Grafika – Collegium Da Vinci Poznań
Daria Puchalska
Studentka kierunku grafika
I stopnia | Stacjonarne | Niestacjonarne

Grafika

Wybierz studia graficzne by zostać:

 • Grafikiem kreatywnym
 • Specjalistą ds. DTP
 • Art directorem
 • Ilustratorem
 • Grafikiem-animatorem
Grafika to studia dla osób z predyspozycjami artystycznymi, które lubią rysować lub projektować – zarówno w sposób tradycyjny, jak i komputerowo.

Opis

Grafika w CDV w umiejętny sposób łączy posługiwanie się nowoczesnymi programami graficznymi podczas projektowania z tradycyjnymi kompetencjami plastycznymi (malarstwo, rysunek, rzeźba) oraz artystycznym spojrzeniem na świat.

Kierunek kształci osoby, które będą potrafiły  przygotować oprawę graficzną dowolnej usługi czy produktu. Oprawę 2D, 3D lub animowaną realizowaną w różnych środowiskach, różnymi narzędziami, również z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Dołącz do nas na FB Dołącz do nas na FB

Dla osób z predyspozycjami artystycznymi, wykazującymi zainteresowanie w obszarze sztuki i działań kreatywnych – pasjonatów rysunku, ilustracji, malarstwa, grafiki komputerowej, animacji, komiksu, fotografii.

Studia graficzne CDV uzyskały 4 oceny wyróżniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

 • koncepcja kształcenia
 • program studiów oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia na poziomie studiów wyższych
 • skuteczność wewnętrznego systemu naszej uczelni do zapewniania najwyższych standardów
 • infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia

MODEL KSZTAŁCENIA DA VINCI

Model kształcenia Da Vinci, obok koncentracji na kształceniu kompetencji przyszłości, wzorem zachodnich uniwersytetów, pozwala na daleko posuniętą indywidualizację ścieżki studiów tak, by jak najbardziej dopasować ją pod umiejętności, talenty, oczekiwania i możliwości czasowe studenta. Ten model kształcenia daje możliwość elastycznego kreowania zindywidualizowanej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, absolwentów czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.
Obok obowiązkowych na danym kierunku modułów zajęć, student wybiera też w trakcie studiów szereg modułów, które mogą być związane bezpośrednio z kierunkiem, ale nie muszą. Mogą stanowić tzw. moduły międzykierunkowe. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko na indywidualizację ścieżki studiów ale także na jej interdyscyplinarność.

PRAKTYCZNOŚĆ

Centrum praktyczności

Łączy biznes, studentów i absolwentów. W Centrum Praktyczności każdy student może uzyskać informację o miejscach praktyk i staży, pomoc w przygotowaniu CV, zasięgnąć rady dotyczącej rozmów kwalifikacyjnych, skonsultować indywidualne portfolio, dowiedzieć się w jakich warsztatach lub spotkaniach networkingowych warto wziąć udział.

więcej
Projektowa praca licencjacka/inżynierska

Na ostatnim roku studiów każdy student będzie przygotowywał po opieką promotora pracę licencjacką lub inżynierską (w zależności od kierunku). Nie będzie to jednak tradycyjna praca dyplomowa, która polega tylko na analizie dostępnej literatury.

więcej
Wykładowca praktyk

Collegium Da Vinci jest miejscem, w którym dbamy o wszechstronny rozwój studentów – rozwój przygotowanych do życia zawodowego i zaangażowanych w to, co się dzieje dookoła ludzi, posiadających wiedzę, kompetencję i postawy adekwatne do potrzeb rynku pracy. Wykładowca jest w dużej mierze odpowiedzialny za to zadanie. Dlatego w CDV szczególną uwagę przywiązujemy do starannego doboru oraz doskonalenia umiejętności prowadzenia zajęć wykładowców praktyków.

więcej
Networking

Student oprócz zajęć z praktykami będzie miał możliwość już od pierwszego roku udziału w spotkaniach oraz pracach zespołów networkingowych. Dzięki temu każdy, kto interesuje się daną tematyką będzie miał możliwość rozwijania swoich kompetencji poza programem studiów, dzięki udziałowi w szeregu różnego rodzaju spotkań i warsztatów otwartych z przedstawicielami firm lub międzykierunkowych projektach dla firm.

więcej
Coworking

Collegium da Vinci dzięki zastosowaniu idei mentoringu oraz nertworkingu stanie się przestrzenią coworkingową, która da możliwość współpracy zespołom interdyscyplinarnym nad różnego rodzaju projektami. Jeśli student będzie chciał zrealizować zewnętrzny projekt biznesowy – Centrum Praktyczności będzie wspierało go w poszukiwaniu i rekrutowaniu innych studentów lub przedstawicieli pracodawców do zespołu w celu realizacji poszczególnych działań w projekcie. Dzięki temu każdy chętny będzie miał możliwość, po ukończeniu studiów, pochwalenia się w swoim CV zawodowym zrealizowanym już projektem dla biznesu.

Praktyki

Każdy student otrzyma z Centrum Praktyczności wykaz firm, które przyjmują studentów na praktyki. Aktualne miejsca praktyk od partnerów będą znajdowały się również na portalu praca.cdv.pl. Ponadto pracownicy Centrum Praktyczności na bieżąco będą śledzić oferty praktyk na portalach internetowych i przekazywać studentom, zgodnie z ich kierunkiem studiów.

więcej

INDYWIDUALIZACJA

MODUŁY DO WYBORU

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

MENTORING

W Collegium Da Vinci wykładowca to dodatkowo partner-mentor w rozwijaniu kompetencji, towarzyszy studentom podczas realizacji wyzwań praktycznych oraz wspiera ich swoją wiedzą ekspercką.

TUTORING

Tutor to przewodnik dla studenta – pomocnik w wyborze najciekawszej, najbardziej efektywnej ścieżki edukacyjnej. Oprócz wsparcia tutora, każdy student jest objęty indywidualną diagnozą talentów i kompetencji na podstawie dwóch narzędzi testu Gallupa i IP121.

więcej
E-LEARNING

Nowoczesna platforma e-learningowa umożliwiająca realizację wybranych zajęć w formie e-learningu i blended learningu przy zachowaniu najwyższej jakości, a jednocześnie elastyczności i swobody w zakresie harmonogramu realizacji poszczególnych kursów.

tydzień integracyjny

Tydzień integracyjny to 25-godzinny (dla studentów w trybie stacjonarnym) lub 15-godzinny (w trybie niestacjonarnym) program, którym rozpoczniesz swoją przygodę w Collegium Da Vinci. Stanowi połączenie wprowadzenia i wdrożenia w niezbędne uczelniane formalności, prezentacji oferty i lekcji pokazowych ze spotkaniami i warsztatami, czyli integracją studentów i wykładowców.

więcej

KOMPETENCJE I TALENTY

KOMPETENCJE PRZYSZLOŚCI

Najnowsze badania wskazują, że kompetencje, które będą charakteryzowały pracownika przyszłości to m.in: zdolność do aktywnego uczenia się, kreatywność, radzenie sobie ze stresem i praca pod presją czasu, analizowanie danych, eksperymentowanie i abstrakcyjne myślenie, a także umiejętność efektywnego komunikowania się i negocjacji. Dzięki nim będziemy w stanie dostosować się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, nowego świata, który ewoluuje każdego dnia. Studia w CDV są skrojone pod studenta, jego talenty i oczekiwania, dają możliwość rozwijania 39 kompetencji przyszłości, które pozwolą każdemu studentów w jak najlepszy sposób przygotować się do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy i w zawodach, które dopiero powstaną.

