Mediaworking – stopnia niestacjonarne 2021 – Collegium Da Vinci Poznań

Mediaworking – stopnia niestacjonarne 2021

I stopnia, niestacjonarne
 • 3 lata

  Czas trwania studiów

 • 1747

  Liczba godzin

 • 191

  Punkty 

 

Moduł – spójny blok zajęciowy w ramach którego występują różne formy realizacji zajęć dydaktycznych, pogrupowanych tematycznie w kursy. Ocena końcowa z danego modułu jest składową ocen z kursów, wchodzących w skład modułu.

Kurs– grupa treści kształcenia, stanowiąca spójną całość. Treści kształcenia można utożsamiać z tematami zajęć.

 

 • Moduł: Zarządzanie projektami marketingowymi
  2 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • Podczas realizacji modułu poznasz elementy metodyk zarządzania projektami, nauczysz się realizować projekt marketingowy z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi oraz zrealizujesz zespołowo projekt w sieci, który będziesz mógł kontynuować po zakończeniu przedmiotu.

  • Kurs 1. Podstawy zarządzania projektami

   Ćwiczenia

   10 h
  • Kurs 2. Projekt zespołowy

   Warsztaty

   20 h
 • Moduł: Public relations
  2 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • Działania z zakresu public relations mogą być częścią marketingu, komunikacji społecznej, zarządzania, a ostatnio mówi się również o współpracy ze specjalistami od content marketingu. Działania te są związane z utrzymywaniem długofalowych relacji z wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniem firmy, pracownikami, inwestorami, organizacjami rządowymi lub liderami społecznymi. Podczas tego modułu studenci poznają kluczowy element public relations, jakim jest media relations, mający na celu utrzymywanie poprawnych stosunków z mediami. Dodatkowo podczas tego modułu studenci będą mieli okazję poznać bliżej warsztat rzecznika prasowego i organizację biura prasowego oraz narzędzia do zarządzania kryzysem komunikacyjnym.

  • Kurs 1. Public i Media relations

   Warsztat

   15 h
  • Kurs 2. Warsztat rzecznika prasowego i organizacja biura prasowego

   Warsztat

   15 h
 • Moduł: Marketing i techniki sprzedaży
  2 kursów
  30 h
  5 ECTS
  • Moduł „Marketing i techniki sprzedaży” oferuje studentom wiedzę na temat wykorzystania potencjału Internetu w planowaniu i prowadzeniu kreatywnych kampanii marketingowych. Studenci poznają poszczególne etapy planowania i wdrażania kreatywnych kampanii oraz stosowane w nich instrumenty i strategie komunikacji. Będą mogli również zbadać i przeanalizować skuteczność podejmowanych działań marketingowych. Podczas warsztatów zapoznają się z wieloma aspektami tworzenia marki oraz z długoterminowymi działaniami wspomagającymi kreowanie jej wizerunku.

  • Kurs 1. Kreowanie marki i wizerunku

   Ćwiczenia

   15 h
  • Kurs 2. Podstawy marketingu i planowanie kampanii marketingowej

   Wykład

   15 h
 • Moduł: Ogólny
  2 kursy
  5 h
  1 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. BHP

   E-learning

   3 h
  • Kurs 2. Szkolenie biblioteczne

   E-learning

   2 h
 • Moduł: Kompetencje przyszłości I (kreatywność i współpraca w zespole)
  2 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Podstawy kreatywności

   Wykład 5 h / E-learning 5 h

   10 h
  • Kurs 2. Warsztat kreatywny

   Warsztat

   20 h
 • Moduł: Tutoring I
  2 kursy
  21 h
  3 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Tutoring grupowy

   Warsztat

   12 h
  • Kurs 2. Tutoring indywidualny

   E-learning 8 h / Spotkanie indywidualne 1 h

   9 h
 • Moduł: Tydzień integracyjny
  3 kursy
  15 h
  3 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Zajęcia wykładowe

   Wykład

   5 h
  • Kurs 2. Zajęcia warsztatowe

   Warsztat

   5 h
  • Kurs 3. Zajęcia ćwiczeniowe

   Ćwiczenia

   5 h
 • Moduł: Social media
  2 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • W module Social media studenci tworzą własny „niezbędnik managera”, w którym gromadzą i testują zróżnicowane narzędzia, usprawniające pracę na poszczególnych etapach tworzenia i prowadzenia mediów społecznościowych z uwzględnieniem najnowszych trendów. W ramach modułu oprócz szerokiego wachlarza narzędzi, studenci poznają również zasady optymalizacji działań w zakresie social mediów oraz nauczą się wykorzystywania ich potencjału.

  • Kurs 1. Wybrane narzędzia social media managera

   Laboratorium

   15 h
  • Kurs 2. Optymalizacja profili społecznościowych

   Laboratorium

   15 h
 • Moduł: Nowe media
  2 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • Nowe media to jeden z kluczowych kanałów komunikacji współczesnego marketera, właśnie dlatego, podczas zajęć w tym module studenci poznają tajniki pracy YouTubera. W trakcie zajęć w pracowni vlogowej studenci nauczą się obsługi kamer, ustawień światła oraz pracy „od zaplecza” w programie OBS Studio. W ramach zajęć z dziennikarstwa internetowego studenci poznają zasady tworzenia treści dostosowanych do współczesnych oczekiwań odbiorców, co ułatwi im poruszanie się w świecie nowych mediów.

