Huub Droogh
Wykładowca na kierunku urban management
I stopnia | Stacjonarne

Urban Management

Specjalizacje:

 • Urban Management

Zostań:

 • project managerem
 • doradcą w zakresie planowania przestrzennego i urbanistyki
 • niezależnym konsultantem
Studia na kierunku urban management są dla osób, które chcą współtworzyć miasta przyszłości, zarządzać projektami w firmach i instytucjach sektora państwowego czy też prywatnego w Polsce i za granicą. To doskonała oferta dla tych, którzy już na studiach chcą budować międzynarodowe kontakty i zespoły zadaniowe oraz nauczyć się analitycznego myślenia i kreatywnego podejścia do rozwiązywania złożonych problemów.

Opis

Urban management to jedyny taki w Polsce innowacyjny i multidyscyplinarny kierunek studiów w języku angielskim (wymagany poziom B1 – średnio zaawansowany), który powstał w ścisłej współpracy z NHTV Breda University of Applied Sciences, jedną z najlepszych międzynarodowych uczelni zawodowych w Holandii. Studia te kształcą profesjonalnych managerów przyszłości biegle posługujących się nowoczesnymi technologiami i potrafiących efektywnie zarządzać wielowymiarowymi projektami, nie tylko w obszarze urbanistyki, ale wszędzie tam, gdzie wymagana jest umiejętność planowania, projektowania i zarządzania projektami na dużą skalę z uwzględnieniem interesów wielu stron oraz z dbałością o środowisko naturalne.

Obecnie już ponad połowa ludności na świecie mieszka w miastach. Szacuje się, że w 2050 r. będzie to aż 75% światowej populacji. Zgodnie z raportem ONZ w 2016 r. 23% osób mieszkało w miastach liczących powyżej 1 mln mieszkańców. To ogromne wyzwanie demograficzne, technologiczne, społeczne, a przede wszystkim w obszarze zarządzania tak dużymi organizmami miejskimi. W krajach wysokorozwiniętych sukcesywnie wzrasta popyt na osoby wykonujące zawód city managera, który jest profesjonalistą zajmującym się zarządzaniem miastem w wymiarze praktycznym, tzn. zapewnieniem sprawnego działania wszystkich procesów, ale także rozwojem długofalowych planów mających na celu poprawę jakości życia, środowiska, budownictwa, transportu, służby zdrowia czy edukacji.

Atuty kierunku

 • Nauka w języku angielskim

  Nauka odbywa się w języku angielskim, wystarczy znajomość języka na poziomie B1, w razie potrzeby zapewniamy intensywny kurs doszkalający.

 • Trymestry

  Program nauczania wzorowany jest na modelu holenderskiego NHTV Breda University of Applied Sciences i podzielony jest na trymestry (3 okresy nauczania po 11 tygodni).

 • Doświadczeni specjaliści

  Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści polscy i holenderscy zajmujący się zrównoważonym rozwojem miast, planowaniem przestrzeni miejskiej, doskonale znający specyfikę procesów urbanizacyjnych zachodzących w Europie. Reprezentują oni partnerskie podejście do studentów, pobudzają ich kreatywność i wspierają w rozwiązywaniu problemów

 • Zagraniczne praktyki zawodowe

  Zapewniamy zagraniczne praktyki zawodowe, wyjazdy naukowe, wymiany ze studentami z Holandii oraz kontakt z międzynarodowym środowiskiem urbanistycznym.

 • Zajęcia mają różnorodną formę

  Zajęcia mają różnorodną formę – od warsztatów i projektów grupowych po pracę w ramach otwartych atelier i pracowni.

 • Staże

  Masz możliwość odbycia 2 trzymiesięcznych staży pod okiem międzynarodowego zespołu specjalistów.

 • Praca dyplomowa w formie projektu

  Praca dyplomowa jest indywidualną pracą studenta obejmującą projekt lub badanie wykonane samodzielnie na rzecz pracodawcy, określonego klienta lub uczelni.

 • Darmowe oprogramowanie

  Jako student CDV otrzymasz bezpłatnie pakiet oprogramowania Microsoft Office ProPlus 365.

 • dodatkowe przedmioty związane z innymi kierunkami dostępnymi w CDV

  Chcemy, aby studenci mogli rozwijać się całościowo i zgodnie ze swoją wizją, dlatego oprócz specjalizacji możesz wybrać dodatkowe przedmioty związane z innymi
  kierunkami dostępnymi w CDV, m.in. informatyką, zarządzaniem kreatywnym, grafiką, doradztwem i coachingiem, edukacją prorozwojową.

Zapisz się teraz i skorzystaj!

Przy zapisie do 31 lipca, wpisowe 0 zł.

Oszczędzasz 300 zł!

