Zarządzanie kreatywne – Collegium Da Vinci Poznań
Helena Hermanowicz
studentka kierunku zarządzanie kreatywne
I stopnia | Stacjonarne | Niestacjonarne

Zarządzanie kreatywne

Zostań:

 • Specjalistą ds. marketingu
 • Project managerem
 • Manager innowacji
 • Managerem zespołu ds. obsługi klienta
 • Managerem ds. badań i rozwoju
Kierunek zarządzanie kreatywne otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej z najdłuższą możliwą obecnie akredytacją, czyli aż do roku akademickiego 2026/2027! Studia zostały nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością” w roku akademickim 2015/2016 za najwyższe standardy jakościowe obowiązujące w szkolnictwie wyższym.

Opis

Zarządzanie kreatywne to innowacyjny kierunek, uwzględniający szybkość zachodzących zmian we współczesnym świecie, łączący wiedzę z zakresu zarządzania, nowych technologii i rozwoju osobistego. Program studiów, kadra oraz proces uczenia zostały przygotowane we współpracy ze światowymi liderami w zakresie innowacji w biznesie zgodnie ze standardami obowiązującymi na najlepszych uczelniach.

Zarządzanie kreatywne zostało nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością” za najwyższe standardy jakościowe obowiązujące w szkolnictwie wyższym.

Zarządzanie kreatywne to studia skierowane do obecnych i przyszłych innowatorów, którzy w ramach zarządzania organizacjami będą potrafili wykorzystać potencjał gospodarki elektronicznej,umiejętności projektantów i nowoczesne metody zarządzania projektami. To studia dla osób, które chcą się nauczyć kreatywnych metod zarządzania projektami innowacyjnymi oraz poszukują nowych technik i narzędzi wykorzystywanych w marketingu.

Studia zaprojektowane są zarówno dla osób poszukujących drogi zawodowej po ukończeniu szkoły średniej, jak i dla absolwentów innych kierunków, chcących rozwijać swoje kompetencje związane z zarządzaniem.

MODEL KSZTAŁCENIA DA VINCI

Model kształcenia Da Vinci, obok koncentracji na kształceniu kompetencji przyszłości, wzorem zachodnich uniwersytetów, pozwala na daleko posuniętą indywidualizację ścieżki studiów tak, by jak najbardziej dopasować ją pod umiejętności, talenty, oczekiwania i możliwości czasowe studenta. Ten model kształcenia daje możliwość elastycznego kreowania zindywidualizowanej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, absolwentów czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.
Obok obowiązkowych na danym kierunku modułów zajęć, student wybiera też w trakcie studiów szereg modułów, które mogą być związane bezpośrednio z kierunkiem, ale nie muszą. Mogą stanowić tzw. moduły międzykierunkowe. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko na indywidualizację ścieżki studiów ale także na jej interdyscyplinarność.

PRAKTYCZNOŚĆ

Centrum praktyczności

Łączy biznes, studentów i absolwentów. W Centrum Praktyczności każdy student może uzyskać informację o miejscach praktyk i staży, pomoc w przygotowaniu CV, zasięgnąć rady dotyczącej rozmów kwalifikacyjnych, skonsultować indywidualne portfolio, dowiedzieć się w jakich warsztatach lub spotkaniach networkingowych warto wziąć udział.

więcej
Projektowa praca licencjacka/inżynierska

Na ostatnim roku studiów każdy student będzie przygotowywał po opieką promotora pracę licencjacką lub inżynierską (w zależności od kierunku). Nie będzie to jednak tradycyjna praca dyplomowa, która polega tylko na analizie dostępnej literatury.

więcej
Wykładowca praktyk

Collegium Da Vinci jest miejscem, w którym dbamy o wszechstronny rozwój studentów – rozwój przygotowanych do życia zawodowego i zaangażowanych w to, co się dzieje dookoła ludzi, posiadających wiedzę, kompetencję i postawy adekwatne do potrzeb rynku pracy. Wykładowca jest w dużej mierze odpowiedzialny za to zadanie. Dlatego w CDV szczególną uwagę przywiązujemy do starannego doboru oraz doskonalenia umiejętności prowadzenia zajęć wykładowców praktyków.

więcej
Networking

Student oprócz zajęć z praktykami będzie miał możliwość już od pierwszego roku udziału w spotkaniach oraz pracach zespołów networkingowych. Dzięki temu każdy, kto interesuje się daną tematyką będzie miał możliwość rozwijania swoich kompetencji poza programem studiów, dzięki udziałowi w szeregu różnego rodzaju spotkań i warsztatów otwartych z przedstawicielami firm lub międzykierunkowych projektach dla firm.

więcej
Coworking

Collegium da Vinci dzięki zastosowaniu idei mentoringu oraz nertworkingu stanie się przestrzenią coworkingową, która da możliwość współpracy zespołom interdyscyplinarnym nad różnego rodzaju projektami. Jeśli student będzie chciał zrealizować zewnętrzny projekt biznesowy – Centrum Praktyczności będzie wspierało go w poszukiwaniu i rekrutowaniu innych studentów lub przedstawicieli pracodawców do zespołu w celu realizacji poszczególnych działań w projekcie. Dzięki temu każdy chętny będzie miał możliwość, po ukończeniu studiów, pochwalenia się w swoim CV zawodowym zrealizowanym już projektem dla biznesu.

Praktyki

Każdy student otrzyma z Centrum Praktyczności wykaz firm, które przyjmują studentów na praktyki. Aktualne miejsca praktyk od partnerów będą znajdowały się również na portalu praca.cdv.pl. Ponadto pracownicy Centrum Praktyczności na bieżąco będą śledzić oferty praktyk na portalach internetowych i przekazywać studentom, zgodnie z ich kierunkiem studiów.

więcej

INDYWIDUALIZACJA

MODUŁY DO WYBORU

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

MENTORING

W Collegium Da Vinci wykładowca to dodatkowo partner-mentor w rozwijaniu kompetencji, towarzyszy studentom podczas realizacji wyzwań praktycznych oraz wspiera ich swoją wiedzą ekspercką.

TUTORING

Tutor to przewodnik dla studenta – pomocnik w wyborze najciekawszej, najbardziej efektywnej ścieżki edukacyjnej. Oprócz wsparcia tutora, każdy student jest objęty indywidualną diagnozą talentów i kompetencji na podstawie dwóch narzędzi testu Gallupa i IP121.

więcej
E-LEARNING

Nowoczesna platforma e-learningowa umożliwiająca realizację wybranych zajęć w formie e-learningu i blended learningu przy zachowaniu najwyższej jakości, a jednocześnie elastyczności i swobody w zakresie harmonogramu realizacji poszczególnych kursów.

tydzień integracyjny

Tydzień integracyjny to 25-godzinny (dla studentów w trybie stacjonarnym) lub 15-godzinny (w trybie niestacjonarnym) program, którym rozpoczniesz swoją przygodę w Collegium Da Vinci. Stanowi połączenie wprowadzenia i wdrożenia w niezbędne uczelniane formalności, prezentacji oferty i lekcji pokazowych ze spotkaniami i warsztatami, czyli integracją studentów i wykładowców.

więcej

KOMPETENCJE I TALENTY

KOMPETENCJE PRZYSZLOŚCI

Najnowsze badania wskazują, że kompetencje, które będą charakteryzowały pracownika przyszłości to m.in: zdolność do aktywnego uczenia się, kreatywność, radzenie sobie ze stresem i praca pod presją czasu, analizowanie danych, eksperymentowanie i abstrakcyjne myślenie, a także umiejętność efektywnego komunikowania się i negocjacji. Dzięki nim będziemy w stanie dostosować się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, nowego świata, który ewoluuje każdego dnia. Studia w CDV są skrojone pod studenta, jego talenty i oczekiwania, dają możliwość rozwijania 39 kompetencji przyszłości, które pozwolą każdemu studentów w jak najlepszy sposób przygotować się do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy i w zawodach, które dopiero powstaną.

KOMPETENCJE KIERUNKOWE

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

TALENTY WG GALLUPA

W Collegium Da Vinci wierzymy, że każdy posiada indywidualny i unikalny w swoim rodzaju potencjał, którego rozwój to najkrótsza droga do mistrzostwa, sukcesów i życiowego spełnienia. Wspieramy naszych studentów w odkryciu, wzmocnieniu i wykorzystaniu w praktyce naturalnych predyspozycji. Właśnie dlatego wprowadziliśmy, wzorem renomowanych uniwersytetów Cambridge i Oxford, metodę zindywidualizowanej pracy ze studentami, jaką jest tutoring.

więcej
CERTYFIKATY

Podczas studiów, po ukończeniu konkretnych modułów, oprócz dyplomu otrzymasz bezpłatnie zaświadczenia i certyfikaty zawodowe zewnętrzne i wewnętrzne, potwierdzające nabycie konkretnych kompetencji.

Indywidualne portfolio

W trakcie studiów student buduje indywidulane portfolio, czyli swoją wizytówkę, zbiór dokonań i zrealizowanych projektów. Drogowskaz dla przyszłych pracodawców, jakie ma osiągnięcia, umiejętności, certyfikaty, który jest bardzo pomocny w ubieganiu się o pracę, praktyki lub staż. Do portfolio będą mieli dostęp partnerzy, wykładowcy praktycy z możliwością zaproponowania zatrudnienia , stażu lub praktyki wybranym osobom na bazie zaprezentowanych w portfolio osiągnięć.

Droga studenta

1 rok

1 semestr

Kompetencje przyszłości

Liczba modułów: 1

Najnowsze badania wskazują, że kompetencje, które będą charakteryzowały pracownika przyszłości to m.in: zdolność do aktywnego uczenia się, kreatywność, radzenie sobie ze stresem i praca pod presją czasu, analizowanie danych, eksperymentowanie i abstrakcyjne myślenie, a także umiejętność efektywnego komunikowania się i negocjacji. Dzięki nim będziemy w stanie dostosować się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, nowego świata, który ewoluuje każdego dnia. Studia w CDV są skrojone pod studenta, jego talenty i oczekiwania, dają możliwość rozwijania 39 kompetencji przyszłości, które pozwolą każdemu studentów w jak najlepszy sposób przygotować się do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy i w zawodach, które dopiero powstaną.

