Bezpieczeństwo cyfrowe – Collegium Da Vinci Poznań
Podyplomowe | Dla Biznesu | Nowe media i technologie | Poznań | Wszystkie

Bezpieczeństwo cyfrowe

Celem studiów jest kształcenie liderów zarządzania w nowoczesnych organizacjach, potrafiących łączyć wyzwania ekonomicznego rozwoju z bezpieczeństwem cyfrowym, finansowym i osobistym w gospodarce i społeczeństwie przyszłości, w którym coraz większe, a niekiedy dominujące znaczenie odgrywają relacje i zespoły wirtualne.

Studia są realizowane z F-Secure – międzynarodową firmą, z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego.

W roku akademickim 2020/2021 studia podyplomowe w CDV będą realizowane w formie stacjonarnej! 

Jesteśmy gotowi prowadzić zajęcia w formie stacjonarnej, przygotowaliśmy się na przyjęcie studentów i zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, m.in.:

 • studenci otrzymają do uczelni przyłbice ochronne,
 • w salach są zamontowane pojemniki z płynem do dezynfekcji,
 • sale będą regularnie wietrzone.

W przypadku decyzji o odwołaniu zajęć stacjonarnych na wszystkich uczelniach przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość – w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.

Dla kogo

Adresatem kierunku są:

 • pracownicy jednostek administracji publicznej,
 • przedstawiciele sektora prywatnego, zwłaszcza działów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacyjne i teleinformatyczne organizacji,
 • analitycy zagrożeń bezpieczeństwa w organizacji,
 • absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych interesujący się praktycznym zastosowaniem informatyki w zarządzaniu oraz różnymi aspektami bezpieczeństwa w świecie cyfrowym i gospodarce elektronicznej,
 • praktycy biznesu, zainteresowani podniesieniem swoich kompetencji menedżerskich w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego,
 • pasjonaci bezpieczeństwa oraz ci, którzy pragną rozwijać swoje pasje w zakresie bezpieczeństwa informacji i e-biznesu.

Dlaczego warto

 • Studia mają charakter praktyczny – zdobywamy wiedzę i wykorzystujemy ją w działaniu od razu konfrontując z aktualizowanym stale doświadczeniem wykładowców.
 • Efektywne połączenie wiedzy i praktyki – udział naukowców i znakomitych specjalistów, realizujących rzeczywiste zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa organizacji, biznesu, a także cyberbezpieczeństwa osobistego (live security).
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi, bazujących na nowoczesnych standardach w obszarze cyberbezpieczeństwa, w tym ISO 27000 / 24762 / 22301, NIST, CISA, CISSP, RESILIA, CEH, CoBIT Risk Framework, ISO 27005 i innych.
 • Studia łączą kompetencje menedżerskie (społeczne, ekonomiczne, prawne, psychologiczne) z umiejętnością praktycznego zastosowania narzędzi i technik informatycznych (informatyka użytkowa i gospodarka elektroniczna).
 • Profil studiów ukierunkowany jest nie tylko na identyfikację najważniejszych problemów bezpieczeństwa cyfrowego współczesnego świata: człowieka i gospodarki, ale przede wszystkim na kształtowanie praktycznych zdolności zapobiegania potencjalnym zagrożeniom.
 • Kształtujemy kreatywne myślenie w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego, od którego zależy rozwój gospodarczy: kreowanie i kształcenie nie tylko praktyków cyberbezpieczeństwa, ale nowych liderów biznesu, zdolnych zmieniać otoczenie i wzmacniać realny poziom bezpieczeństwa.

Opis

Specjaliści ds. bezpieczeństwa są poszukiwani zarówno w instytucjach publicznych, jak również w biznesie i edukacji, szczególnie średnia kadra zarządzająca w organizacjach i przedsiębiorstwach, odpowiedzialna za analizę ryzyka, ochronę zasobów i powodzenie przedsięwzięć; liderzy projektów, doradcy ds. cyberbezpieczeństwa w różnych organizacjach.