Partnerzy kierunku

O kierunku

Opis

Studia na kierunku urban management są dla osób, które chcą współtworzyć miasta przyszłości, zarządzać projektami w firmach i instytucjach sektora państwowego czy też prywatnego w Polsce i za granicą. To doskonała oferta dla tych, którzy już na studiach chcą budować międzynarodowe kontakty i zespoły zadaniowe oraz nauczyć się analitycznego myślenia i kreatywnego podejścia do rozwiązywania złożonych problemów.

Studiując urban managent, nauczysz się:

 • skutecznego łączenia umiejętności technicznych, organizacyjnych, znajomości zagadnień ekonomicznych i licznych umiejętności miękkich, jak negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, budowanie zaangażowania
  w przedsięwzięcie,
 • sprawnego poruszania się w zmieniającym się środowisku, wykorzystywania szans, budowania wizji i wspierania innowacyjności,
 • nowoczesnych rozwiązań technologicznych pozwalających na zarządzanie projektem oraz pracą zespołu, tworzenie wizualizacji i projektów,
 • zasad technicznych i inżynieryjnych, umożliwiających planowanie i opracowywania programów, planów,
  strategii, koncepcji, projektów,
 • konstruowania budżetu publicznego, planowania finansowego i inwestycyjnego, ich wzajemnych relacji
  oraz wpływu na efektywność zarządzania,
 • wieloaspektowej analizy i kompleksowego projektowania w skali lokalnej, w kontekście społecznym, funkcjonalnym i architektonicznym,
 • projektowania działań rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach miast (obecnie najważniejszego wyzwania dla władz wszystkich miast i obszarów wiejskich),
 • skutecznego komunikowania się z przedstawicielami sektora publicznego i prywatnego, w tym wyciągania
  wniosków, proponowania rozwiązań i podejmowania decyzji,
 • korzystania z programów graficznych 2D i 3D niezbędnych w procesie projektowania oraz modelowania struktur przestrzennych.

Gdzie możesz podjąć pracę?

 • jako project manager w przedsiębiorstwach każdej branży,
 • w firmach konsultingowych w Polsce i na świecie zajmujących się doradztwem w zakresie planowania przestrzennego i urbanistyki,
 • w obszarze szeroko pojętych usług projektowych i planistycznych, jako niezależny konsultant
 • w polskich i międzynarodowych instytucjach publicznych; samorządowych i rządowych, odpowiedzialnych za rozwój miast i regionów, a także za inwestycje i planowanie przestrzenne,
 • w organizacjach pozarządowych i zespołach eksperckich,
 • w biurach projektowych jako prywatny przedsiębiorca.

Pamiętaj, że:

Na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze obok umiejętności specjalistycznych, są tzw. umiejętności miękkie takie jak: zarządzanie projektem, skuteczna komunikacja, praca w zespole czy autoprezentacja, której nabędziesz w Collegium Da Vinci.

Uczelniane biuro karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz w znalezieniu pracy po zakończeniu studiów.

Możesz otrzymać dofinansowanie studiów w formie stypendium socjalnego czy stypendium Rektora.

Program Erasmus umożliwi Ci podjęcie nauki na partnerskich uczelniach w Europie.

Program nauczania, opiera się na modelu holenderskiego NHTV Breda University of Applied Sciences i podzielony jest na trymestry.

Program

Studia stacjonarne

Model 3+2 pozwalający studiować dziennie i zbierać doświadczenie w pracy.

 • 3,5 roku

  Czas trwania

 • 7 semestrów

  Liczba semestrów

 • 2236

  Liczba godzin

 • 208

  Punkty 

Kadra

“Żyjemy w miastach, które przyciągają coraz większą liczbę mieszkańców. Miasto musi pełnić różne funkcje i zapewniać możliwość realizacji wielu aktywności. Jednocześnie miasta, miejsca naszego rozwoju, pracy i wypoczynku, muszą być piękne, aby jakość życia nie była tylko akceptowalna, ale dawała satysfakcję i radość. To zadanie dla planistów. Najistotniejsze są dwie rzeczy: kontekst i detal. Chciałbym, aby studenci otrzymali rzetelną, szczegółową wiedzę zarówno w zakresie detalu, jak i o szerokim znaczeniu otoczenia. Nawet tworząc rzeczy wielkie, należy pamiętać, aby były spójne w najmniejszym detalu. To nadaje charakter i pełnię wyrazu finalnego efektu.”
Błażej Trzcinowicz
Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku gospodarka przestrzenna oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – nowoczesne zarządzanie jednostką administracji publicznej. Obecnie pracuje w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu jako z-ca dyrektora Biura Zrównoważonej Mobilności.

dr inż. Robert Tomczak

Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Wizualnej

Spotkajmy się na:

Informatyka

Informatyczne Techniki Zarządzania

dr inż. Robert Tomczak

Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Wizualnej

O mnie

rozwińAbsolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierunku: Technika Rolnicza i Leśna, w specjalności: Informatyka w Inżynierii Rolniczej.

rozwińDoktorat poświęcony analizie złożonego sygnału akustycznego z wykorzystaniem sieci neuronowych obronił z wyróżnieniem w 2008 r. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, sieciami neuronowymi i ich praktycznym wykorzystaniem oraz efektywnym wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych. W latach 2001-2013 administrator sieci i systemów informatycznych, koordynator ds. bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych (z ramienia Rektora) na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, zajmował się m.in. projektowaniem rozwiązań i administracją systemami serwerowymi, sieciowymi i dostępowymi dla uczelni.

Ciekawi mnie

rozwińPoza nauką zajmuje się wdrażaniem systemów bezpieczeństwa oraz zarządzaniem systemami i sieciami komputerowymi. Pasjonat Wolnego Oprogramowania i twórczości na otwartych licencjach. Wolne chwile poświęca fotografii, mechanice pojazdowej i analizom bezpieczeństwa sieci i systemów sieciowych.

Ciekawi ludzie

“Praca z ludźmi oraz odczuwanie miasta i jego dynamiki dają mi dużo satysfakcji. Jestem w swoim żywiole, kiedy mogę kreować konkretne rozwiązania, monitorować postęp prac oraz udrażniać komunikację między ludźmi. Z niecierpliwością czekam na dzielenie się swoimi doświadczeniami ze studentami, którzy zdecydują się wkroczyć na podobną, nietuzinkową ścieżką zawodową.”
Huub Droogh
Holenderski specjalista z zakresu miejskiego planowania oraz zrównoważonego rozwoju miast i regionów.
Przeczytaj wywiad Przeczytaj wywiad

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • oraz dostarczyć do Centrum Organizacji Dydaktyki niezbędne dokumenty (pokój R038, parter Rotunda).

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne
 • zdjęcie w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • Po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego, otrzymasz dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów. (Znajdziesz je w zakładce DOKUMENTY formularza rekrutacyjnego.)
 • Dokumenty należy  wydrukować  i podpisać na każdej stronie!

Morbi quis magna eu diam sodales pellentesque pulvinar vitae odio.

Nam convallis dui non malesuada faucibus. Vivamus imperdiet porttitor nibh eget mattis. Aliquam erat volutpat. Donec lorem augue, egestas in elementum eu, luctus nec lorem. Proin purus nibh, tristique vel ultricies eu, efficitur ac metus. Suspendisse tempus pharetra eros porttitor finibus. Praesent risus odio, ultricies finibus faucibus a, mollis quis lorem.

Nunc consequat mollis arcu, sit amet hendrerit leo volut

Dostarcz komplet dokumentów do CENTRUM ORGANIZACJI DYDAKTYKI pokój R038, parter Rotunda.

Osobiście:

pamiętaj zabierz ze sobą:

 • dowód osobisty (do wglądu)
 • kserokopię dowodu osobistego
 • świadectwo dojrzałości lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości (do wglądu)
 • kserokopię świadectwa dojrzałości
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane przez Ciebie z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonanym zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów)
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa egzemplarze umowy o kształcenie (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

 

Przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem Centrum Organizacji Dydaktyki):

UWAGA! O kolejności przyjęć i promocji decyduje data nadania dokumentów. Pamiętaj, dokumenty MUSZĄ być przez Ciebie podpisane!

upewnij się, że skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopię dowodu osobistego
 • kserokopię świadectwa dojrzałości
 • świadectwo dojrzałości lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią do wglądu. Oryginał świadectwa dojrzałości przysłany pocztą jest zwracany przez Centrum Organizacji Dydaktyki
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 02 1090 1476 0000 0001 3627 5750)

oraz wydrukowane przez Ciebie z formularza rekrutacyjnego:

 • podpisaną przez Ciebie ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonanym zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów)
 • podpisane przez Ciebie podanie do Rektora
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie (podpisane na każdej stronie)
 • dwa egzemplarze regulaminu opłat (podpisane przez Ciebie na każdej stronie)

pat sit amet. Phasellus eu posuere ipsum. Donec quis elit ut sem mollis blandit eu ac dui. Duis eget ligula aliquam, aliquet tellus id, scelerisque mauris. Aliquam vulputate, ex sit amet semper maximus, lacus ex sodales nunc, posuere interdum mi mi non nisl. Ut ullamcorper magna a ligula pulvinar dictum. Sed varius gravida neque, eu venenatis libero tristique vel. Suspendisse sodales vehicula justo ut faucibus. Quisque a purus bibendum, ultrices velit vitae, finibus orci.

