Agnieszka Kosmala
studentka zarządzania kreatywnego
II stopnia | Stacjonarne | Niestacjonarne

Zarządzanie kreatywne w języku angielskim

Specjalizacje:

 • Design management
 • User experience (UX) design

Zostań:

 • UX designerem
 • Specjalistą ds. badania UX i jakości usług
 • Manager ds. promocji i komunikacji wizualnej
 • Design leaderem

Opis

Zarządzanie kreatywne to innowacyjny kierunek, uwzględniający szybkość zachodzących we współczesnym świecie zmian i łączący wiedzę z zakresu zarządzania, rozwoju osobistego i nowych technologii. Program studiów, kadra oraz sam proces nauczania zostały przygotowane we współpracy ze światowymi liderami w zakresie innowacji w biznesie, tak, by nie odbiegały od najwyższych standardów zachodnich uczelni.

Studia te zostały nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością” w roku akademickim 2015/2016 za najwyższe standardy jakościowe obowiązujące w szkolnictwie wyższym.

więcej więcej

Zarządzanie kreatywne to studia skierowane do obecnych i przyszłych innowatorów, którzy w ramach zarządzania firmą będą potrafili wykorzystać potencjał gospodarki elektronicznej, umiejętności projektantów i nowoczesne metody zarządzania projektami. To studia dla osób, które zdobyły dyplom licencjata w ramach innych kierunków, a chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie kreatywnego spojrzenia na prowadzenie biznesu i dostrzegają znaczenie twórczego, zespołowego i interdyscyplinarnego rozwiązywania problemów. Kierunek ten stanowi też doskonałą kontynuację kształcenia na akademiach sztuk pięknych, muzycznych, w szkołach teatralnych, czy na kierunkach humanistycznych i społecznych, gdzie kompetencje profesjonalne wymagają dopełnienia kompetencjami managerskimi i społecznymi.

Atuty kierunku

 • Zajęcia w języku angielskim.

  Zdobywasz specjalistyczną wiedzę i doskonalisz swoją znajomość języka angielskiego.

 • Learning by Doing

  Wyznajemy zasadę „learning by doing” – 70% zajęć to zajęcia praktyczne. Nie będziesz tracił czasu na nudne wykłady, bo takich u nas nie ma! Wiedzę zdobywasz realizując projekty grupowe, biorąc udział w warsztatach i wykonując zadania we współpracy z firmami partnerskimi.

 • Projektowe podejście do nauczania

  Stawiamy na projektowe i zindywidualizowane podejście do nauczania. Zajęcia prowadzone są w małych grupach zadaniowych.

 • Zagraniczne praktyki

  Umożliwimy Ci odbycie zagranicznych praktyk, staży i wyjazdów studyjnych, gdyż współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami, np. Service Design Network.

 • Certyfikaty dla studentów

  W trakcie studiów masz możliwość zdobycia certyfikatów biznesowych, które potwierdzą Twoje kompetencje i wzbogacą Twoje CV, np. w ramach zajęć studenci odbywają kurs przygotowujący do uzyskania europejskiego certyfikatu European Business Competence Licence (EBC*L) potwierdzającego wiedzę ekonomiczną oraz kompetencje biznesowe.

 • Projektowe podejście w procesie dydaktycznym

  Nauka w modułach, składających się z pakietu wiedzy, zadania do realizacji oraz prezentacji wyników zadania pozwalają studentom na osiągnięcie określonych sprawności menedżerskich. Nauka w modułach, składających się z pakietu wiedzy, zadania do realizacji oraz prezentacji wyników zadania pozwalają studentom na osiągnięcie określonych sprawności menedżerskich. Nauka w modułach, składających się z pakietu wiedzy, zadania do realizacji oraz prezentacji wyników zadania pozwalają studentom na osiągnięcie określonych sprawności menedżerskich.

 • Microsoft Office ProPlus 365

  Jako student CDV otrzymasz bezpłatnie pakiet oprogramowania Microsoft Office ProPlus 365.

 • Nowoczesne programy studiów

  Program studiów został przygotowany i realizowany jest przez przedstawicieli firm Service Design Network Polish Chapter, YouNick, czy StartUp Poznań.

 • Dodatkowe przedmioty związane z innymi kierunkami

  Chcemy, aby studenci mogli rozwijać się całościowo i zgodnie ze swoją wizją, dlatego oprócz specjalizacji możesz wybrać dodatkowe przedmioty związane z innymi
  kierunkami dostępnymi w CDV, takimi jak np. grafika, informatyka, mediaworking, doradztwo i coaching, edukacja prorozwojowa.