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 3

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Ważny etap

Tydzień integracyjny

2 semestr

Kompetencje przyszłości

Liczba modułów: 2

Najnowsze badania wskazują, że kompetencje, które będą charakteryzowały pracownika przyszłości to m.in: zdolność do aktywnego uczenia się, kreatywność, radzenie sobie ze stresem i praca pod presją czasu, analizowanie danych, eksperymentowanie i abstrakcyjne myślenie, a także umiejętność efektywnego komunikowania się i negocjacji. Dzięki nim będziemy w stanie dostosować się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, nowego świata, który ewoluuje każdego dnia. Studia w CDV są skrojone pod studenta, jego talenty i oczekiwania, dają możliwość rozwijania 39 kompetencji przyszłości, które pozwolą każdemu studentów w jak najlepszy sposób przygotować się do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy i w zawodach, które dopiero powstaną.

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 3

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Ważny etap

Wybór modułów na 3 i 4 semestr

2 rok

3 semestr

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 2

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Moduły do wyboru

Liczba modułów: 3

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

4 semestr

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 2

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Moduły do wyboru

Liczba modułów: 3

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

Ważny etap

Wybór modułów na 5 i 6 semestr

Proseminarium

3 rok

5 semestr

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 3

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Moduły do wyboru

Liczba modułów: 3

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

Ważny etap

Seminarium dyplomowe cz.1

6 semestr

Moduły do wyboru

Liczba modułów: 1

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

Ważny etap

Seminarium dyplomowe cz.2

Zaliczenie praktyk

Obrona pracy dyplomowej

Kompetencje przyszłości

Na ciągle i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy wymagane są inne kompetencje niż jeszcze kilka lat temu. Dziś, kiedy pracodawca oczekuje elastyczności, umiejętność sprawnego działania w różnym otoczeniu i ciągłego samodoskonalenia jest coraz bardziej pożądana.
Aby lepiej przygotować studentów do pracy zawodowej, uwzględniając opinie pracodawców oraz wyniki przeprowadzonych badań, opracowaliśmy zestaw kompetencji przyszłości, które wyróżnią absolwentów CDV na runku pracy!

Kreatywność
Współpraca w zespole
Przedsiębiorczość
Mobilność zawodowa
Elastyczność
Krytyczne myślenie
Rozwiązywanie złożonych problemów
Organizacja pracy własnej
Radzenie sobie ze stresem/ praca pod presją czasu

Kreatywność

Nauczysz się w sposób metodyczny kreować niezwykłe i nieoczywiste rozwiązania.

 • poznasz pojęcia takie jak twórczość, kreatywność, abstrakcyjne myślenie, konflikt
 • zdobędziesz wiedzę na temat źródeł kreatywności oraz ról w zespole kreatywnym
 • dowiesz się jakie przeszkody i bariery mogą pojawić się w działaniach kreatywnych
 • będziesz rozwiązywać problemy w przedsięwzięciach, zdobywając doświadczenie w budowie zespołów kreatywnych
 • nauczysz się wykorzystywać techniki i narzędzia kreatywne
 • będziesz tworzyć projekty z wykorzystaniem abstrakcyjnego myślenia

Współpraca w zespole

Nauczysz się współpracować w zespole, tworzyć zespoły i zarządzać zespołem.

 • będziesz współpracować w zespole nad projektami
 • nauczysz się tworzyć zespół
  poznasz dysfunkcje pracy zespołowej i role zespołowe
 • przećwiczysz rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • poznasz podstawy zarządzania ludźmi
  nauczysz się umiejętnie dyskutować i argumentować
 • poznasz narzędzia informatyczne do organizacji pracy w przedsiębiorstwie (np. Trello)
 • poznasz metodyki zwinne zarządzania projektami (np. SCRUM)

Przedsiębiorczość

Nauczysz się wykorzystywać nadarzające się okazje zawodowe i biznesowe, szacować poziom ryzyka.

 • poznasz podstawowe pojęcia z ekonomii, finansów oraz prawa
  dowiesz się, jak założyć własną firmę (startup)
 • będziesz potrafić przygotować umowy niezbędne do prowadzenia własnej firmy
 • nauczysz się wykonać podstawowe rozliczenia firmowe
 • dowiesz się, jak analizować otoczenie ekonomiczno-prawne

Mobilność zawodowa

Nabędziesz umiejętność łatwego przekwalifikowania się, wykorzystując dotychczasowe doświadczenie; będziesz w stanie zmienić zawód w zależności od potrzeb otoczenia gospodarczo-ekonomicznego.

 • nauczysz się świadomie budować własną markę i pozycję na rynku
 • będziesz potrafić zaprezentować swoje mocne strony, zdobyte kompetencje
 • poznasz zasady etyki w biznesie
 • nauczysz się dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia
 • będziesz potrafić poszukiwać źródeł finansowania dla własnych przedsięwzięć
 • poznasz ryzyka występujące w organizacji

Elastyczność

Nabędziesz umiejętność dostosowania się do sytuacji, nauczysz się otwartości na zmiany i wypracowywania kompromisu, kiedy okoliczności tego wymagają.

 • nauczysz się ciągle zdobywać nową wiedzę i umiejętności
 • wypracujesz pozytywne nastawienie do zmiany w kontekście osobistym, społecznym, kulturowym, gospodarczym
 • będziesz potrafić zaakceptować zmianę i traktować ją jako fakt

Krytyczne myślenie

Będziesz potrafić weryfikować fakty i posługiwać się logiką do określania mocnych i słabych stron różnych rozwiązań.

 • nabędziesz umiejętność myślenia w sposób racjonalny i uporządkowany, tak aby zrozumieć związki między faktami lub koncepcjami
 • nauczysz się podejmować trafniejsze decyzje, logicznie wnioskować i precyzyjniej komunikować
 • wypracujesz lepszą argumentację i zwiększysz swoją odporność na manipulację

Rozwiązywanie złożonych problemów

Nauczysz się rozwiązywać skomplikowane i złożone problemy.

 • będziesz tworzyć rozwiązania dla złożonych problemów
 • nauczysz się analizowania wielu danych i informacji
 • będziesz potrafił wyciągać wnioski z analiz i na ich podstawie podejmować  decyzje i wdrażać rozwiązania

Organizacja pracy własnej

Nauczysz się organizować swój czas pracy i wykorzystywać go efektywnie.

 • nauczysz się zarządzania sobą w czasie oraz planowania
 • poznasz narzędzia informatyczne do zarządzania pracą

Radzenie sobie ze stresem/ praca pod presją czasu

Nauczysz się podejmować właściwe decyzje pod presją czasu i w sytuacjach dużego stresu (także długotrwałego).

 • nauczysz się radzić sobie ze stresem i zarządzać swoimi emocjami
 • nabędziesz umiejętność aktywnego poszukiwania sedna problemu swojego, klienta, zespołu, czy organizacji
 • nauczysz się radzić sobie z pojawiającą się e pracy frustracją swoją, klienta, zespołu, czy organizacji

Weronika Nowak

Doradca klienta
Zapraszam do kontaktu
697 690 034

  Administratorem danych jest Collegium Da Vinci z siedzibą przy ul. gen. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań. Pełny dokument Polityki Prywatności znajdziesz tutaj

  Atuty kierunku

  • Dodatkowe zaświadczenia o nabyciu kompetencji w Twoim CV

   Podczas studiów, po ukończeniu konkretnych modułów, oprócz dyplomu otrzymasz bezpłatnie zaświadczenia o nabyciu kompetencji w ramach wybranych przedmiotów które poszerzą Twoje CV.

  • Learning by doing!

   Wyznajemy zasadę „Learning by doing”! 80% zajęć praktycznych w formie ćwiczeń i warsztatów prowadzonych przez specjalistów i ekspertów, głównie z firm partnerskich Collegium Da Vinci.

  • Dyplomowe prace projektowe

   Praca dyplomowa to projekt, często zespołowy, podczas którego studenci opracowują rozwiązania rzeczywistych problemów.

  • Program studiów

   Program studiów został przygotowany i realizowany jest przez przedstawicieli firm Service Design Network Polish Chapter, YouNick, StartUp Poznań.

  • Zindywidualizowane podejście

   Stawiamy na projektowe i zindywidualizowane podejście do nauczania. Zajęcia prowadzone są w małych grupach zadaniowych.

  • Zagraniczne praktyki

   Umożliwimy Ci odbycie zagranicznych praktyk, staży i wyjazdów studyjnych, gdyż współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami, np. Service Design Network.

  • Możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów

   Certyfikaty wystawiane przez firmy/partnerów uczelni za realizację projektów w ramach modułu Business Practice Case, certyfikaty marek stanowiących case study na wybranych przedmiotach np. zarządzanie projektami.

  • Darmowe oprogramowanie

   Jako student CDV otrzymasz bezpłatnie pakiet oprogramowania Microsoft Office ProPlus 365.

  • Możliwość wyboru modułów do wyboru, zgodnie z zainteresowaniami oraz planami zawodowymi studenta

   W ramach studiów każdy student może wybrać moduły, które go interesują.

  Tutoring w CDV

  Wzorem Uniwersytetów Oxford i Cambridge, zdecydowaliśmy się objąć wszystkich studentów rozpoczynających naukę programem tutoringowym.

  Tutoring w CDV, to cykl spotkań z certyfikowanymi tutorami, które pozwolą naszym studentom na bardziej świadomy rozwój w czasie studiów. Przez 2 semestry studenci na indywidualnych i grupowych spotkaniach będą wzmacniać swoje mocne strony i eliminować ograniczenia.

  Wierzymy, że indywidualne podejście do studentów, koncentrujące się na ich mocnych stronach, pozwoli każdemu z nich na realizację osobistych celów edukacyjnych i zawodowych.