Duis nec risus nec leo tincidunt condimentum in vitae nibh. Donec vitae tincidunt augue. Sed sollicitudin porttitor nunc id faucibus. Fusce aliquet lorem vel dui ultrices, in tempor ex suscipit. Aenean tincidunt neque magna, eget congue magna malesuada eget. Vestibulum suscipit id nisi in consequat. In viverra lectus imperdiet, porttitor est at, commodo sapien. In id aliquet ligula. Integer a rhoncus dolor, ut dapibus felis. Duis vel felis libero. Cras varius leo sed sapien iaculis, tempor finibus mi tincidunt. Curabitur at diam a augue commodo eleifend. In hac habitasse platea dictumst. Ut placerat porttitor nulla sit amet pellentesque.

Praesent bibendum non leo ac congue.

Rekrutacja na rok akademicji 2018/2019 na kierunek Urban Management realizowana jest w dwóch turach.

W przypadku przyjęcia po pierwszej turze mniejszej liczby osób niż liczba miejsc, przeprowadzona zostanie druga tura rekrutacji.

 • Tura I – termin składania dokumentów 18.04.2018 roku – 31.07.2018 roku.
 • Tura II – termin składania dokumentów 1.08.2018 roku – 18.09.2018 roku.

W każdej turze Komisja:

 • zatwierdza kompletność wymaganych dokumentów;
 • dokonuje uznania dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym realizować studia w języku angielskim. Dokumentami uznawanymi automatycznie są: egzamin maturalny, certyfikat TELC na poziomie B1 lub wyższym, certyfikaty FCE, CAE, CPE;
 • przeprowadza on-line rozmowę kwalifikacyjną ze znajomości języka angielskiego u osób nie dysponujących certyfikatami lub poświadczeniami wymienionymi w punkcie 6.b;
 • przygotowuje listę przyjęć opracowaną na podstawie kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem warunków preferencyjnych;
 • ocenia w skali 0-15 punktów esej złożony przez osoby wnioskujące o stypendium bytowe.

W trakcie rekrutacji stosowane są następujące warunki preferencyjne:

 • 9 miejsc zarezerwowanych jest dla kobiet, co oznacza, że mężczyźni w ramach limitu mogą zostać przyjęci na te miejsca wyłącznie, jeżeli w żadnej turze nie ma wystarczającej liczby kobiet do obsady miejsc;
 • niepełnosprawni traktowani są priorytetowo, co oznacza, że zostają umieszczeni na początku listy rankingowej w danej turze, bez względu na termin wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

Ogłoszenie wyników w postaci listy osób przyjętych:

 • pierwszej tury nastąpi 07.08.2018 o godzinie 16.00;
 • drugiej tury nastąpi 25.09.2018 o godzinie 16.00.

Opłaty

Ceny studiów obowiązujące w roku akademickim 2018/2019.

Urban Management

Studia I stopnia, stacjonarne. Czas trwania: 3,5 roku

Opłata rekrutacyjna

 • 0 PLN
  do 31 lipca 2018
 • 100 PLN
  1-31 sierpnia 2018
 • 150 PLN
  1-30 września 2018
 • 300 PLN
  po 30 września 2018

Studia stacjonarne - czesne za jeden rok studiów

 • 3000 EURO
  (płatne z góry)

  Teraz 300 PLN taniej

  bez opłaty wpisowej

 • 2x 1500 Euro
  (płatne w 1. i 5. miesiącu nauki)

  Teraz 300 PLN taniej

  bez opłaty wpisowej

 • 12x 250 EURO
  (płatne w comiesięcznych ratach)

  Teraz 300 PLN taniej

  bez opłaty wpisowej

Specjalna zniżka dla absolwentów CDV!

 • 250 EURO
  zwolnienie z jednej z 12 rat

Za co płacisz:

 • zajęcia prowadzą uznani na rynku praktycy, Twoi potencjalni pracodawcy!
 • pracujesz w małych grupach,
 • masz dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania,
 • realne wsparcie Biura Karier w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy,
 • liczne zajęcia dodatkowe w postaci spotkań branżowych i warsztatów,
 • udział w projektach biznesowych,
 • kontakt z międzynarodową społecznością.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Anioł CDV

Karolina Bobko

Pok.  A412

Biuro Sprzedaży Usług Edukacyjnych

Pok. 034 na parterze w Rotundzie

Godziny otwarcia

poniedziałek 11.00-17.00, wtorek 10.00-16.00, środa 11.00-17.00, czwartek 10.00-16.00, piątek 10.00-16.00, sobota 9.00-14.00

Poznaj inne kierunki

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.