Urban Management – rekrutacja zakończona – Collegium Da Vinci Poznań
Izabella Jarmolińska
Studentka Urban Management
I stopnia | Stacjonarne

Urban Management – rekrutacja zakończona

Zostań:

 • menedżerem projektów miejskich
 • specjalistą ds. zarządzania strategicznego
 • planistą/programistą projektów miejskich
 • międzynarodowym ekspertem ds. polityki miejskiej
 • konsultantem ds. cyfrowej transformacji w miastach
 • urbanistą
 • specjalistą ds. planowania przestrzennego, rewitalizacji
Studiując Urban Management współtworzysz swoją przyszłość. To studia, które odpowiadają na dynamicznie rosnące potrzeby nowych kompetencji w rozwoju nowoczesnych, zrównoważonych miast i metropolii europejskich oraz otaczających ich regionów, w powiązaniu z wyzwaniami technologicznymi gospodarki 4.0. To oferta dla osób otwartych na rozwój zawodowy i współpracę międzynarodową, w obszarach profesjonalnego zarządzania miejskiego, planowania urbanistycznego i strategicznego.

Opis

Urban Management to jedyny taki w Polsce – innowacyjny i multidyscyplinarny – kierunek studiów w języku angielskim (wymagany poziom B1 – średnio zaawansowany), który powstał w ścisłej współpracy z Breda University of Applied Sciences, jedną z najlepszych międzynarodowych uczelni zawodowych w Holandii.

Studia te kształcą profesjonalnych managerów przyszłości biegle posługujących się nowoczesnymi technologiami i potrafiących efektywnie zarządzać wielowymiarowymi projektami w obszarze urbanistyki, z uwzględnieniem interesów wielu stron oraz z dbałością o środowisko naturalne.

Nowoczesne technologie, wzrost przedsiębiorczości, globalny rynek, urbanizacja, surowce i zasoby naturalne, ochrona zdrowia przytaczane są jako megatrendy, które zadecydują o przyszłości świata – w jego społecznym, gospodarczym i kulturowym wymiarze. Międzynarodowy komponent kształcenia w ramach Urban Management w obszarze rozwoju i zarządzania miastami staje się, zatem nie tylko koniecznością, ale i warunkiem bycia świadomym i aktywnym uczestnikiem tego procesu.

Obecnie już ponad połowa ludności na świecie mieszka w miastach. Szacuje się, że w 2050r. będzie to aż 75% światowej populacji. Zgodnie z raportem ONZ w 2016 r. 23% osób mieszkało w miastach liczących powyżej 1 mln mieszkańców. To ogromne wyzwanie dla zarządzania miastami w dziedzinie poprawy, jakości życia, środowiska, budownictwa, transportu, służby zdrowia, edukacji itd. Urban Management przygotowuje do życia i pracy w zglobalizowanym świecie. Pomaga rozwijać umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu na rynku pracy, którego tradycyjny model funkcjonowania ulega wyraźnemu przekształceniu. Zdolność do współpracy, kreatywne rozwiązywanie problemów, ciekawość świata, umiejętność obserwacji oraz analityczne myślenie -to obok wiedzy specjalistycznej pożądane cechy w obszarze zarządzania miejskiego. Urban Management tworzy dla studentów inspirujące, międzynarodowe otoczenie dla ich rozwijania i praktykowania.

Język angielski jest atutem i wymogiem czasów, poszerza dostęp do zasobów wiedzy oraz jest niezbędny w budowaniu międzynarodowych kontaktów.

Zajęcia realizowane są w dużej mierze przez wykładowców i praktyków holenderskich. Dzięki temu możesz, nie wyjeżdżając z Polski, uczyć się zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami i jednocześnie doskonalić znajomość języka angielskiego, co w przyszłości z pewnością umożliwi Ci karierę na globalnym rynku pracy.

MODEL KSZTAŁCENIA DA VINCI

Model kształcenia Da Vinci, obok koncentracji na kształceniu kompetencji przyszłości, wzorem zachodnich uniwersytetów, pozwala na daleko posuniętą indywidualizację ścieżki studiów tak, by jak najbardziej dopasować ją pod umiejętności, talenty, oczekiwania i możliwości czasowe studenta. Ten model kształcenia daje możliwość elastycznego kreowania zindywidualizowanej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, absolwentów czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.
Obok obowiązkowych na danym kierunku modułów zajęć, student wybiera też w trakcie studiów szereg modułów, które mogą być związane bezpośrednio z kierunkiem, ale nie muszą. Mogą stanowić tzw. moduły międzykierunkowe. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko na indywidualizację ścieżki studiów ale także na jej interdyscyplinarność.

PRAKTYCZNOŚĆ

Centrum praktyczności

Łączy biznes, studentów i absolwentów. W Centrum Praktyczności każdy student może uzyskać informację o miejscach praktyk i staży, pomoc w przygotowaniu CV, zasięgnąć rady dotyczącej rozmów kwalifikacyjnych, skonsultować indywidualne portfolio, dowiedzieć się w jakich warsztatach lub spotkaniach networkingowych warto wziąć udział.

więcej
Projektowa praca licencjacka/inżynierska

Na ostatnim roku studiów każdy student będzie przygotowywał po opieką promotora pracę licencjacką lub inżynierską (w zależności od kierunku). Nie będzie to jednak tradycyjna praca dyplomowa, która polega tylko na analizie dostępnej literatury.

więcej
Wykładowca praktyk

Collegium Da Vinci jest miejscem, w którym dbamy o wszechstronny rozwój studentów – rozwój przygotowanych do życia zawodowego i zaangażowanych w to, co się dzieje dookoła ludzi, posiadających wiedzę, kompetencję i postawy adekwatne do potrzeb rynku pracy. Wykładowca jest w dużej mierze odpowiedzialny za to zadanie. Dlatego w CDV szczególną uwagę przywiązujemy do starannego doboru oraz doskonalenia umiejętności prowadzenia zajęć wykładowców praktyków.

więcej
Networking

Student oprócz zajęć z praktykami będzie miał możliwość już od pierwszego roku udziału w spotkaniach oraz pracach zespołów networkingowych. Dzięki temu każdy, kto interesuje się daną tematyką będzie miał możliwość rozwijania swoich kompetencji poza programem studiów, dzięki udziałowi w szeregu różnego rodzaju spotkań i warsztatów otwartych z przedstawicielami firm lub międzykierunkowych projektach dla firm.

więcej
Coworking

Collegium da Vinci dzięki zastosowaniu idei mentoringu oraz nertworkingu stanie się przestrzenią coworkingową, która da możliwość współpracy zespołom interdyscyplinarnym nad różnego rodzaju projektami. Jeśli student będzie chciał zrealizować zewnętrzny projekt biznesowy – Centrum Praktyczności będzie wspierało go w poszukiwaniu i rekrutowaniu innych studentów lub przedstawicieli pracodawców do zespołu w celu realizacji poszczególnych działań w projekcie. Dzięki temu każdy chętny będzie miał możliwość, po ukończeniu studiów, pochwalenia się w swoim CV zawodowym zrealizowanym już projektem dla biznesu.