Certyfikowane szkolenia

Wybierając kierunek Zarządzanie kreatywne w cenie studiów dostajesz możliwość skorzystania z certyfikowanych szkoleń. Dla najlepszych studentów są one bezpłatne w ramach Projektu „Wzmocnienie potencjału Collegium Da Vinci poprzez podniesienie jakości kształcenia”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

AKREDYTOWANY KURS COACHINGU ICF ACC Z CERTYFIKATEM

Dla 25 najlepszych studentów kierunków Edukacja prorozwojowa,  Doradztwo i coaching oraz Zarządzanie kreatywne.

 

Wartość rynkowa: 3500 zł

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE (BEC) PRELIMINARY

Dla 30 najlepszych studentów kierunków Informatyczne Techniki Zarzadzania,  Doradztwo i coaching oraz Zarządzanie kreatywne.

 

Wartość rynkowa: 350 zł

KURS MENTORINGU

Dla 30 najlepszych studentów kierunków Informatyczne Techniki Zarzadzania,  Doradztwo i coaching oraz Zarządzanie kreatywne.

 

Wartość rynkowa: 480 zł

Zapisz się teraz i skorzystaj!

Przy zapisie do 31 lipca, wpisowe 0 zł.

Oszczędzasz 300 zł!

Certyfikaty

European Business Competence* Licence

W trakcie studiów masz możliwość zdobywania certyfikatów biznesowych, które potwierdzą Twoje kompetencje i wzbogacą Twoje cv, np. w ramach zajęć studenci odbywają kurs European Business Competence License (EBC*L), przygotowujący do uzyskania europejskiego certyfikatu potwierdzającego wiedzę ekonomiczną oraz kompetencje biznesowe.
Certyfikat EBC*L (European Business Competence* Licence) to akceptowane w całej Europie świadectwo kwalifikacji biznesowych. EBC*L jest systemem egzaminacyjnym opartym na teorii i praktyce.

Projekty studentów

W ramach zajęć oraz poza uczelnią studenci realizują projekty, którymi chcemy się pochwalić. Nasi studenci, nasza duma!

Partnerzy kierunku

Specjalizacje

Opis

Specjalizacja dedykowana osobom pragnącym rozwinąć swój warsztat menedżerski – biznesowy (hard-skills) oraz osobisty (soft skills). Specjalizacja umożliwia poznanie możliwości metod projektowych w zarządzaniu projektem lub organizacjami.  Kształcenie na tej specjalizacji uwzględni na pewno wymagania współczesnego rynku oraz przewidywane zmiany. Zagadnienia zwinnego zarządzania, współtworzenia wartości, technologii mobilnych, internetu rzeczy, czy kształtowania relacji partnerskich to tylko przykłady poruszanych problemów.

Jeśli chcesz:

 • poznać biznesową stronę designu
 • zaznajomić się ze specyfiką pracy w sektorze kreatywnym
 • realizować swój potencjał twórczy w wolnym zawodzie czy też w przedsiębiorstwie
 • nauczyć się zarządzać kreatywnym zespołem
 • projektować marki
 • budować wizerunek organizacji.

Jaką pracę możesz podjąć?

 • UX designer
 • Specjalista ds. badania UX i jakości usług
 • Project manager
 • Design leader
 • Manager zespołu ds. obsługi klienta
 • Key account manager
 • Manager ds. badań i rozwoju
 • Manager ds. promocji i komunikacji wizualnej
 • Manager ds. marketingu

Pamiętaj, że:

Na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze obok umiejętności specjalistycznych, są tzw. umiejętności miękkie takie jak: zarządzanie projektem, skuteczna komunikacja, praca w zespole czy autoprezentacja, której nabędziesz w Collegium Da Vinci.

Uczelniane biuro karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz w znalezieniu pracy po zakończeniu studiów.

Możesz otrzymać dofinansowanie studiów w formie stypendium socjalnego czy stypendium Rektora.

Program Erasmus umożliwi Ci podjęcie nauki na partnerskich uczelniach w Europie.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w działach innowacji:

 • specjalista ds. badań i rozwoju – 6292 zł brutto,
 • lider zespołu ds. badań i rozwoju – 8349 zł brutto,
 • kierownik ds. badań i rozwoju – 11 728 zł brutto.

Przeciętne wynagrodzenie UX designera wynosi 8200 zł brutto!

