Huub Droogh – Collegium Da Vinci Poznań
HUUB DROOGH

Holenderski specjalista z zakresu miejskiego planowania oraz zrówno­ważonego rozwoju miast i regionów. Pracował dla Ministerstwa Gospodarki w Holandii. Od 1993 związa­ny jest z Rothuizen Archi­tecten Stedenbouwkundi­gen, holenderskim biurem z ponad 80-letnim doświadczeniem w dziedzinie urbanistyki i architektury.
Działa również w ramach firmy RDH Urban, która w 2008 roku utworzona została w Poznaniu, posze­rzając tym samym obszar działalności holenderskie­go biura.

Co jest dla Ciebie najważniejsze w nauczaniu?

Najważniejsze dla mnie jest dzie­lenie się swoimi doświadczeniami ze studentami. Jeśli ktoś chce zaj­mować się rozwojem miast, wiedza teoretyczna jest oczywiście niezbęd­na. Jednakże większe znaczenie ma samo zrozumienie miasta, jego krwioobiegu, dynamiki, ludzi, którzy je wypełniają swoimi codziennymi sprawami. Wczucie się w jego histo­rię, zrozumienie sukcesów i porażek, które kształtowały jego charakter, dotknięcie „blizn” po to, żeby w pełni odkryć jego potencjał. Miasta tworzą ludzie. To oni nadają znaczenie przestrzeni w kontekście ekono­micznym, społecznym i kulturowym. Miasta są żywymi organizmami. Żeby zrozumieć miasto, musisz zrozumieć ludzi, poznać ich potrzeby i motywację.

Czy istnieje zapotrzebowanie na świecie na nowoczesnych managerów miast?

Nowocześni managerowie w obsza­rze zarządzania procesami miejski­mi (tzw. urban/city managers) są dziś bardzo potrzebni. Trend w roz­woju tej profesji jest szczególnie widoczny w krajach wysokorozwinię­tych i będzie się umacniał. Stajemy dziś przed nowymi wyzwaniami zmieniającej się gospodarki i potrzeb społecznych. Model zarządza­nia miastem ulega sukcesywnej zmianie, w dużej mierze ze względu na szybki rozwój nowoczesnych technologii. Oczywiście polityczny wybór przywódców nie ulegnie gwałtownej zmianie z dnia na dzień. Coraz bardziej jednak pożądany bę­dzie specjalista łączący umiejętność współpracy i przewodzenia z wiedzą z obszaru kilku dyscyplin. Niezwykle potrzebni będą profesjonaliści, umiejętnie zarządzający procesami przemian, by zachodziły one w spo­sób płynny i bezpieczny zarówno dla mieszkańców miast, jak i środowi­ska naturalnego. City manager jest z pewnością pasjonującym zawodem przyszłości, definiowanym przez rosnące potrzeby miast europej­skich, wyzwania metropolii, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym regionów.

Co Cię najbardziej ciekawi w życiu oraz w pracy?

Najbardziej fascynują mnie ludzie, a dokładnie ich zdolność do zaska­kiwania i inspirowania mnie każdego dnia. To oni tworzą atmosferę mia­sta, nadają znaczenie i koloryt jego przestrzeni. Wszystko jest ze sobą połączone: życie prywatne i biznes, przeszłość i przyszłość, funkcjonal­ność i estetyka. Życie samo w sobie jest holistyczne i tak właśnie staram się je przeżywać. Czytam dużo o historii, polityce i nowych osiągnię­ciach. Dużo podróżuję, obserwując, myśląc, pytając, unikając osądów na tyle, na ile to jest możliwe. Odkry­wanie połączeń pomiędzy czasami współczesnymi i przeszłością, po­między sztuką i ekonomią, pomiędzy tym, co nazywane jest nowoczesno­ścią, a tym, co uchodzi za przestarza­łe, bardzo mnie ciekawi.

Do czego dążysz? O czym marzysz?

Tak naprawdę każdego dnia spełniam swoje marzenia. Praca z ludźmi oraz odczuwanie miasta i jego dynamiki dają mi dużo sa­tysfakcji. Jestem w swoim żywiole, kiedy mogę kreować konkretne rozwiązania, monitorować postęp prac oraz udrażniać komunikację między ludźmi. Z niecierpliwością czekam na dzielenie się swoimi do­świadczeniami ze studentami, którzy zdecydują się wkroczyć na podobną, nietuzinkową ścieżką zawodową.

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.