  Zapisz się teraz i skorzystaj!

  Projekty studentów

  W ramach zajęć oraz poza uczelnią studenci realizują projekty, którymi chcemy się pochwalić. Nasi studenci, nasza duma!

  Partnerzy kierunku

  Emce kwadrat partnerem zarządzania kreatywnego w CDV.

  Jedna z zasad Leonarda da Vinci – dimostrazione, mówiąca o tym, by sprawdzać wiedzę w praktyce, była inspiracją dla emce□ do nakręcenia kolejnego odcinka na Youtube, pt. „Co mówi twoja twarz?” Aby zrealizować to zadanie, Huyen Pham i Marcin Nguyen zagościli w murach Uczelni Ludzi Ciekawych, gdzie wraz z wykładowcą – praktykiem naszej uczelni na kierunku zarządzanie kreatywne –  Michałem Mycka (ekspertem w dziedzinie badań reklamy, UX i gier komputerowych), przeprowadzili badanie na studentach CDV z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i oprogramowania, których studenci CDV używają w ramach zajęć praktycznych.

  Więcej o współpracy z emce kwadrat Więcej o współpracy z emce kwadrat

  Przykładowe ścieżki studiów

  Opis

  Ścieżka jest proponowana wszystkim, którzy chcą pracować w sektorach kreatywnych i działach marketingu firm.

  Jeśli chcesz:

  • wykorzystywać w praktyce najnowsze narzędzia i techniki marketingu,
  • pracować w agencjach reklamowych, kreatywnych i digitalowych,
  • projektować nowoczesne rozwiązania marketingowe dla organizacji,
  • tworzyć nowe i rozwijać już istniejące produkty i usługi w zgodzie z najnowszymi trendami.

  Jaką pracę możesz podjąć?

  • Specjalista ds. marketingu
  • Project manager
  • Account manager w agencji reklamowej
  • Manager rozwoju produktu lub usługi

  Pamiętaj, że:

  Model kształcenia Da Vinci pozwala Ci na całkowite zindywidualizowanie Twojej ścieżki edukacyjnej. Sam lub przy wsparciu tutora decydujesz, co Cię interesuje i czego chcesz się uczyć.

  Na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze obok kompetencji kierunkowych, są tzw. kompetencje przyszłości takie jak: kreatywność, współpraca w zespole, przedsiębiorczość, czy rozwiązywanie złożonych problemów, które nabędziesz w Collegium Da Vinci.

  Uczelniane biuro karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz w znalezieniu pracy po zakończeniu studiów.

  Możesz otrzymać dofinansowanie studiów w formie stypendium socjalnego czy stypendium Rektora.

  Program Erasmus umożliwi Ci podjęcie nauki na partnerskich uczelniach w Europie.

  Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w działach innowacji:

  • specjalista ds. badań i rozwoju – 6759 zł brutto,
  • lider zespołu ds. badań i rozwoju – 8379 zł brutto,
  • kierownik ds. badań i rozwoju – 12 452 zł brutto.

  Źródło: raporty płacowe AG TEST HR Jesień 2017

  Opis

  Ścieżka jest proponowana wszystkim,  chcą pracować projektowo realizując innowacyjne projekty z różnych branż.

  Jeśli chcesz:

  • skutecznie tworzyć nowatorskie rozwiązania dla organizacji,
  • wykorzystywać w praktyce najnowsze techniki i metody zarządzania,
  • zarządzać innowacyjnymi projektami,
  • wprowadzać zmiany i innowacje w firmach i organizacjach,
  • skutecznie wdrażać nowe koncepcje i pomysły rozwoju.

  Jaką pracę możesz podjąć?

  • Project manager
  • Manager innowacji
  • Manager ds. badań i rozwoju
  • Manager rozwoju produktu lub usługi

  Pamiętaj, że:

  Model kształcenia Da Vinci pozwala Ci na całkowite zindywidualizowanie Twojej ścieżki edukacyjnej. Sam lub przy wsparciu tutora decydujesz, co Cię interesuje i czego chcesz się uczyć.

  Na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze obok kompetencji kierunkowych, są tzw. kompetencje przyszłości takie jak: kreatywność, współpraca w zespole, przedsiębiorczość, czy rozwiązywanie złożonych problemów, które nabędziesz w Collegium Da Vinci.

  Uczelniane biuro karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz w znalezieniu pracy po zakończeniu studiów.

  Możesz otrzymać dofinansowanie studiów w formie stypendium socjalnego czy stypendium Rektora.

  Program Erasmus umożliwi Ci podjęcie nauki na partnerskich uczelniach w Europie.

  Najczęściej oferowane wynagrodzenie na stanowisku kierownika marki w branży FMCG i B2B oraz account / project managera w branży mediów i reklamy wynosi 10 000 zł brutto.

  Źródło: raport płacowy HAYS 2018

  Przykładowe moduły dla wybranej ścieżki

  Chcesz pracować w branży kreatywnej, marzysz o pracy w marketingu, a może widzisz się w roli osoby tworzącej reklamy?

  Zobacz, jakie moduły do wyboru proponują Tobie wykładowcy kierunku, mają one na celu jak najlepsze przygotowanie do pracy w szeroko pojętej branży marketingowej.

  • Megatrendy (Megatrendy) - proces i etapy ich powstawania.
   50h
   ECTS 5
   • Analiza trendów i możliwości ich wykorzystania w praktyce. Student wyjaśnia podstawowe aspekty zarządzania wiedzą, Student ocenia zastosowanie w praktyce marketingowej megatrendów, Student interpretuje przesłanki i etapy powstawania trendów oraz ich podstawowe typy, Student rozróżnia wymagania dotyczące wykorzystania wiedzy w procesie zarządzania, Student identyfikuje i opisuje podstawowe trendy i wyjaśnia genezę ich powstania, Student analizuje trendy w kontekście projektowania rozwiązań w zakresie działań marketingowych, Student prezentuje postawę krytycznego myślenia w odniesieniu do otaczających go trendów.)

  • Design Thinking
   50h
   ECTS 5
   • Empatyzacja i badania zachowań interesariuszy, Definiowanie problemu projektowego, Genrtowanie pomysłów – proces ideacji, Budowanie prototypów offline, Mockupy i prototypowanie, Ewaluacja – badania konsumenckie i testowanie prototypów. Definiuje i wyjaśnia założenia i warunki stosowania Design Thinking. Rozpoznaje narzędzia wykorzystywane w podejściu Design Thinking. Rozpoznaje i interpretuje etapy procesu Design Thinking. Opisuje i ocenia przydatności zastosowania Design Thinking w projekcie. Prezentuje zdolność do przeprowadzenia projektu przez fazy Design Thinking. Wykazuje aktywną postawę w kontekście zarządzania zespołem projektowym w metodyce Design Thinking.)

  • Komunikacja Marketingowa
   50h
   ECTS 5
   • Proces przygotowania strategii komunikacji – consumer insight, Big Idea, projektowanie media planu, monitorowanie mediów, analiza wskaźników medialnych i efektywności kampanii. Definiuje i wymienia podstawowe strategie komunikacji marketingowej i uwarunkowania ich stosowania, Wyjaśnia znaczenie elementów komunikacji wizualnej, Analizuje możliwości i ograniczenia wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej, Student definiuje i analizuje wskaźniki pomiaru efektywności i skuteczności komunikacji marketingowej, Analizuje i buduje strategię komunikacji , Przedstawia i komunikuje adekwatność zastosowania elementów komunikacji wizualnej, Buduje plany działań komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych, Proponuje i wyjaśnia wykorzystanie wskaźników skuteczności i efektywności działań komunikacji marketingowej, Student jest otwarty na budowanie relacji w ramach zespołu projektowego, Student wykazuje aktywną postawę w obszarze kształtowanie atmosfery współpracy stymulującej otwartość, zaangażowanie i poczucie współtworzenia w zespole.

  • Kreowanie Marki
   50h
   ECTS 5
   • System identyfikacji marek (werbalny, wizualny, dźwiękowy, zapachowy) i możliwości jego wykorzystania, strategie zarządzania marką – rebranding, co-branding, architektura marki. Definiuje i wymienia podstawowe elementy systemu identyfikacji marki (werbalne, wizualne, dźwiękowe i zapachowe) i uwarunkowania ich stosowania, Wyjaśnia znaczenie elementów SIW, Analizuje możliwości i ograniczenia wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji SIW marki, Student definiuje i analizuje podstawowe strategie zarzadzania marką (rebranding, architektura marki, co-branding), Analizuje i buduje strategię marki, Przedstawia i komunikuje adekwatność zastosowania elementów SIW, Buduje plany działań strategii zarzadzania marką, Proponuje i wyjaśnia wykorzystanie strategii zarządzania marka, Student jest otwarty na budowanie relacji w ramach zespołu projektowego, Student wykazuje aktywną postawę w obszarze kształtowanie atmosfery współpracy stymulującej otwartość, zaangażowanie i poczucie współtworzenia w zespole.

  • Marketing relacyjny
   50h
   ECTS 5
   • Umiejętności i kompetencje w zakresie budowania pozytywnych relacji z klientami przy uwzględnieniu wiedzy z zakresu koncepcji marketingu relacyjnego, narzędzi budowania i utrzymywania lojalności klientów oraz specyfiki rynku B2B. Klasyfikuje metody i procesy budowania relacji z klientami. Rozpoznaje rodzaje, typy i narzędzi wykorzystywanych do projektowania programów lojalnościowych. Definiuje rodzaje, źródła i sposoby budowania relacji na rynku B2B. Identyfikuje podstawowe elementy procesu budowania relacji. Projektuje program lojalnościowy budujący relacje z klientami. Buduje relacje z klientami na rynku B2B. Interpretuje i aktualizuje posiadaną wiedzy, kwalifikacje i poszerza umiejętności w zakresie budowania relacji z klientami. Współdziała i efektywnie pracuje w zespole projektowym.