KOMPETENCJE KIERUNKOWE

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

TALENTY WG GALLUPA

W Collegium Da Vinci wierzymy, że każdy posiada indywidualny i unikalny w swoim rodzaju potencjał, którego rozwój to najkrótsza droga do mistrzostwa, sukcesów i życiowego spełnienia. Wspieramy naszych studentów w odkryciu, wzmocnieniu i wykorzystaniu w praktyce naturalnych predyspozycji. Właśnie dlatego wprowadziliśmy, wzorem renomowanych uniwersytetów Cambridge i Oxford, metodę zindywidualizowanej pracy ze studentami, jaką jest tutoring.

więcej
CERTYFIKATY

Podczas studiów, po ukończeniu konkretnych modułów, oprócz dyplomu otrzymasz bezpłatnie zaświadczenia i certyfikaty zawodowe zewnętrzne i wewnętrzne, potwierdzające nabycie konkretnych kompetencji.

Indywidualne portfolio

W trakcie studiów student buduje indywidulane portfolio, czyli swoją wizytówkę, zbiór dokonań i zrealizowanych projektów. Drogowskaz dla przyszłych pracodawców, jakie ma osiągnięcia, umiejętności, certyfikaty, który jest bardzo pomocny w ubieganiu się o pracę, praktyki lub staż. Do portfolio będą mieli dostęp partnerzy, wykładowcy praktycy z możliwością zaproponowania zatrudnienia , stażu lub praktyki wybranym osobom na bazie zaprezentowanych w portfolio osiągnięć.

Droga studenta

1 rok

1 semestr

Kompetencje przyszłości

Liczba modułów: 1

Najnowsze badania wskazują, że kompetencje, które będą charakteryzowały pracownika przyszłości to m.in: zdolność do aktywnego uczenia się, kreatywność, radzenie sobie ze stresem i praca pod presją czasu, analizowanie danych, eksperymentowanie i abstrakcyjne myślenie, a także umiejętność efektywnego komunikowania się i negocjacji. Dzięki nim będziemy w stanie dostosować się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, nowego świata, który ewoluuje każdego dnia. Studia w CDV są skrojone pod studenta, jego talenty i oczekiwania, dają możliwość rozwijania 39 kompetencji przyszłości, które pozwolą każdemu studentów w jak najlepszy sposób przygotować się do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy i w zawodach, które dopiero powstaną.

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 3

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Ważny etap

Tydzień integracyjny

2 semestr

Kompetencje przyszłości

Liczba modułów: 2

Najnowsze badania wskazują, że kompetencje, które będą charakteryzowały pracownika przyszłości to m.in: zdolność do aktywnego uczenia się, kreatywność, radzenie sobie ze stresem i praca pod presją czasu, analizowanie danych, eksperymentowanie i abstrakcyjne myślenie, a także umiejętność efektywnego komunikowania się i negocjacji. Dzięki nim będziemy w stanie dostosować się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, nowego świata, który ewoluuje każdego dnia. Studia w CDV są skrojone pod studenta, jego talenty i oczekiwania, dają możliwość rozwijania 39 kompetencji przyszłości, które pozwolą każdemu studentów w jak najlepszy sposób przygotować się do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy i w zawodach, które dopiero powstaną.

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 3

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Ważny etap

Wybór modułów na 3 i 4 semestr

2 rok

3 semestr

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 3

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Moduły do wyboru

Liczba modułów: 3

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

4 semestr

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 3

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Moduły do wyboru

Liczba modułów: 3

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

Ważny etap

Wybór modułów na 5 i 6 semestr

3 rok

5 semestr

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 3

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Moduły do wyboru

Liczba modułów: 3

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

Ważny etap

Seminarium dyplomowe cz.1

6 semestr

Moduły do wyboru

Liczba modułów: 1

Studia są dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego studenta, uczelnia przygotowała szereg ciekawych modułów z których student sam układa swój plan zajęć. To ty decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

Kompetencje kierunkowe

Liczba modułów: 1

Nauka w CDV oparta jest o zdefiniowany dla każdego kierunku pakiet kompetencji - Model Da Vinci daje szansę na elastyczne kreowanie swojej ścieżki edukacji przy wsparciu ekspertów m.in. tutorów, mentorów, czy przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Ważny etap

Seminarium dyplomowe cz.2

Zaliczenie praktyk

Obrona pracy dyplomowej

Kompetencje przyszłości

Na ciągle i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy wymagane są inne kompetencje niż jeszcze kilka lat temu. Dziś, kiedy pracodawca oczekuje elastyczności, umiejętność sprawnego działania w różnym otoczeniu i ciągłego samodoskonalenia jest coraz bardziej pożądana.
Aby lepiej przygotować studentów do pracy zawodowej, uwzględniając opinie pracodawców oraz wyniki przeprowadzonych badań, opracowaliśmy zestaw kompetencji przyszłości, które wyróżnią absolwentów CDV na runku pracy!

Kreatywność
Współpraca w zespole
Przedsiębiorczość
Mobilność zawodowa
Elastyczność
Krytyczne myślenie
Rozwiązywanie złożonych problemów
Organizacja pracy własnej
Radzenie sobie ze stresem/ praca pod presją czasu

Kreatywność

Nauczysz się w sposób metodyczny kreować niezwykłe i nieoczywiste rozwiązania.

 • poznasz pojęcia takie jak twórczość, kreatywność, abstrakcyjne myślenie, konflikt
 • zdobędziesz wiedzę na temat źródeł kreatywności oraz ról w zespole kreatywnym
 • dowiesz się jakie przeszkody i bariery mogą pojawić się w działaniach kreatywnych
 • będziesz rozwiązywać problemy w przedsięwzięciach, zdobywając doświadczenie w budowie zespołów kreatywnych
 • nauczysz się wykorzystywać techniki i narzędzia kreatywne
 • będziesz tworzyć projekty z wykorzystaniem abstrakcyjnego myślenia

Współpraca w zespole

Nauczysz się współpracować w zespole, tworzyć zespoły i zarządzać zespołem.

 • będziesz współpracować w zespole nad projektami
 • nauczysz się tworzyć zespół
  poznasz dysfunkcje pracy zespołowej i role zespołowe
 • przećwiczysz rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • poznasz podstawy zarządzania ludźmi
  nauczysz się umiejętnie dyskutować i argumentować
 • poznasz narzędzia informatyczne do organizacji pracy w przedsiębiorstwie (np. Trello)
 • poznasz metodyki zwinne zarządzania projektami (np. SCRUM)

Przedsiębiorczość

Nauczysz się wykorzystywać nadarzające się okazje zawodowe i biznesowe, szacować poziom ryzyka.

 • poznasz podstawowe pojęcia z ekonomii, finansów oraz prawa
  dowiesz się, jak założyć własną firmę (startup)
 • będziesz potrafić przygotować umowy niezbędne do prowadzenia własnej firmy
 • nauczysz się wykonać podstawowe rozliczenia firmowe
 • dowiesz się, jak analizować otoczenie ekonomiczno-prawne

Mobilność zawodowa

Nabędziesz umiejętność łatwego przekwalifikowania się, wykorzystując dotychczasowe doświadczenie; będziesz w stanie zmienić zawód w zależności od potrzeb otoczenia gospodarczo-ekonomicznego.