Praktyki

Każdy student otrzyma z Centrum Praktyczności wykaz firm, które przyjmują studentów na praktyki. Aktualne miejsca praktyk od partnerów będą znajdowały się również na portalu praca.cdv.pl. Ponadto pracownicy Centrum Praktyczności na bieżąco będą śledzić oferty praktyk na portalach internetowych i przekazywać studentom, zgodnie z ich kierunkiem studiów.

więcej

INDYWIDUALIZACJA

MODUŁY DO WYBORU

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

MENTORING

W Collegium Da Vinci wykładowca to dodatkowo partner-mentor w rozwijaniu kompetencji, towarzyszy studentom podczas realizacji wyzwań praktycznych oraz wspiera ich swoją wiedzą ekspercką.

TUTORING

Tutor to przewodnik dla studenta – pomocnik w wyborze najciekawszej, najbardziej efektywnej ścieżki edukacyjnej. Oprócz wsparcia tutora, każdy student jest objęty indywidualną diagnozą talentów i kompetencji na podstawie dwóch narzędzi testu Gallupa i IP121.

więcej
E-LEARNING

Nowoczesna platforma e-learningowa umożliwiająca realizację wybranych zajęć w formie e-learningu i blended learningu przy zachowaniu najwyższej jakości, a jednocześnie elastyczności i swobody w zakresie harmonogramu realizacji poszczególnych kursów.

tydzień integracyjny

Tydzień integracyjny to 25-godzinny (dla studentów w trybie stacjonarnym) lub 15-godzinny (w trybie niestacjonarnym) program, którym rozpoczniesz swoją przygodę w Collegium Da Vinci. Stanowi połączenie wprowadzenia i wdrożenia w niezbędne uczelniane formalności, prezentacji oferty i lekcji pokazowych ze spotkaniami i warsztatami, czyli integracją studentów i wykładowców.

więcej

KOMPETENCJE I TALENTY

KOMPETENCJE PRZYSZLOŚCI

Najnowsze badania wskazują, że kompetencje, które będą charakteryzowały pracownika przyszłości to m.in: zdolność do aktywnego uczenia się, kreatywność, radzenie sobie ze stresem i praca pod presją czasu, analizowanie danych, eksperymentowanie i abstrakcyjne myślenie, a także umiejętność efektywnego komunikowania się i negocjacji. Dzięki nim będziemy w stanie dostosować się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, nowego świata, który ewoluuje każdego dnia. Studia w CDV są skrojone pod studenta, jego talenty i oczekiwania, dają możliwość rozwijania 39 kompetencji przyszłości, które pozwolą każdemu studentów w jak najlepszy sposób przygotować się do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy i w zawodach, które dopiero powstaną.

KOMPETENCJE KIERUNKOWE

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

TALENTY WG GALLUPA

W Collegium Da Vinci wierzymy, że każdy posiada indywidualny i unikalny w swoim rodzaju potencjał, którego rozwój to najkrótsza droga do mistrzostwa, sukcesów i życiowego spełnienia. Wspieramy naszych studentów w odkryciu, wzmocnieniu i wykorzystaniu w praktyce naturalnych predyspozycji. Właśnie dlatego wprowadziliśmy, wzorem renomowanych uniwersytetów Cambridge i Oxford, metodę zindywidualizowanej pracy ze studentami, jaką jest tutoring.

więcej
CERTYFIKATY

Podczas studiów, po ukończeniu konkretnych modułów, oprócz dyplomu otrzymasz bezpłatnie zaświadczenia i certyfikaty zawodowe zewnętrzne i wewnętrzne, potwierdzające nabycie konkretnych kompetencji.

Indywidualne portfolio

W trakcie studiów student buduje indywidulane portfolio, czyli swoją wizytówkę, zbiór dokonań i zrealizowanych projektów. Drogowskaz dla przyszłych pracodawców, jakie ma osiągnięcia, umiejętności, certyfikaty, który jest bardzo pomocny w ubieganiu się o pracę, praktyki lub staż. Do portfolio będą mieli dostęp partnerzy, wykładowcy praktycy z możliwością zaproponowania zatrudnienia , stażu lub praktyki wybranym osobom na bazie zaprezentowanych w portfolio osiągnięć.

Droga studenta

1 rok

1 semestr

Kompetencje przyszłości

Liczba modułów: 1

Najnowsze badania wskazują, że kompetencje, które będą charakteryzowały pracownika przyszłości to m.in: zdolność do aktywnego uczenia się, kreatywność, radzenie sobie ze stresem i praca pod presją czasu, analizowanie danych, eksperymentowanie i abstrakcyjne myślenie, a także umiejętność efektywnego komunikowania się i negocjacji. Dzięki nim będziemy w stanie dostosować się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, nowego świata, który ewoluuje każdego dnia. Studia w CDV są skrojone pod studenta, jego talenty i oczekiwania, dają możliwość rozwijania 39 kompetencji przyszłości, które pozwolą każdemu studentów w jak najlepszy sposób przygotować się do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy i w zawodach, które dopiero powstaną.

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 1

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Ważny etap

Tydzień integracyjny

2 semestr

Kompetencje przyszłości

Liczba modułów: 2

Najnowsze badania wskazują, że kompetencje, które będą charakteryzowały pracownika przyszłości to m.in: zdolność do aktywnego uczenia się, kreatywność, radzenie sobie ze stresem i praca pod presją czasu, analizowanie danych, eksperymentowanie i abstrakcyjne myślenie, a także umiejętność efektywnego komunikowania się i negocjacji. Dzięki nim będziemy w stanie dostosować się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, nowego świata, który ewoluuje każdego dnia. Studia w CDV są skrojone pod studenta, jego talenty i oczekiwania, dają możliwość rozwijania 39 kompetencji przyszłości, które pozwolą każdemu studentów w jak najlepszy sposób przygotować się do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy i w zawodach, które dopiero powstaną.