Opis

Na specjalizacji User experience (UX) design zajmujemy się całościowo tematyką projektowania doświadczeń korzystania z produktów i usług. Studia adresowane są do osób, które zaczynają swoją przygodę z projektowaniem jak również osób, które na co dzień badają i projektują rozwiązania digitalowe.

Jeśli chcesz:

 • projektować doświadczenia użytkownika
 • poznać architekturę informacji
 • wyspecjalizować się w projektowaniu interakcji i interfejsów użytkownika
 • zostać ekspertem od tzw. usability, czyli użyteczności
 • zdobyć kompetencje projektanta wszelkich interakcji użytkownika z firmą, jej usługami i produktami.

Jaką pracę możesz podjąć?

 • UX designer
 • Specjalista ds. badania UX i jakości usług
 • Project manager
 • Design leader
 • Manager zespołu ds. obsługi klienta
 • Key account manager
 • Manager ds. badań i rozwoju
 • Manager ds. promocji i komunikacji wizualnej
 • Manager ds. marketingu

Pamiętaj, że:

Na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze obok umiejętności specjalistycznych, są tzw. umiejętności miękkie takie jak: zarządzanie projektem, skuteczna komunikacja, praca w zespole czy autoprezentacja, której nabędziesz w Collegium Da Vinci.

Uczelniane biuro karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz w znalezieniu pracy po zakończeniu studiów.

Możesz otrzymać dofinansowanie studiów w formie stypendium socjalnego czy stypendium Rektora.

Program Erasmus umożliwi Ci podjęcie nauki na partnerskich uczelniach w Europie.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w działach innowacji:

 • specjalista ds. badań i rozwoju – 6292 zł brutto,
 • lider zespołu ds. badań i rozwoju – 8349 zł brutto,
 • kierownik ds. badań i rozwoju – 11 728 zł brutto.

Przeciętne wynagrodzenie UX designera wynosi 8200 zł brutto!

Program

Studia stacjonarne

Rekrutacja na studia w języku angielskim została zakończona – zapraszamy na studia w języku polskim!

 • 2 lata

  Czas trwania

 • 4 semestry

  Liczba semestrów

 • 1330

  Liczba godzin

 • 135

  Punkty 

Kadra

“Kreatywność stanowi dziś pożądaną cechę nie tylko w kulturze, ale i w biznesie. Zakres kompetencji i umiejętności wymaganych od skutecznego menadżera stawia ten zawód wśród najbardziej wymagających i odpowiedzialnych. Skuteczne firmy wykorzystują w XXI wieku pracę zespołów zadaniowych, wizualizację i szybkie prototypowanie rozwiązań. To wszystko wymaga jednak planu, harmonogramu, podziału ról i odpowiedzialności, narzędzi wspomagających pracę zespołową – czyli zarządzania – zarządzania kreatywnego.”
dr Marcin Chłodnicki
Współzałożyciel thinktanku Service Design Polska, członek Service Design Network, European Academy of Marketing i Design Thinkers Network. Współzałożyciel Service Design Network Polish Chapter. Jeden z pionierów Service Design – nurtu projektowania usług w Europie. Stworzył metodologię wzornictwa usług (service design management) dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Zasiadał w jury konkursu Dobry Wzór. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, poradnikowych i kilku książek.

dr Karolina Janiszewska

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Zarządzanie Kreatywne

Spotkajmy się na:

Zarządzanie Kreatywne

Doradztwo i Coaching

dr Karolina Janiszewska

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Zarządzanie Kreatywne

rozwińO mnie

rozwińEkspert w zakresie strategii reklamowej i zarządzania marką. Od wielu lat przygotowuje autorskie szkolenia i warsztaty strategiczne dla biznesu. Przez wiele lat współpracowała z agencjami reklamowymi m.in. agencją Just, tworząc strategie i koncepcje wielu reklam. Przygotowywała koncepcje strategii komunikacyjnych oraz strategii zarządzania markami zarówno dla biznesu, jak i marek terytorialnych.

rozwińWspółautorka książek „Strategia reklamowa”, „Wiedza o reklamie”, „Zarządzanie marką” oraz licznych publikacji polsko i anglojęzycznych poświęconych zagadnieniom związanym z komunikacją i zarządzaniem marką. Łączy wiedzę naukową z praktyką. Absolwentka marketingu i doktor ekonomii od 2004 roku.