 • nauczysz się świadomie budować własną markę i pozycję na rynku
 • będziesz potrafić zaprezentować swoje mocne strony, zdobyte kompetencje
  poznasz zasady etyki w biznesie
 • nauczysz się dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia
 • będziesz potrafić poszukiwać źródeł finansowania dla własnych przedsięwzięć
 • poznasz ryzyka występujące w organizacji

Elastyczność

Nabędziesz umiejętność dostosowania się do sytuacji, nauczysz się otwartości na zmiany i wypracowywania kompromisu, kiedy okoliczności tego wymagają.

 • nauczysz się ciągle zdobywać nową wiedzę i umiejętności
 • wypracujesz pozytywne nastawienie do zmiany w kontekście osobistym, społecznym, kulturowym, gospodarczym
 • będziesz potrafić zaakceptować zmianę i traktować ją jako fakt

Krytyczne myślenie

Będziesz potrafić weryfikować fakty i posługiwać się logiką do określania mocnych i słabych stron różnych rozwiązań.

 • nabędziesz umiejętność myślenia w sposób racjonalny i uporządkowany, tak aby zrozumieć związki między faktami lub koncepcjami
 • nauczysz się podejmować trafniejsze decyzje, logicznie wnioskować i precyzyjniej komunikować
 • wypracujesz lepszą argumentację i zwiększysz swoją odporność na manipulację

Rozwiązywanie złożonych problemów

Nauczysz się rozwiązywać skomplikowane i złożone problemy.

 • będziesz tworzyć rozwiązania dla złożonych problemów
 • nauczysz się analizowania wielu danych i informacji
 • będziesz potrafił wyciągać wnioski z analiz i na ich podstawie podejmować  decyzje i wdrażać rozwiązania

Organizacja pracy własnej

Nauczysz się organizować swój czas pracy i wykorzystywać go efektywnie.

 • nauczysz się zarządzania sobą w czasie oraz planowania
 • poznasz narzędzia informatyczne do zarządzania pracą

Radzenie sobie ze stresem/ praca pod presją czasu

Nauczysz się podejmować właściwe decyzje pod presją czasu i w sytuacjach dużego stresu (także długotrwałego).

 • nauczysz się radzić sobie ze stresem i zarządzać swoimi emocjami
 • nabędziesz umiejętność aktywnego poszukiwania sedna problemu swojego, klienta, zespołu, czy organizacji
 • nauczysz się radzić sobie z pojawiającą się e pracy frustracją swoją, klienta, zespołu, czy organizacji

Atuty kierunku

 • Praktyczne zajęcia.

  80% zajęć studiów graficznych ma charakter czysto praktyczny. Wiedzę i doświadczenie zdobywasz podczas warsztatów, ćwiczeń, praktyk i plenerów.

 • Współpraca z firmami.

  W ramach projektów realizowanych w czasie studiów graficznych na CDV odpowiadasz na realne potrzeby firm i instytucji, z którymi na co dzień współpracuje nasza uczelnia – nie projektujesz tylko „do szuflady”.

 • Pracownie i laboratoria.

  Masz do dyspozycji w pełni wyposażone pracownie rysunku oraz rzeźby a także laboratoria komputerowe z najnowszym oprogramowaniem graficznym. Na pierwszym roku studiów graficznych studenci poznają tajniki warsztatu malarsko-rysunkowego, rzeźbiarskiego, kompozycji plastycznej, podstawowych zasad projektowania graficznego oraz graficzne programy komputerowe – w tym zajęcia z podstaw animacji, obsługi programów do składu i edycji komputerowej.

 • Wykładowcy praktycy.

  Na studiach graficznych w CDV uczą Cię uznani artyści, dydaktycy z bogatym dorobkiem artystycznym (m.in. wykładowcy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i praktycy z branży kreatywnej).

 • Pracownie wizytujące.

  W ramach tzw. pracowni wizytujących bierzesz udział w zajęciach prowadzonych przez znanych artystów, designerów, grafików i wykładowców, niezwiązanych na co dzień z naszą uczelnią.

 • Darmowe oprogramowanie.

  Jako student CDV otrzymujesz bezpłatnie pakiet oprogramowania Microsoft Office ProPlus 365.

 • Wystawy

  Na uczelni organizowane są regularne wystawy prac studentów, projekcje zrealizowanych filmów animowanych, ekspozycje grafiki, malarstwa, obiektów przestrzennych. Umożliwia to promowanie dokonań studentów oraz konfrontację z odbiorcami, która jest niezwykle rozwojowa.

Tutoring w CDV

Wzorem Uniwersytetów Oxford i Cambridge, zdecydowaliśmy się objąć wszystkich studentów rozpoczynających naukę programem tutoringowym.

Tutoring w CDV, to cykl spotkań z certyfikowanymi tutorami, które pozwolą naszym studentom na bardziej świadomy rozwój w czasie studiów. Przez 2 semestry studenci na indywidualnych i grupowych spotkaniach będą wzmacniać swoje mocne strony i eliminować ograniczenia.

Wierzymy, że indywidualne podejście do studentów, koncentrujące się na ich mocnych stronach, pozwoli każdemu z nich na realizację osobistych celów edukacyjnych i zawodowych.

Zapisz się teraz i skorzystaj!

Przykładowe ścieżki studiów

Opis

Na początku będziesz doskonalić swój warsztat malarsko-rysunkowy i rzeźbiarski. Poznasz też zasady projektowania graficznego oraz obsługi programów graficznych.
Kiedy już poznasz lepiej kierunek wybierzesz takie modułu, które ciebie interesują!

Jeśli chcesz:

 • nauczyć się robić filmy różnymi technikami,
 • przygotować animację graficzną,
 • opracowywać publikacje multimedialne,
 • przygotowywać dynamiczne infografiki,
 • stworzyć animację interaktywną.

Jaką pracę możesz podjąć?

 • Specjalista ds. komunikacji wizualnej
 • Designer 3D
 • Art director
 • Web designer
 • Specjalista ds. animacji
 • Projektant gier komputerowych

Pamiętaj, że:

Model kształcenia Da Vinci pozwala Ci na całkowite zindywidualizowanie Twojej ścieżki edukacyjnej. Sam lub przy wsparciu tutora decydujesz, co Cię interesuje i czego chcesz się uczyć.

Na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze obok kompetencji kierunkowych, są tzw. kompetencje przyszłości takie jak: kreatywność, współpraca w zespole, przedsiębiorczość, czy rozwiązywanie złożonych problemów, które nabędziesz w Collegium Da Vinci.

To ty decydujesz czego się uczysz! Wybierasz takie modułu, które Ciebie interesują.

Uczelniane biuro karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz w znalezieniu pracy po zakończeniu studiów.

Możesz otrzymać dofinansowanie studiów w formie stypendium socjalnego czy stypendium Rektora.

Program Erasmus umożliwi Ci podjęcie nauki na partnerskich uczelniach w Europie.

Przeciętne wynagrodzenie na stanowisku grafika wynosi 6000 zł brutto, a grafika 3D wynosi 6200 zł brutto.

Źródło: pracuj.pl

Opis

Na pierwszym roku będziesz doskonalić swój warsztat malarsko-rysunkowy i rzeźbiarski. Poznasz też zasady projektowania graficznego oraz obsługi programów graficznych.

Kiedy już poznasz lepiej kierunek wybierzesz takie modułu, które ciebie interesują!