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 3

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Ważny etap

Wybór modułów na 3 i 4 semestr

2 rok

3 semestr

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 3

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Moduły do wyboru

Liczba modułów: 2

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

4 semestr

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 3

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Moduły do wyboru

Liczba modułów: 3

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

Ważny etap

Wybór modułów na 5 i 6 semestr

3 rok

5 semestr

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 3

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Moduły do wyboru

Liczba modułów: 3

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

6 semestr

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 2

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Moduły do wyboru

Liczba modułów: 3

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

Ważny etap

Projekt zespołowy / seminarium dyplomowe cz. 1

Wybór modułu na 7 semestr

4 rok

7 semestr

Moduły do wyboru

Liczba modułów: 1

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

Ważny etap

Projekt zespołowy / seminarium dyplomowe cz. 2

Zaliczenie praktyk

Obrona pracy dyplomowej

Kompetencje przyszłości

Na ciągle i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy wymagane są inne kompetencje niż jeszcze kilka lat temu. Dziś, kiedy pracodawca oczekuje elastyczności, umiejętność sprawnego działania w różnym otoczeniu i ciągłego samodoskonalenia jest coraz bardziej pożądana.
Aby lepiej przygotować studentów do pracy zawodowej, uwzględniając opinie pracodawców oraz wyniki przeprowadzonych badań, opracowaliśmy zestaw kompetencji przyszłości, które wyróżnią absolwentów CDV na runku pracy!

Kreatywność
Współpraca w zespole
Przedsiębiorczość
Mobilność zawodowa
Elastyczność
Krytyczne myślenie
Rozwiązywanie złożonych problemów
Organizacja pracy własnej
Radzenie sobie ze stresem/ praca pod presją czasu

Kreatywność

Nauczysz się w sposób metodyczny kreować niezwykłe i nieoczywiste rozwiązania.

 • poznasz pojęcia takie jak twórczość, kreatywność, abstrakcyjne myślenie, konflikt
 • zdobędziesz wiedzę na temat źródeł kreatywności oraz ról w zespole kreatywnym
 • dowiesz się jakie przeszkody i bariery mogą pojawić się w działaniach kreatywnych
 • będziesz rozwiązywać problemy w przedsięwzięciach, zdobywając doświadczenie w budowie zespołów kreatywnych
 • nauczysz się wykorzystywać techniki i narzędzia kreatywne
 • będziesz tworzyć projekty z wykorzystaniem abstrakcyjnego myślenia

Współpraca w zespole

Nauczysz się współpracować w zespole, tworzyć zespoły i zarządzać zespołem.

 • będziesz współpracować w zespole nad projektami
 • nauczysz się tworzyć zespół
 • poznasz dysfunkcje pracy zespołowej i role zespołowe
 • przećwiczysz rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • poznasz podstawy zarządzania ludźmi
  nauczysz się umiejętnie dyskutować i argumentować
 • poznasz narzędzia informatyczne do organizacji pracy w przedsiębiorstwie (np. Trello)
 • poznasz metodyki zwinne zarządzania projektami (np. SCRUM)

Przedsiębiorczość

Nauczysz się wykorzystywać nadarzające się okazje zawodowe i biznesowe, szacować poziom ryzyka.

 • poznasz podstawowe pojęcia z ekonomii, finansów oraz prawa
  dowiesz się, jak założyć własną firmę (startup)
 • będziesz potrafić przygotować umowy niezbędne do prowadzenia własnej firmy
 • nauczysz się wykonać podstawowe rozliczenia firmowe
 • dowiesz się, jak analizować otoczenie ekonomiczno-prawne

Mobilność zawodowa

Nabędziesz umiejętność łatwego przekwalifikowania się, wykorzystując dotychczasowe doświadczenie; będziesz w stanie zmienić zawód w zależności od potrzeb otoczenia gospodarczo-ekonomicznego.

 • nauczysz się świadomie budować własną markę i pozycję na rynku
 • będziesz potrafić zaprezentować swoje mocne strony, zdobyte kompetencje
 • poznasz zasady etyki w biznesie
  nauczysz się dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia
 • będziesz potrafić poszukiwać źródeł finansowania dla własnych przedsięwzięć
 • poznasz ryzyka występujące w organizacji

Elastyczność

Nabędziesz umiejętność dostosowania się do sytuacji, nauczysz się otwartości na zmiany i wypracowywania kompromisu, kiedy okoliczności tego wymagają.

nauczysz się ciągle zdobywać nową wiedzę i umiejętności

wypracujesz pozytywne nastawienie do zmiany w kontekście osobistym, społecznym, kulturowym, gospodarczym

będziesz potrafić zaakceptować zmianę i traktować ją jako fakt

Krytyczne myślenie

Będziesz potrafić weryfikować fakty i posługiwać się logiką do określania mocnych i słabych stron różnych rozwiązań.

 • nabędziesz umiejętność myślenia w sposób racjonalny i uporządkowany, tak aby zrozumieć związki między faktami lub koncepcjami
 • nauczysz się podejmować trafniejsze decyzje, logicznie wnioskować i precyzyjniej komunikować
 • wypracujesz lepszą argumentację i zwiększysz swoją odporność na manipulację

Rozwiązywanie złożonych problemów

Nauczysz się rozwiązywać skomplikowane i złożone problemy.

 • będziesz tworzyć rozwiązania dla złożonych problemów
 • nauczysz się analizowania wielu danych i informacji
 • będziesz potrafił wyciągać wnioski z analiz i na ich podstawie podejmować  decyzje i wdrażać rozwiązania

Organizacja pracy własnej

Nauczysz się organizować swój czas pracy i wykorzystywać go efektywnie.

 • nauczysz się zarządzania sobą w czasie oraz planowania
 • poznasz narzędzia informatyczne do zarządzania pracą

Radzenie sobie ze stresem/ praca pod presją czasu

Nauczysz się podejmować właściwe decyzje pod presją czasu i w sytuacjach dużego stresu (także długotrwałego).

 • nauczysz się radzić sobie ze stresem i zarządzać swoimi emocjami
 • nabędziesz umiejętność aktywnego poszukiwania sedna problemu swojego, klienta, zespołu, czy organizacji
 • nauczysz się radzić sobie z pojawiającą się e pracy frustracją swoją, klienta, zespołu, czy organizacji

Kierunek podkreśla rolę młodych ludzi jaką odgrywają w rozwoju miast.

Urban Management pomaga zrozumieć im proces funkcjonowania miast, zdobyć wiedzę i rozwinąć praktyczne umiejętności przydatne w pracy zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Uczy otwarcie myśleć o mieście, tym czym miasto jest i może być dla jego mieszkańców. Pokazuje jak rozumieć miasto i z perspektywy różnych grup społecznych.

Poznajcie Eginę, studentkę kierunku Urban Management i posłuchajcie, dlaczego wybrała właśnie ten kierunek!