Ciekawi mnie

rozwińLubię ciekawe wyzwania. Inspirują mnie marki, które potrafią przejść przemianę i rozwijać się w zgodzie z obowiązującymi trendami. Podpisuję się pod zdaniem Alberta Einsteina „wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona”. Do każdego problemu podchodzę z zaangażowaniem, optymizmem i kreatywnością, szukając niebanalnych rozwiązań, które są istotne z punktu widzenia projektowania przekazów reklamowych i koncepcji tożsamości marki.

Paweł Buszko

wykładowca

Spotkajmy się na:

Zarządzanie kreatywne

Paweł Buszko

wykładowca

O mnie:

rozwińAbsolwent ASP w Poznaniu. Projektant, właściciel Pracowni Projektowo Badawczej Designworks & Research LAB, w której współpracuje z firmami produkcyjnymi jako projektant i ekspert. Od 2017 udziałowiec Eryngium Sp z o. o., która zajmuje się badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie biotechnologii. Biegły sądowy w zakresie projektowania produktu.

Spotkajmy się na:

Doradztwo i Coaching

Zarządzanie kreatywne

O mnie

rozwińCzołowy polski specjalista w zakresie marketingu usług prawniczych, doradca w zakresie wizerunku, jakości oraz kształtowania relacji z klientem praktyki prawniczej. Członek – założyciel Service Design Polska. Wykładowca Collegium Da Vinci i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Service Design Network, European Academy of Marketing i współzałożyciel SDN Polska (Service Design Network Polish Chapter), jeden z pionierów nurtu projektowania usług w Europie. Stworzył metodologię wzornictwa usług (service design management) dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Zasiadał w jury konkursu Dobry Wzór. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, poradnikowych i kilku książek.

rozwiń„Skończyłem szkołę muzyczną w klasie fortepianu, a teraz gram na klawiszach w zespole rockowym, od czasu do czasu. Jestem też zawodnikiem drużyny hokejowej (na lodzie), która bierze udział w rozgrywkach ligowych, na szczęście bez większych sukcesów. 😉 Siłownia męczy mnie bardziej, niż wykłady na uczelni.”

Ciekawi mnie

rozwińCiekawi mnie każdy kolejny dzień, spotkani ludzie, nowe miejsca, absurdalne (na pozór) pomysły, no i na końcu, niektóre rzeczy. Inspiruje mnie muzyka, wysokie góry i mądrzy ludzie. Bez wątpienia, to ludzie – rozmowa z nimi, wymiana myśli, spotkania – są źródłem moich najlepszych pomysłów i przedsięwzięć.

rozwińZawodową higienę utrzymuję dzięki wyprawom do innych światów, takich jak Chile, Ekwador, Kolumbia, Boliwia, Tanzania, Kenia, ZEA czy Indie, albo w miejsca jak z innego świata – jak np. Grossglockner w Austrii, Wysokie Tatry, rafting na Ottawa River w Kanadzie itp.

Iza Bernau-Ławniczak

wykładowca

Spotkajmy się na:

Zarządzanie kreatywne

Iza Bernau-Ławniczak

wykładowca

O mnie

rozwińSpecjalizuje się w zagadnieniach związanych z komunikacją i kreatywnością. Ma doświadczenie w realizacji projektów w branżach: FMCG, spożywczej i  energetycznej.

rozwińWspółwłaścicielka polskiego innowacyjnego startupu zajmującego się projektowaniem żywności funkcjonalnej. Doświadczony copywriter. Laureatka nagrody Polskiego Radia za kampanię reklamową w branży energetycznej.

Wojciech Jagodziński

wykładowca

Spotkajmy się na:

Zarządzanie kreatywne

Wojciech Jagodziński

wykładowca

O mnie

Socjolog, badacz-analityk. Specjalizuje się w badaniach społecznych i rynkowych dla potrzeb sektora publicznego oraz biznesu. Od 2007 r. zawodowo związany głównie z tematyką rzemiosła i polskich realiów gospodarczych – w kontekście instytucjonalnym (samorząd gospodarczy pracodawców, kształcenie zawodowe) oraz społeczno-kulturowym (wartości, wizerunek, praca).

rozwińJego doświadczenie obejmuje także m. in badania – marketingowe, organizacji i jakości.