Perspektywy zawodowe:

 • specjaliści ds. bezpieczeństwa cyfrowego;
 • analitycy cyberbezpieczeństwa;
 • informatycy śledczy;
 • projektanci systemów i liderzy zespołów ochrony danych.

Wiedza, którą zdobędziesz w trakcie studiów:

 • podstawowe, poznawcze kanony cyberbezpieczeństwa (technologicznego, prawnego, ekonomicznego);
 • znajomość obszarów zagrożeń i technik ich neutralizacji;
 • podstawowe metody i narzędzia służące do identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa i ich neutralizacji;
 • zasady projektowania i wdrażania systemów bezpieczeństwa informacji;
 • główne aspekty zagrożeń cyfrowych w identyfikowanych w obszarach: finansowych, społecznych, prawnych i osobistych.
 • identyfikacji najważniejszych problemów bezpieczeństwa cyfrowego w przestrzeni aktywności osobistej oraz w funkcjonowaniu organizacji (przedsiębiorstwa) w gospodarce;
 • umiejętność zastosowania metod identyfikacji i likwidacji (neutralizacji)  najważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego;
 • planowania i przeprowadzania eksperymentów z zakresu ochrony zasobów dostępnych przez sieci teleinformatyczne;
 •  analizy i oceny ryzyka, interpretowania wyników i wyciągania wniosków;
 • wstępnej analizy ekonomicznej zagadnień i zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego;
 • oceny przydatność rutynowych metod i narzędzi zabezpieczania sieci oraz wyboru i zastosowania właściwej metody;
 • zaprojektowania i wdrożenia podstawowych elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Program studiów

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10 zjazdów i trwają od soboty do niedzieli (godz.9.00-17.30). Spotkania odbywają się w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

 • 2 semestry

  Czas trwania (od października 2020 r.)

 • 200

  Liczba godzin dydaktycznych

Program

Ogólne zagadnienia bezpieczeństwa cyfrowego.

 • Cyberbezpieczeństwo jako kluczowy obszar zarządzania.
 • Strategie i regulacje prawne, budowanie bezpieczeństwa IT w organizacji
 • Dobre praktyki zarządzania informacją (rola CIO).
 • Identyfikacja ataków cyfrowych i dezinformacji. Zarządzanie systemami IT po awarii.

Zarządzanie bezpieczeństwem cyfrowym w organizacji.

 • Analiza informacji i danych z zastosowaniem Business Intelligence i Big Data.
 • Testy penetracyjne.
 • Podstawy kryptografii i bezpiecznej wymiany informacji.
 • Certyfikacja i audyt IT.

Bezpieczeństwo technologiczne i ochrona systemów informatycznych.

 • Analiza podatności na zagrożenia cyfrowe.
 • Ocena ryzyka dla systemów IT.
 • Security Operations Center – wdrażanie, rola, zadania.
 • Informatyka śledcza.

Bezpieczeństwo transakcji i operacji finansowych.

 • Bezpieczeństwo e-finansów: płatności elektroniczne, technologie blockchain, kryptowaluty.
 • Cyberprzestępczość.
 • Ochrona danych osobowych.
 • Bezpieczeństwo transakcji giełdowych.

Praktyka i seminarium dyplomowe.

 • Warsztaty pracy dyplomowej – projekt praktyczny, techniki pracy grupowej w IT.
 • Realizacja pracy dyplomowej projektowej, wdrożeniowej, pod kierunkiem promotora i praktyka.

Warunki zaliczenia

 • Praca dyplomowa o profilu praktycznym (projekt, case study lub analiza badawcza problemu praktycznego) oraz egzamin końcowy w ramach studiów podyplomowych z zakresu realizowanej pracy (obrona).

Kadra

dr inż. Leszek Wanat

wykładowca

Spotkajmy się na:

Informatyka

Informatyczne Techniki Zarządzania

Zarządzanie Kreatywne

Doradztwo i Coaching

dr inż. Leszek Wanat

wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwent Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki i praktyk zarządzania w zakresie gospodarki elektronicznej i informatyki ekonomicznej.