Jeśli chcesz:

 • nauczyć się projektować plakaty i ilustracje wydawnicze,
 • wykonywać skład materiałów drukowanych, np. książek, czasopism,
 • przygotowywać publikacje do druku (DTP),
 • przygotowywać kompleksowo identyfikację wizualną firmy lub marki (w tym brandbook),
 • opracować autorski krój pisma,
 • spróbować sił w fotografii.

Jaką pracę możesz podjąć?

 • Grafik kreatywny
 • Specjalista ds. komunikacji wizualnej
 • Specjalista ds. DTP
 • Art director
 • Web designer
 • Ilustrator

Pamiętaj, że:

Model kształcenia Da Vinci pozwala Ci na całkowite zindywidualizowanie Twojej ścieżki edukacyjnej. Sam lub przy wsparciu tutora decydujesz, co Cię interesuje i czego chcesz się uczyć.

Na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze obok kompetencji kierunkowych, są tzw. kompetencje przyszłości takie jak: kreatywność, współpraca w zespole, przedsiębiorczość, czy rozwiązywanie złożonych problemów, które nabędziesz w Collegium Da Vinci.

To ty decydujesz czego się uczysz! Wybierasz takie modułu, które Ciebie interesują.

Uczelniane biuro karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz w znalezieniu pracy po zakończeniu studiów.

Możesz otrzymać dofinansowanie studiów w formie stypendium socjalnego czy stypendium Rektora.

Program Erasmus umożliwi Ci podjęcie nauki na partnerskich uczelniach w Europie.

Przeciętne wynagrodzenie na stanowisku grafika wynosi 6000 zł brutto, a grafika 3D wynosi 6200 zł brutto.

Źródło: pracuj.pl

Proponowane moduły dla wybranej ścieżki

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę i doświadczenie niezbędne do tego aby pracować jako animator, czy projektant gier, zobacz, jakie moduły proponują tobie wykładowcy z kierunku Grafika.

Pamiętaj, że to ty jednak decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

 • MODELOWANIE 3D I ANIMACJA INTERAKTYWNA
  50h
  ECTS 5
  • Modelowanie 3D i teksturowanie – kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawami modelowania i teksturowania.

   Praktyczne wykorzystanie narzędzi do edycji i modyfikacji geometrii 3D w różnym kontekście projektowym. Zapoznanie z terminologią oraz praktycznym wykorzystaniem narzędzi do modelowania i teksturowania. Metody łączenia tekstur z materiałami i ich funkcje oraz oświetlenie na potrzeby renderingu i prezentacji projektu.

   Animacja interaktywna – kurs ma na celu doskonalenie i rozwijanie umiejętności komunikacji wizualnej z użyciem środków multimedialnych.

   Moduł rozwija umiejętność posługiwania się programami: Adobe After Effects, 3d Studio MAX, Unreal Development Kit, Little Projection Mapping Tool, Video Projection Tool. Ćwiczenia obejmują także poszukiwanie nowych sposobów komunikowania się z użyciem nowoczesnych narzędzi multimedialnych.

 • MAPPING
  50h
  ECTS 5
  • Mapping I (podstawy) – celem kursu jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami mappingu jako formy kreowania treści wizualnej o charakterze multimedialnym. Zapoznanie ze środowiskiem pracy, proces kreacyjny od koncepcji po gotową wizualizację.

 • FILM ANIMOWANY I ANIMACJA GRAFICZNA II
  50h
  ECTS 5
  • Film animowany II – Storyboard i etiuda – kurs rozwija i poszukuje indywidualnych predyspozycji i umiejętności potrzebnych do tworzenia krótkich form filmowych do kina, telewizji, internetu. Zajęcia uczą przede wszystkim kreacji, technik animacji i współczesnych środków wyrazu oraz łączenia dźwięku z obrazem. Student na tym etapie rozpoznaje artystyczne preferencje związane z technikami animacji i swoją rolą w zespole filmowym. Ćwiczenia obejmują także poszukiwanie nowych sposobów komunikowania się z użyciem języka filmowego, w tym zajęcia teoretyczne obejmujące Język Filmu Animowanego.

   Animacja graficzna II – kurs rozwijają umiejętności posługiwania się programami do tworzenia produkcji multimedialnych: Photoshop, After Effects i traktowania compositingu w sposób kreatywny. Kształtowane jest świadome zaawansowane posługiwanie się językiem ruchomego obrazu oraz umiejętność twórczego korzystania z animacji. Studenci zdobywają umiejętność tworzenia spójnych projektów wykorzystujących różne media oraz płynnego poruszania się po nowych obszarach komunikacji wizualnej. W rezultacie zajęć student posiądzie umiejętność: tworzenia scenopisów, podstawowej obsługi programu Adobe After Effects, Photoshop i Encore, łączenia muzyki z ruchomym obrazem, kreatywnej obsługi narzędzi do compositingu, wykorzystania narzędzi, trackowania, stabilizacji, rotoscopi obrazu wideo.

 • MODELOWANIE 3D i TEKSTUROWANIE - ZAAWANSOWANE
  50h
  ECTS 5
  • Modelowanie / Teksturowanie – wprowadza studenta w zaawansowane techniki modelowania na potrzeby animacji i gier.

   Optymalizację modeli, świadome kontrolowanie topologii do Hard Surface Modeling i modelowania organicznego. Zaawansowane wykorzystanie stosu modyfikatorów oraz modelowanie proceduralne. Zaawansowane techniki teksturowania, tworzenia materiałów złożonych oraz oświetlenia i renderingu.

 • MAPPING II
  50h
  ECTS 5
  • Mapping II – celem kursu jest rozwijanie zagadnień z obszaru mappingu jako formy kreowania treści wizualnej o charakterze multimedialnym. Zaawansowany proces kreacyjny od koncepcji po gotową wizualizację i wdrożenie projektu.

 • FILM ANIMOWANY I ANIMACJA GRAFICZNA III - ZAAWANSOWANE
  50h
  ECTS 5
  • Film Animowany III – Compositing 2,5D – celem kursu jest rozwijanie umiejętności potrzebnych do tworzenia krótkich form filmowych do kina, telewizji, internetu. Zajęcia umożliwiają poszerzenie technik animacji z wykorzystaniem współczesnych środków wyrazu oraz łączenia dźwięku z obrazem. Ćwiczenia obejmują także poszukiwanie nowych sposobów komunikowania się, w tym zajęcia teoretyczne i warsztatowe na poziomie zaawansowanym (m.in. After Effects)

   Animacja graficzna III – kurs poszerza wiedzę i umiejętności posługiwania się programami do tworzenia produkcji multimedialnych: Photoshop, After Effects i traktowania compositingu w sposób kreatywny. Kształtowane jest świadome zaawansowane posługiwanie się językiem ruchomego obrazu oraz umiejętność twórczego korzystania z animacji. Studenci rozwijają umiejętność tworzenia spójnych projektów wykorzystujących różne media oraz płynnego poruszania się po nowych obszarach komunikacji wizualnej. W rezultacie zajęć student posiądzie umiejętność: zaawansowanej obsługi programu Adobe After Effects, Photoshop i Encore, łączenia muzyki z ruchomym obrazem, kreatywnej obsługi narzędzi do compositingu, wykorzystania narzędzi, trackowania, stabilizacji, rotoscopi obrazu wideo.