  • Neuromarketing
   50h
   ECTS 5
   • Narzędzia i techniki neuromarketingu. Student definiuje i opisuje podstawowe techniki i narzędzia wykorzystywane w neuromarketingu, Student wyjaśnia wykorzystać wiedzę neuromarketingową w praktyce, Student definiuje i wymienia podstawowe pojęcia psychologiczne wykorzystywane w neuromarketingu, Student opisuje i analizuje obszary działalności marketingu, które mogą wykorzystywać wiedzę nauromarketingową, Student prezentuje innowacyjne rozwiązania w oparciu o wiedzę neuromarketingową, Student rozróżnia i wyjaśnia możliwości i ograniczenia wykorzystania wiedzy neuromarketingowej, Student ma świadomość znaczenia kompetencji w zakresie integrowania wiedzy psychologicznej i marketingowej , Student współpracuje w grupie w zakresie generowania nowych pomysłów przy wykorzystaniu wiedzy neuromarketingowej.

  • Negocjacje i strategie sprzedaży koncepcji kreatywnych
   50h
   ECTS 5
   • Proces sprzedaży, techniki i metody sprzedaży, zarządzanie projektem kreatywnym. Student rozpoznaje i ocenia strategie negocjacji ; Student analizuje podstawowe techniki stosowane na poszczególnych etapach procesu sprzedaży i interpretuje uwarunkowania ich stosowania; Student wymienia i wyjaśnia zasady i zakres działania Account Managmentu; Analizuje sytuacje negocjacyjne i odpowiednio argumentuje swoje racje; Stosuje odpowiednie techniki i metody w sprzedaży konceptów kreatywnych; Stosuje techniki komunikacji w budowaniu pozytywnych relacji z klientami ; Postępuje zgodnie z zasadami etycznymi w negocjacjach i sprzedaży; Dba o relacje partnerskie w kontaktach biznesowych.

  • Strategie marketingowe
   50h
   ECTS 5
   • Proces planowania marketingowego, etapy i struktura planu marketingowego, dokument P&L (Profit and Lost / zestawienie zysków i strat) jako podstawa tworzenia celów marketingowych i sprzedażowych – zasady konstruowania i elementy i interpretacja, zasady i metody projektowania budżetu marketingowego, zasady monitorowania wydatków marketingowych, wskaźniki – KPI (Key Performance Indicators), Net Sales, COGS (Costs of Goods Sold), Gross Margin, Contribution Margin, Marketing Expences.

  • Metody i techniki zarządzania projektami
   50h
   ECTS 5
   • Karta projektu, Cel projektu, Założenia i zakres projektu, Harmonogram projekty, Budżet projektu, Metodyka PMA, metodyka PMI, Scrum, Agile, Lean. Student definiuje i wyjaśnia istotę, specyfikę oraz komponenty zarządzania projektem. Student rozpoznaje metody PMA i metodyki zwinne. Student stosuje w praktyce poszczególne etapy zarządzania projektem. Student sam projektuje i rozlicza projekty z wykorzystaniem PMA oraz metodyk zwinnych. Student analizuje i wyciąga wnioski z przykładowych zrealizowanych i opisanych projektów. Student jest otwarty na włączenie się w zarządzanie projektem i sprawnie komunikuje się w zespole projektowym. Student jest zorientowany na potrzeby innych członków zespołu. Student prezentuje potrzebę ciągłego doskonalenia.

  • Strategie zrównoważonego rozwoju
   50h
   ECTS 5
   • Zrównoważony rozwój, CSR, CSV. Definiuje i wymienia podstawowe strategie zrównoważonego rozwoju i wyjaśnia uwarunkowania ich stosowania, Wyjaśnia znaczenie elementów strategii zrównoważonego rozwoju, Analizuje możliwości i ograniczenia wykorzystania strategii zrównoważonego rozwoju, Student definiuje i analizuje elementy strategii zrównoważonego rozwoju (CSR i CSV) , Analizuje i projektuje strategię zrównoważonego rozwoju bazując na najlepszych praktykach , Przedstawia i komunikuje adekwatność zastosowania strategii zrównoważonego rozwoju, Buduje plany działań dla organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju, Student jest otwarty na budowanie relacji w ramach zespołu projektowego, Student wykazuje aktywną postawę w obszarze kształtowanie atmosfery współpracy stymulującej otwartość, zaangażowanie i poczucie współtworzenia w zespole.

  Chcesz pracować w branży kreatywnej, widzisz siebie w roli lidera, prowadzącego skomplikowane projekty?

  Zobacz, jakie moduły do wyboru proponują Tobie wykładowcy kierunku, mają one na celu jak najlepsze przygotowanie do pracy w szeroko pojętej branży marketingowej.

  • Design Thinking
   50h
   ECTS 5
   • Empatyzacja i badania zachowań interesariuszy, Definiowanie problemu projektowego, Genrtowanie pomysłów – proces ideacji, Budowanie prototypów offline, Mockupy i prototypowanie, Ewaluacja – badania konsumenckie i testowanie prototypów. Definiuje i wyjaśnia założenia i warunki stosowania Design Thinking. Rozpoznaje narzędzia wykorzystywane w podejściu Design Thinking. Rozpoznaje i interpretuje etapy procesu Design Thinking. Opisuje i ocenia przydatności zastosowania Design Thinking w projekcie. Prezentuje zdolność do przeprowadzenia projektu przez fazy Design Thinking. Wykazuje aktywną postawę w kontekście zarządzania zespołem projektowym w metodyce Design Thinking.)

  • Negocjacje i strategie sprzedaży koncepcji kreatywnych
   50h
   ECTS 5
   • Proces sprzedaży, techniki i metody sprzedaży, zarządzanie projektem kreatywnym. Student rozpoznaje i ocenia strategie negocjacji ; Student analizuje podstawowe techniki stosowane na poszczególnych etapach procesu sprzedaży i interpretuje uwarunkowania ich stosowania; Student wymienia i wyjaśnia zasady i zakres działania Account Managmentu; Analizuje sytuacje negocjacyjne i odpowiednio argumentuje swoje racje; Stosuje odpowiednie techniki i metody w sprzedaży konceptów kreatywnych; Stosuje techniki komunikacji w budowaniu pozytywnych relacji z klientami ; Postępuje zgodnie z zasadami etycznymi w negocjacjach i sprzedaży; Dba o relacje partnerskie w kontaktach biznesowych.

  • Megatrendy
   50h
   ECTS 5
   • Megatrendy – proces i etapy ich powstawania. Analiza trendów i możliwości ich wykorzystania w praktyce. Student wyjaśnia podstawowe aspekty zarządzania wiedzą, Student ocenia zastosowanie w praktyce marketingowej megatrendów, Student interpretuje przesłanki i etapy powstawania trendów oraz ich podstawowe typy, Student rozróżnia wymagania dotyczące wykorzystania wiedzy w procesie zarządzania, Student identyfikuje i opisuje podstawowe trendy i wyjaśnia genezę ich powstania, Student analizuje trendy w kontekście projektowania rozwiązań w zakresie działań marketingowych, Student prezentuje postawę krytycznego myślenia w odniesieniu do otaczających go trendów.

  • Zarządzanie innowacją od idei do wdrożenia
   50h
   ECTS 5
   • Przygotowanie do kompleksowego zarządzania innowacją w przedsiębiorstwie – od idei do wdrożenia; standardy zarządzania procesem innowacyjnym i projektowym, etapy procesu rozwoju innowacji w firmie oraz metodyki i techniki rozwijania innowacji; holistyczne podejście do zarządzania innowacją, jak również poszczególnych elementów składowych tego procesu. Przywołuje standardy zarządzania procesem innowacyjnym i projektowym. Wyjaśnia wybrane modele rozwoju innowacji w firmie. Wyjaśnia założenia metodyk zwinnych (Agile, Lean, Scrum). Definiuje istotę i opisuje proces zarządzania wiedzą w organizacji. Wyjaśnia proces rozwoju innowacji w firmie. Tłumaczy kwestie związane z zarządzaniem zespołem projektowym. Inicjuje projekt rozwoju i wdrażania innowacji zapewniając jego ukończenie w założonym budżecie i czasie. Projektuje proces rozwoju innowacji w firmie. Stosuje wybrane metodyki i techniki w procesie rozwoju innowacji. Bierze odpowiedzialność za zarządzanie interdyscyplinarnym zespołem projektowym. Stosuje podstawy zarządzania wiedzą w organizacji. Identyfikuje oraz łączy wiedzę ukrytą i rozproszoną w organizacji.

  • Time management skills
   50h
   ECTS 5
   • Celem modułu jest wyposażenie słuchaczy w umiejętność stawiania sobie celów, zatem wymagania od siebie rozwoju, pozostając wiernym zasadzie SMART. Będą mogli przećwiczyć budowanie celów pod każdym względem realnych, a także poszukać przyczyn dotychczasowych problemów z ich osiąganiem. Wiedza ta zostanie uzupełniona o najważniejsze umiejętności zarządzania czasem obejmujące: organizację, priorytetyzację, ustalanie celów, komunikację, planowanie, delegowanie zadań i radzenie sobie ze stresem. Umiejętności zarządzania czasem uznaje się za tak ważne, ponieważ pomagają ustrukturyzować pracę w sposób umożliwiający osiąganie celów. Dobre zarządzanie czasem pozwala także na kreatywne i proaktywne podejście do celów. Zasady związane z zarządzaniem czasem oparte są na racjonalnej gospodarce odpowiednimi zasobami, tak by zachować niezbędną dla prawidłowego rozwoju równowagę, pamiętając o dopasowaniu zadań do indywidualnych predyspozycji.)

