Huub Droogh
Wykładowca na kierunku Urban Management
I stopnia | Stacjonarne

Urban Management

Specjalizacje:

 • Urban Management

Zostań:

 • menedżerem projektów miejskich
 • specjalistą ds. zarządzania strategicznego
 • planistą/programistą projektów miejskich
 • międzynarodowym ekspertem ds. polityki miejskiej
 • konsultantem ds. cyfrowej transformacji w miastach
Studiując Urban Management współtworzysz swoją przyszłość. To studia, które odpowiadają na dynamicznie rosnące potrzeby nowych kompetencji w rozwoju nowoczesnych, zrównoważonych miast i metropolii europejskich oraz otaczających ich regionów, w powiązaniu z wyzwaniami technologicznymi gospodarki 4.0. To oferta dla osób otwartych na rozwój zawodowy i współpracę międzynarodową, w obszarach profesjonalnego zarządzania miejskiego, planowania urbanistycznego i strategicznego.

Opis

Urban management to studia inżynierskie pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim. Kierunek powstał z myślą o pokoleniu, którego rozwój i kariera zawodowa realizowane będą w dobie gospodarki 4.0 i powiązanych z nią technologii. Podkreśla on szczególną rolę młodych ludzi w kształtowaniu miast przyszłości. Program studiów pomaga zrozumieć proces funkcjonowania miast, zdobyć wiedzę i rozwinąć praktyczne umiejętności niezbędne dla skutecznego działania zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Uczy otwarcie myśleć i postrzegać miasto z perspektywy jego różnych użytkowników oraz zmieniających się potrzeb społecznych. Pokazuje jak programować działania oraz poszukiwać rozwiązań integrujących gospodarczy, społeczny, przestrzenny, technologiczny i kulturowy wymiar w rozwoju miast.

Przygotowuje absolwentów do pracy zarówno w polskich jak i międzynarodowych instytucjach, firmach, organizacjach. Studia powstały w ścisłej współpracy z partnerami holenderskimi. Holandia to kraj wyróżniający się szczególną kulturą planowania, dbałością, o jakość przestrzeni, gospodarką opartą na wiedzy. Partnerem merytorycznym kierunku jest Breda University of Applied Sciences, jedna z najlepszych międzynarodowych wyższych uczelni zawodowych w Holandii.

Nowoczesne technologie, wzrost przedsiębiorczości, globalny rynek, urbanizacja, surowce i zasoby naturalne, ochrona zdrowia przytaczane są jako megatrendy, które zadecydują o przyszłości świata – w jego społecznym, gospodarczym i kulturowym wymiarze. Międzynarodowy komponent kształcenia w ramach Urban Management w obszarze rozwoju i zarządzania miastami staje się, zatem nie tylko koniecznością, ale i warunkiem bycia świadomym i aktywnym uczestnikiem tego procesu.

Obecnie już ponad połowa ludności na świecie mieszka w miastach. Szacuje się, że w 2050r. będzie to aż 75% światowej populacji. Zgodnie z raportem ONZ w 2016 r. 23% osób mieszkało w miastach liczących powyżej 1 mln mieszkańców. To ogromne wyzwanie dla zarządzania miastami w dziedzinie poprawy, jakości życia, środowiska, budownictwa, transportu, służby zdrowia, edukacji itd. Urban Management przygotowuje do życia i pracy w zglobalizowanym świecie. Pomaga rozwijać umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu na rynku pracy, którego tradycyjny model funkcjonowania ulega wyraźnemu przekształceniu. Zdolność do współpracy, kreatywne rozwiązywanie problemów, ciekawość świata, umiejętność obserwacji oraz analityczne myślenie -to obok wiedzy specjalistycznej pożądane cechy w obszarze zarządzania miejskiego. Urban Management tworzy dla studentów inspirujące, międzynarodowe otoczenie dla ich rozwijania i praktykowania.

Matura już niebawem, a Ty wciąż masz mętlik w głowie?

Skorzystaj z naszych porad i dowiedz się między innymi:

 • Czy warto iść na studia?
 • Jak wybrać kierunek?
 • Jak zdobyć pieniądze na studiowanie?