  • Kurs 1. Pracownia vlogowa

   Spotkania indywidualne

   15 h
  • Kurs 2. Warsztat dziennikarstwa internetowego

   Laboratorium

   15 h
 • Moduł: Warsztat tworzenia contentu
  2 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • Strategie zarządzania treścią stanowią dzisiaj jeden z kluczowych aspektów komunikacji online. Dobry storytelling, to klucz do sukcesu w SEO, budowaniu marki osobistej oraz wizerunku firmy. W trakcie zajęć w ramach tego modułu studencie poznają strategie tworzenia contentu oraz sposoby na kreację wciągających opowieści, które oczarują odbiorców tych treści.

  • Kurs 1. Social media storytelling z elementami video

   Laboratorium

   15 h
  • Kurs 2. Content marketing w Internecie

   Laboratorium

   15 h
 • Moduł: Kompetencje przyszłości II (przedsiębiorczość, mobilność zawodowa, elastyczność)
  2 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Współczesne otoczenie rozwoju przedsiębiorczości (finanse, elementy prawa i podstaw przedsiębiorczości)

   Wykład 10 h / E-learning 10 h

   20 h
  • Kurs 2. Przedsiębiorczość warsztaty - case study

   Warsztaty

   10 h
 • Moduł: Językowy I
  1 kurs
  30 h
  5 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Język obcy

   Ćwiczenia 10 h / E-learning 20 h

   30 h
 • Moduł: Kompetencje przyszłości III (krytyczne myślenie, organizacja pracy własnej, radzenie ze stresem)
  2 kursy
  30 h
  5 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Człowiek w świecie wielokulturowym (PBL, filozofia, logika, sztuczna inteligencja)

   Wykład 10 h / E-learning 10 h

   20 h
  • Kurs 2. PBL w praktyce - rozwiązywanie rzeczywistych problemów

   Ćwiczenia

   10 h
 • Moduł: Tutoring II
  1 kurs
  20 h
  3 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Tutoring grupowy

   Warsztat

   12 h
  • Kurs 2. Tutoring indywidualny

   E-learning

   8 h
 • E-sport – podstawy
  30h
  ECTS 5
  • Celem kursów wchodzących w skład modułu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu m.in. historii sportów elektronicznych; monetyzacji e-sportu, różnic i podobieństw między e-sportem a gamingiem, podstawowych tytułów e-sportowych, aktualnej sytuacji w e-sporcie, budowania marki własnej w e-sporcie, delegowania zadań, systemu motywacyjnego, zarządzania czasem i zespołem oraz analityki gier.

 • Negocjacje i strategie sprzedaży koncepcji kreatywnych
  30h
  ECTS
  • Proces sprzedaży, techniki i metody sprzedaży, zarządzanie projektem kreatywnym. Student rozpoznaje i ocenia strategie negocjacji ; Student analizuje podstawowe techniki stosowane na poszczególnych etapach procesu sprzedaży i interpretuje uwarunkowania ich stosowania; Student wymienia i wyjaśnia zasady i zakres działania Account Managmentu; Analizuje sytuacje negocjacyjne i odpowiednio argumentuje swoje racje; Stosuje odpowiednie techniki i metody w sprzedaży konceptów kreatywnych; Stosuje techniki komunikacji w budowaniu pozytywnych relacji z klientami ; Postępuje zgodnie z zasadami etycznymi w negocjacjach i sprzedaży; Dba o relacje partnerskie w kontaktach biznesowych)

 • E-sport - teoria gier komputerowych
  30h
  ECTS 5
  • Celem modułu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami z obszaru zaawansowanej symulacji fizyki, sztucznej inteligencja, grafiki trójwymiarowej, trójwymiarowego dźwięku, i obsługi baz danych, w ujęciu historycznym. W ramach kursu student pozna możliwe obszary rozwoju w dziedzinie programowania komputerowego. Na wybranych przykładach spółek campingowych zostaną omówione systemy turniejowe oraz rynek gier w Polsce i na świecie.

 • Organizacja eventu e-sportowego
  30h
  ECTS 5
  • Celem modułu jest zapoznanie studentów z technicznymi zasadami organizacji eventów w e-sporcie. W ramach kursów studenci zrealizują warsztaty, których celem będzie stworzenie kosztorysu wydarzenia e-sportowego w oparciu o wyznaczony na to zadanie budżet. Podczas zajęć studenci opracują również briefy dla poszczególnych dostawców usług, na podstawie których realizowane będzie kontraktowanie podwykonawców.

 • Marketing relacyjny
  30h
  ECTS 5
  • Umiejętności i kompetencje w zakresie budowania pozytywnych relacji z klientami przy uwzględnieniu wiedzy z zakresu koncepcji marketingu relacyjnego, narzędzi budowania i utrzymywania lojalności klientów oraz specyfiki rynku B2B. Klasyfikuje metody i procesy budowania relacji z klientami. Rozpoznaje rodzaje, typy i narzędzi wykorzystywanych do projektowania programów lojalnościowych. Definiuje rodzaje, źródła i sposoby budowania relacji na rynku B2B. Identyfikuje podstawowe elementy procesu budowania relacji. Projektuje program lojalnościowy budujący relacje z klientami. Buduje relacje z klientami na rynku B2B. Interpretuje i aktualizuje posiadaną wiedzy, kwalifikacje i poszerza umiejętności w zakresie budowania relacji z klientami. Współdziała i efektywnie pracuje w zespole projektowym.

