Mediaworking 2020 – studia I stopnia stacjonarne – Collegium Da Vinci Poznań

Mediaworking 2020 – studia I stopnia stacjonarne

I stopnia, stacjonarne
 • 3 lata

  Czas trwania studiów

 • 2193

  Liczba godzin

 • 212

  Punkty 

 

Moduł – spójny blok zajęciowy w ramach którego występują różne formy realizacji zajęć dydaktycznych, pogrupowanych tematycznie w kursy. Ocena końcowa z danego modułu jest składową ocen z kursów, wchodzących w skład modułu.

Kurs– grupa treści kształcenia, stanowiąca spójną całość. Treści kształcenia można utożsamiać z tematami zajęć.

 

 • Moduł: Warsztaty medialne
  5 kursów
  60 h
  5 ECTS
  • W ramach tego modułu student nabędzie umiejętności i rozwinie swój warsztat w zakresie tworzenia komunikatów prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych.

  • Kurs 1. Gatunki medialne

   Wykład

   10 h
  • Kurs 2. Warsztat prasowy

   Warsztat

   10 h
  • Kurs 3. Warsztat radiowy

   Warsztat

   15 h
  • Kurs 4. Warsztat telewizyjny

   Warsztat

   15 h
  • Kurs 5. Warsztat dziennikarstwa internetowego

   Warsztat

   10 h
 • Moduł: Infobrokering i zarządzanie bazami danych
  4 kursy
  50 h
  5 ECTS
  • W ramach tego modułu student nabędzie umiejętności niezbędne do analizowania i monitoringu internetu, pozna narzędzia służące do monitorowania treści w przestrzeni sieci oraz nauczy się tworzyć raporty medialne i infobrokerskie.

  • Kurs 1. Tworzenie i zarządzanie bazami danych

   Wykład

   10 h
  • Kurs 2. Infobrokering i monitoring internetu

   Warsztat

   20 h
  • Kurs 3. Przygotowywanie raportu medialnego i infobrokerskiego

   Warsztat

   15 h
  • Kurs 4. Pozyskiwanie informacji naukowej

   Warsztat

   5 h
 • Moduł: Public relations
  5 kursów
  90 h
  9 ECTS
  • W ramach tego modułu student zapozna się z podstawowymi zagadnieniami PR oraz MR, nabędzie kompetencje niezbędne do poprawnie prowadzonego kontaktu z mediami oraz zapozna się z podstawowymi zasadami CSR.

  • Kurs 1. Podstawy public relations

   Wykład

   10 h
  • Kurs 2. Media relations

   Ćwiczenia

   20 h
  • Kurs 3. Corporate Social Responsibility

   Warsztaty

   15 h
  • Kurs 4. Sponsoring w działalności public relations

   Warsztat

   20 h
  • Kurs 5. Internal PR

   Warsztat

   10 h
 • Moduł: Językowy III
  1 kurs
  40 h
  5 ECTS
  • Celem modułu jest doskonalenie znajomości wybranego języka obcego przez studentów. Po zakończeniu studiów licencjackich student powinien posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2.

  • Kurs 1. Język obcy

   Ćwiczenia

   40 h
 • Moduł: Spotkanie z opiekunem roku IV
  1 kurs
  2 h
  0 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Spotkanie z opiekunem roku

   Wykład

   2 h
 • Moduł: Proseminarium
  1 kurs
  5 h
  1 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Proseminarium

   Wykład

   5 h
 • Moduł: Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe II
  1 kurs
  10 h
  1 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe

   Warsztat

   10 h
 • Moduł: Międzykierunkowy do wyboru 2
  50 h
  10 ECTS
  • W zależności od wybranego modułu.

 • Moduł: Communication design
  5 kursów
  100 h
  10 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Web design

   Warsztat

   20 h
  • Kurs 2. Typografia i projektowanie mediów

   Warsztat

   20 h
  • Kurs 3. Architektura informacji i UX design

   Warsztat

   20 h
  • Kurs 4. Corporate Identity

   Warsztat

   20 h
  • Kurs 5. Elementy programowania i projektowanie aplikacji

   Warsztat

   20 h
 • Moduł: Reklama internetowa
  4 kursy
  100 h
  10 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Reklama prasowa w sieci

   Ćwiczenia

   15 h
  • Kurs 2. Grafika reklamowa

   Warsztat

   35 h
  • Kurs 3. Reklama w mediach społecznościowych i na stronach www

   Warsztat

   30 h
  • Kurs 4. Reklama audiowizualna w internecie

   Warsztat

   20 h
 • Moduł: Seminarium I
  1 kurs
  10 h
  5 ECTS
  • Szczegóły poniżej.

  • Kurs 1. Seminarium dyplomowe

   Seminarium

   10 h

 

Formy zajęć dydaktycznych: 

Wykład – forma prezentacji wiedzy polegająca głównie na monologu prowadzącego, uzupełniona często prezentacją multimedialną lub pokazem praktycznym. W CDV zazwyczaj zawiera elementy dyskusji z audytorium, czy udzielanie odpowiedzi na zadawane w trakcie wykładu pytania.

Konwersatorium – forma prezentacji wiedzy wzbogacona o zdobywanie kompetencji społecznych, polegająca na dyskusji na temat przedstawiony przez prowadzącego. Studenci zadają pytania prowadzącemu i sobie nawzajem, dyskutują przedstawione koncepcje, wyrażają swoje zdanie.

Ćwiczenia – zajęcia dydaktyczne o charakterze praktycznym pozwalające zdobyć wiedzę i umiejętności niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadań zawodowych, a wymagające nakładu pracy od studenta. Typowymi ćwiczeniami są zajęcia z wychowania fizycznego, matematyki czy fizyki.

Warsztaty i  laboratoria komputerowe – zajęcia o charakterze praktycznym pozwalające zdobyć umiejętności związane z realizacją zadań zawodowych. Są to zajęcia interaktywne, w których wykładowca przedstawia wprowadzenie teoretyczne, a następnie wspiera studentów w samodzielnej lub zespołowej realizacji zadania. Zajęcia takie w bardzo dużym stopniu angażują studentów i pozwalają zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności i kompetencje społeczne. Warsztaty są dominującą formą realizacji zajęć na większości kierunków w CDV.

E-Learning forma samodzielnego zdobywania wiedzy, rzadziej umiejętności, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do kształcenia zdalnego, wspierana kontaktem z nauczycielem. Zazwyczaj stosowana jako narzędzie wspierające dydaktykę realizowaną w innych formach.

Seminarium – forma zajęć w bezpośrednim kontakcie z promotorem pracy, polegająca na projektowaniu procesu i konsultacji realizacji pracy dyplomowej.

 

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.