Ciekawi mnie

rozwińCzłowiek, informatyka i taniec towarzyski

dr Tomasz Tyksiński

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Informatyka

Spotkajmy się na:

Informatyka

dr Tomasz Tyksiński

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Informatyka

O mnie

Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki na UAM, uzyskał doktorat z bezpieczeństwa danych.

rozwińZainteresowania naukowe koncentrują się na bezpieczeństwie systemów komputerowych, szeroko rozumianej kryptologii, jak również na programowaniu, algorytmice i złożoności obliczeniowej.

Ciekawi mnie

rozwińZapalony audiofil i kolekcjoner płyt, maniakalnie ogląda filmy i zaczytuje się starą fantastyką.

Opłaty

Ceny studiów podyplomowych obowiązujące w roku akademickim 2020/2021.

Bezpieczeństwo cyfrowe

Studia podyplomowe w Poznaniu. Czas trwania: 2 semestry.

Całkowita opłata za studia w roku akademickim 2020/21 składa się z jednorazowej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego.

Wpisowe

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2020

  przy zapisie online, za pomocą serwisu Umownik

 • 85 PLN
  do 30 września 2020

Czesne

 • 5 850 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  2 925 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  585 PLN
  płatność w 10 ratach

Specjalna zniżka dla absolwentów CDV i WSNHiD

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 585 PLN
  Zwolnienie z 1 z 10 rat

GRATIS – Voucher na  lekcję na portalu Załap.pl

Zapisz się na studia podyplomowe w Collegium Da Vinci do 18.09.2020 r. i odbierz voucher na korepetycje na portalu Załap.pl

(Voucher można przekazać dowolnie wybranej osobie, data ważności vouchera: 31.12.2020 r.)

 

Zniżki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła dofinansowanie na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe.

Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia. Sprawdź o ile mogą być tańsze Twoje studia.

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz podpisać umowę online za pomocą serwisu UMOWNIK (Możesz podpisać umowę na studia przez 24h online! Bez wychodzenia z domu, drukowania dokumentów czy przesyłania ich pocztą. Zawarcie umowy online jest w pełni bezpieczne, realizowane za pośrednictwem kompleksowego narzędzia do zawierania umów online, jakim jest Umownik. Pozwala na potwierdzenie zawarcia umowy oraz weryfikację tożsamości bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.)
 • lub dostarczyć do Centrum Organizacji Dydaktyki niezbędne dokumenty (pokój R038, parter Rotunda)

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)

Wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Po zalogowaniu do formularza rekrutacyjnego i uzupełnieniu niezbędnych danych osobowych wygenerują się wszystkie dokumenty wymagane do przyjęcia Ciebie na studia. (Znajdziesz je w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego.)
 • Dokumenty możesz dostarczyć online, nie wychodząc z domu, za pomocą serwisu UMOWNIK – po wypełnieniu wszystkich dokumentów w serwisie rekrutacja.cdv.pl będziesz mógł skorzystać z Umownika.
 • Dokumenty możesz dostarczyć osobiście do Centrum Organizacji Dydaktyki (pokój R038, parter Rotunda) – należy  je wydrukować  i podpisać na każdej stronie! Zwróć uwagę, że niektóre dokumenty wymagane są w dwóch egzemplarzach.

Opłatę rekrutacyjną* należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

 

*Sprawdź obowiązujące promocje

Online – za pomocą serwisu UMOWNIK

System wygeneruje dla Ciebie:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Musisz przygotować:

 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr) – do wglądu

Osobiście

Zabierz ze sobą:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej (jeśli Ciebie obowiązuje) na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa podpisane przez Ciebie egzemplarze umowy o kształcenie
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

Przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem Centrum Organizacji Dydaktyki):

UWAGA. O kolejności przyjęć i promocji decyduje data nadania dokumentów. Pamiętaj, wymagany jest komplet dokumentów i dokumenty MUSZĄ być przez Ciebie podpisane!

Upewnij się, że skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (lic., inż., mgr)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej (jeśli Ciebie obowiązuje) na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa podpisane przez Ciebie egzemplarze Umowy o kształcenie
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Umownik – dowiedz się więcej o sposobie zawierania umowy z uczelnią online

Ważne dokumenty:

 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.