Atuty kierunku

 • Nauka w języku angielskim

  Nauka odbywa się w języku angielskim, wystarczy znajomość języka na poziomie B1, w razie potrzeby zapewniamy intensywny kurs doszkalający.

 • Wiedza akademicka i praktyka

  Kierunek łączy międzynarodowe doświadczenie akademickie i praktyczne, pragmatyzm i rozumienie procesów definiujących przyszły rozwój miast i to jak będziemy się w nich czuli i funkcjonowali.

 • Doświadczeni specjaliści

  Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści polscy i holenderscy zajmujący się zrównoważonym rozwojem miast, planowaniem przestrzeni miejskiej, doskonale znający specyfikę procesów urbanizacyjnych zachodzących w Europie. Reprezentują oni partnerskie podejście do studentów, pobudzają ich kreatywność i wspierają w rozwiązywaniu problemów.

 • Zagraniczne praktyki zawodowe

  Studia dają możliwość podjęcia zagranicznych praktyk zawodowych, wyjazdów naukowych, wymiany ze studentami z Holandii oraz nawiązania kontaktów ze specjalistycznymi instytucjami europejskimi i międzynarodowym środowiskiem urbanistycznym

 • Zajęcia mają różnorodną formę

  Zajęcia mają różnorodną formę – od warsztatów i projektów grupowych po pracę w ramach otwartych atelier i pracowni.

 • Staże

  Masz możliwość odbycia dwóch trzymiesięcznych staży pod okiem międzynarodowego zespołu specjalistów w różnych instytucjach działających w Europie.

 • Praca dyplomowa w formie projektu

  Praca dyplomowa jest indywidualną pracą studenta obejmującą projekt lub badanie wykonane samodzielnie na rzecz pracodawcy, określonego klienta lub uczelni.

 • Darmowe oprogramowanie

  Jako student CDV otrzymasz bezpłatnie pakiet oprogramowania Microsoft Office ProPlus 365.

Zajęcia w ramach STUDIO

Studentom Urban Management proponujemy model aktywnego uczenia się bazując na projektach i konkretnych zagadnieniach z praktyki (model of applied science). Program, dobór tematów i sposób prowadzenia zajęć ukierunkowane są m.in. na wsparcie studentów w rozwoju umiejętności komunikacji, współpracy, obserwacji, analitycznego myślenia, poszukiwania kreatywnych rozwiązań (thinking out of the box).

Czym jest i jak funkcjonuje studio?

 • Studio to coś zupełnie innego niż tradycyjny wykład, łączy cechy wykładów, ćwiczeń, laboratoriów warsztatów, prezentacji, zajęcia manualne, graficzne, komputerowe, czy pracę w terenie.
 • Zajęcia i prace prowadzone są na bazie konkretnych projektów, których realizacja jest zadaniem powierzonym studentom (students get assignments).
 • Zajęcia w ramach studio odbywają się w kilkugodzinnych blokach. Nie ma formalnego podziału na  ćwiczenia i wykłady. Zajęcia są rozłożone w czasie (na cały semestr), co umożliwia studentom pracę nad wszystkimi fazami projektu, docieranie do różnych źródeł informacji, materiałów źródłowych, przeprowadzenie konsultacji, przygotowanie raportu/finalnego projektu oraz jego zaprezentowanie.

Galeria zdjęć

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tutoring w CDV

Wzorem Uniwersytetów Oxford i Cambridge, zdecydowaliśmy się objąć wszystkich studentów rozpoczynających naukę programem tutoringowym.

Tutoring w CDV, to cykl spotkań z certyfikowanymi tutorami, które pozwolą naszym studentom na bardziej świadomy rozwój w czasie studiów. Przez 2 semestry studenci na indywidualnych i grupowych spotkaniach będą wzmacniać swoje mocne strony i eliminować ograniczenia.

Wierzymy, że indywidualne podejście do studentów, koncentrujące się na ich mocnych stronach, pozwoli każdemu z nich na realizację osobistych celów edukacyjnych i zawodowych.

Zapisz się teraz i skorzystaj!

Partnerzy kierunku

Przykładowa ścieżka studiów

Proponowana ścieżka studiów odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na młodych, dobrze wykształconych ludzi działających w obszarze profesjonalnego zarządzania miejskiego, powiązanego z umiejętnościami planowania urbanistycznego i strategicznego myślenia. Jest wyzwaniem dla tych, którzy zainteresowani są współpracą międzynarodową oraz  rozwojem nowoczesnych, zrównoważonych miast i metropolii europejskich. Tworzy doskonałą ofertę dla tych, którzy już na studiach chcą kształtować swoją przyszłość zawodową.

Kierunek otwiera dla studentów możliwości budowania przyszłych międzynarodowych kontaktów oraz kształtuje odpowiedzialność za ich wykorzystanie dla własnego rozwoju.

Studiując Urban Management nauczysz się:

 • skutecznego łączenia umiejętności technicznych, organizacyjnych, znajomości zagadnień ekonomicznych i licznych umiejętności miękkich, jak negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, budowanie zaangażowania
  w przedsięwzięcie,
 • sprawnego poruszania się w zmieniającym się środowisku, wykorzystywania szans, budowania wizji i wspierania innowacyjności,
 • nowoczesnych rozwiązań technologicznych pozwalających na zarządzanie projektem oraz pracą zespołu, tworzenie wizualizacji i projektów,
 • zasad technicznych i inżynieryjnych, umożliwiających planowanie i opracowywania programów, planów,
  strategii, koncepcji, projektów,
 • konstruowania budżetu publicznego, planowania finansowego i inwestycyjnego, ich wzajemnych relacji
  oraz wpływu na efektywność zarządzania,
 • wieloaspektowej analizy i kompleksowego projektowania w skali lokalnej, w kontekście społecznym, funkcjonalnym i architektonicznym,
 • projektowania działań rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach miast (obecnie najważniejszego wyzwania dla władz wszystkich miast i obszarów wiejskich),
 • skutecznego komunikowania się z przedstawicielami sektora publicznego i prywatnego, w tym wyciągania
  wniosków, proponowania rozwiązań i podejmowania decyzji,
 • korzystania z programów graficznych 2D i 3D niezbędnych w procesie projektowania oraz modelowania struktur przestrzennych.

Gdzie możesz podjąć pracę?

 • w Polskich i międzynarodowych instytucjach publicznych, samorządowych i rządowych, jako menedżer projektów miejskich, regionalnych, rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, planista/programista projektów miejskich, międzynarodowy ekspert ds. polityki miejskiej
 • w organizacjach pozarządowych, biurach planowania, zespołach eksperckich, jako specjalistą ds. zarządzania strategicznego, cyfrowej transformacji w miastach, planista/programista projektów miejskich
 • jako niezależny, międzynarodowy konsultant projektów środowiska miejskiego, zrównoważonego rozwoju, ekosystemu miejskiego, konkurencyjności itd.
 • we własnym biurze konsultingowym i projektowym

Pamiętaj, że:

Model kształcenia Da Vinci pozwala Ci na całkowite zindywidualizowanie Twojej ścieżki edukacyjnej. Sam lub przy wsparciu tutora decydujesz, co Cię interesuje i czego chcesz się uczyć.