  • Proces facylitacji i rola facylitatora
   50h
   ECTS 5
   • Facylitacja to metodologia prowadzenia spotkań, służąca wspieraniu efektywności pracy grupy. Jest to proces, którego celem jest tworzenie przestrzeni do otwartego dialogu pomiędzy ludźmi o różnych punktach widzenia, ideologii a nawet narodowości, po to, by odkryć i zgłębić różnorodne założenia i możliwości. Dzięki facylitacji grupa może dążyć do ustalonego celu, w taki sposób, który utrzymuje zaangażowanie wszystkich osób uczestniczących. Główną rolą facylitatora jest takie prowadzenie dyskusji i pracy grupy, aby ułatwić uczestnikom osiągnięcie założonych celów, a metody proponowane przez facylitatora sprawiają, że grupa sam dąży do rozwiązań. I co najważniejsze, facylitator jest odpowiedzialny za proces, który wcześniej przygotowuje pracując z grupą i czyniąć ja odpowiedzlaną za efekty i samodzielne znalezienie rozwiązania, bez wchodzenie w w merytoryczne zagadnienia, nad którymi pracuje grupa. Facylitator jest całkowicie neutralny co do tematów poruszanych na spotkaniu i nie wypowiada się, nie prezentuje swojego punktu widzenia w poruszanych kwestiach, jest bezstronny. TEMATYKA ZAJĘĆ: Facylitacja, Rola facylitatora-atuty i ograniczenia roli facylitatora. Proces facylitacji.

  • Metody i techniki zarządzania projektami
   50h
   ECTS 5
   • Karta projektu, Cel projektu, Założenia i zakres projektu, Harmonogram projekty, Budżet projektu, Metodyka PMA, metodyka PMI, Scrum, Agile, Lean. Student definiuje i wyjaśnia istotę, specyfikę oraz komponenty zarządzania projektem. Student rozpoznaje metody PMA i metodyki zwinne. Student stosuje w praktyce poszczególne etapy zarządzania projektem. Student sam projektuje i rozlicza projekty z wykorzystaniem PMA oraz metodyk zwinnych. Student analizuje i wyciąga wnioski z przykładowych zrealizowanych i opisanych projektów. Student jest otwarty na włączenie się w zarządzanie projektem i sprawnie komunikuje się w zespole projektowym. Student jest zorientowany na potrzeby innych członków zespołu. Student prezentuje potrzebę ciągłego doskonalenia.

  • Produkcja wydarzeń kulturalnych
   50h
   ECTS 5
   • Po zakończeniu modułu student będzie znał podstawową terminologię związaną z organizacją wydarzeń kulturalnych, będzie rozumie specyfikę rynków docelowych na których organizowane są wydarzenia kulturalne, a także będzie umiał odpowiednio dobierać narzędzia systemowe i procedury marketingu dóbr kultury.

  • Systemy zarządzania treścią portali internetowych
   50h
   ECTS 5
    • (Projektowanie interfejsu graficznego aplikacji internetowych i mobilnych
    • Wprowadzenie do aplikacji RIA
    • Projekt architektury informacji oraz systemu wizualnego dla strony internetowej i aplikacji mobilnej
    • JavaScript: Programowanie strukturalne i funkcyjne
    • Architektura informacji
    • JavaScript: Programowanie obiektowe oparte na prototypach
    • Analiza struktur nawigacyjnych
    • JavaScript: Programowanie obiektowe oparte na klasach
    • Elementy strategii wizualnej: kolorystyka, typografia, layout, ikony, logo
    • Biblioteka jQuery
    • Wpływ elementów strategii wizualnej na funkcjonalność
    • Ajax i WebSocket
    • Projektowanie makiet stron internetowych
    • Implementowanie backendu na platformie Microsoft .NET
    • Architektura aplikacji Single-Page Application (SPA)
    • Implementowanie aplikacji SPA z wykorzystaniem popularnych frameworków )
  • Metody i koncepcje zarządzania
   50h
   ECTS 5
   • Moduł przygotowuje studenta do pracy w organizacjach w zakresie rozwiązywania problemów zarządzania. Ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej stosowania najnowszych metod i technik zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach. Ponadto moduł prezentuje studentom koncepcje wybrane zarządzania takie jak: zasady reengineeringu, koncepcja Lean Management, benchmarking, outsourcing, metoda TBM, kompleksowe zarządzanie jakością TQM oraz zarządzanie wiedzą. Ponadto poznają koncepcje kultur organizacyjnych struktur tradycyjnych oraz organizacji wirtualnych i sieciowych.

  Program studiów w roku akademickim 2021/2022

  Studia stacjonarne

  Model 3+2 pozwalający studiować dziennie i zbierać doświadczenie w pracy.

  • 3 lata

   Czas trwania

  • 6

   Liczba semestrów

  • 2377

   Liczba godzin

  • 191

   Punkty 

  Studia niestacjonarne

  Zajęcia weekendowe wg. harmonogramu

  • 3 lata

   Czas trwania

  • 6

   Liczba semestrów

  • 1747

   Liczba godzin

  • 191

   Punkty 

  Kadra

  dr Karolina Janiszewska

  wykładowca

  Spotkajmy się na:

  Zarządzanie Kreatywne

  Doradztwo i Coaching

  dr Karolina Janiszewska

  wykładowca

  rozwińO mnie

  rozwińEkspert w zakresie strategii reklamowej i zarządzania marką. Od wielu lat przygotowuje autorskie szkolenia i warsztaty strategiczne dla biznesu. Przez wiele lat współpracowała z agencjami reklamowymi m.in. agencją Just, tworząc strategie i koncepcje wielu reklam. Przygotowywała koncepcje strategii komunikacyjnych oraz strategii zarządzania markami zarówno dla biznesu, jak i marek terytorialnych.

  rozwińWspółautorka książek „Strategia reklamowa”, „Wiedza o reklamie”, „Zarządzanie marką” oraz licznych publikacji polsko i anglojęzycznych poświęconych zagadnieniom związanym z komunikacją i zarządzaniem marką. Łączy wiedzę naukową z praktyką. Absolwentka marketingu i doktor ekonomii od 2004 roku.

  Ciekawi mnie

  rozwińLubię ciekawe wyzwania. Inspirują mnie marki, które potrafią przejść przemianę i rozwijać się w zgodzie z obowiązującymi trendami. Podpisuję się pod zdaniem Alberta Einsteina „wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona”. Do każdego problemu podchodzę z zaangażowaniem, optymizmem i kreatywnością, szukając niebanalnych rozwiązań, które są istotne z punktu widzenia projektowania przekazów reklamowych i koncepcji tożsamości marki.

  Paweł Buszko

  wykładowca

  Spotkajmy się na:

  Zarządzanie kreatywne

  Paweł Buszko

  wykładowca

  O mnie:

  rozwińAbsolwent ASP w Poznaniu. Projektant, właściciel Pracowni Projektowo Badawczej Designworks & Research LAB, w której współpracuje z firmami produkcyjnymi jako projektant i ekspert. Od 2017 udziałowiec Eryngium Sp z o. o., która zajmuje się badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie biotechnologii. Biegły sądowy w zakresie projektowania produktu.

  Spotkajmy się na:

  Doradztwo i Coaching

  Zarządzanie kreatywne

  O mnie

  rozwińCzołowy polski specjalista w zakresie marketingu usług prawniczych, doradca w zakresie wizerunku, jakości oraz kształtowania relacji z klientem praktyki prawniczej. Członek – założyciel Service Design Polska. Wykładowca Collegium Da Vinci i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Service Design Network, European Academy of Marketing i współzałożyciel SDN Polska (Service Design Network Polish Chapter), jeden z pionierów nurtu projektowania usług w Europie. Stworzył metodologię wzornictwa usług (service design management) dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Zasiadał w jury konkursu Dobry Wzór. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, poradnikowych i kilku książek, w tym książki pt. „Service Design po polsku. Jak przyciągnąć, zadowolić i zatrzymać klientów”.

  rozwiń„Skończyłem szkołę muzyczną w klasie fortepianu, a teraz gram na klawiszach w zespole rockowym, od czasu do czasu. Jestem też zawodnikiem drużyny hokejowej (na lodzie), która bierze udział w rozgrywkach ligowych, na szczęście bez większych sukcesów. 😉 Siłownia męczy mnie bardziej, niż wykłady na uczelni.”

  Ciekawi mnie

  rozwińCiekawi mnie każdy kolejny dzień, spotkani ludzie, nowe miejsca, absurdalne (na pozór) pomysły, no i na końcu, niektóre rzeczy. Inspiruje mnie muzyka, wysokie góry i mądrzy ludzie. Bez wątpienia, to ludzie – rozmowa z nimi, wymiana myśli, spotkania – są źródłem moich najlepszych pomysłów i przedsięwzięć.

  rozwińZawodową higienę utrzymuję dzięki wyprawom do innych światów, takich jak Chile, Ekwador, Kolumbia, Boliwia, Tanzania, Kenia, ZEA czy Indie, albo w miejsca jak z innego świata – jak np. Grossglockner w Austrii, Wysokie Tatry, rafting na Ottawa River w Kanadzie itp.

  Iza Bernau-Ławniczak

  wykładowca

  Spotkajmy się na:

  Zarządzanie kreatywne

  Badania UX

  Iza Bernau-Ławniczak

  wykładowca

  O mnie

  rozwińProjektantka, doświadczona moderatorka procesów kreatywnych i projektowych w oparciu o human-centered design, design thinking i service design. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z innowacją tworzoną w oparciu o potrzeby ludzi w firmach i organizacjach. Drugi kluczowy obszar jej zainteresowań to profilowanie behawioralne klientów i użytkowników w oparciu o technikę person, rozumianych jako rezultat przeprowadzonych badań i analiz. Takie podejście pozwala projektować zarówno wyróżniające się na rynku rozwiązania, jak i przede wszystkim wartościowe, bo dopasowane do realnych potrzeb czy celów odbiorców. Ponadto od dziewiętnastu lat skutecznie przekazuje kompetencje reagowania na zmiany zachodzące na rynku. Popularyzuje sens innowacji, by ludziom żyło i pracowało się lepiej.

  rozwińWspółautorka i realizatorka nagrodzonego w 2017 roku projektu wdrożenia kultury innowacji na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Pomysłodawczyni projektu Futurefoods.pl.

  rozwińStypendystka Universität Hannover, absolwentka Design Management oraz Dietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Członek Service Design Polska, współwłaścicielka Very Human Services.