 • Rozwój kompetencji interpersonalnych i przywódczych w branży marketingowej
  30h
  ECTS 5
  • Celem tego modułu jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu kluczowych kompetencji miękkich, ze szczególnym naciskiem na kompetencje managerskie, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w roli lidera zespołu marketingowego, jak również członka zespołu. Podczas ćwiczeń praktycznych student będzie miał okazję przećwiczyć kompetencje miękkie w trakcie pracy grupowej jak również indywidualnej. Celem tych ćwiczeń jest zmiana zawodowego sposobu myślenia (professional mindset) i lepsze umiejętności interpersonalne. Dotyczy to zwłaszcza umiejętności komunikacji i pracy zespołowej. Efektem tych zajęć będzie większa pewność siebie, lepsza współpraca z innymi, lepsze zrozumienie siebie, a w roli lidera większa zdolność do przekonywania do własnej wizji i wywierania pozytywnego wpływu na innych członków zespołu i ich wydajność.

 • Komunikacja wizualna marki
  30h
  ECTS 5
  • Celem modułu jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu projektowania identyfikacji wizualnej firm i marek w oparciu o formalne wymogi ksiąg znaków. W warstwie wykładowej student zdobędzie wiedzę dotyczącą kluczowych elementów składowych ksiąg znaków z uwzględnieniem nowych trendów wpływających na kompozycję, kolorystykę czy typografię projektów. Podczas ćwiczeń student w praktyce zastosuje zdobytą wiedzę teoretyczną tworząc księgę znaku dla firmy bądź marki.

 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie
  30h
  ECTS 5
  • Moduł przygotowuje studenta do pracy w środowisku międzynarodowym. Zajęcia wyposażają słuchaczy w podstawowy aparat pojęciowy, dostarczając też wiedzy z zakresu nowoczesnych trendów w komunikacji międzynarodowej. Ćwiczeniowy charakter modułu pomaga studentom nabyć umiejętności i kompetencje cenione na współczesnym rynku pracy, w tym w szczególności: umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne oraz podstawy protokołu dyplomatycznego.

 • Produkcja wydarzeń kulturalnych
  30h
  ECTS 5
  • Po zakończeniu modułu student będzie znał podstawową terminologię związaną z organizacją wydarzeń kulturalnych, będzie rozumie specyfikę rynków docelowych na których organizowane są wydarzenia kulturalne, a także będzie umiał odpowiednio dobierać narzędzia systemowe i procedury marketingu dóbr kultury.

 • Prawo mediów i reklamy
  30h
  ECTS 5
  • Celem modułu jest zapoznanie studenta z funkcjonowaniem mediów w Polsce, w tym mediów drukowanych, audiowizualnych, internetu oraz aspektów dotyczących prawa reklamy. Treści kursów wyposażą studentów w wiedzę m.in. na temat: prawa pasowego, ochrony prawa autorskiego w Internecie, lokowania produktu, reklamy w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, reklamy w prawie autorskim, umów z influencerami, kodeksu etyki w dziedzinie reklamy.

 • Aplikacje mobilne
  30h
  ECTS 5
  • Celem modułu jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu tworzenia oraz wdrażania i marketingu aplikacji moblinych. W trakcie zajęć teoretycznych student zdobędzie wiedzę z zakresu architektury nowoczesnych aplikacji mobilnych opartych o model REST ful, metod składowania danych wykorzystywanych w aplikacjach oraz bezpieczeństwa technologii mobilnych. Student kończący niniejszy moduł potrafił będzie zaprojektować strategie dystrybucji i promocji aplikacji mobilnych w środowisku online. W trakcie zajęć praktycznych student nauczy się programowania aplikacji mobilnych przy użyciu języka Java.

 • Marketing wewnętrzny
  30h
  ECTS 5
  • Celem modułu jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu planowania działań employer brandingowych w organizacji oraz komunikacji wewnętrznej. W warstwie wykładowej student zdobędzie wiedzę dotyczącą kluczowych narzędzi do przygotowania strategii employer brandingowej oraz zasad dotyczących konstruowania komunikacji wewnętrznej ukierunkowanej na budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz firmy. Podczas ćwiczeń student w praktyce zastosuje zdobytą wiedzę teoretyczną tworząc strategię employer brandingową i plan komunikacji wewnętrznej w oparciu o studium przypadku.

 • Warsztaty medialne
  30h
  ECTS 5
  • Celem modułu jest zapoznanie studenta z podstawowymi formami radiowymi i telewizyjnymi oraz ich praktycznym zastosowaniem w codziennej pracy. Po ukończeniu modułu student będzie posiadał umiejętności niezbędne w pracy w mediach radiowych i telewizyjnych. Treści kursów wyposażą studentów w wiedzę m.in. na temat: gatunków radiowych; pracy w rozgłośni radiowej (rola wydawcy, reportera, prezentera); radia w komórce (narzędzia i oprogramowanie: montaż dźwięku); dźwięku w informacji radiowej (o co zapytać i jak rozmawiać z trudnym rozmówcą); zasad pisania i czytania newsów telewizyjnych; pracy prezentera telewizyjnego; roli wydawcy w telewizji informacyjnej oraz wywiadu studyjnego.

 • Marketing strategiczny
  30h
  ECTS 5
  • Wszechstronny marketer to osoba, która doskonale porusza się w świecie nowych mediów znając jednocześnie kluczowe strategie marketingowe, które ukierunkowują pozostałe działania medialne. W ramach zajęć w tym module studenci poznają wybrane strategie marketingowe wykorzystywane na wszystkich etapach życia produktu. Dobry marketing, to wsparcie sprzedaży, dlatego studenci tego modułu będą mieli możliwość przetrenować procesy rozmów sprzedażowych w oparciu o założenia nowego podejścia, jakim jest sprzedaż transformacyjna.