Na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze obok kompetencji kierunkowych, są tzw. kompetencje przyszłości takie jak: kreatywność, współpraca w zespole, przedsiębiorczość, czy rozwiązywanie złożonych problemów, które nabędziesz w Collegium Da Vinci.

Uczelniane biuro karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz w znalezieniu pracy po zakończeniu studiów.

Możesz otrzymać dofinansowanie studiów w formie stypendium socjalnego czy stypendium Rektora.

Program Erasmus umożliwi Ci podjęcie nauki na partnerskich uczelniach w Europie.

Dlaczego warto wybrać kierunek Urban Management już dziś?

W ostatnim roku w UE  podjętych zostało wiele decyzji oraz strategicznych dokumentów wyznaczających kierunki współpracy międzynarodowej i działań  na rzecz rozwoju miast w perspektywie 30 lat.

Wprowadzają one zadania (oraz budżet) na niespotykaną dotychczas skalę i złożoność zagadnień związanych z funkcjonowaniem miast i obszarów wiejskich. We wszystkich kluczowych dla ich rozwoju segmentach – gospodarki, środowiska, technologii, mobilności, zdrowia itd.

Oznacza to w perspektywie najbliższych lat popyt na nową wiedzę, kompetencje i myślenie odbiegające od schematów obowiązujących w ostatnich dwóch – trzech dekadach.

Proponowane moduły dla wybranej ścieżki

Chcesz programować działania w mieście, rozwijać je pod względem gospodarczym, społecznym, czy  kulturowym? Chcesz pracować w polskich i międzynarodowych instytucjach, firmach, organizacjach?

Zobacz, jakie moduły do wyboru proponują Tobie wykładowcy kierunku, mają one na celu jak najlepsze przygotowanie do pracy przy kształtowaniu przestrzeni miejskiej.

 • Advanced urban analysis and methodology
  50h
  ECTS 5
  • Moduł obejmuje zagadnienia wspierające studentów w zdobyciu umiejętności w następujących obszarach tematycznych:

   • analiza i projektowanie urbanistyczne w celu zapewnienia integrującego, bezpiecznego, zdrowego i dostępnego środowiska miejskiego
   • środowisko zabudowane, infrastruktura, systemy transportowe i ich wpływ na jakość życia w mieście,
   • zrównoważone ramy przestrzenne (struktura urbanistyczna), wielowarstwowa analiza urbanistyczna, kompozycja urbanistyczna, morfologia i organizacja miasta,
   • zasady planowania przestrzennego i strategicznego projektowania urbanistycznego,
   • analiza i ocena danych miejskich do projektowania (np. wpływ transportu i ruchu ulicznego, wymagania mieszkaniowe, potrzeby społeczne, wpływ ekonomiczny),
   • wyzwania projektowania w środowisku historycznym lub obszarach dziedzictwa kulturowego,
   • ilościowe i jakościowe techniki analizy rozwoju miast.
 • Writing and reporting in urban projects, InDesign,
  50h
  ECTS 5
  • W ramach modułu studenci zdobędą wiedzę i kompetencje w następujących obszarach tematycznych:

   • Wykonywania uproszczonych modeli 3D ilustrujących rozwiązania urbanistyczne, planistyczne, projektowe itp.
   • Zwizualizowania wnętrz urbanistycznych za pomocą prostych programów do modelowania.
   • Samodzielnego wykonania schematów i diagramów ilustrujących takie zagadnienia jak np.: układy funkcjonalne, gęstość zabudowy, analizy komunikacji, analizy terenów rekreacyjnych.
   • Na bazie wykonanych symulacji komputerowych lub modeli 3D, zweryfikowania, czy proponowane przez niego rozwiązania projektowe są w odpowiedniej skali i wpisują się w zastany kontekst.
   • Eksportowania plików do odpowiednich formatów, które umożliwiają drukowanie grafiki lub zamieszczenie jej w prezentacji multimedialnej.
   • Posługiwania się programem Adobe InDesign na poziomie średniozaawansowanym.
   • Przygotowania różnych rodzajów publikacji zarówno cyfrowych, jak i do druku.
   • Znajomości podstawowych pojęć i zagadnień z dziedziny
    przygotowywania plików do druku (DTP).
   • Znajomości podstawowych zagadnień dotyczących teorii kolorów i przestrzeni barwnych (CMYK, RGB).
   • Importowania plików zewnętrznych.
   • Znajomości podstawowych zagadnień związanych z typografią, kompozycją i składaniem tekstu.
 • Urban exploration
  50h
  ECTS 5
  • Inspirujący moduł wprowadzający studentów do DNA miast. Studenci poznają sens prawdziwego odkrywania i postrzegania miasta.

   Moduł kształtuje rozumienie przez studenta różnorodnych procesów miejskich, odkrywając dynamikę miasta, zmysły, ślady historii. To moduł podróżny. Studenci będą od podstaw zaangażowani w planowanie podróży do wybranych miast i oprowadzanie po obszarach ich transformacji. Studenci będą mapować widoczne w miejskim krajobrazie procesy gentryfikacji, oceniać rozwiązania rewitalizacyjne i poznawać inne formy interwencji w przestrzeń miejską. Moduł jest przykładem edukacji poza-formalnej. Zaprasza studentów do poznania miasta poprzez zrozumienie jego funkcjonowania w prawdziwym życiu, wejście w bezpośrednią interakcję z jego przestrzenią i ludźmi.

 • From farm to fork - the future of urban nutrition
  50h
  ECTS 5
  • Według najnowszych danych liczbę dni, w których możemy przeżyć, jeśli w Europie nastąpi przerwa w dystrybucji żywności, szacuje się na około 45, podczas gdy Chiny zgromadziły roczne zapasy zboża dla swojej ludności, a Rosja i Stany Zjednoczone utrzymują strategiczne zasoby pozwalające na 6-miesięczny zapas żywności.

