Zarządzanie w e-sporcie – niestacjonarne 2020 – Collegium Da Vinci Poznań

Zarządzanie w e-sporcie – niestacjonarne 2020

I stopnia, niestacjonarne
 • 3 lata

  Czas trwania studiów

 • 1893

  Liczba godzin

 • 202

  Punkty 

Moduł – spójny blok zajęciowy w ramach którego występują różne formy realizacji zajęć dydaktycznych, pogrupowanych tematycznie w kursy. Ocena końcowa z danego modułu jest składową ocen z kursów, wchodzących w skład modułu.

Kurs– grupa treści kształcenia, stanowiąca spójną całość. Treści kształcenia można utożsamiać z tematami zajęć.

 

 • Moduł: Podstawy psychologii i komunikacji społecznej
  3 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • W ramach tego modułu student zapozna się z podstawowymi pojęciami komunikacji społecznej oraz psychologii społecznej. Pozna mechanizmy psychologiczne warunkujące funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie i nauczy się wykorzystywać tę wiedzę w zakresie marketingu.

  • Kurs 1. Komunikacja społeczna

   Wykład

   10 h
  • Kurs 2. Komunikacja społeczna w praktyce

   Ćwiczenia

   10 h
  • Kurs 3. Psychologia społeczna

   Ćwiczenia

   10 h
 • Moduł: Wprowadzenie do mediaworkingu (moduł projektowy)
  2 kursy
  20 h
  3 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Podstawy pracy projektowej i ocena kompetencji

   Ćwiczenia

   5 h
  • Kurs 2. Projekt zespołowy

   Warsztat

   10 h
 • Moduł: Social media
  6 kursów
  60 h
  9 ECTS
  • W ramach zajęć z tego modułu student zapozna się z podstawowymi platformami społecznościowymi i nauczy się wykorzystywać je do działań marketingowych. Podczas warsztatów student pozna działanie wybranych narzędzi SM oraz będzie je stosował w ramach realizowanych projektów.

  • Kurs 1. Media społecznościowe

   Wykład

   8 h
  • Kurs 2. Zarządzanie społecznością i społeczny kapitał sieci - case study

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 3. Optymalizacja profili społecznościowych

   Warsztat

   12 h
  • Kurs 4. Buzz marketing w internecie

   Warsztat

   8 h
  • Kurs 5. Narzędzia social media

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 6. Warsztat tworzenia kontentu

   Warsztat

   12 h
 • Moduł: Marketing i techniki sprzedaży
  5 kursów
  60 h
  10 ECTS
  • W ramach tego modułu student pozna podstawy marketingu w zakresie sprzedaży, promocji, budowania wizerunku. W sposób praktyczny nauczy się wykorzystywać tę wiedzę w swojej praktyce marketingowej.

  • Kurs 1. Wprowadzenie do marketingu

   Wykład

   10 h
  • Kurs 2. Podstawy marketingu i planowanie kampanii marketingowej

   Warsztat

   20 h
  • Kurs 3. Kreowanie marki i wizerunku

   Konwersatoria

   10 h
  • Kurs 4. Event marketing

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 5. Coaching sprzedażowy

   Warsztat

   10 h
 • Moduł: Ogólny
  4 kursy
  20 h
  5 ECTS
  • Celem modułu jest przybliżenie studentom możliwości oraz podstawowych zasad związanych ze studiowaniem.

  • Kurs 1. BHP

   E-learning

   5 h
  • Kurs 2. Ochrona własności intelektualnej

   E-learning

   5 h
  • Kurs 3. Wstęp do studiowania

   E-learning

   5 h
  • Kurs 4. Szkolenie biblioteczne

   E-learning

   5 h
 • Moduł: Człowiek-Myśl-Społeczeństwo
  2 kursy
  20 h
  1 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Filozofia dla każdego

   Konwersatoria

   10 h
  • Socjologia dla każdego

   Konwersatoria

   10 h
 • Moduł: Spotkanie z opiekunem roku I
  1 kurs
  2 h
  0 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Spotkanie z opiekunem roku

   Wykład

   2 h
 • Moduł: Tutoring I
  1 kurs
  15 h
  1 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Tutoring zespołowy

   Warsztat

   15 h
 • Moduł: Rynki medialne
  3 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • W ramach modułu student zapozna się z charakterystyką rynków medialnych w Polsce i na świecie oraz dowie się, w jaki sposób historia mediów determinuje zmiany w świecie medialnym.

  • Kurs 1. Rozwój mediów tradycyjnych

   Konwersatoria

   10 h
  • Kurs 2. Systemy medialne w Polsce i na świecie

   Wykład

   10 h
  • Kurs 3. Rynki reklamy medialnej

   Konwersatoria

   10 h
 • Moduł: Narzędzia informatyczne w reklamie sieciowej
  4 kursy
  60 h
  10 ECTS
  • W ramach tego modułu student nabędzie umiejętności wykorzystania podstawowych narzędzi informatycznych w reklamie internetowej, zarówno w zakresie reklam tekstowych, jak i graficznych. Student nabędzie również umiejętności niezbędne przy pozycjonowaniu stron internetowych.