  Wojciech Jagodziński

  wykładowca

  Spotkajmy się na:

  Zarządzanie kreatywne

  Badania UX

  Wojciech Jagodziński

  wykładowca

  rozwińO mnie

  rozwińKierownik merytoryczny kierunku Badania UX.

  rozwińSocjolog i researcher z dwunastoletnim doświadczeniem pełni funkcję Head of Research w Very Human Services. Ma na swoim koncie projekty zarówno jakościowe, jak i ilościowe wspierające projektowanie usług i produktów (UX research & testing, design research, customer experience, passenger experience, audyty organizacji) czy ekspertyzy społeczno-gospodarcze na styku przemysłu – rynku pracy – edukacji (rozwój regionalny i gospodarczy, sektor MSP, systemy edukacyjne).
  Z jego perspektywy zarówno niedobór, jak i nadmiar informacji mogą prowadzić do niewłaściwych wniosków czy złych decyzji strategicznych. Tymczasem skuteczność w biznesie, zespołach eksperckich i nauce wymaga dogłębnego zrozumienia ludzi, rynków, trendów, danych, konkurencji czy po prostu tych, którym chce się pomóc.
  Uwielbia szkolić, przekazuje wiedzę i praktyczne umiejętności także z wykorzystaniem nowatorskich metod i technik. Współpracował z agencjami konsultingowo-badawczymi, marketingowymi, uczelniami wyższymi oraz organizacjami gospodarczymi.
  Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ekspertem ds. pracodawców w Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), członkiem Service Design Polska (SDP) oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS). Wykładał na  Collegium Da Vinci w Poznaniu przedmioty badawcze.

  Dominik Postaremczak

  Wykładowca - praktyk

  Spotkajmy się na:

  Zarządzanie kreatywne

  Badania UX

  Dominik Postaremczak

  Wykładowca - praktyk

  O mnie

  rozwińbadacz, socjolog z piętnastoletnim doświadczeniem badawczym i doradca zawodowa od siedmiu lat. Zrealizował dziesiątki projektów badawczych i wdrożeniowych dotyczących szkolnictwa zawodowego, rzemiosła i dostosowywania się mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSME) do zmian społecznych, technologicznych i gospodarczych. Od kilku lat uczestniczy w procesach projektowych. W ich ramach zajmuje realizacją badań i analizą danych, które następnie są wykorzystywane w procesach projektowania usług, produktów, komunikacji i organizacji na etapach początkowych i w testowaniu. Jest stałym współpracownikiem Very Human Services oraz członkiem Service Design Polska.

  Jacek Pucher

  wykładowca

  Jacek Pucher

  wykładowca

  O mnie

  rozwińSenior design thinking consultant. Prowadzi warsztaty i stosuje design thinking w projektowaniu technologii oraz innowacji społecznych. Współpracował m.in. z Volkswagenem, Skodą, Berlin-Brandenburg Center for Regenerative Therapies, Séibühn Ënsber, Urzędem Rejestracji Leków i Wyrobów Medycznych oraz start-upami z branży e-commerce. Współtworzył program budowy kultury innowacyjności w poznańskim Instytucie Logistyki i Magazynowania. W Atos Consulting stosuje service design i design thinking w pracy z międzynarodowymi firmami i instytucjami.

  rozwiń„Wprowadzanie nowych rzeczy, metod pracy, produktów i usług wymaga eksperymentowania i odwagi. Bardzo często droga do celu wiedzie przez kolejne porażki. Oswojenie porażki, umiejętność słuchania i doskonalenie na podstawie informacji zwrotnej (np. tego, co mówią nam użytkownicy, dla których projektujemy) to naturalne etapy na drodze do osiągnięcia celu. I to właśnie odwagę do eksperymentowania chcę zaszczepić u swoich studentów”.

  dr Katarzyna Walkowiak - Markiewicz

  wykładowca

  dr Katarzyna Walkowiak - Markiewicz

  wykładowca

  O mnie

  rozwińDoświadczony manager, trener, konsultant oraz wykładowca akademicki. Posiada ponad 20-letni staż w biznesie. Doświadczenie zdobywała na stanowiskach managerskich w korporacjach finansowych i w konsultingu oraz pracując jako wykładowca akademicki (praca doktorska z zakresu jakości usług.  Specjalizacja: strategie marketingowe, voice of customers, badania marketingowe, procesy obsługi klienta, planowanie marketingowe, strategie w handlu.

  rozwińSpecjalizuje się w doradztwie strategicznym, procesowym: zarządzanie jakością i doświadczeniem klienta (voice of cutomers) oraz w badaniach marketingowych: ilościowych i jakościowych i ich zastosowaniu m.in. w mierzeniu efektów skuteczności strategii marketingowej w przedsiębiorstwach.

  rozwińOd wielu lat prowadzi projekty strategiczne oraz warsztaty dla biznesu i szkolenia. Współautorka książek (Podstawy marketingu – ćwiczenia dla studentów kierunków ekonomicznych, Perspektywy rozwoju branży meblarskiej w Wielkopolsce) oraz licznych publikacji polsko i anglojęzycznych poświęconych zagadnieniom związanym z doświadczeniami klientów, voice of customers, badaniami marketingowymi, zarządzaniem jakością.

  rozwińŁączy wszechstronną wiedzę naukową w zakresie marketingu, badań marketingowych, zarządzania strategicznego, zarządzania projektami i jakością z praktyką. Absolwentka marketingu i doktor ekonomii od 2004 roku.

  rozwińJej wielką pasją są podróże, literatura, polityka i sport – tenis, narty, bieganie, wycieczki górskie.

  prof. dr hab. Danuta Krzemińska

  wykładowca

  Spotkajmy się na :

  Zarządzanie kreatywne

  Doradztwo i coaching

  Informatyczne techniki zarządzania

  prof. dr hab. Danuta Krzemińska

  wykładowca

  O mnie

  rozwińOd wielu lat związana byłam z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Katedrą Finansów Przedsiębiorstw.

  rozwińNa moje wykształcenie składa się: uzyskanie tytułu profesora nauk ekonomicznych za książkę, Wiarygodność kontrahenta w kredycie kupieckim (2007), stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych za książkę, Finansowe znaczenie odpowiedzialności przedsiębiorstwa w stosunkach umownych (1995) oraz stopnia doktora (1980). Zainteresowania naukowe koncentrowałam wokół finansów małych i dużych przedsiębiorstw, funkcjonowania kredytu kupieckiego oraz zarządzania płynnością finansową. Dorobek naukowy liczący ponad 100 pozycji obejmuje książki, rozdziały w książkach i artykuły. Głównie odnosi się do badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach przy pomocy kwestionariuszy ankietowych. Ponadto napisałam kilkanaście recenzji prac doktorskich, kilka prac habilitacyjnych i na tytuł naukowy profesora. Otrzymałam nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za książkę profesorską (2006), habilitacyjną (1995), Nagrodę Zespołową Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego (1986). Brałam udział w projektach badawczych. Zarządzanie finansami ( od 2008),  Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie (2008), Znaczenie źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa (2004) oraz Strategia kapitałowa przedsiębiorstwa (2000). Uczestniczyłam w bardzo wielu konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.

  rozwińZainteresowania i hobby:
  Muzyka i sport

  dr inż. Magdalena Olechnowicz-Czubińska

  Zastępca Kierownika Katedry Coachingu i Zarządzania

  dr inż. Magdalena Olechnowicz-Czubińska

  Zastępca Kierownika Katedry Coachingu i Zarządzania

  O mnie

  rozwińAbsolwentka Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przez dłuższy czas związana z biznesem, gdzie zajmowała stanowiska m.in. Kierownika zespołu sprzedaży, Kierownika ds. marketingu czy Specjalisty ds. rozwoju rynku. Od kilku lat jest wykładowcą akademickim. Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem, zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem jakością oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu.

  Małgorzata Chełkowska-Dorna

  wykładowca

  Spotkajmy się na:

  Zarządzanie Kreatywne

  Doradztwo i Coaching

  Małgorzata Chełkowska-Dorna

  wykładowca

  O mnie

  rozwińAbsolwentka studiów magisterskich na UAM  i  Collegium Da Vinci oraz podyplomowych na WSHiU. Właścicielka i twórca marek Rewolucja i Brain Solutions, a także HR Ninja.

  rozwińDla największych marek w Poznaniu i Polsce projektuje procesy Assessment Center, a także reorganizuje systemy motywacji obniżając skutecznie rotację pracowników. Projektuje scenariusze szkoleń rozwojowych i wspiera w wyłapywaniu talentów. Prowadzi procesy executive coachingu, szkoli i doradza w kwestii budowania efektywnych zespołów.  Prowadzi mediacje wewnątrz organizacji.

  rozwińProjektuje gry szkoleniowe dla biznesu w ramach marki HR Ninja s.c, wykorzystując doświadczenie zdobyte jako szkoleniowiec i coach zewnętrzny w branżach: hotelarskiej, gastronomicznej, motoryzacyjnej, kosmetycznej, spożywczej, lotniczej, usługowej i w oświacie, a także płynące z pracy w międzynarodowej korporacji.

  rozwińDrugim, poza biznesem obszarem zainteresowań zawodowych jest edukacja. Jest autorką kursów zawodowych przygotowanych dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego. Certyfikowana trener efektywnej nauki i szybkiego czytania; stworzyła własny program efektywnej nauki. Szkoliła nauczycieli i dyrektorów wielkopolskich placówek oświatowych, a obecnie jako główny trener koordynuje projekt zakładający przeszkolenie z zakresu efektywnej nauki kadrę pedagogiczną poznańskich placówek oświatowych.