 • PUBLIKACJE MULTIMEDIALNE I INTERAKTYWNE II - ZAAWANSOWANE
  50h
  ECTS 5
  • Publikacje multimedialne – celem kursu jest doskonalenie i rozwijanie umiejętności komunikacji wizualnej z użyciem środków multimedialnych. Ćwiczenia mają na celu poszerzanie umiejętności projektowania na potrzeby internetu, telewizji oraz urządzeń multimedialnych. Podczas zajęć student uczy się kreatywnie wykorzystywać poznane oprogramowanie, oraz tworzyć krótkie formy animowane.

   Publikacje interaktywne – kurs ma na celu doskonalenie i rozwijanie umiejętności w zakresie komunikacji wizualnej z użyciem środków interaktywnych. Moduł rozwija umiejętność posługiwania się programami: Adobe After Effects, 3d Studio MAX, Unreal Development Kit, Little Projection Mapping Tool, Video Projection Tool. Ćwiczenia obejmują także poszukiwanie nowych sposobów komunikowania się z użyciem nowoczesnych narzędzi multimedialnych.

 • MUSIC VIDEO
  50h
  ECTS 5
  • Music video – praktyczyny moduł / kurs tworzenia teledysku.

   Grupa będzie mieć za zadanie wypracować pomysł i zrealizować go. Przejedziemy przez wszystkie etapy profesjonalnej produkcji filmowej. Nabycie profesjonalnej wiedzy z zakresu kreowania obrazu filmowego. Współdziałanie w grupie, wspólna praca nad jednym dziełem audiowizualnym. Czynne uczestnictwo w fazach produkcji teledysku.

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę i doświadczenie niezbędne do tego aby pracować w agencjach reklamowych, czy drukarniach,  zobacz, jakie moduły proponują tobie wykładowcy z kierunku Studia graficzne.

Pamiętaj, że to ty jednak decydujesz czego chcesz się nauczyć na studiach i sam wybierasz moduły, które ciebie interesują!

 • WYDAWNICTWA I LITERNICTWO I
  50h
  ECTS 5
  • Wydawnictwa I – celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania wydawnictw i przygotowania ich do druku. Elementy tych umiejętności to podstawowa zdolność analizowania tekstu oraz zjawisk społecznych, kulturowych, społecznych i artystycznych oraz określenia adekwatnej formy komunikatu graficznego. Studenci rozwijają umiejętności warsztatowe a także znajomość programów graficznych wraz z wiedzą teoretyczną.

   Liternictwo I – projektowanie litery – celem kursu jest zdobycie umiejętności związanych z projektowaniem form literniczych, poprzez realizacje tematów, zakładających zrozumienie ich struktury – anatomii, cech morfologicznych oraz funkcji. Studenci rozwijają umiejętności warsztatowe a także znajomość programów graficznych wraz z wiedzą teoretyczną.

 • CONCEPT ART
  50h
  ECTS 5
  • Concept art – kurs poświęcony tworzeniu narracji graficznej w oparciu o fabułę, charakterystykę postaci i/lub otoczenia w określonej konwencji stylistycznej. Stanowi wprowadzenie do tworzenia elementów lub pełnej koncepcji wizualnej – opowieści graficznej, filmu lub gry komputerowej. Studenci rozwijają umiejętności warsztatowe a także znajomość programów graficznych wraz z wiedzą teoretyczną.

 • INFOGRAFIKA I IDENTYFIKACJA WIZUALNA II - ZAAWANSOWANE
  50h
  ECTS 5
  • Infografika II – celem kursu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie grafiki informacyjnej, analizowania danych i przekładania treści opisowych na zwięzłą formę graficzną o wyższym poziomie skomplikowania.

   Identyfikacja wizualna II – celem kursu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji wizualnej – kreowania marki i rozbudowanych systemów identyfikacji (terminologia, symbolika, standardy opracowania, metody pracy / proces projektowy, łączenie środków wyrazu). Analiza i metodyka projektowania znaków – ikon, piktogramów, w kontekście identyfikacji produktu, usługi, wydarzenia.

 • WYDAWNICTWA I LITERNICTWO II - ZAAWANSOWANE
  50h
  ECTS 5
  • Wydawnictwa II – celem kursu jest doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania wydawnictw i przygotowania ich do druku. Elementy tych umiejętności to zdolność analizowania tekstu oraz zjawisk społecznych, kulturowych, społecznych i artystycznych, umiejętność zdefiniowania ich istoty i nadania temu adekwatnej formy komunikatu graficznego. Studenci doskonalą umiejętności warsztatowe a także znajomość programów graficznych.

   Liternictwo II – projektowanie litery – celem kursu jest doskonalenie umiejętności związanych z projektowaniem form literniczych, poprzez realizacje tematów, zakładających analizowanie i budowanie ich struktury, cech morfologicznych oraz funkcji. Studenci doskonalą umiejętności warsztatowe a także znajomość programów graficznych.

 • PLAKAT I ILUSTRACJA II - ZAAWANSOWANE
  50h
  ECTS 5
  • Plakat II – celem kursu jest rozwijanie umiejętności w zakresie projektowania plakatów o zróżnicowanym charakterze (np. plakat społeczny, kulturalny, polityczny, muzyczny, reklamowy, autorski itp.). Poszukiwanie własnych rozwiązań na podstawie wcześniejszych doświadczeń kierunkowych, zgłębianie kontekstu kulturowego w procesie analizy przedmiotu narracji graficznej oraz tworzenia semantycznego przekazu.

   Ilustracja II – celem kursu jest rozwijanie umiejętności w zakresie projektowania ilustracji wydawniczej (ilustracja dla dzieci, komiks, okładka książkowa, rysunek prasowy, książka autorska itp.). Poszukiwanie własnych rozwiązań na podstawie wcześniejszych doświadczeń kierunkowych, zgłębianie kontekstu kulturowego w procesie analizy przedmiotu ilustracji oraz tworzenia semantycznego przekazu.

 • GRAFIKA WARSZTATOWA - podstawy
  50h
  ECTS 5
  • Grafika warsztatowa (podstawy) – kurs pełni rolę uzupełniającą dla kierunku Grafika, podczas którego studenci poznają tradycyjną technikę druku wypukłego – linorytem.

   Grafika warsztatowa była niegdyś techniką rzemieślniczą, dzięki której powstawały pierwsze gazety, książki i inne tego typu wydawnictwa. Obecnie jest dziedziną artystyczną. Łącząc tradycyjną oraz współczesną wartość grafiki warsztatowej, moduł ma na celu zapoznania studentów z podstawami techniki graficznej, która może stać się komponent do innych realizacji artystycznych, graficznych lub wydawniczych np. ilustracji, plakatu. Technika wypukłodruku rozwija umiejętności manualne studentów oraz wyobrażeniowe podejście do zaproponowanych zagadnień. Ponadto w ramach zajęć wprowadzone będą inne techniki graficzne: kolografia, monotypia, litografia wraz elementami teorii.

 • KSIĄŻKA AUTORSKA
  50h
  ECTS 5
  • Książka autorska – kurs obejmuje różne kreatywne techniki składania i projektowania książek, proces twórczy (od tworzenia koncepcji, przez pisanie tekstu, po wydruk książki). W ramach kursu poruszane są zagadnienia przygotowania do druku, rozwiązań introligatorskich przy realizacji niestandardowych projektów.

 • INFOGRAFIKA I IDENTYFIKACJA WIZUALNA III- ZAAWANSOWANE
  50h
  ECTS 5
  • Infografika III – celem kursu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie grafiki informacyjnej, analizowania danych i przekładania treści opisowych na zwięzłą formę graficzną o wyższym poziomie skomplikowania – w tym zastosowania elementów animowanych.