Pobierz nasz (Nie)poradnik Maturzysty, z którym wszystko stanie się łatwiejsze!

Atuty kierunku

 • Nauka w języku angielskim

  Studia prowadzone są w języku angielskim z uwagi na to, że możliwości rozwoju i pracy czekają na studentów w każdym mieście Europy. Język angielski, jako wiodący dla Urban Management jest atutem, wymogiem czasów, wpływa pozytywnie na budowanie relacji, poszerza dostęp do zasobów wiedzy. Przyspiesza nawiązywanie kontaktów, eliminuje dystans w budowaniu relacji w grupie, przygotowuje do profesjonalnego wykonywania zawodu. Wystarczy znajomość języka na poziomie B1, w razie potrzeby zapewniamy intensywny kurs doszkalający.

 • Trymestry

  Program studiów zbudowany został w oparciu o model kształcenia holenderskiego i podzielony jest na trymestry (3 okresy nauczania po 11 tygodni). Oferuje bardzo skuteczną metodę aktywnego uczenia się opartą na projektach. Kładzie nacisk na nabywanie kompetencji i praktykę.

 • Doświadczeni specjaliści

  Urban Management łączy międzynarodowe doświadczenie akademickie i praktyczne. Zajęcia prowadzone są przez międzynarodową kadrę wykładowców – praktyków biznesu i sektora publicznego, działającymi w obszarze rozwoju miast i regionów w Europie. Partnerem programowym kierunku jest Breda University of Applied Sciences.

 • Zagraniczne praktyki zawodowe

  Studia dają możliwość podjęcia zagranicznych praktyk zawodowych, wyjazdów naukowych, wymiany ze studentami z Holandii oraz nawiązania kontaktów ze specjalistycznymi instytucjami europejskimi i międzynarodowym środowiskiem urbanistycznym

 • Zajęcia mają różnorodną formę

  Zajęcia mają różnorodną formę – od warsztatów i projektów grupowych po pracę w ramach otwartych atelier i pracowni.

 • Staże

  Masz możliwość odbycia dwóch trzymiesięcznych staży pod okiem międzynarodowego zespołu specjalistów w różnych instytucjach działających w Europie.

 • Praca dyplomowa w formie projektu

  Praca dyplomowa jest indywidualną pracą studenta obejmującą projekt lub badanie wykonane samodzielnie na rzecz pracodawcy, określonego klienta lub uczelni.

 • Darmowe oprogramowanie

  Jako student CDV otrzymasz bezpłatnie pakiet oprogramowania Microsoft Office ProPlus 365.

 • Dodatkowe przedmioty związane z innymi kierunkami dostępnymi w CDV

  Chcemy, aby studenci mogli rozwijać się całościowo i zgodnie ze swoją wizją, dlatego oprócz specjalizacji możesz wybrać dodatkowe przedmioty związane z innymi kierunkami dostępnymi w CDV, m.in. informatyką, zarządzaniem kreatywnym, grafiką, doradztwem i coachingiem, edukacją prorozwojową.

Zapisz się teraz i skorzystaj!

Przy zapisie do 12 lipca, wpisowe 0 zł.

Oszczędzasz 85 zł!

Partnerzy kierunku

Polsko-holenderskie partnerstwo dla edukacji

O kierunku

Urban Management to kierunek, który odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na młodych, dobrze wykształconych ludzi działających w obszarze profesjonalnego zarządzania miejskiego, powiązanego z umiejętnościami planowania urbanistycznego i strategicznego myślenia. Jest wyzwaniem dla tych, którzy zainteresowani są współpracą międzynarodową oraz  rozwojem nowoczesnych, zrównoważonych miast i metropolii europejskich. Tworzy doskonałą ofertę dla tych, którzy już na studiach chcą kształtować swoją przyszłość zawodową. Kierunek ten otwiera dla studentów możliwości budowania przyszłych międzynarodowych kontaktów oraz kształtuje odpowiedzialność za ich wykorzystanie dla własnego rozwoju.