   W ramach modułu Studenci zapoznają się z największymi współczesnymi wyzwaniami w obszarze rozwoju zrównoważonych systemów żywnościowych, zapewniających przetrwanie obszarów miejskich. Wyżywienie szybko rosnącej światowej populacji pozostaje ogromnym przedsięwzięciem przy obecnych wzorcach produkcji. Produkcja żywności nadal powoduje zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, przyczynia się do utraty bioróżnorodności i zmiany klimatu oraz pochłania nadmierne ilości zasobów naturalnych, podczas gdy znaczna część żywności jest marnowana. Moduł obejmuje wiedzę na temat integrujących, odpornych, bezpiecznych i różnorodnych rozwiązań, które minimalizują ilość odpadów, chronią bioróżnorodność zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe miast. Miasta będą wzmacniać siłę nabywczą, aby przejść do krótszych łańcuchów dostaw, które z kolei wspierać będą konsumpcję produktów lokalnych i sezonowych. Wpłynie to na wiele sektorów gospodarki, kształtując nowe modele funkcjonowania i rozwoju na styku miasto-wieś. Studenci zapoznają się z wymogami zarządzania, pracy nad strategicznymi decyzjami, modelami współpracy oraz współtworzenia rozwiązań politycznych.

   Studenci poznają podstawy zarządzania w tej dziedzinie, pracy nad decyzjami strategicznymi, modelami współpracy i współtworzeniem rozwiązań politycznych.

 • Entrepreneurship in design profession
  50h
  ECTS 5
  • Dziedzina rozwoju miast, projektowania, poszukiwania rozwiązań i komunikowania ich bardzo zróżnicowanym grupom interesariuszy wymaga szczególnego podejścia do wykonywania pracy zawodowej.

   Moduł ma na celu kształtowanie postaw studentów do bycia proaktywnym, przedsiębiorczym, kreowania wartości finansowej, kulturowej lub społecznej dla innych, podczas wykonywania zawodu projektanta, urbanisty, architekta itp. Dla młodych absolwentów rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub wejście na rynek pracy w bardzo specyficznym zawodzie oznacza często działanie w warunkach dużej niepewności, poruszanie się po niejasnych przepisach i niestabilność finansową. Moduł ma na celu pomoc w rozwijaniu ducha przedsiębiorczości i kompetencji studentów w dziedzinie projektowania, zależnie od przyszłych planów studentów pracy w korporacji, sektorze publicznym lub we własnym biznesie.

   Moduł wspiera zrozumienie procesów społeczno-ekonomicznych lub politycznych, które mogą wpływać na ich otoczenie biznesowe lub warunki jego prowadzenia. Tematy koncentrują się na rzeczywistych wyzwaniach i problemach. Studenci będą opracowywać osobisty biznesplan ich dalszego rozwoju.

 • The consumer city
  50h
  ECTS 5
  • W miarę jak firmy stają się coraz bardziej mobilne, sukces miast w coraz większym stopniu zależy od roli miast jako ośrodków konsumpcji. Czy to prawda? Ekonomiści definiują miasta jako przestrzenną koncentrację podmiotów gospodarczych.
   A co z miejskimi udogodnieniami? Co sprawia, że życie w mieście jest sexy? Jak świat technologii informacyjnych i szybkiego transportu wpłynie na model miasta? Jaki będzie główny motyw zatrudnienia w miastach? Jaką branżę usługową powinny oferować miasta? Jaka jest produktywność miasta i jaki ma wpływ na jego żywotność? Czy piękno architektury odgrywa rolę w rozwoju miasta? Jaką rolę odgrywa zagęszczanie urbanistyczne? Czy możemy podzielić chodzenie do teatru, kina, muzeów z maszynami wideo?

   Moduł przypominający pudełko z pytaniami, zachęcający studentów do kreatywnej pracy nad projektami i poszukiwania inspirujących pomysłów by znaleźć odpowiedź.

 • Cities in transition - urban trends for living
  50h
  ECTS 5
  • Inspirujący i kreatywny moduł wprowadzający studentów do tematyki miejskich trendów i życia w mieście. Z perspektywy przeszłości i przyszłości miast, studenci dowiedzą się o zmianach w postrzeganiu funkcjonowania miast i oczekiwaniach wobec życia w mieście. Od globalnych trendów, wpływu technologii przekształcającej środowisko miejskie poprzez społeczno-ekonomiczne, kulturowe, pokoleniowe i etniczne zróżnicowanie, po przemiany miejskie ułatwiające korzystanie z podstawowych usług i udogodnień miejskich. Studenci poznają znaczenie i praktyczne aspekty różnych typów gospodarek stopniowo wprowadzanych w funkcjonowanie miasta (w tym, resilient economy, inclusive economy, sharing economy, touchless economy, the safeguarding health economy, green economy). Będą pracować nad projektami nawiązującymi do różnych modeli rozwojowych dzielnic miejskich – oferujących zróżnicowane usługi lokalne, przestrzeń publiczną, typ architektury, zagospodarowanie terenu, rozwiązania wykorzystujące technologię, tworzące przyjazne zagęszczenie, sprzyjające spacerowaniu i jeździe na rowerze. Kwalifikowanych w modelu rozwojowym jako mniej kosztownych, zrównoważonych, społecznie włączających.

 • Megatrends in urban development
  50h
  ECTS 5
  • Megatrendy to siły napędowe stymulujące zmiany i rozwój. Urbanizacja jest nieunikniona i jest jednym z najważniejszych megatrendów tego wieku. Jest istotną częścią wzrostu i kluczowym czynnikiem transformacji społeczno-gospodarczej. Miasta znajdują się w centrum urbanizacji, a ich rolą jest stymulowanie trajektorii wzrostu gospodarczego. Jest jednak więcej megatrendów, które zmieniają gospodarkę, zachowania ludzi i funkcjonowanie miast.

   Żyjemy w świecie, w którym największa na świecie firma taksówkarska nie ma samochodów, największy dostawca zakwaterowania nie posiada nieruchomości, najcenniejsza firma fotograficzna nie sprzedaje żadnych aparatów fotograficznych, najpopularniejszy dostawca mediów nie tworzy treści, najbardziej dochodowy sprzedawca nie ma zapasów, najszybciej rozwijająca się sieć telewizyjna nie ma kabli.

   Moduł będzie solidną podstawą dla studentów do poznania różnorodności megatrendów oraz rozumienia interakcji i wpływu na szereg procesów i decyzji w szybko zmieniającym się środowisku miejskim. Wśród nich wpływ dynamicznych zmian w populacji (wzrost średniej długości życia, starzenie się społeczeństwa), wyzwania zdrowotne, w tym radzenie sobie ze zjawiskami pandemicznymi, zmieniający się (pękający) rynek masowy, konwergencja kulturowa, narastające skrajności, malejąca ochrona prywatności, kruchość globalnego systemu żywnościowego itp. Studenci zapoznają się ze znaczeniem megamiast, różnicami względem tzw. miast globalnych oraz wyzwaniami związanymi ich z planowaniem i zarządzaniem. Formuła realizacji modułu będzie stymulować inspirującą i otwartą dyskusję wśród studentów.

