Team manager - Szczecin | Collegium Da Vinci

Studia skierowane są do:

 •  kierowników zespołów, team leaderów, kierowników projektów, kierowników zmian czy koordynatrów w firmach różnego typu
 • osób zamierzających rozwijać karierę zawodową w tym kierunku
 • właścicieli małych firm, którzy nie posiadają wykształcenia w zakresie zarządzania
 • wszystkich, których interesuje zarządzanie zespołem

Opis

 • Będziesz się uczył i pracował z praktykami – osobami, które są aktywne zawodowo poza uczelnią, działają w biznesie, prowadzą własne firmy.
 • Program studiów koncentruje się wokół bieżących trendów i aktualnych potrzeb rynku pracy.
 • Priorytetem jest nastawienie na osadzoną w ugruntowanej wiedzy pracę projektową, podwyższającą poziom kompetencji – w trakcie studiów zrealizujesz projekty symulacyjne indywidualne i zespołowe.
 • Rozwiniesz swoje kompetencje miękkie i twarde.
 • Zyskasz umiejętności krytycznej analizy problemu i selektywnego korzystania z narzędzi oraz metod pracy w zarządzaniu, które są dostępne na rynku.
 • Nauczysz się optymalizować własną pracę, zarządzać zespołem i nie ulegać nieefektywnym chwilowym modom.
 • manager zespołu
 • kierownik obszaru/firmy/zakładu
 • koordynator zespołu projektowego
 • wdrożeniowiec zmian i projektów
 • partner i doradca biznesowy managera

Program studiów

Studia podyplomowe

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 200

  Liczba godzin dydaktycznych

Program studiów

Kluczowe funkcje – wyzwania współczesnego managera (16 godz.)

Nowy początek managera – debiut w zespole (16 godz.)

Manager strażnikiem skarbu (zespołu i firmy) (16 godz.)

Manager XXI wieku – znawcą innowacji i systemów (16 godz.)

Manager coachem/liderem zespołu (16 godz.)

Manager kierownikiem projektów (16 godz.)

Manager regulatorem (16 godz.)

Manager budowniczym zespołów (32 godz.)

Podejmowanie decyzji managerskich (16 godz.)

Manager zmian (16 godz.)

Manager fair play (8 godz.)

Manager a stres i wypalenie (16 godz.)

Warunki zaliczenia

 • test wiedzy i indywidualne zadanie symulacyjne
 • praca dyplomowa praktyczna (projektowa) z wybranego obszaru, z jednym z wykładowców w roli tutora.

Opłaty

za studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023.

Team manager

Na opłaty za studia składają się opłata wpisowa i czesne.

Wpisowe

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2022
 • 150 PLN
  od 1 września 2022

Czesne

 • 4 200 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  2 100 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  420 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 420 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty wpisowej – KROK 2 oraz złożyć dokumenty – KROK 3.

Opłatę wpisową należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. generała Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy Słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze umowy o kształceniu wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższych (tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty wpisowej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy Słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl w Szczecinie Pl. Jana Kilińskiego 3 (sekretariat, wejście C, lokal 207, II piętro) 70–965 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

Pl. Jana Kilińskiego 3 (sekretariat wejście C, lokal 207, II piętro)

70–965 Szczecin

Sekretariat czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 14:30