Studiując Urban Management nauczysz się:

 • skutecznego łączenia umiejętności technicznych, organizacyjnych, znajomości zagadnień ekonomicznych i licznych umiejętności miękkich, jak negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, budowanie zaangażowania
  w przedsięwzięcie,
 • sprawnego poruszania się w zmieniającym się środowisku, wykorzystywania szans, budowania wizji i wspierania innowacyjności,
 • nowoczesnych rozwiązań technologicznych pozwalających na zarządzanie projektem oraz pracą zespołu, tworzenie wizualizacji i projektów,
 • zasad technicznych i inżynieryjnych, umożliwiających planowanie i opracowywania programów, planów,
  strategii, koncepcji, projektów,
 • konstruowania budżetu publicznego, planowania finansowego i inwestycyjnego, ich wzajemnych relacji
  oraz wpływu na efektywność zarządzania,
 • wieloaspektowej analizy i kompleksowego projektowania w skali lokalnej, w kontekście społecznym, funkcjonalnym i architektonicznym,
 • projektowania działań rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach miast (obecnie najważniejszego wyzwania dla władz wszystkich miast i obszarów wiejskich),
 • skutecznego komunikowania się z przedstawicielami sektora publicznego i prywatnego, w tym wyciągania
  wniosków, proponowania rozwiązań i podejmowania decyzji,
 • korzystania z programów graficznych 2D i 3D niezbędnych w procesie projektowania oraz modelowania struktur przestrzennych.

Gdzie możesz podjąć pracę?

 • w Polskich i międzynarodowych instytucjach publicznych, samorządowych i rządowych, jako menedżer projektów miejskich, regionalnych, rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, planista/programista projektów miejskich, międzynarodowy ekspert ds. polityki miejskiej
 • w organizacjach pozarządowych, biurach planowania, zespołach eksperckich, jako specjalistą ds. zarządzania strategicznego, cyfrowej transformacji w miastach, planista/programista projektów miejskich
 • jako niezależny, międzynarodowy konsultant projektów środowiska miejskiego, zrównoważonego rozwoju, ekosystemu miejskiego, konkurencyjności itd.

Pamiętaj, że:

Na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze obok umiejętności specjalistycznych, są tzw. umiejętności miękkie takie jak: zarządzanie projektem, skuteczna komunikacja, praca w zespole czy autoprezentacja, której nabędziesz w Collegium Da Vinci.

Uczelniane biuro karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz w znalezieniu pracy po zakończeniu studiów.

Możesz otrzymać dofinansowanie studiów w formie stypendium socjalnego czy stypendium Rektora.

Program Erasmus umożliwi Ci podjęcie nauki na partnerskich uczelniach w Europie.

Program studiów zbudowany został w oparciu o model kształcenia holenderskiego i podzielony jest na trymestry.

Program

Studia stacjonarne

Model 3+2 pozwalający studiować dziennie i zbierać doświadczenie w pracy.

 • 3,5 roku

  Czas trwania

 • 7

  Liczba semestrów

 • 2236

  Liczba godzin

 • 208

  Punkty 

Kadra

“Żyjemy w miastach, które przyciągają coraz większą liczbę mieszkańców. Miasto musi pełnić różne funkcje i zapewniać możliwość realizacji wielu aktywności. Jednocześnie miasta, miejsca naszego rozwoju, pracy i wypoczynku, muszą być piękne, aby jakość życia nie była tylko akceptowalna, ale dawała satysfakcję i radość. To zadanie dla planistów. Najistotniejsze są dwie rzeczy: kontekst i detal. Chciałbym, aby studenci otrzymali rzetelną, szczegółową wiedzę zarówno w zakresie detalu, jak i o szerokim znaczeniu otoczenia. Nawet tworząc rzeczy wielkie, należy pamiętać, aby były spójne w najmniejszym detalu. To nadaje charakter i pełnię wyrazu finalnego efektu.”
Błażej Trzcinowicz
Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku gospodarka przestrzenna oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – nowoczesne zarządzanie jednostką administracji publicznej. Obecnie pracuje w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu jako z-ca dyrektora Biura Zrównoważonej Mobilności.