 • Art, Architecture and Urbanism - Cities' identity
  50h
  ECTS 5
  • To moduł kluczowy dla studentów wiążących swoją zawodową przyszłość z rozwojem miast, traktujący o różnych ideologiach i podejściach do znaczenia koncepcji miasta, a także kształtujących postrzeganie przynależności do miasta i jego społeczności. Każde miasto ma swoją niepowtarzalną tożsamość, która objawia się poprzez jego fizyczną i wizualną formę. Ale także więzi, które kolejne pokolenia były w stanie stworzyć i utrzymać.

   Sposób realizacji modułu jest zaproszeniem do nieszablonowych zajęć z historii miasta i społeczeństwa, prowadzonych z interdyscyplinarnej perspektywy. Zaproszenie do inspirujących dyskusji np. co oznacza globalna tożsamość miast, wymianę poglądów i wzajemne poznanie się. Studenci sformułują własną definicję tożsamości, odwołując się do miejsc, z których pochodzą, wskazując na to, co czyni te miejsca wyjątkowymi ze względu na historię, specyficzne cechy i kulturę, która je wyróżnia i ma potencjał jednoczenia ludzi i miejsca.

Program studiów

Studia stacjonarne

Model 3+2 pozwalający studiować dziennie i zbierać doświadczenie w pracy.

 • 3,5 roku

  Czas trwania

 • 7

  Liczba semestrów

 • 2770

  Liczba godzin

 • 226

  Punkty 

Kadra

Sylwia Mikołajczak

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Urban Management

Spotkajmy się na:

Urban Management

Sylwia Mikołajczak

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Urban Management

O mnie

rozwińDoświadczenie zawodowe od 16 lat koncentruje na tematach związanych z funkcjonowaniem samorządów lokalnych i regionalnych. Wsparte międzynarodowymi doświadczeniami, konkretne obszary zainteresowań i praktyki zawodowej obejmują planowanie przestrzenne, zarządzanie miastem, współpracę lokalną, rozwój strategiczny i gospodarczy. Od ponad 12 lat współpracuje z holenderskimi partnerami przy projektach z zakresu zintegrowanego rozwoju i gospodarki wodnej. Bierze udział w realizacji holenderskich programów rządowych i aktywnie współpracuje z Ambasadą Królestwa Niderlandów w Polsce. Ostatnio angażuje się w projekty na Litwie.

About

rozwińSylwia Mikołajczak professional experience of sixteen years focuses on topics related to the functioning of cites, local and regional governments. Backed by international experience, specific areas of interest and professional practice include spatial planning, urban management, local cooperation, strategic and economic development. For over twelve years she has been working with Dutch partners in projects in the field of integrated development and water management. She participates in the implementation of Dutch government programs and actively cooperates with The Embassy of The Kingdom of the Netherlands in Poland. Recently involved  in projects in Lithuania.

Ed Ravensbergen

Urban management lecturer

Ed Ravensbergen

Urban management lecturer

About me

rozwińArchitect, Urbanist, Researcher, Lecturer and Social Entrepreneur. Urban management lecturer.

rozwińHe worked as a designer and project leader for leading and internationally acclaimed Dutch firms in the field of architecture and urban design, before starting his own office Nieuwbruut with Marc Holvoet, after winning a number of competitions (Europan, Eo Wijers) in 2010.

rozwińHe was a part of international collaborations on projects in various countries, such as France, United Kingdom, Spain, Slovakia and Poland. Starting with urban planning and design, Nieuwbruut’s work gradually and increasingly came to include doing research. Their research involves exploring processes that are shaping today’s cities and their suburbs, and the civic, social and economic domains.

rozwińCurrently working as a lecturer for NHTV Breda University of Applied Sciences at the department of Built Environment.

Marc Holvoet

Urban management lecturer

Marc Holvoet

Urban management lecturer

About me

rozwińLandscape architect, urbanist, researcher, lecturer and social entrepreneur.

rozwińHe worked as a designer and project leader for leading and internationally concerned dutch firms in the field of landscape architecture and urban design, before starting his own office Nieuwbruut with Ed Ravensbergen, after winning a number of competitions in 2010.

rozwińHe was trained as a landscape architect at the Wageningen University and the Technical University of Delft in the Netherlands, and gained recognition and experience with the construction of large housing projects and urban renewal and expansion projects as well as regional planning. He was a part of international collaborations on projects in various countries, such as Finland, United Kingdom, and U.S.A.

rozwińThe work of Nieuwbruut, starting with urban planning and design, progressively included doing research. On exploring processes that are shaping today’s cities and their suburbs, and the civic, social and economic domains. Last winter Marc completed a research called ‘Building Block for Liveable Neighbourhoods’. Currently he is conducting a EU-research Metamorphosis on the impact of children behaviour on mobility and liveability of city’s.
Marc Holvoet is currently also working as a lecturer and researcher for NHTV university of applied science at the department of Built Environment.

Elro van den Burg

Urban management lecturer

Elro van den Burg

Urban management lecturer

rozwińO mnie

rozwińDyrektor zarządzający Holendersko – Polskiej Izby Handlowej oraz były dziennikarz i korespondent radiowy, telewizyjny i prasowy w Polsce i Holandii.

rozwińPodczas 25-letniej kariery zawodowej w mediach przygotowywałem raporty dla radia w Holandii, Afryce Południowej oraz Bośni i Kosowie. Przeprowadzałem wywiady z czołowymi artystami pop, w tym Madonną, Robbiem Williamsem i Mariah Carey w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Jako korespondent w Polsce napisałem ponad 3000 artykułów na tematy polityczne i gospodarcze

Jacek Jaśkowiak

Urban management lecturer

Jacek Jaśkowiak

Urban management lecturer

rozwińAbout me

rozwińGraduated from the Faculty of Law at Adam Mickiewicz University in Poznań, postgraduate studies in finance, accounting and taxes. Former entrepreneur, co-organiser of the FIS Cross-Country World Cup in Szklarska Poręba. Mayor of Poznań since 2014.

rozwińYoung people are full of hope and beautiful ideas, while adult lives and careers often require compromises and the abandonment of ideals. It is important, however, to never lose our youthful zeal and desire to learn. Regardless of what we achieve in our lives, we should avoid taking ourselves too seriously and keep an open mind.

rozwiń 

Huub Droogh

Urban management lecturer

Huub Droogh

Urban management lecturer

rozwińAbout me

rozwińMost important for me is to share my experience with my students. As Dutch urbanist and spatial planner I practiced the first years of my career at the Dutch ministry of economic development, in the field of regional economic development. Working at the National level is interesting, but a bit abstract. Later I started to work at RDH/Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen. Here my work became more practical. I was (and still am) involved in a substantial amount of projects related to (regional) urban development, city master planning, urban design and urban consultancy. I am practicing these projects in the Netherlands as well in Poland and Lithuania. In fact I am fulfilling every day a part of my dream. Working for and with society is the most inspirering for me. Monitoring progress of change, bringing understanding between people and creating concrete solutions helping people to improve their life conditions is very satisfying. I am looking forward to share this experience with young people who are choosing to step into the fascinating world of urban management!