   Identyfikacja wizualna III – celem kursu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji wizualnej – kreowania marki i rozbudowanych systemów identyfikacji (terminologia, symbolika, standardy opracowania, metody pracy / proces projektowy, łączenie środków wyrazu). Analiza i metodyka projektowania znaków – ikon, piktogramów, w kontekście identyfikacji produktu, usługi, wydarzenia – w tym zastosowania elementów animowanych.

 • WYDAWNICTWA I LITERNICTWO III - ZAAWANSOWANE
  50h
  ECTS 5
  • Wydawnictwa III – celem kursu jest doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania wydawnictw na poziomie zaawansowanym z elementami publikacji multimedialnych. Analiza tekstu oraz zjawisk społecznych, kulturowych, społecznych i artystycznych, umiejętność zdefiniowania ich istoty wraz z opracowaniem graficznym na zaawansowanym poziomie. Studenci doskonalą umiejętności warsztatowe a także znajomość programów graficznych.

   Liternictwo III – projektowanie litery – Celem modułu jest doskonalenie umiejętności związanych z projektowaniem form literniczych, poprzez realizacje tematów o zaawansowanym stopniu, kreację struktury, cech morfologicznych oraz funkcji. Studenci doskonalą umiejętności warsztatowe a także znajomość programów graficznych w tym łączenie technik multimedialnych.

 • PLAKAT I ILUSTRACJA III - ZAAWANSOWANE
  50h
  ECTS 5
  • Plakat III – celem kursu jest rozwijanie umiejętności w zakresie projektowania plakatów o zróżnicowanym charakterze (np. plakat społeczny, kulturalny, polityczny, muzyczny, reklamowy, autorski itp.). Poszukiwanie własnych rozwiązań na podstawie wcześniejszych doświadczeń kierunkowych z uwzględnieniem elementów animacji graficznej.

   Ilustracja III – celem kursu jest rozwijanie umiejętności w zakresie projektowania ilustracji wydawniczej (ilustracja dla dzieci, komiks, okładka książkowa, rysunek prasowy, książka autorska itp.). Poszukiwanie własnych rozwiązań na podstawie wcześniejszych doświadczeń kierunkowych z uwzględnieniem elementów animacji graficznej.

Program studiów w roku akademickim 2021/2022

Studia stacjonarne

Model 3+2 pozwalający studiować dziennie i zbierać doświadczenie w pracy.

 • 3 lata

  Czas trwania

 • 6

  Liczba semestrów

 • 2377

  Liczba godzin

 • 221

  Punkty 

Studia niestacjonarne

Zajęcia weekendowe wg. harmonogramu

 • 3 lata

  Czas trwania

 • 6

  Liczba semestrów

 • 1927

  Liczba godzin

 • 221

  Punkty 

Kadra

prof. dr hab. Izabela Gustowska

wykładowca

prof. dr hab. Izabela Gustowska

wykładowca

O mnie

rozwińUrodzona w Poznaniu. Profesor zwyczajny. Wykłada w Poznaniu na Uniwersytecie Artystycznym na Wydziale Komunikacji Multimedialnej – Pracownia Działań Performatywnych i Multimedialnych oraz w Collegium Da Vinci na kierunku Grafika. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Realizuje prace w obszarze różnych mediów. Bierze udział w znaczących, międzynarodowych i polskich wystawach, a jej prace znajdują się w muzealnych, galeryjnych i prywatnych kolekcjach.

prof. CDV dr hab. Maciej Kurak

wykładowca

prof. CDV dr hab. Maciej Kurak

wykładowca

O mnie

rozwińUrodzony 15.04.1972 roku w Poznaniu. Od 2009 roku prowadzi VI Pracownie Grafiki na Uniwersytecie Artystycznym. W 2005 roku zdobył główną nagrodę w konkursie Spojrzenia, Deutsche Banku, organizowanym przez galerię Zachęta w Warszawie. W 2009 roku otrzymał Paszport Polityki – nagrodę tygodnika „Polityka”.

rozwińCzłonek grupy Wunderteam; wraz  z Maxem Skorwiderem od 2008 roku jest współtwórcą projektu „Galeria Niewielka” . Od wiele lat realizuje działania w przestrzeni zarówno prywatnej, jak i publicznej. Prace wykonuje zawsze do konkretnego miejsca, jednak wchodząc w dialog z przestrzenią, porusza różnorodne zagadnienia i problemy społeczne. Jest autorem wielu realizacji artystycznych w kraju, jak i zagranicą.

prof. Piotr C. Kowalski

wykładowca

prof. Piotr C. Kowalski

wykładowca

O mnie

rozwińPiotr C. Kowalski urodzony w 1951 roku w Mieszkowie koło Jarocina. Dyplom z malarstwa w pracowni profesora Stanisława Teisseyre’a w PWSSP w Poznaniu w 1978 roku. W latach 1993 – 1999 dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej PWSSP w Poznaniu. Od 2000 roku prowadzi studencką galerię „Na Polskiej” w Poznaniu. Kurator I, II i III Kolekcji ASP w Poznaniu w latach 2003 – 2005. Obecnie Kierownik Katedry Malarstwa na  Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów w Akademii Sztuki w Szczecinie.

rozwińOd 2004 roku wspólnie z Joanną Janiak realizuje cykle Megabajty malowania i Obrazy mroźne.

rozwińAutor cykli obrazów realizowanych bezpośrednio w naturze pt. „Żywa Natura” m. in.: obrazów smacznych, bardzo smacznych i niesmacznych, obrazów przejściowych, przejezdnych i przelotnych; obrazów granicznych, przygranicznych i zagranicznych; obrazów grzecznych i grzesznych czyli niegrzecznych; obrazów przerżniętych oraz jeszcze nie przerżniętych; obrazów malowanych w pełnym słońcu, w cieniu, bez cienia i bez cienia wątpliwości; obrazów malowanych w schroniskach, na szlaku i takich które szlag by trafił; obrazów malowanych bez ram, w ramach i w ramach przyjaźni; obrazów malowanych na sztaludze, pod sztalugą i obok sztalugi; obrazów malowanych na wysokim i na niskim poziomie (Giewont i kopalnia miedzi Lubin); obrazów malowanych w pionie, w poziomie i na odpowiednim poziomie; obrazów malowanych na ogniu i obrazów malowanych na gazie; obrazów malowanych szybko oraz bardzo szybko; obrazów malowanych wolno i takich, których zdawać by się mogło że nie wolno ich malować.

mgr Przemysław Matejko

wykładowca

mgr Przemysław Matejko

wykładowca

O mnie

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w poznaniu na wydziale Grafiki. od 2004 roku prowadzi szkolenia z grafiki 3D i animacji dla przedsiębiorstw z branży grafiki, architektury, reklamy, wystawiennictwa. Wykładowca Akademicki w dziedzinie projektowania graficznego, oprogramowania 2D/3D, animacji i postprodukcji.