  • Coach ACC ICF na ścieżce akredytacji PCCMediator VCC
  • Absolwentka Szkoły Coachingu Grupowego i Zespołowego
  • Certyfikowany Trener FRIS
  • Założycielka Spółki HR Ninja s.c. w ramach której aktywnie działa na rynku biznesowym projektując i wydając gry szkoleniowe dla biznesu.

  Ciekawi mnie

  rozwiń…zmienność ludzkiej natury, każdy kolejny zakręt dróg i rzek, każdy dzień. Ciekawi mnie co myślą i czują moje psy. Ciekawi mnie las, nieustająco…

  Kinga Zinkowska

  wykładowca

  Spotkajmy się na:

  Doradztwo i Coaching

  Kinga Zinkowska

  wykładowca

  O mnie

  rozwińAbsolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończyła również Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem, Studia Podyplomowe z zakresu Pedagogiki i Akademię Trenera. Certyfikowany trener efektywnej nauki i szybkiego czytania oraz integracji sensorycznej. Słuchaczka wielu kursów i szkoleń z zakresu elementów zarządzania i coachingu.

  rozwińWykładowca akademicki z ponad 12 letnim doświadczeniem. Obszar zainteresowań to motywacja i coaching w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz andragogika.

  rozwińDoświadczenie zdobywała jako właścicielka firmy edukacyjnej i kontraktor firm szkoleniowych. Autorka wielu programów szkoleniowych dla zróżnicowanych grup odbiorców.

  rozwińAkredytowany Praktyk Tutoringu.

  rozwińDziałaczka społeczna w lokalnej społeczności, inicjatorka i organizatorka akcji propagującej czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

  rozwińPasjonatka gier planszowych i karcianych niekolekcjonerskich, do których zachęca rodzinę i przyjaciół.

  dr Andrzej Ranke

  wykładowca

  Spotkajmy się na:

  Doradztwo i coaching

  Zarządzanie kreatywne

  dr Andrzej Ranke

  wykładowca

  O mnie

  rozwińPolitolog, medioznawca. W latach 1993-1998 studia na kierunku Politologia w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Następnie doktorant na Wydziale Nauk Społecznych UAM, w 2002 r. obrona dysertacji doktorskiej poświęconej relacjom polsko-niemieckim w latach 1945-1989. W latach 2002-2007 adiunkt w Instytucie Politologii i Europeistyki (Zakład Badań Niemcoznawczych oraz Ruchów Społecznych i Politycznych) na Uniwersytecie Szczecińskim. W latach 2009-2015 wykładowca na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Od października 2007 r. adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych WSNHiD – obecnie CDV w Poznaniu. Od wielu lat koordynator praktyk studenckich na kierunkach – najpierw Politologia i Stosunki międzynarodowe, a obecnie Doradztwo i coaching oraz Zarządzanie kreatywne.

  rozwińZainteresowania badawcze: analiza dyskursu medialnego – zwłaszcza publicystycznego, polska scena polityczna, samorządność i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wyzwania współczesnego bezpieczeństwa oraz rola religii i Kościoła w warunkach sekularyzacji. Autor kilkudziesięciu publikacji – w tym trzech monografii: Stosunki polsko-niemieckie w polskiej publicystyce katolickiej 1945-1989, Toruń 2004; Polityka zagraniczna i strategie bezpieczeństwa w międzynarodowych stosunkach politycznych, Gorzów Wielkopolski 2012 (wraz z J.J. Piątkiem i R. Podgórzańską) i Polska prasowa publicystyka polityczna wobec Kościoła rzymskokatolickiego w pierwszej dekadzie XXI wieku. Studium politologiczno-prasoznawcze, Poznań 2016.) oraz wielu innych publikacji, a także wystąpień na międzynarodowych i krajowych kongresach, konferencjach i seminariach naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

  Ciekawi mnie

  rozwińInteresuje mnie analiza procesów związanych z przemianami życia społecznego zarówno w układzie makro – jak i mikrostruktur. Stale jest mi bliska także problematyka regionalistyczna dotycząca Wielkopolski, a zwłaszcza Ziemi Krotoszyńskiej. Lubię angażować się w przedsięwzięcia, w których łączyć można zapał i entuzjazm związany z współdziałaniem oraz realizację interesującego przedsięwzięcia.

  Krzysztof Miotk

  wykładowca

  Spotkajmy się na:

  Badania UX

  Krzysztof Miotk

  wykładowca

  rozwińO mnie

  rozwińKierownik merytoryczny studiów podyplomowych Badania UX

  rozwińUX Researcher, współtwórca podcastu branżowego „UX po Godzinach”. W swojej pracy wykorzystuję doświadczenie biznesowe zdobyte m.in. jako strateg marki szkoleniowej i koordynator projektów. Jako Badacz UX prowadziłem badania dla takich marek jak: BLIK, Booste, OLX, Asseco, Santander BP, Alior Bank, Tubądzin i T-Mobile

  rozwińCiekawi mnie

  rozwiń…każdy projekt, bo uważam, że ciekawość to cecha nie do zaspokojenia. Z tego powodu zawsze podchodzę do nowego projektu z otwartą głową.

  rozwińPrywatnie interesuję się technologią, ratownictwem, survivalem i sportami wodnymi. Uwielbiam spędzać czas zarówno przy ognisku, jak i przerzucając cyfrowe karteczki na Miro.

  Rafał Szenrok

  wykładowca

  Rafał Szenrok

  wykładowca

  rozwińO mnie

  rozwińWspółzałożyciel Morski Studio Graficzne. Absolwent UAM. Specjalista od komunikacji i organizacji prac kreatywnych. Z branżą reklamową związany od 1995 roku. Strateg w agencji about ad. Zajmuje się tworzeniem strategii marek, wydawnictwami specjalnymi, czasopismami, wydarzeniami oraz promocją sprzedaży.

  rozwińInicjator i współtwórca Art & Fashion Festival (AFF). Odpowiedzialny m.in. za program pierwszej edycji obejmujący prezentacje projektantów mody, warsztaty krawieckie oraz imprezy towarzyszące. Dyrektor wydawniczy magazynu „Br&” (Brand) poświęconego modzie i kulturze oraz magazynu shopingowego „Faboo” przygotowywanych na zlecenie Starego Browaru. Brał udział w tworzeniu komunikacji dla marek Carry, Quiosque oraz rebrandingu marki Argos. Ponadto twórca tożsamości marek, m.in. (Fawor, Stomil Poznań, Grecos, Politechnika Poznańska, PUMS, York, ADS, Terlan, Simet, Akademia Muzyczna, Argos, Teccon, Hannex), wydarzeń (polska premiera Skody Superb, obchody 750-lecia lokacji Poznania, Jarocin Festiwal), zaangażowany w promocję sprzedaży (Skoda, Vox) oraz marketing polityczny.

  rozwińCiekawi mnie

  rozwińPraca nad wyzwaniami, które wymagają zejścia z przetartego szlaku. Wiedza i dobre wzory są ważne, ale kluczowa jest elastyczność. Zmienność okoliczności i oczekiwań wymuszają kreatywność polegająca na ciągłym dostosowywaniu komunikacji do aktualnych potrzeb. Dlatego najciekawsze są świeże pomysły — te, na które wpadniemy razem podczas pracy nad nowym projektem.

  Katarzyna Andrzejczyk-Briks

  wykładowca

  Katarzyna Andrzejczyk-Briks

  wykładowca

  rozwińO mnie

  rozwińZ wykształcenia jestem pedagogiem i historykiem sztuki, który pokochał historię designu. Uczę historii sztuki i designu w szkole wzornictwa School of Form, prowadzę zajęcia dotyczące architektury i wnętrz na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS i w Collegium da Vinci.

  rozwińKiedyś fascynowała mnie przeszłość, ale od kilku lat moją uwagę pochłania nasza przyszłość. Obserwuję, analizuję i tłumaczę trendy w designie – od technologii i materiałów po zmiany społeczne.

  rozwińWspieram swoją wiedzą projektantów, managerów firm produkcyjnych i usługowych oraz przedstawicieli jednostek samorządowych. Prowadzę wykłady, szkolenia, warsztaty oraz relacje z targów branżowych. Opracowuję raporty dotyczące  rendów konsumenckich i wzorniczych.

  rozwińJestem konsultantem i trenerem creativity thinking w Concordia Design w Poznaniu. Piszę o designie, architekturze i trendach dla magazynu Design Alive.

  rozwińJestem współwłaścicielką pracowni Briks Architekci.

  rozwińCiekawi mnie

  rozwińCiekawi mnie…niemal wszystko, myślę, że to właśnie ciekawość prowadzi mnie przez życie.

  rozwińInspirują mnie ludzie, ich opowieści, świat, który tworzą wokół siebie od przedmiotów po przestrzeń.

  rozwińOdpoczynku i nowych sił szukam w kontakcie z naturą i muzyką.

  Walery Lach

  wykładowca

  Walery Lach

  wykładowca

  rozwińO mnie

  rozwińEkspert – praktyk w zakresie strategii marketingowych oraz strategii marek. Pracował dla międzynarodowych oraz krajowych marek takich jak Knorr, Hellmann’s, Nestle – Winiary, Morliny, Animex, Almarai – Arabia Saudyjska, Laufer Group – Ukraina. Wdrażał wprowadzenie nowych kategorii oraz marek na wymienionych rynkach. Zarządzał zespołami marketingu i sprzedaży. Prowadzi szkolenia i warsztaty z dziedziny zarządzania marketingowego oraz zarządzania marką.

  rozwińCiekawi mnie

  rozwińCiekawi mnie sposób podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów. Ale również ciekawi mnie sposób podejmowania decyzji przez managerów. Jak te dwa procesy prowadzą do satysfakcji obu sfer. Ciekawi mnie świat: kraje, ludzie, zwyczaje, różnice kulturowe także te w obrębie biznesu. Dobra książka, film oraz muzyka rockowa dopełniają zaspokajanie mojej ciekawości.