Ernst Jan Pals

Urban management lecturer

Ernst Jan Pals

Urban management lecturer

rozwińAbout me

rozwińUrban designer and advisor in spatial planning at Rothuizen Architecten en Stedenbouwkundigen.

rozwińListen very carefully to all the different stakeholders and try to understand their needs, challenges and problems. Sometimes it seems obvious, but very often there is a meta-question: ‘a question behind the question’. So, develop your communication skills to find the essence of the problem. While your creativity will enable you to look for answers.

Ciekawi ludzie

Folder kierunku Urban Management

Folder kierunku Urban Management

Pobierz folder prezentujący kierunek Urban Management w Collegium Da Vinci. Poznaj wykładowców i studentów.
Dowiedz się, jak zorganizowana jest nauka i dlaczego warto studiować Urban Management!

Pobierz Pobierz
{{ flipbook.page }} / {{ flipbook.numPages }}

Matura już za tobą, a Ty nadal masz mętlik w głowie?

Skorzystaj z naszych porad i dowiedz się między innymi:

 • Czy warto iść na studia?
 • Jak wybrać kierunek?
 • Jak zdobyć pieniądze na studiowanie?

Pobierz nasz (Nie)poradnik Maturzysty, z którym wszystko stanie się łatwiejsze!

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz podpisać umowę online za pomocą serwisu UMOWNIK (Możesz podpisać umowę na studia przez 24h online! Bez wychodzenia z domu, drukowania dokumentów czy przesyłania ich pocztą. Zawarcie umowy online jest w pełni bezpieczne, realizowane za pośrednictwem kompleksowego narzędzia do zawierania umów online, jakim jest Umownik. Pozwala na potwierdzenie zawarcia umowy oraz weryfikację tożsamości bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.)
 • lub dostarczyć do Collegium Da Vinci niezbędne dokumenty (pokój R034, parter, rotunda)

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne,
 • zdjęcie w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Twarz widziana en face (na wprost), patrząca w obiektyw, uszy po obu stronach twarzy widoczne, na jasnym tle).

Zaloguj się do formularza rekrutacyjnego (zapisz się) i uzupełnij dane wymagane w procesie rekrutacji.

Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ślubowanie
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Opłatę wpisową* należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

*Sprawdź obowiązujące promocje

Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ślubowanie
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do CDV. Wybierz jedną z możliwości:

 • ONLINE (najwygodniejsza forma, w rekrutacji 2020/2021 wybrana przez 90% kandydatów) – korzystając z serwisu UMOWNIK – opcja dostępna w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego
 • OSOBIŚCIE – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dodatkowo świadectwo maturalne (ksero, odpis) dostarcz do Collegium Da Vinci (pokój R034, parter, rotunda)
 • POCZTĄ – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dodatkowo świadectwo maturalne (ksero, odpis) dostarcz na adres Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, z dopiskiem „rekrutacja, pokój R034, parter, rotunda”

Poza standardowymi dokumentami, musisz do nas dostarczyć:

 1. potwierdzenie znajomości języka angielskiego – B1/Intermediate level (nie dotyczy Kandydatów z polską i międzynarodowa maturą).
 2. krótki esej w języku angielskim, odpowiadający na pytania:
 • Jak postrzegasz miasto lub wieś, w której dorastałeś? Opisz, co najbardziej lubisz w tym miejscu oraz co chciałbyś zmienić w nim w przyszłości?
 • Czy uważasz, że miasta będą odgrywać coraz ważniejszą rolę w rozwoju? Które miasta w twoim kraju już odgrywają lub mogą odgrywać taką rolę?
 • Jaka jest twoja osobista motywacja do studiowania na kierunku Urban Management w międzynarodowej grupie studentów?
 • Esej prześlij do CDV na adres rekrutacja@cdv.pl.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tych studiach?

Zadzwoń: 503 33 15 11

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Umownik – dowiedz się więcej o sposobie zawierania umowy online z uczelnią

Ważne dokumenty:

W roku akademickim 2021/2022 planujemy zajęcia w formule hybrydowej

 • Forma hybrydowa to połączenie zajęć online i zajęć stacjonarnych.
 • W przypadku zmiany sytuacji pandemicznej i wprowadzenia obostrzeń zastrzegamy możliwość zmiany formy zajęć.

FAQ

Przeczytaj najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji w Collegium Da Vinci.

Opłaty

Obowiązujące ceny studiów w roku akademickim 2021/2022.

Urban Management

Studia I stopnia, stacjonarne. Czas trwania: 3,5 roku

Specjalna zniżka dla absolwentów CDV i WSNHID!

 • 0 PLN
  wpisowe
 • 250 EUR
  zwolnienie z jednej z 12 rat

Wpisowe

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2021r.
 • 85 PLN
  do 30 września 2021r.

Studia stacjonarne - czesne za jeden rok studiów

 • 12x
  250 EURO
  płatne w 12 ratach
 • 2x
  1500 Euro
  płatne w 2 ratach
 • 3000 EURO
  płatne w 1 racie

Zniżki i promocje

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić.

Preferencyjny kredyt studencki w CDV

CDV, przy współpracy z instytucjami finansowymi, przygotowała pomoc w zakresie uzyskania preferencyjnych kredytów studenckich.

W Collegium Da Vinci  możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Studia to inwestycja, dlatego warto sprawdzić wszystkie możliwości, jakie daje uczelnia swoim byłym, aktualnym i przyszłym studentom!

Sprawdź Sprawdź

Za co płacisz:

 • zajęcia prowadzą uznani na rynku praktycy, Twoi potencjalni pracodawcy!
 • pracujesz w małych grupach,
 • masz dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania,
 • realne wsparcie Biura Karier w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy,
 • liczne zajęcia dodatkowe w postaci spotkań branżowych i warsztatów,
 • udział w projektach biznesowych,
 • kontakt z międzynarodową społecznością.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Anioł CDV

Karolina Bobko

Pokój  A412

Rekrutacja - Informacje

Weronika Nowak

Poznaj inne kierunki

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.