 • Marketing relacyjny
  30h
  ECTS 5
  • Umiejętności i kompetencje w zakresie budowania pozytywnych relacji z klientami przy uwzględnieniu wiedzy z zakresu koncepcji marketingu relacyjnego, narzędzi budowania i utrzymywania lojalności klientów oraz specyfiki rynku B2B. Klasyfikuje metody i procesy budowania relacji z klientami. Rozpoznaje rodzaje, typy i narzędzi wykorzystywanych do projektowania programów lojalnościowych. Definiuje rodzaje, źródła i sposoby budowania relacji na rynku B2B. Identyfikuje podstawowe elementy procesu budowania relacji. Projektuje program lojalnościowy budujący relacje z klientami. Buduje relacje z klientami na rynku B2B. Interpretuje i aktualizuje posiadaną wiedzy, kwalifikacje i poszerza umiejętności w zakresie budowania relacji z klientami. Współdziała i efektywnie pracuje w zespole projektowym.

 • Komunikacja wizualna marki
  30h
  ECTS 5
  • Celem modułu jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu projektowania identyfikacji wizualnej firm i marek w oparciu o formalne wymogi ksiąg znaków. W warstwie wykładowej student zdobędzie wiedzę dotyczącą kluczowych elementów składowych ksiąg znaków z uwzględnieniem nowych trendów wpływających na kompozycję, kolorystykę czy typografię projektów. Podczas ćwiczeń student w praktyce zastosuje zdobytą wiedzę teoretyczną tworząc księgę znaku dla firmy bądź marki.

 • Neuromarketing - Narzędzia i techniki neuromarketingu.
  30h
  ECTS 5
  • Student definiuje i opisuje podstawowe techniki i narzędzia wykorzystywane w neuromarketingu, Student wyjaśnia wykorzystać wiedzę neuromarketingową w praktyce, Student definiuje i wymienia podstawowe pojęcia psychologiczne wykorzystywane w neuromarketingu, Student opisuje i analizuje obszary działalności marketingu, które mogą wykorzystywać wiedzę nauromarketingową, Student prezentuje innowacyjne rozwiązania w oparciu o wiedzę neuromarketingową, Student rozróżnia i wyjaśnia możliwości i ograniczenia wykorzystania wiedzy neuromarketingowej,

 • Pracownia fotograficzna
  30h
  ECTS 5
  • Celem modułu jest wyposażenie studenta w teoretyczną oraz praktyczną wiedzę, która umożliwi mu świadome tworzenie statycznych obrazów wizualnych mających zastosowanie w komunikacji marketingowej. W zakresie teoretycznym student zdobędzie wiedzę umożliwiającą mu stosowanie wszystkich kluczowych elementów formalnych konstrukcji obrazu fotograficznego w zależności od sytuacji komunikacyjnej. W trakcie zajęć student pozna również metody dekonstrukcji i analizy obrazów fotograficznych, które stosuje się zarówno w analizach naukowych, jak i w celu praktycznej rozbudowy warsztatu fotograficznego. Na zajęciach w pracowni fotograficznej student w sposób praktyczny przetrenuje zasady obsługi sprzętu studyjnego oraz zastosuje je realizując projekty sesji zdjęciowych: portretowych, beauty, modowych, produktowych oraz makro.

 • Prawo mediów i reklamy
  30h
  ECTS 5
  • Celem modułu jest zapoznanie studenta z funkcjonowaniem mediów w Polsce, w tym mediów drukowanych, audiowizualnych, internetu oraz aspektów dotyczących prawa reklamy. Treści kursów wyposażą studentów w wiedzę m.in. na temat: prawa pasowego; ochrony prawa autorskiego w Internecie, lokowania produktu, reklamy w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, reklamy w prawie autorskim, umów z influencerami oraz kodeksu etyki w dziedzinie reklamy.

 • Rozwój kompetencji interpersonalnych i przywódczych w branży marketingowej
  30h
  ECTS 5
  • Celem tego modułu jest wyposażenie studenta w wiedzą odnośnie kluczowych kompetencji miękkich, ze szczególnym naciskiem na kompetencje managerskie, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w roli lidera zespołu marketingowego, jak również członka zespołu. Podczas ćwiczeń praktycznych student będzie miał okazję przećwiczyć kompetencje miękkie w trakcie pracy grupowej jak również indywidualnej. Celem tych ćwiczeń jest zmiana zawodowego sposobu myślenia (professional mindset) i lepsze umiejętności interpersonalne. Dotyczy to zwłaszcza umiejętności komunikacji i pracy zespołowej. Efektem tych zajęć będzie większa pewność siebie, lepsza współpraca z innymi, lepsze zrozumienie siebie, a w roli lidera większa zdolność do przekonywania do własnej wizji i wywierania pozytywnego wpływu na innych członków zespołu i ich wydajność.

 • Pracownia fotograficzna

  Mediaworking

  • Celem modułu jest wyposażenie studenta w teoretyczną oraz praktyczną wiedzę, która umożliwi mu świadome tworzenie statycznych obrazów wizualnych mających zastosowanie w komunikacji marketingowej. W zakresie teoretycznym student zdobędzie wiedzę umożliwiającą mu stosowanie wszystkich kluczowych elementów formalnych konsutrkcji obrazu fotograficznego w zależności od sytuacji komunikacyjnej. W trakcie zajęć student pozna równiez metody dekonstrukcji i analizy obrazów fotograficznych, które stosuje się zarówno w analizach naukowych, jak i w celu praktycznej rozbudowy warsztatu fotograficznego. Na zajęciach w pracowni fotograficznej student w sposób praktyczny przetrenuje zasady obłsugi sprzętu studyjnego oraz zastosuje je realizując projekty sesji zdjęciowych: portretowych, beauty, modowych, produktowych oraz makro.