Sylwia Mikołajczak

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Urban Management

Spotkajmy się na:

Urban Management

Sylwia Mikołajczak

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Urban Management

O mnie

rozwińDoświadczenie zawodowe od 16 lat koncentruje na tematach związanych z funkcjonowaniem samorządów lokalnych i regionalnych. Wsparte międzynarodowymi doświadczeniami, konkretne obszary zainteresowań i praktyki zawodowej obejmują planowanie przestrzenne, zarządzanie miastem, współpracę lokalną, rozwój strategiczny i gospodarczy. Od ponad 12 lat współpracuje z holenderskimi partnerami przy projektach z zakresu zintegrowanego rozwoju i gospodarki wodnej. Bierze udział w realizacji holenderskich programów rządowych i aktywnie współpracuje z Ambasadą Królestwa Niderlandów w Polsce. Ostatnio angażuje się w projekty na Litwie.

About

rozwińSylwia Mikołajczak professional experience of sixteen years focuses on topics related to the functioning of cites, local and regional governments. Backed by international experience, specific areas of interest and professional practice include spatial planning, urban management, local cooperation, strategic and economic development. For over twelve years she has been working with Dutch partners in projects in the field of integrated development and water management. She participates in the implementation of Dutch government programs and actively cooperates with The Embassy of The Kingdom of the Netherlands in Poland. Recently involved  in projects in Lithuania.

dr inż. Robert Tomczak

wykładowca

Spotkajmy się na:

Informatyka

Informatyczne Techniki Zarządzania

dr inż. Robert Tomczak

wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierunku: Technika Rolnicza i Leśna, w specjalności: Informatyka w Inżynierii Rolniczej.

rozwińDoktorat poświęcony analizie złożonego sygnału akustycznego z wykorzystaniem sieci neuronowych obronił z wyróżnieniem w 2008 r. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, sieciami neuronowymi i ich praktycznym wykorzystaniem oraz efektywnym wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych. W latach 2001-2013 administrator sieci i systemów informatycznych, koordynator ds. bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych (z ramienia Rektora) na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, zajmował się m.in. projektowaniem rozwiązań i administracją systemami serwerowymi, sieciowymi i dostępowymi dla uczelni.

Ciekawi mnie

rozwińPoza nauką zajmuje się wdrażaniem systemów bezpieczeństwa oraz zarządzaniem systemami i sieciami komputerowymi. Pasjonat Wolnego Oprogramowania i twórczości na otwartych licencjach. Wolne chwile poświęca fotografii, mechanice pojazdowej i analizom bezpieczeństwa sieci i systemów sieciowych.

Ed Ravensbergen

Urban management lecturer

Ed Ravensbergen

Urban management lecturer

About

rozwińArchitect, Urbanist, Researcher, Lecturer and Social Entrepreneur. Urban management lecturer.

rozwińHe worked as a designer and project leader for leading and internationally acclaimed Dutch firms in the field of architecture and urban design, before starting his own office Nieuwbruut with Marc Holvoet, after winning a number of competitions (Europan, Eo Wijers) in 2010.

rozwińHe was a part of international collaborations on projects in various countries, such as France, United Kingdom, Spain, Slovakia and Poland. Starting with urban planning and design, Nieuwbruut’s work gradually and increasingly came to include doing research. Their research involves exploring processes that are shaping today’s cities and their suburbs, and the civic, social and economic domains.

rozwińCurrently working as a lecturer for NHTV Breda University of Applied Sciences at the department of Built Environment.

Marc Holvoet

Urban management lecturer

Marc Holvoet

Urban management lecturer

About

rozwińLandscape architect, urbanist, researcher, lecturer and social entrepreneur.

rozwińHe worked as a designer and project leader for leading and internationally concerned dutch firms in the field of landscape architecture and urban design, before starting his own office Nieuwbruut with Ed Ravensbergen, after winning a number of competitions in 2010.

rozwińHe was trained as a landscape architect at the Wageningen University and the Technical University of Delft in the Netherlands, and gained recognition and experience with the construction of large housing projects and urban renewal and expansion projects as well as regional planning. He was a part of international collaborations on projects in various countries, such as Finland, United Kingdom, and U.S.A.

rozwińThe work of Nieuwbruut, starting with urban planning and design, progressively included doing research. On exploring processes that are shaping today’s cities and their suburbs, and the civic, social and economic domains. Last winter Marc completed a research called ‘Building Block for Liveable Neighbourhoods’. Currently he is conducting a EU-research Metamorphosis on the impact of children behaviour on mobility and liveability of city’s.
Marc Holvoet is currently also working as a lecturer and researcher for NHTV university of applied science at the department of Built Environment.