Ciekawi mnie

rozwińPasjonuje się wszystkim co jest związane z grafiką 3D. Jest kolekcjonerem filmów i literatury związanej z produkcją filmową i tworzeniem efektów specjalnych.

rozwińPoza nauką ciekawi go fizyką teoretyczna, filozofia i religioznawstwo.

prof. dr hab. Grzegorz Nowicki

wykładowca

prof. dr hab. Grzegorz Nowicki

wykładowca

dr Wojciech Janicki

wykładowca

dr Wojciech Janicki

wykładowca

O mnie

rozwińSpecjalizuje się w projektowaniu identyfikacji wizualnej firm i produktów. Jest autorem wielu znaków i opracowań corporate / brand identity. Działa w obszarze projektów komercyjnych – kreowania marki, konsultacji wizerunkowej, a także badań na rzecz nowatorskich rozwiązań w dziedzinie komunikacji wizualnej.

rozwińProwadzi zajęcia z zakresu identyfikacji wizualnej obejmujące zasady projektowania znaków, tworzenie systemów CI, service design, a także trendy projektowe i inne.

dr Władysław Radziwiłłowicz

wykładowca

dr Władysław Radziwiłłowicz

wykładowca

dr Andrzej Gosieniecki

wykładowca

dr Andrzej Gosieniecki

wykładowca

dr Agata Kulczyk

wykładowca

dr Agata Kulczyk

wykładowca

O mnie

rozwińAbsolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, na kierunku Grafika – Komunikacja Wizualna. Uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne, realizując pracę pt. Polski System Medycznych Formularzy Zgody Pacjenta, wyróżnioną w konkursie Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską.

rozwińObecnie jest adiunktem w Pracowni Grafiki Informacyjnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W Collegium Da Vinci prowadzi zajęcia z Infografiki. Zajmuje się projektowaniem graficznym, ze szczególnym uwzględnieniem grafiki objaśniającej.

Monika Pich

wykładowca

Monika Pich

wykładowca

O mnie

rozwińUkończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Komunikacji Multimedialnej na kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia w zakresie fotografii i rysunku oraz Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowska  w Lublinie na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Grafiki oraz Fotografii).

rozwińArtystka multimedialna, działa na polu wielu kreatywnych dyscyplin. Fotograf, grafik, performer, twórca video, pop-punkowa projektantka streetowych ubrań, akcesoriów modowych, wizerunków i brandów. Twórca lifestylowej wytwórnii Dizzylabel, w tym brandowych edytoriali oraz marek modowych m.in Fashion Victims Front (FVF), Voltage Bang. Współpracuje z artystami wizualnymi, muzykami, stylistami oraz fotografami w ramach artystycznych, muzycznych oraz modowych wydarzeń. Pomysłodawca, twórca i organizator wielu wydarzeń artystycznych, również kurator wystaw w tym marki wydarzenia rewitalizacyjnego „Sztuka w przerwie”. Twórca i redaktor naczelny gazety kulturalno-artystycznej „Wytrzyj obuwie”oraz kanału filmowego Sticky Sweet Station. Pedagog, wykładowca, autorka kreatywnych programów edukacyjnych oraz prowadząca warsztaty dźwiękowe, wizualne oraz projektowe. Producentka muzyczna, wokalistka, gitarzystka basowa, realizator nagrań audialnych, twórca instalacji dźwiękowych, podcastów, słuchowisk, reportaży. Ma na koncie wiele indywidualnych muzycznych projektów, koncertów oraz liczne muzyczne kolaboracje z producentami międzynarodowej sceny elektronicznej.

Paweł Buszko

wykładowca

Spotkajmy się na:

Zarządzanie kreatywne

Paweł Buszko

wykładowca

O mnie:

rozwińAbsolwent ASP w Poznaniu. Projektant, właściciel Pracowni Projektowo Badawczej Designworks & Research LAB, w której współpracuje z firmami produkcyjnymi jako projektant i ekspert. Od 2017 udziałowiec Eryngium Sp z o. o., która zajmuje się badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie biotechnologii. Biegły sądowy w zakresie projektowania produktu.

prof. dr hab. Józef Walczak

wykładowca

prof. dr hab. Józef Walczak

wykładowca

O mnie

rozwińDyplom z malarstwa uzyskał w 1977 roku; od 1991, przez ponad 25 lat, kierował pracownią malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (dawniej ASP). Profesor zwyczajny od 2000 roku, obecnie prowadzi pracownię malarstwa w Collegium Da Vinci. W 2003 roku został laureatem Award of Excellence podczas 46th Annual International Awards Exhibition w San Diego w Kalifornii. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2010 r.) i Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2013 r.). Inspiracje czerpie m.in. z wypraw, w których bierze udział. Był w górach Hindukuszu w Afganistanie i w Himalajach, zwiedził Indie, Tybet, Hawaje, Alaskę, Kanadę, Amerykę Północną i wiele innych miejsc. Jego prace podziwiać można w muzeach narodowych i w zbiorach prywatnych na całym świecie.

Ciekawi ludzie

Folder kierunku Grafika

Folder kierunku Grafika

Pobierz folder prezentujący kierunek Grafika w Collegium Da Vinci. Poznaj wykładowców i studentów.
Dowiedz się, jak zorganizowana jest nauka i dlaczego warto studiować Grafika!

Pobierz Pobierz
{{ flipbook.page }} / {{ flipbook.numPages }}

Matura już za Tobą, a Ty nadal masz mętlik w głowie?

Skorzystaj z naszych porad i dowiedz się między innymi:

 • Czy warto iść na studia?
 • Jak wybrać kierunek?
 • Jak zdobyć pieniądze na studiowanie?

Pobierz nasz (Nie)poradnik Maturzysty, z którym wszystko stanie się łatwiejsze!

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz podpisać umowę online za pomocą serwisu UMOWNIK (Możesz podpisać umowę na studia przez 24h online! Bez wychodzenia z domu, drukowania dokumentów czy przesyłania ich pocztą. Zawarcie umowy online jest w pełni bezpieczne, realizowane za pośrednictwem kompleksowego narzędzia do zawierania umów online, jakim jest Umownik. Pozwala na potwierdzenie zawarcia umowy oraz weryfikację tożsamości bez konieczności składania tradycyjnego podpisu lub podpisu elektronicznego.)
 • lub dostarczyć do Collegium Da Vinci niezbędne dokumenty (pokój R034, parter, rotunda)

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne,
 • zdjęcie w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Twarz widziana en face (na wprost), patrząca w obiektyw, uszy po obu stronach twarzy widoczne, na jasnym tle).

Zaloguj się do formularza rekrutacyjnego (zapisz się) i uzupełnij dane wymagane w procesie rekrutacji.

Wypełniony formularz rekrutacyjny wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ślubowanie
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Opłatę wpisową* należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kierunku]

*Sprawdź obowiązujące promocje

Etap I – składanie dokumentów: do 12 października 2021 roku.

Żeby zarezerwować sobie miejsce, wypełnij formularz rekrutacyjny, który wygeneruje dla Ciebie dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia:

 • umowę o kształcenie
 • regulamin opłat
 • ślubowanie
 • ankietę osobową
 • podanie do Rektora

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do CDV. Wybierz jedną z możliwości:

 • ONLINE (najwygodniejsza forma, w rekrutacji 2020/2021 wybrana przez 90% kandydatów) – korzystając z serwisu UMOWNIK – opcja dostępna w zakładce MOJE DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego
 • OSOBIŚCIE – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dodatkowo świadectwo maturalne (ksero, odpis) dostarcz do Collegium Da Vinci (pokój R034, parter, rotunda)
 • POCZTĄ – dokumenty pobrane z formularza rekrutacyjnego oraz dodatkowo świadectwo maturalne (ksero, odpis) dostarcz na adres Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, z dopiskiem „rekrutacja, pokój R034, parter, rotunda”

 

Uzupełniająca tura rekrutacji na kierunek Grafika:

Etap IIrozmowa kwalifikacyjna z prezentacją swojego portfolio: 15 października 2021 roku w godzinach 10:00 – 17:00 (zaproszenie na rozmowę ze wskazaną datą i godziną przesłane zostanie mailowo do 13 października 2021 roku).

Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać swoje portfolio. Wymagana zawartość teczki to: od 7 do 10 prac graficznych, rysunkowych lub malarskich w preferowanym formacie: B2 (70/50cm). Prace nie mogą przekraczać formatu B1 (100X70cm). W trakcie rozmowy Kandydat może także zaprezentować animację własnego autorstwa.

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poznanie motywacji i inspiracji Kandydata oraz polega na autoprezentacji prac rysunkowych, malarskich i graficznych. Przy ocenie II etapu rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria: artystyczny poziom przedstawianych prac, kreatywność oraz wiedza ogólna.

Pobierz pdf z informacjami o rozmowie i portfolio!

Dopuszczenie do rozmowy odbędzie się na podstawie okazania dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz pisemnego oświadczenia, że przedstawione prace są wyłącznie autorstwa Kandydata i nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

Ogłoszenie wyników nastąpi do dwóch dni po zakończeniu etapu II.

Kandydaci, którzy nie będą mieli ze sobą portfolio, nie będą mogli podejść do rozmowy kwalifikacyjnej.

——————————————————————————————-

Trzecia tura rekrutacji na kierunek Grafika:

Etap IIrozmowa kwalifikacyjna z prezentacją swojego portfolio: 23 września 2021 roku w godzinach 10:00 – 17:00 (zaproszenie na rozmowę ze wskazaną datą i godziną przesłane zostanie mailowo 21 września 2021 roku).

Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać swoje portfolio. Wymagana zawartość teczki to: od 7 do 10 prac graficznych, rysunkowych lub malarskich w preferowanym formacie: B2 (70/50cm). Prace nie mogą przekraczać formatu B1 (100X70cm). W trakcie rozmowy Kandydat może także zaprezentować animację własnego autorstwa.

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poznanie motywacji i inspiracji Kandydata oraz polega na autoprezentacji prac rysunkowych, malarskich i graficznych. Przy ocenie II etapu rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria: artystyczny poziom przedstawianych prac, kreatywność oraz wiedza ogólna.

Pobierz pdf z informacjami o rozmowie i portfolio!

Dopuszczenie do rozmowy odbędzie się na podstawie okazania dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz pisemnego oświadczenia, że przedstawione prace są wyłącznie autorstwa Kandydata i nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

Ogłoszenie wyników nastąpi do dwóch dni po zakończeniu etapu II.

Kandydaci, którzy nie będą mieli ze sobą portfolio, nie będą mogli podejść do rozmowy kwalifikacyjnej.

——————————————————————————————-

Druga tura rekrutacji na kierunek Grafika:

Etap IIrozmowa kwalifikacyjna z prezentacją swojego portfolio: 06 – 07 września 2021 roku w godzinach 9:00 – 17:00 (zaproszenie na rozmowę ze wskazaną datą i godziną przesłane zostanie mailowo do 02 września 2021 roku).

Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać swoje portfolio. Wymagana zawartość teczki to: od 7 do 10 prac graficznych, rysunkowych lub malarskich w preferowanym formacie: B2 (70/50cm). Prace nie mogą przekraczać formatu B1 (100X70cm). W trakcie rozmowy Kandydat może także zaprezentować animację własnego autorstwa.

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poznanie motywacji i inspiracji Kandydata oraz polega na autoprezentacji prac rysunkowych, malarskich i graficznych. Przy ocenie II etapu rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria: artystyczny poziom przedstawianych prac, kreatywność oraz wiedza ogólna.

Dopuszczenie do rozmowy odbędzie się na podstawie okazania dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz pisemnego oświadczenia, że przedstawione prace są wyłącznie autorstwa Kandydata i nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

Ogłoszenie wyników nastąpi do dwóch dni po zakończeniu etapu II.

Kandydaci, którzy nie będą mieli ze sobą portfolio, nie będą mogli podejść do rozmowy kwalifikacyjnej.

——————————————————————————————-

Pierwsza tura rozmów kwalifikacyjnych z autoprezentacją portfolio odbyła się w dniach 14 – 16 lipca 2021 roku w godzinach 9:00 – 19:00 (zaproszenie na rozmowę ze wskazaną datą i godziną przesłane zostało mailowo 10 lipca 2021 roku).

——————————————————————————————-

Uczelnia zastrzega sobie możliwość wybrania mniejszej liczby osób w przypadku, gdy poziom prac będzie niezadowalający oraz do przeprowadzenia dodatkowej, trzeciej tury rekrutacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tych studiach?

Zadzwoń: 503 33 15 11

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Umownik – dowiedz się więcej o sposobie zawierania umowy online z uczelnią

Ważne dokumenty:

W roku akademickim 2021/2022 planujemy zajęcia w formule hybrydowej

 • Forma hybrydowa to połączenie zajęć online i zajęć stacjonarnych.
 • W przypadku zmiany sytuacji pandemicznej i wprowadzenia obostrzeń zastrzegamy możliwość zmiany formy zajęć.

FAQ

Przeczytaj najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji w Collegium Da Vinci.

Opłaty

Obowiązujące ceny studiów w roku akademickim 2021/2022.

Zapisując się do 31 sierpnia 2021 jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

Specjalna zniżka dla absolwentów CDV i WSNHID!

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 850 PLN
  zwolnienie z jednej z rat 12 rat na studiach stacjonarnych
 • 890 PLN
  zwolnienie z jednej z rat 12 rat na studiach niestacjonarnych

Wpisowe

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2021r.
 • 85 PLN
  do 30 września 2021r.

Studia stacjonarne - czesne za jeden rok studiów

 • 12x
  850 PLN
  płatne w 12 ratach
 • 2x
  5100 PLN
  płatne w 2 ratach
 • 10200 PLN
  płatne w 1 racie

Studia niestacjonarne - czesne za jeden rok studiów

 • 12x
  890 PLN
  płatne w 12 ratach
 • 2x
  5340 PLN
  płatne w 2 ratach
 • 10680 PLN
  płatne w 1 racie

Zniżki i promocje

W CDV możesz liczyć na zniżki w czesnym i stypendia, które sprawią, że studiowanie będzie łatwiejsze.

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić.

Preferencyjny kredyt studencki w CDV

CDV, przy współpracy z instytucjami finansowymi, przygotowała pomoc w zakresie uzyskania preferencyjnych kredytów studenckich.

Poznaj program stypendialny w Collegium Da Vinci.

Stypendia Stypendia

Za co płacisz:

 • artystyczne i techniczne przygotowanie do pracy grafika kreatywnego
 • rozwój zdolności manualnych i percepcji z wykorzystaniem tradycyjnych technik plastycznych
 • zajęcia prowadzone przez uznanych artystów, profesorów oraz cenionych profesjonalistów
 • udział oraz wsparcie uczelni w organizacji i promocji wystaw indywidualnych i zbiorowych
 • realne wsparcie Biura Karier w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy
 • nowoczesne oprogramowanie graficzne w pracowniach komputerowych

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Anioł CDV

Karolina Bobko

Pok.  A412

Rekrutacja - Informacje

Weronika Nowak

Poznaj inne kierunki

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.