 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie

  Data Science

  • Moduł przygotowuje studenta do pracy w środowisku międzynarodowym. Zajęcia wyposażają słuchaczy w podstawowy aparat pojęciowy, dostarczając też wiedzy z zakresu nowoczesnych trendów w komunikacji międzynarodowej. Ćwiczeniowy charakter modułu pomaga studentom nabyć umiejętności i kompetencje cenione na współczesnym rynku pracy, w tym w szczególności: umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne oraz podstawy protokołu dyplomatycznego.

 • Marketing relacyjny

  zarządzanie kreatywne

  • Umiejętności i kompetencje w zakresie budowania pozytywnych relacji z klientami przy uwzględnieniu wiedzy z zakresu koncepcji marketingu relacyjnego, narzędzi budowania i utrzymywania lojalności klientów oraz specyfiki rynku B2B. Klasyfikuje metody i procesy budowania relacji z klientami. Rozpoznaje rodzaje, typy i narzędzi wykorzystywanych do projektowania programów lojalnościowych. Definiuje rodzaje, źródła i sposoby budowania relacji na rynku B2B. Identyfikuje podstawowe elementy procesu budowania relacji. Projektuje program lojalnościowy budujący relacje z klientami. Buduje relacje z klientami na rynku B2B. Interpretuje i aktualizuje posiadaną wiedzy, kwalifikacje i poszerza umiejętności w zakresie budowania relacji z klientami. Współdziała i efektywnie pracuje w zespole projektowym.

 • Strategie zrównoważonego rozwoju

  zarządzanie kreatywne

  • Zrównoważony rozwój, CSR, CSV. Definiuje i wymienia podstawowe strategie zrównoważonego rozwoju i wyjaśnia uwarunkowania ich stosowania, Wyjaśnia znaczenie elementów strategii zrównoważonego rozwoju, Analizuje możliwości i ograniczenia wykorzystania strategii zrównoważonego rozwoju, Student definiuje i analizuje elementy strategii zrównoważonego rozwoju (CSR i CSV) , Analizuje i projektuje strategię zrównoważonego rozwoju bazując na najlepszych praktykach , Przedstawia i komunikuje adekwatność zastosowania strategii zrównoważonego rozwoju, Buduje plany działań dla organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju, Student jest otwarty na budowanie relacji w ramach zespołu projektowego, Student wykazuje aktywną postawę w obszarze kształtowanie atmosfery współpracy stymulującej otwartość, zaangażowanie i poczucie współtworzenia w zespole.

 • Zarządzanie innowacją - od idei do wdrożenia

  zarządzanie kreatywne

  • Moduł przygotowanie do kompleksowego zarządzania innowacją w przedsiębiorstwie – od idei do wdrożenia; standardy zarządzania procesem innowacyjnym i projektowym, etapy procesu rozwoju innowacji w firmie oraz metodyki i techniki rozwijania innowacji; holistyczne podejście do zarządzania innowacją, jak również poszczególnych elementów składowych tego procesu.

   Przywołuje standardy zarządzania procesem innowacyjnym i projektowym. Wyjaśnia wybrane modele rozwoju innowacji w firmie. Wyjaśnia założenia metodyk zwinnych (Agile, Lean, Scrum). Definiuje istotę i opisuje proces zarządzania wiedzą w organizacji. Wyjaśnia proces rozwoju innowacji w firmie. Tłumaczy kwestie związane z zarządzaniem zespołem projektowym. Inicjuje projekt rozwoju i wdrażania innowacji zapewniając jego ukończenie w założonym budżecie i czasie. Projektuje proces rozwoju innowacji w firmie. Stosuje wybrane metodyki i techniki w procesie rozwoju innowacji. Bierze odpowiedzialność za zarządzanie interdyscyplinarnym zespołem projektowym. Stosuje podstawy zarządzania wiedzą w organizacji. Identyfikuje oraz łączy wiedzę ukrytą i rozproszoną w organizacji.

 • Neuromarketing

  zarządzanie kreatywne

  • Narzędzia i techniki neuromarketingu.

   Student definiuje i opisuje podstawowe techniki i narzędzia wykorzystywane w neuromarketingu, Student wyjaśnia wykorzystać wiedzę neuromarketingową w praktyce, Student definiuje i wymienia podstawowe pojęcia psychologiczne wykorzystywane w neuromarketingu, Student opisuje i analizuje obszary działalności marketingu, które mogą wykorzystywać wiedzę nauromarketingową, Student prezentuje innowacyjne rozwiązania w oparciu o wiedzę neuromarketingową, Student rozróżnia i wyjaśnia możliwości i ograniczenia wykorzystania wiedzy neuromarketingowej, Student ma świadomość znaczenia kompetencji w zakresie integrowania wiedzy psychologicznej i marketingowej , Student współpracuje w grupie w zakresie generowania nowych pomysłów przy wykorzystaniu wiedzy neuromarketingowej.