Ciekawi ludzie

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia) oraz dostarczyć do Centrum Organizacji Dydaktyki niezbędne dokumenty (pokój R038, parter Rotunda).

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne
 • zdjęcie w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • Wypełnij formularz rekrutacyjny
 • Po dniu 15 kwietnia po zalogowaniu do formularza rekrutacyjnego wygenerują się wszystkie dokumenty wymagane do przyjęcia Ciebie na studia. (Znajdziesz je w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego.)
 • Dokumenty należy  wydrukować  i podpisać na każdej stronie! Zwróć uwagę, że niektóre dokumenty wymagane są w dwóch egzemplarzach.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Dostarcz komplet dokumentów do CENTRUM ORGANIZACJI DYDAKTYKI pokój R038, parter Rotunda.

Osobiście:

pamiętaj zabierz ze sobą:

 • dowód osobisty (do wglądu)
 • świadectwo dojrzałości lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości (do wglądu)
 • kserokopię świadectwa dojrzałości
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane przez Ciebie z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonanym zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów)
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa egzemplarze umowy o kształcenie (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)
 • podpisane przez Ciebie ślubowanie
 • podpisaną przez Ciebie zgodę na komunikowanie się drogą elektroniczną
 • podpisaną przez Ciebie deklarację ws. nauki języka obcego

 

Przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem Centrum Organizacji Dydaktyki):

UWAGA! O kolejności przyjęć i promocji decyduje data nadania dokumentów. Pamiętaj, wymagany jest komplet dokumentów i dokumenty MUSZĄ być przez Ciebie podpisane!

Upewnij się, że skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopię dowodu osobistego (w celu weryfikacji zgodności danych podanych przez Ciebie w formularzu rekrutacyjnym)
 • kserokopię świadectwa dojrzałości
 • świadectwo dojrzałości lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią do wglądu. Oryginał świadectwa dojrzałości przysłany pocztą jest zwracany przez Centrum Organizacji Dydaktyki
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane przez Ciebie z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonanym zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów)
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie (podpisane na każdej stronie)
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)
 • podpisane przez Ciebie ślubowanie
 • podpisaną przez Ciebie zgodę na komunikowanie się drogą elektroniczną
 • podpisaną przez Ciebie deklarację ws. nauki języka obcego

Poza standardowymi dokumentami, musisz do nas dostarczyć:

 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego – B1/Intermediate level.
 • krótki esej w języku angielskim, wyjaśniający dlaczego chcesz studiować Urban Management

 

Opłaty

Obowiązujące ceny studiów

Urban Management

Studia I stopnia, stacjonarne. Czas trwania: 3,5 roku

Wpisowe

 • 0 PLN
  do 12 lipca 2019
 • 85 PLN
  do 30 września 2019

Studia stacjonarne - czesne za jeden rok studiów

 • 3000 EURO
  (płatne z góry)

  Teraz 85 PLN taniej

  bez opłaty wpisowej

 • 2x 1500 Euro
  (płatne w 1. i 5. miesiącu nauki)

  Teraz 85 PLN taniej

  bez opłaty wpisowej

 • 12x 250 EURO
  (płatne w comiesięcznych ratach)

  Teraz 85 PLN taniej

  bez opłaty wpisowej

Specjalna zniżka dla absolwentów CDV!

 • 250 EURO
  zwolnienie z jednej z 12 rat

Za co płacisz:

 • zajęcia prowadzą uznani na rynku praktycy, Twoi potencjalni pracodawcy!
 • pracujesz w małych grupach,
 • masz dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania,
 • realne wsparcie Biura Karier w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy,
 • liczne zajęcia dodatkowe w postaci spotkań branżowych i warsztatów,
 • udział w projektach biznesowych,
 • kontakt z międzynarodową społecznością.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Anioł CDV

Karolina Bobko

Pok.  A412

Biuro Sprzedaży Usług Edukacyjnych

Pok. 034 na parterze w Rotundzie

Poznaj inne kierunki

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.