Dominik Postaremczak

wykładowca

Spotkajmy się na:

Zarządzanie kreatywne

Dominik Postaremczak

wykładowca

O mnie

rozwińSocjolog, badacz, szkoleniowiec, doradca zawodowy i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów i badań dla firm, instytucji, NGO i urzędów. Realizował, koordynował i opracował dziesiątki projektów badawczych. Nie boi się stosować niekonwencjonalnych metod i narzędzi, ani konwencjonalnych metod i narzędzi w niekonwencjonalny sposób z zachowaniem metodologicznej poprawności (eyetracking, EEG).

Ciekawi ludzie

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz dostarczyć do Centrum Organizacji Dydaktyki niezbędne dokumenty (pokój R038, parter Rotunda).

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne
 • dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement
 • zdjęcie w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

Uwaga!

Rekrutacja na studia w języku angielskim została zakończona – zapraszamy na studia w języku polskim!

 • Po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego, otrzymasz dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów. (Znajdziesz je w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego.)
 • Dokumenty należy  wydrukować  i podpisać na każdej stronie!

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Dostarcz komplet dokumentów do CENTRUM ORGANIZACJI DYDAKTYKI pokój R038, parter Rotunda.

Osobiście:

pamiętaj zabierz ze sobą:

 • dowód osobisty (do wglądu)
 • kserokopię dowodu osobistego
 • świadectwo dojrzałości lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości (do wglądu)
 • kserokopię świadectwa dojrzałości
 • dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement lub oryginalny odpis wydawany przez uczelnię wyższą ( do wglądu)
 • kserokopię dyplomu oraz suplementu
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)
 • zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z III roku studiów I stopnia, jeśli jest ona wyższa niż 4,3, które daje Ci możliwość ubiegania się o stypendium Rektora,

oraz wydrukowane przez Ciebie z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonanym zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów)
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa egzemplarze umowy o kształcenie (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

 

Przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem Centrum Organizacji Dydaktyki):

UWAGA! O kolejności przyjęć i promocji decyduje data nadania dokumentów. Pamiętaj, dokumenty MUSZĄ być przez Ciebie podpisane!

upewnij się, że skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopię dowodu osobistego
 • kserokopię świadectwa dojrzałości
 • świadectwo dojrzałości lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią do wglądu (Oryginał świadectwa dojrzałości przysłany pocztą jest zwracany przez Centrum Organizacji Dydaktyki.)
 • kserokopię dyplomu oraz suplementu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement lub oryginalny odpis wydawany przez uczelnię wyższą do wglądu. (Oryginał dyplomu oraz suplementu przysłany pocztą jest zwracany przez Centrum Organizacji Dydaktyki.)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane przez Ciebie z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonanym zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów)
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie (podpisane na każdej stronie)
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

Opłaty

Ceny studiów obowiązujące w roku akademickim 2018/2019.

Zarządzanie kreatywne

Studia II stopnia, stacjonarne. Czas trwania: 2 lata

Opłata rekrutacyjna

 • 100 PLN
  1-31 sierpnia 2018
 • 150 PLN
  1-30 września 2018
 • 300 PLN
  po 30 września 2018

Studia stacjonarne i niestacjonarne - czesne za jeden rok studiów

 • 2400 EURO
  płatne jednorazowo z góry

  300 zł taniej

  bez opłaty wpisowej

 • 2x 1200 EURO
  płatne w dwóch ratach

  300 zł taniej

  bez opłaty wpisowej

 • 12x 200 EURO
  płatne w 12 ratach

  300 zł taniej

  bez opłaty wpisowej

Specjalna zniżka dla absolwentów CDV!

 • 200 EURO taniej!
  zwolnienie z jednej z 12 rat

Poznaj program stypendialny w Collegium Da Vinci.

Stypendia Stypendia

Za co płacisz:

 • zajęcia prowadzą uznani na rynku praktycy, Twoi potencjalni pracodawcy!
 • pracujesz w małych grupach
 • masz dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania
 • 100% zajęć z wyjątkiem modułów do wyboru i seminariów poprowadzą praktycy
 • realne wsparcie Biura Karier w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy
 • liczne zajęcia dodatkowe w postaci spotkań branżowych i warsztatów
 • udział w projektach biznesowych
 • kontakt z międzynarodową społecznością

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Anioł CDV

Karolina Bobko

Pok. A412

Biuro Sprzedaży Usług Edukacyjnych

Pok. 034 na parterze w Rotundzie

Godziny otwarcia

poniedziałek 11.00-17.00, wtorek 10.00-16.00, środa 11.00-17.00, czwartek 10.00-16.00, piątek 10.00-16.00, sobota 9.00-14.00

Poznaj inne kierunki

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.