 • Bezpieczeństwo informacji

  IT Project Management – informatyczne techniki zarządzania

  • W ramach modułu student zdobywa szczegółową wiedzę na temat bezpieczeństwa informacji w organizacji. Poznaje zagrożenia i metody zwalczania cyberprzestępczości i cyberterroryzmu. Omawiane są czynności operacyjne w zakresie wykrywania cyberprzestępczości i cyberterroryzmu. Analizowane będą systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. W tym podjęte będą zagadnienia roli systemów informatycznych w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w organizacji oraz architektura systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach. W ramach case study badane będą podstawowe formy zagrożeń bezpieczeństwa informacji; w tym wyciek informacji i danych – jego ryzyko, przebieg oraz konsekwencje.

 • Time management skills

  IT Project Management – informatyczne techniki zarządzania

  • Celem modułu jest wyposażenie słuchaczy w umiejętność stawiania sobie celów, zatem wymagania od siebie rozwoju, pozostając wiernym zasadzie SMART. Będą mogli przećwiczyć budowanie celów pod każdym względem realnych, a także poszukać przyczyn dotychczasowych problemów z ich osiąganiem. Wiedza ta zostanie uzupełniona o najważniejsze umiejętności zarządzania czasem obejmujące: organizację, priorytetyzację, ustalanie cełów, komunikację, planowanie, delegowanie zadań i razdzenie sobie ze stresem. Umiejętności zarządzania czasem uznaje się za tak ważne, ponieważ pomagają ustrukturyzować pracę w sposób umożliwiający osiąganie celów. Dobre zarządzanie czasem pozwala także na kreatywne i prokatywne podejście do celów. Zasady związane z zarządzaniem czasem oparte są na racjonalnej gospodarce odpowiednimi zasobami, tak by zachować niezbędną dla prawidłowego rozwoju równowagę, pamiętając o dopasowaniu zadań do  indywidualnych predyspozycji.

 • Metody i koncepcje zarządzania

  IT Project Management – informatyczne techniki zarządzania

  • Moduł przygotowuje studenta do pracy w organizacjach w zakresie rozwiązywania problemów zarządzania. Ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej stosowania najnowszych metod i technik zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach.

   Ponadto moduł prezentuje studentom koncepcje wybrane zarządzania takie jak: zasady reengineeringu, koncepcja Lean Management, benchmarking, outsourcing, metoda TBM, kompleksowe zarządzanie jakością TQM oraz zarządzanie wiedzą. Ponadto poznają koncepcje kultur organizacyjnych struktur tradycyjnych oraz organizacji wirtualnych i sieciowych.

 • Proces facylitacji i rola facylitatora

  doradztwo i coaching

  • Facylitacja to metodologia prowadzenia spotkań, służąca wspieraniu efektywności pracy grupy. Jest   to proces, którego celem jest tworzenie przestrzeni do otwartego dialogu pomiędzy ludźmi o różnych punktach widzenia, ideologii a nawet narodowści, po to, by odkryć i zgłębić różnorodne założenia i możliwości. Dzięki facylitacji grupa może dążyć do ustalonego celu, w taki sposób, który utrzymuje zaangażowanie wszystkich osób uczestniczących.

   Główną rolą facylitatora jest takie prowadzenie dyskusji i pracy grupy, aby ułatwić uczestnikom osiągnięcie założonych celów, a metody proponowane przez facylitatora sprawiają, że grupa sam dąży do rozwiązań. I co najważniejsze, facylitator jest odpowiedzialny za proces, który wcześniej przygotowuje pracując z grupą i czyniąc ją odpowiedzoalną za efekty i samodzielne znalezienie rozwiązania, bez wchodzenie w w merytoryczne zagadnienia, nad którymi pracuje grupa. Facylitator jest całkowicie neutralny co do tematów poruszanych na spotkaniu i nie wypowiada się, nie prezentuje swojego punktu widzenia w poruszanych kwestiach, jest bezstronny.

 • Zarządzanie sobą w czasie poprzez zarządzanie strumieniem zadań.

  doradztwo i coaching

  • W obecnych czasach problemem nie jest brak dóbr konsumenckich, ale ich nadmiar, a co z tym się wiąże problem ze znalezieniem czasu i możliwości na korzystanie z tych dóbr. Dlatego też dobre zarządzanie sobą w czasie, a także działanie według ważności zadań i własnych priorytetów jest kluczową kwestią przy uzyskaniu life work balance.

   W module tym celem jest nie tylko przekazanie kluczowych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu czasem, którym  dysponujemy, ale także zweryfikowanie czynności, na które poświęcamy najwięcej czasu. Czyli przyjrzenie się w pierwszej kolejności swoim wartościom, a następnie wykorzystanie konkretnych narzędzi, aby tak zarządzać własną aktywnością w sposób najbardziej efektywny, ale też wartościowy. Temu będą służyły takie metody jak Matryca Eisenhowera, czy planowanie energii na wykonanie zadań zgodnie z Regułą Pareto, czy po prostu sposoby alokacji czasu. Najistotniejszym zaś elementem, który będzie wdrażany w ramach moduły jest model pokazujący jak podejmować decyzję w kwestii wyboru aktywności zaprezentowany w bestsellerowej książce Davida Allena – „Getting Things Done. Czyli sztuka bezstresowej efektywności”, który opiera się na dwóch filarach- pierwszy to uchwycenie wszystkich zadań, które muszą być zrealizowane – natychmiast, później, kiedyś- w ramy logicznego i niezawodnego systemu, a po drugi filar, to zdyscyplinowanie się w taki sposób, aby podejmować wstępne decyzje dotyczące każdego zadania jakiego zamierzasz się podjąć, po to, aby zawsze mieć zaplanowane „następne działanie,  które w każdej chwili można podjąć lub przeprojektować.