  • Kurs 1. Reklamy tekstowe

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 2. Przygotowanie reklamy graficznej

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 3. Analityka internetowa

   Warsztat

   20 h
  • Kurs 4. Marketing efektywnościowy (SEM, SEO, PPC)

   Warsztat

   20 h
 • Moduł: Realizacja projektów audiowizualnych
  4 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • W ramach modułu student nabędzie umiejętności związane z projektowaniem, przygotowywaniem, optymalizacją materiałów audiowizualnych w marketingu internetowym.

  • Kurs 1. Fotografia i video jako medium

   Wykład

   6 h
  • Kurs 2. Zarys podstaw technicznych fotografii oraz wideo

   Warsztat

   6 h
  • Kurs 3. Podstawy preprodukcji i postprodukcji

   Warsztat

   9 h
  • Kurs 4. Fotoedycja i obróbka zdjęć

   Warsztat

   9 h
 • Moduł: Prawo mediów i reklamy
  2 kursy
  20 h
  3 ECTS
  • W ramach modułu student nabędzie wiedzę z zakresu prawa mediów i reklamy oraz nabędzie umiejętność stosowania tej wiedzy w praktyce.

  • Prawo mediów

   Wykład

   10 h
  • Prawo reklamy

   Wykład

   10 h
 • Moduł: Teoria gier komputerowych / Gry mobilne
  3 kursy
  30
  9 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Gatunki gier komputerowych/Wprowadzenie gier mobilnych na rynek

   Ćwiczenia

   10 h
  • Systemy turnieowe w e-sporcie/Systemy zarobkowe w grach mobilnych

   Warsztat

   10 h
  • Rynek gier komputerowych/Techniczne aspekty tworzenia gier mobilnych

   Warsztat

   10 h
 • Moduł: Moduł językowy I
  1 kurs
  30 h
  5 ECTS
  • Celem modułu jest doskonalenie znajomości wybranego języka obcego przez studentów. Po zakończeniu studiów licencjackich student powinien posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2.

  • Kurs 1. Język obcy

   Ćwiczenia

   20 h
  • Język obcy e-learning

   e-learning

   10 h
 • Moduł: Technologiczny I
  1 kurs
  15 h
  2 ECTS
  • Celem modułu jest doskonalenie posiadanych przez studentów kompetencji medialnych w zakresie obsługi i korzystania z komputera oraz nowych mediów.

  • Kurs 1. Technologie informacyjne

   E-learning

   15 h
 • Moduł: Spotkanie z opiekunem roku II
  1 kurs
  2 h
  0 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Spotkanie z opiekunem roku

   Wykład

   2 h
 • Moduł: Tutoring II
  1 kurs
  25 h
  1 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Tutoring zespołowy

   Warsztat

   25 h
 • Moduł: E-sport I
  3 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Podstawy e-sportu

   Wykład

   10 h
  • Kurs 2. Budowanie zespołu gamingowego

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 3. Praca trenera e-sportu i zarządzanie zespołem

   Warsztat

   10 h
 • Moduł: E-sport II
  4 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Psycholologia e-sportu i zarządzanie stresem

   Ćwiczenia

   5 h
  • Kurs 2. Praca komentatora i hosta

   Warsztat

   5 h
  • Kurs 3. Monetyzacja oraz sponsoring w branży e-sportu

   Ćwiczenia

   10 h
  • Kurs 4. Administracja turnieju e-sportowego

   Warsztat

   10 h
 • Moduł: Seminarium I
  1 kurs
  10 h
  5 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Seminarium dyplomowe

   Seminarium

   10 h

Formy zajęć dydaktycznych: 

Wykład – forma prezentacji wiedzy polegająca głównie na monologu prowadzącego, uzupełniona często prezentacją multimedialną lub pokazem praktycznym. W CDV zazwyczaj zawiera elementy dyskusji z audytorium, czy udzielanie odpowiedzi na zadawane w trakcie wykładu pytania.

Konwersatorium – forma prezentacji wiedzy wzbogacona o zdobywanie kompetencji społecznych, polegająca na dyskusji na temat przedstawiony przez prowadzącego. Studenci zadają pytania prowadzącemu i sobie nawzajem, dyskutują przedstawione koncepcje, wyrażają swoje zdanie.

Ćwiczenia – zajęcia dydaktyczne o charakterze praktycznym pozwalające zdobyć wiedzę i umiejętności niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadań zawodowych, a wymagające nakładu pracy od studenta. Typowymi ćwiczeniami są zajęcia z wychowania fizycznego, matematyki czy fizyki.

Warsztaty i  laboratoria komputerowe – zajęcia o charakterze praktycznym pozwalające zdobyć umiejętności związane z realizacją zadań zawodowych. Są to zajęcia interaktywne, w których wykładowca przedstawia wprowadzenie teoretyczne, a następnie wspiera studentów w samodzielnej lub zespołowej realizacji zadania. Zajęcia takie w bardzo dużym stopniu angażują studentów i pozwalają zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności i kompetencje społeczne. Warsztaty są dominującą formą realizacji zajęć na większości kierunków w CDV.

E-Learning forma samodzielnego zdobywania wiedzy, rzadziej umiejętności, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do kształcenia zdalnego, wspierana kontaktem z nauczycielem. Zazwyczaj stosowana jako narzędzie wspierające dydaktykę realizowaną w innych formach.

Seminarium – forma zajęć w bezpośrednim kontakcie z promotorem pracy, polegająca na projektowaniu procesu i konsultacji realizacji pracy dyplomowej.

 

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.