów internetowych. Ekspert ds. badań w projektach B+R. Kompetencje zawodowe nabywał między innymi w Niemczech (FU Berlin, TU Drezno), Portugalii (Uniwersytet Lusófona), Estonii (Uniwersytet Tartu) i Stanach Zjednoczonych (Uniwersytet Florydy/College of Journalism and Communications). Były kierownik Pracowni Badań Medioznawczych i Społecznych (Dolnośląska Szkoła Wyższa). Stypendysta Pressec lub Dresden. Dwukrotnie nagrodzony jako ekspert medialny. Współpracował także z instytucjami i firmami (m.in. Clarena, Box of Ads, Loremtec czy Fundacja Klinika Rządzenia).

mgr Marta Nowak

wykładowca

mgr Marta Nowak

wykładowca

O mnie

rozwińJest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i bankowość. Od 2007 roku pracuje w firmie Franklin Templeton Investment. Rozpoczęła w dziale Transfer Agency, zajmującym się prowadzeniem rejestru klientów w Stanach Zjednoczonych, a od 2011 roku była supervisorem działu TACC Global Cash Services, odpowiedzialnym za monitorowanie przychodzących i wychodzących płatności dla klientów europejskich i azjatyckich. Obecnie jest managerem działu Global Product Strategy – Research & Analytics współpracującym z działami sprzedaży oraz bezpośrednio z zespołami inwestycyjnymi. Interesuję się procesami zarządzania wiedzą i informacją w globalnych organizacjach. Kocha dalekie podróże i dobrą kuchnię.

dr Jacek Nożewski

wykładowca

dr Jacek Nożewski

wykładowca

O mnie

rozwińdoktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestnik międzynarodowych i krajowych projektów badawczych poświęconych nowym mediom i komunikowaniu politycznemu. Prelegent wielu konferencji zagranicznych i krajowych. Autor publikacji naukowych poświęconych komunikowaniu politycznemu w nowych mediach. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej i International Communication Association. Prowadził wiele warsztatów poświęconych metodologii badawczej nowych mediów. Szczególne pole jego zainteresowań stanowią analizy sieci (Network Analysis), mediów społecznościowych, zaangażowania komunikacyjnego oraz komunikowania politycznego w nowych mediach. W swoich badaniach posługuje się łączeniem jakościowych i ilościowych technik i narzędzi badawczych.

Marta Owczarczak

wykładowca

Marta Owczarczak

wykładowca

O mnie

rozwińPMP, ITIL, ISTQB Advanced, Certified Disciplined Agilist (DAD), kierownik projektu z jedenastoletnim doświadczeniem na rynku pracy, od 7 lat pracuje w Project Management Office. Obecnie prowadzi zespół zarządzający danymi produktowymi w firmie Franklin Templeton Investments. Posiada doświadczenie pracy w globalnym, wielokulturowym środowisku, zdobyte w różnych branżach, firmach i na różnorodnych stanowiskach. Jest zwolennikiem pracy zespołowej oraz dzielenia się wiedzą.

rozwiń 

rozwiń 

Kamil Raczek

wykładowca

Kamil Raczek

wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Miłośnik matematyki i jej zastosowań. Zaczynał swoją karierę jako analityk logistyki w branży FMCG. Następnie przez kilka lat pracował jako programista/konsultant systemów optymalizacji intralogistyki oraz systemów klasy WMS/MFC w PSI Polska. Samouk. Obecnie Software Engineer w BAE Systems, odpowiedzialny za tworzenie i rozwój systemów raportowych. Na co dzień pracuje z systemami baz danych Oracle, MySQL i Postgres.

dr inż. Robert Tomczak

wykładowca

Spotkajmy się na:

Informatyka

Informatyczne Techniki Zarządzania

dr inż. Robert Tomczak

wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierunku: Technika Rolnicza i Leśna, w specjalności: Informatyka w Inżynierii Rolniczej.

rozwińDoktorat poświęcony analizie złożonego sygnału akustycznego z wykorzystaniem sieci neuronowych obronił z wyróżnieniem w 2008 r. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, sieciami neuronowymi i ich praktycznym wykorzystaniem oraz efektywnym wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych. W latach 2001-2013 administrator sieci i systemów informatycznych, koordynator ds. bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych (z ramienia Rektora) na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, zajmował się m.in. projektowaniem rozwiązań i administracją systemami serwerowymi, sieciowymi i dostępowymi dla uczelni.