 • Introduction to psychology (Wprowadzenie do psychologii)

  doradztwo i coaching

  • Zajęcia z modułu oparte są o literaturę anglojęzyczną z zakresu psychologii ogólnej oraz psychologii eksperymentalnej.

   W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę z zakresu psychologii, w tym wiedzę na temat najważniejszych eksperymentów w psychologii. Dodatkowo zdobędą umiejętność posługiwania się anglojęzyczną terminologią psychologiczną oraz nabędą umiejętność konstruowania badań eksperymentalnych. W trakcie kursu studenci: Zdobędą wiedzę z zakresu psychologii ogólnej i psychologii eksperymentalnej, Rozwiną umiejętność posługiwania się anglojęzyczną terminologią psychologiczną, Nabędą umiejętność konstruowania i przeprowadzania badań eksperymentalnych.

   Tematyka kursu:

   • Psychologia jako nauka,
   • Podstawowe nurty w psychologii,
   • Osobowość,
   • Procesy poznawcze,
   • Emocje i motywacje,
   • Inteligencja,
   • Elementy psychopatologii,
   • Psychologia społeczna
 • Produkcja wydarzeń kulturalnych

  kreatywna produkcja wideo

  • Po zakończeniu modułu student będzie znał podstawową terminologię związaną z organizacją wydarzeń kulturalnych, będzie rozumie specyfikę rynków docelowych na których organizowane są wydarzenia kulturalne, a także będzie umiał odpowiednio dobierać narzędzia systemowe i procedury marketingu dóbr kultury.

 • Marketing i reklama w produkcji audiowizualnej

  kreatywna produkcja wideo

  • Po zakończeniu modułu student będzie znał strategie promocji na rynku muzycznym oraz zna proces planowania festiwali audiowizualnych z uwzględnieniem najważniejszych aspektów prawnych w organizacji takich wydarzeń.

 • Produkcja reklam

  kreatywna produkcja wideo

  • Po zakończeniu modułu student będzie znał proces tworzenia reklamy od koncepcji do realizacji, a także rozumie role craftu, czyli znaczenie realizacji projektu. Student buduje narracje w reklamie posługując się metodą storytellingu i design thinking.

 • Komunikacja wizualna w produkcji wideo

  kreatywna produkcja wideo

  • Po zakończeniu modułu, student będzie miał podstawowe informacje i umiejętności dotyczące zarządzania procesami komunikacji wizualnej, w tym projektowaniem przekazów wizualnych, teorii obrazu.

 • Autoprezentacja biznesowa

  kreatywna produkcja wideo

  • Po zakończeniu modułu student będzie znał podstawowe praktyczne informacje, dotyczące tego, w jaki sposób: a radzić sobie z wystąpieniami publicznymi, konstruować spójne i przyciągające uwagę wypowiedzi, rozpoznawać manipulację językową. W ramach tego modułu student będzie także konstruować autoprezentacje biznesową.

 • Angażująca kampania społeczna

  kreatywna produkcja wideo

  • Po zakończeniu modułu student będzie świadomy znaczenia projektów opartych na ważnych społecznie problemach np. równouprawnienie czy walce z hejtem w sieci. CM jest wszechstronną metodą pozwalającą na projektowanie programów powstałych na bazie potrzeb i zainteresowań przedsiębiorstwa z równoczesnym rozwiązywaniem problemów społecznych. Student projektuje i tworzy kampanie za pomocą metody CM.

 • Projektowanie interfejsów graficznych i stron www

  informatyka

   • Projektowanie interfejsu graficznego aplikacji internetowych i mobilnych
   • Wprowadzenie do aplikacji RIA
   • Projekt architektury informacji oraz systemu wizualnego dla strony internetowej i aplikacji mobilnej
   • JavaScript: Programowanie strukturalne i funkcyjne
   • Architektura informacji
   • JavaScript: Programowanie obiektowe oparte na prototypach
   • Analiza struktur nawigacyjnych
   • JavaScript: Programowanie obiektowe oparte na klasach
   • Elementy strategii wizualnej: kolorystyka, typografia, layout, ikony, logo
   • Biblioteka jQuery
   • Wpływ elementów strategii wizualnej na funkcjonalność
   • Ajax i WebSocket
   • Projektowanie makiet stron internetowych
   • Implementowanie backendu na platformie Microsoft .NET
   • Architektura aplikacji Single-Page Application (SPA)
   • Implementowanie aplikacji SPA z wykorzystaniem popularnych frameworków
 • Systemy zarządzania treścią portali internetowych

  informatyka

   • Systemy zarządzania treścią CMS wprowadzenie
   • Projekt – systemy zarządzania treścią portali internetowych
   • WordPress
   • Zasady projektowania interfejsów stron internetowych
   • CSS
   • ASP .NET język programowania portali internetowych
   • Bezpieczeństwo systemów informatycznych – wybrane zagadnienia
   • WIX
   •  Drupal
   •  Prestashop
   •  Projektowanie motywów CMS
   •  Implementacja platform CMS na serwerze WWW
   •  Tworzenie własnego silnika CMS
 • Zarządzanie projektami