  Daniel Stachuła

  wykładowca

  Spotkajmy się na:

  zarzadzanie kreatywne

  Daniel Stachuła

  wykładowca

  O mnie

  rozwińMenedżer kultury, pedagog teatru, koordynator projektów i programów, kurator i opiekun procesów twórczych; współtwórca Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury (SMAK), które realizuje szereg działań z zakresu kultury, sztuki i edukacji kulturowej (m.in. cykliczny Projekt OFF Opera czy pierwsze w Poznaniu Społeczne Centrum Kultury). Jako pedagog teatru współpracował m.in. z Teatrem Wielkim im. S. Moniuszki w Poznaniu, Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, Operą Bałtycką w Gdańsku, Projektem 5 Zmysłów i wieloma organizacjami pozarządowymi.

  rozwińPrzygotowuje rozprawę doktorską na UAM, gdzie prowadzi również zajęcia dla studentów teatrologii i polonistyki dotyczące m.in. zarządzania projektem, organizacji pracy społeczno-artystycznej, pedagogiki teatru. Zawodowo programuje, koordynuje i produkuje wydarzenia społeczno-artystyczne i kulturalne (od finansowania projektów do ewaluacji działań). Jego artykuły naukowe i eseje publikowano w czasopismach specjalistycznych oraz tomach zbiorowych.

  rozwińStypendysta Miasta Poznania w dziedzinie kultury (2016) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018). Nominowany do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej w kat. debiut roku za realizację opery „Dydona i Eneasz” w poznańskim Teatrze Wielkim (2016) oraz do Medali Młodej Sztuki Głosu Wielkopolskiego w kat. animacja kultury (2020). Jako reżyser/pedagog teatru współtworzył spektakle i działania performatywne: „Pomiędzy” (2014), „Dydona i Eneasz” (2016), „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” (2017), „Śpiewy historyczne” (2018), „Onna” (2019), „h.” (2019), „Więcej grzechów nie pamiętam” (2020), „Projekt EKI” (2020).

  Ciekawi mnie

  rozwińMoje zainteresowania naukowo-artystyczne dotyczą kulturowej historii opery i teatru, pedagogiki teatru, sztuki społecznej (inkluzywnej, włączającej) oraz inter- i transdyscyplinarnych działań łączących praktykę twórczą z badaniami (practise based research, action research).

  Michał Głowacki

  wykładowca

  Spotkajmy się na:

  zarządzanie kreatywne

  Michał Głowacki

  wykładowca

  O mnie

  rozwińAbsolwent kierunku Informatyka na Politechnice Poznańskiej oraz studiów podyplomowych Rachunkowość i finanse oraz Zarządzanie projektami na Wyższej Szkoły Bankowej.

  rozwińPonad 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobywał w branży motoryzacyjnej, bankowej i fashion — zaczynając od poziomu specjalisty IT, a kończąc na poziomie zarządu firmy. Posiada szerokie i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów w międzynarodowych korporacjach. Współautor strategii rozwoju marek Skoda, Seat, Audi, VW oraz Hyundai na rynku polskim. Współautor fuzji największych motoryzacyjnych firm na rynku polskim — Skoda Auto Polska oraz Kulczyk Tradex. Wspierał rozwój oferty VW Banku na rynku lokalnym, odpowiedzialny za obszar technologiczny w digitalizacji marki Skoda na rynku polskim. Przez ostatnie lata odpowiadał za projektowanie i wdrożenia systemów ofertowania klientów oraz automatyzację zbierania danych osobowych dla grupy VW (VW Group oraz VW Finansials) oraz grupy Hyundai.

  Ciekawi mnie

  rozwińInteresuję się amatorskim lotnictwem czyli projektowaniem, produkcją i oczywiście używaniem – lataniem na konstrukcjach klasy ULM.

  Maria Heś

  wykładowca

  Spotkajmy się na:

  zarządzanie kreatywne

  Maria Heś

  wykładowca

  O mnie

  rozwińZ zawodu projektantka usług i magister sztuki. Specjalizuję się w projektowaniu doświadczeń w ramach tworzenia produktów tradycyjnych i cyfrowych. Bazując na ścieżce potrzeb oraz emocji klienta, tworzę rozwiązania uwzględniające trendy, brand experience oraz cele biznesowe organizacji. Projektuję nowe lub optymalizuję obecne usługi w procesach obejmujących badania potrzeb użytkowników, budowania konceptów oraz testowania prototypów m. in. z wykorzystaniem metodologii Futures Thinking.

  Ciekawi mnie

  rozwińInteresuję się dizajnem inkluzywnym, projektowaniem społecznie zaangażowanym oraz projektowaniem specjalistycznym dla osób z dysfunkcjami fizycznymi i rozwojowymi. Prywatnie miłośniczka fotografii analogowej oraz zielonej kuchni.

  Ciekawi ludzie

  Folder kierunku Zarządzanie kreatywne

  Folder kierunku Zarządzanie kreatywne

  Pobierz folder prezentujący kierunek Zarządzanie kreatywne w Collegium Da Vinci. Poznaj wykładowców i studentów.
  Dowiedz się, jak zorganizowana jest nauka i dlaczego warto studiować Zarządzanie kreatywne!

  Pobierz Pobierz
  {{ flipbook.page }} / {{ flipbook.numPages }}

  Matura już za Tobą, a Ty nadal masz mętlik w głowie?

  Skorzystaj z naszych porad i dowiedz się między innymi:

  • Czy warto iść na studia?
  • Jak wybrać kierunek?
  • Jak zdobyć pieniądze na studiowanie?

  Pobierz nasz (Nie)poradnik Maturzysty, z którym wszystko stanie się łatwiejsze!

  Rekrutacja

  Aby zapisać się na studia należy:

  • wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
  • oraz podpisać umowę online za pomocą serwisu UMOWNIK (Możesz podpisać umowę na studia przez 24h online! Bez wychodzenia z domu, drukowania dokumentów czy przesyłania ich pocztą. Zawarcie umowy online jest w pełni bezpieczne, realizowane za pośrednictwem kompleksowego narzędzia do zawierania umów online, jakim jest Umownik. Pozwala na potwierdzenie zawarcia umowy oraz weryfikację tożsamości bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.)
  • lub dostarczyć do Collegium Da Vinci niezbędne dokumenty (pokój R038, parter, rotunda)

  Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

  • dowód osobisty,
  • świadectwo maturalne,
  • zdjęcie w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Twarz widziana en face (na wprost), patrząca w obiektyw, uszy po obu stronach twarzy widoczne, na jasnym tle).

  Zaloguj się do formularza rekrutacyjnego (zapisz się) i uzupełnij dane wymagane w procesie rekrutacji.

  Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

  • umowę o kształcenie
  • regulamin opłat
  • ślubowanie
  • ankietę osobową
  • podanie do Rektora

  Opłatę wpisową* należy wpłacać na konto:

  Collegium Da Vinci
  ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
  02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
  [w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

  *Sprawdź obowiązujące promocje

  Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

  • umowę o kształcenie
  • regulamin opłat
  • ślubowanie
  • ankietę osobową
  • podanie do Rektora

  Powyższe dokumenty należy dostarczyć do CDV. Wybierz jedną z możliwości:

  • ONLINE (najwygodniejsza forma, w rekrutacji 2020/2021 wybrana przez 90% kandydatów) – korzystając z serwisu UMOWNIK – opcja dostępna w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego
  • OSOBIŚCIE – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dodatkowo świadectwo maturalne (ksero, odpis) dostarcz do Collegium Da Vinci (pokój R034, parter, rotunda)
  • POCZTĄ – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dodatkowo świadectwo maturalne (ksero, odpis) dostarcz na adres Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, z dopiskiem „rekrutacja, pokój R034, parter, rotunda”

  Chcesz dowiedzieć się więcej o tych studiach?

  Zadzwoń: 503 33 15 11

  Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

  Umownik – dowiedz się więcej o sposobie zawierania umowy online z uczelnią

  Ważne dokumenty:

  W roku akademickim 2021/2022 planujemy zajęcia w formule hybrydowej

  • Forma hybrydowa to połączenie zajęć online i zajęć stacjonarnych.
  • W przypadku zmiany sytuacji pandemicznej i wprowadzenia obostrzeń zastrzegamy możliwość zmiany formy zajęć.

  FAQ

  Przeczytaj najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji w Collegium Da Vinci.

  Opłaty

  Obowiązujące ceny studiów w roku akademickim 2021/2022.

  Zapisując się do 31 sierpnia 2021 jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

  Specjalna zniżka dla absolwentów CDV i WSNHID!

  • 0 PLN
   wpisowego
  • 750 PLN
   zwolnienie z jednej z 12 rat

  Wpisowe

  • 0 PLN
   do 31 sierpnia 2021r.
  • 85 PLN
   do 30 września 2021r.

  Studia stacjonarne i niestacjonarne - czesne za jeden rok studiów

  • 12x
   750 PLN
   płatne w 12 ratach
  • 2x
   4500 PLN
   płatne w 2 ratach
  • 9000 PLN
   płatne w 1 racie

  Preferencyjny kredyt studencki w CDV

  CDV, przy współpracy z instytucjami finansowymi, przygotowała pomoc w zakresie uzyskania preferencyjnych kredytów studenckich.

  W Collegium Da Vinci  możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

  Studia to inwestycja, dlatego warto sprawdzić wszystkie możliwości, jakie daje uczelnia swoim byłym, aktualnym i przyszłym studentom!

  Sprawdź Sprawdź

  Za co płacisz:

  • zajęcia prowadzą uznani na rynku praktycy, Twoi potencjalni pracodawcy!
  • pracujesz w małych grupach
  • masz dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania
  • realne wsparcie Biura Karier w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy
  • liczne zajęcia dodatkowe w postaci spotkań branżowych i warsztatów
  • udział w projektach biznesowych
  • kontakt z międzynarodową społecznością

  Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

  Anioł CDV

  Karolina Bobko

  Pokój  A412

  Rekrutacja - Informacje

  Weronika Nowak

  Poznaj inne kierunki

  Strona wykorzystuje pliki cookies

  Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.