Ciekawi mnie

rozwińPoza nauką zajmuje się wdrażaniem systemów bezpieczeństwa oraz zarządzaniem systemami i sieciami komputerowymi. Pasjonat Wolnego Oprogramowania i twórczości na otwartych licencjach. Wolne chwile poświęca fotografii, mechanice pojazdowej i analizom bezpieczeństwa sieci i systemów sieciowych.

mgr inż. Aleksander Stasiak

wykładowca

mgr inż. Aleksander Stasiak

wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwent Politechniki Poznańskiej, kierunek informatyka, specjalność: Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych. Karierę zawodową rozpoczął w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, jednostce naukowej afiliowanej przy Instytucje Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Jako pracownik PCSS brał udział w projektach krajowych i europejskich, między innymi: Geant2, GN3 – projekt budowy paneuropejskiej sieci naukowo – akademickiej, wraz z usługami, PPBW – Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, SmartZOO – przewodnik po poznańskim ogrodzie zoologicznym. Również, jako specjalista w zakresie administracji bazami danych, opiekował się systemami takimi jak MIM (poznan.pl), Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa czy Federacja Bibliotek Cyfrowych. Od 2014 roku pracownik Franklin Templeton Investment Polska. Jako lider wsparcia aplikacji zarządzającej przepływami pieniężnymi dba o nieprzerwaną pracę rozproszonego zespołu analityków biznesowych.

dr Łukasz Wawrowski

wykładowca

dr Łukasz Wawrowski

wykładowca

O mnie

rozwińPracownik Katedry Statystyki na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada 10-letnie doświadczenie w zakresie analizy danych w programach R, SAS i SPSS. Wykładowca na studiach podyplomowych „Big Data – Analytics & Society” oraz „Zaawansowane techniki analityczne w biznesie”. Uczestniczy w licznych projektach naukowo-badawczych dotyczących m.in. jakości życia, modelowania ekonometrycznego oraz sztucznej inteligencji.

rozwińAutor bloga: wawrowski.edu.pl.

Tomasz Włodarczyk

wykładowca

Tomasz Włodarczyk

wykładowca

O mnie

rozwińsocjolog z wieloletnim doświadczeniem w realizacji badań rynku z zastosowaniem metod jakościowych i ilościowych, szczególnie w badaniach branży edukacyjnej i usługowej. Główne obszary zainteresowań: socjologia obrazu, marketing usług, doświadczenia użytkownika (user experience).

rozwińObecnie zawodowo odpowiedzialny za proces badawczy od momentu powstania koncepcji badania, aż do raportu końcowego w zespole marketingu Uniwersytetu SWPS.

rozwińAbsolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku socjologia, specjalność: badanie rynku i opinii publicznej oraz  Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – studia podyplomowe na kierunku: Marketing Usług.

Aleksander Wnuk

wykładowca

Aleksander Wnuk

wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracę w Franklin Templeton Investments rozpoczął od stażu podczas ostatniego roku studiów. Przez 3,5 roku pracował w dziale obróbki danych marketingowych dla produktów inwestycyjnych. Później opuścił firmę, aby zyskać nowe doświadczenie w McKinsey & Company. Od czerwca 2016 ponownie związany z Franklin Templeton Investments, tym razem na stanowisku Senior Research Analyst w dziale Product Data Services. Rozwija swoją wiedzę i umiejętności w kierunku programowania (PHP, Python) oraz tematyki big data, w szczególności analizy zbiorów dark data.

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2021/2022.

Big Data – Analytics & Society

Studia podyplomowe w Poznaniu. Czas trwania: 2 semestry.

Wpisowe

 • 0 PLN
  do 12 lipca 2021
 • 85 PLN
  po 12 lipca 2021

Czesne w roku akademickim 2021/2022

 • 6 450 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  3 225 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  645 PLN
  płatność w 10 ratach

Specjalna zniżka dla absolwentów CDV i WSNHiD

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 615 PLN
  Zwolnienie z 1 z 10 rat

Zniżki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dofinansowanie na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz podpisać umowę online za pomocą serwisu UMOWNIK (Możesz podpisać umowę na studia przez 24h online! Bez wychodzenia z domu, drukowania dokumentów czy przesyłania ich pocztą. Zawarcie umowy online jest w pełni bezpieczne, realizowane za pośrednictwem kompleksowego narzędzia do zawierania umów online, jakim jest Umownik. Pozwala na potwierdzenie zawarcia umowy oraz weryfikację tożsamości bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.)
 • lub dostarczyć do Collegium Da Vinci niezbędne dokumenty (pokój R034, parter, rotunda)

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)

Zaloguj się do formularza rekrutacyjnego (zapisz się) i uzupełnij dane wymagane w procesie rekrutacji.

Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Opłatę wpisową* należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

*Sprawdź obowiązujące promocje

Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do CDV. Wybierz jedną z możliwości:

 • ONLINE (najwygodniejsza forma, w rekrutacji 2020/2021 wybrana przez 90% kandydatów) – korzystając z serwisu UMOWNIK – opcja dostępna w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego
 • OSOBIŚCIE – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dyplom (ksero, odpis) ukończenia min. studiów I stopnia (lic, inż)  dostarcz do Collegium Da Vinci (pokój R034, parter, rotunda)
 • POCZTĄ – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dyplom (ksero, odpis) ukończenia min. studiów I stopnia (lic, inż) dostarcz na adres Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10, 62-719 Poznań, z dopiskiem „rekrutacja, pokój R034, parter, rotunda”

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Umownik – dowiedz się więcej o sposobie zawierania umowy online z uczelnią.

Ważne dokumenty:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Rekrutacja - Informacje

Izabella Bekas - Kwaśniewska

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.