  informatyka

   • Rola zarządzania w projektowaniu systemów informatycznych. Metody zarządzania projektami. PMBoK (Project Management Body of Knowledge) jako zbiór norm i najlepszych rozwiązań w zarządzaniu projektami. Macierz procesów i obszarów wiedzy jako podstawa szczegółowych zaleceń.
   • Elementy procesu wytwarzania oprogramowania. Zwinne zarządzanie projektem. Metodyka młyna (Scrum)
   • Harmonogramowanie. Struktura podziału pracy (WBS). Analiza wartości uzyskanej (EVA). Wykresy sieciowe – czas trwania zadań, zależności, rezerwa czasowa
   • Zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego (CCPM). Bufory czasu w metodzie CCPM i wykresy zużycia buforów. Wyrównywanie i wygładzanie zasobów. Wykresy paskowe Gantta
   • Budżet projektu. Zarządzanie ryzykiem w projekcie informatycznym
   • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Fotografia reklamowa

  grafika

  • Moduł obejmujący wiedzę i umiejętności z zakresu fotografii studyjnej, wraz z obróbką cyfrową zdjęć przy pomocy programów graficznych (np. Lightroom). Moduł łączy podstawy dotyczące technik fotograficznych w studio, z wykorzystaniem sztucznego oświetlenia.

 • Freehand drawing EN/PL

  Urban Management

  • The module provides students with a solid grounding in the principles of drawing.

   Students will learn the key elements of drawing and composing, including how to create sketch perspectives, scale, 3D modeling and introduce texture and tone into their illustrations. Based on cross-disciplinary examples they will get to know on tools and techniques supporting designing urban concepts, visualizing and communicating solutions.

   The practical dimension of the module is aimed at supporting observation skills, sense of proportion, eye coordination, handling of light and shade. After completing the module students will have ability of developing a basic conceptual drawing/plan for presentation and explaining urban solutions.

 • AutoCad EN/PL

  Urban Management

  • Students will gain basic knowledge on the main AutoCad functions and tools supporting design process, modeling, drawing, editing and viewing. Among others: basic functions of draw panel, status bar, shortcuts, layouting, properties of objects,
   navigation inside drawing, creating basic geometric objects, working with files, selection of objects, zooming, using command line, copy and paste between .dwg files and between files from other software, working with references, plotting drawings).
   After completing module students Can redraw printed drawings, draw simple floor planes and basic development plane/concept.

 • Designing public space EN

  Urban Management

  • Module provides students with a practical knowledge and understanding of the role of public space in urban fabric.

   Students will get acquainted with multifunctional and multidimensional destination of a public space. They will learn to use toolkits to support future planning and design skills. Technical approach for public space arrangement will be complemented with humanistic design aspects.

   • Public space – health, well-being and safe cities
   • Accessibility of public space, influence on mobility
   • Public space and urban renewal
   • Creative meeting place
   • Public space – culture and identity
   • Public space – right to the city and human rights
   • Public space – democracy, social participation and governance
   • Public space – local economy stimulator
 • Climate neutral and zero pollution cities EN

  Urban Management

  • Europe’s cities are crucial actors of the transition towards a climate neutral society. Many have already committed and are taking the lead in tackling climate challenges to the 2050 goal. Students will enter into the most urgent information on ongoing processes of climate transition, formulated in the European Green Deal.

   In accessible way students will get an opportunity to collect knowledge and get wider picture on a new way of working in Europe, including policies influential the cities future functioning. Among these – policies on energy supply across the economy, industry, production and consumption, transport food and agriculture, constructions, biodiversity, digital transformation etc.

   The whole undertaking creates need for a new and more effective ways of involving city leaders, city authorities and citizens. What more must be shaped also at the very local level to be effective.

 

Formy zajęć dydaktycznych: 

Wykład – forma prezentacji wiedzy polegająca głównie na monologu prowadzącego, uzupełniona często prezentacją multimedialną lub pokazem praktycznym. W CDV zazwyczaj zawiera elementy dyskusji z audytorium, czy udzielanie odpowiedzi na zadawane w trakcie wykładu pytania.

Konwersatorium – forma prezentacji wiedzy wzbogacona o zdobywanie kompetencji społecznych, polegająca na dyskusji na temat przedstawiony przez prowadzącego. Studenci zadają pytania prowadzącemu i sobie nawzajem, dyskutują przedstawione koncepcje, wyrażają swoje zdanie.

Ćwiczenia – zajęcia dydaktyczne o charakterze praktycznym pozwalające zdobyć wiedzę i umiejętności niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadań zawodowych, a wymagające nakładu pracy od studenta. Typowymi ćwiczeniami są zajęcia z wychowania fizycznego, matematyki czy fizyki.

Warsztaty i  laboratoria komputerowe – zajęcia o charakterze praktycznym pozwalające zdobyć umiejętności związane z realizacją zadań zawodowych. Są to zajęcia interaktywne, w których wykładowca przedstawia wprowadzenie teoretyczne, a następnie wspiera studentów w samodzielnej lub zespołowej realizacji zadania. Zajęcia takie w bardzo dużym stopniu angażują studentów i pozwalają zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności i kompetencje społeczne. Warsztaty są dominującą formą realizacji zajęć na większości kierunków w CDV.

E-Learning forma samodzielnego zdobywania wiedzy, rzadziej umiejętności, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do kształcenia zdalnego, wspierana kontaktem z nauczycielem. Zazwyczaj stosowana jako narzędzie wspierające dydaktykę realizowaną w innych formach.

Seminarium – forma zajęć w bezpośrednim kontakcie z promotorem pracy, polegająca na projektowaniu procesu i konsultacji realizacji pracy dyplomowej.

 

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.