Nauczanie muzyki - Szczecin | Collegium Da Vinci

Nauczanie muzyki – rekrutacja zakończona

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe Szczecin

Studia podyplomowe przygotowują do nauczania muzyki oraz umożliwiają zdobycie stosownych umiejętności praktycznych i warsztatowych w tym zakresie.
Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w wiedzę merytoryczną potrzebną do nauczania muzyki.

Dla kogo?

Studia adresowane są do absolwentów – absolwentów studiów wyższych stopni. Celem podyplomowych jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania muzyki jako kolejnego przedmiotu.

Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe I stopnia lub II stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne.

Opis

Wymagane od kandydatów

 • ukończone studia wyższe I stopnia,
 • przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje zawodowe, jakie spotkanie absolwent

Kwalifikacje do nauczania muzyki w szkołach i pomocniczych domach kultury, dla absolwentów studiów magisterskich narzędzi do nauczania muzyki w szkołach podstawowych.

Nazwa kierunku, plan, program i jakość wykonania czynności

 • w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardowego świadczenia usług nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450),
 • w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru tematu (Dz. 2017 poz. 1575),
 • w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w szkołach lub szkołach lub podstawach kształcenia dla obsługi technicznej szkoły, kształcenia, kształcenia ogólnego dla szkół, narzędzi przysposabiających do kształcenia ogólnego dla policji. ,
 • w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w podstawach programu kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, technikum oraz powołanych szkół II stopnia.

Program studiów

Studia podyplomowe

Zajęcia się na poziomie weekendowym.

 • 3 semestry

  Czas trwania

 • 270

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 90

  Liczba godzin praktyki

Realizowane zagadnienia m.in.:

 • Podstawy wiedzy o muzyce.
 • Projektowanie artystycznech.
 • Metodyka nauczania muzyki.
 • Technologie informacyjne w nauczaniu muzyki.

Warunki zaliczenia

 • złożenie tokiem studiów zaliczeń
 • udział w sesji w formie prezentacji portfolio.

 

Opłaty

za studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023.

Nauczanie muzyki.

Na opłatach na studiach opłata wpisowa i współczesne.

Opłata wpisowa

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2022
 • 150 PLN
  od 1 września 2022

Czesne

 • 3 600 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  1 800 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  360 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 360 PLN

  Absolwenci CDV i WSNHiD podzielimy zniżkę w dzisiejszym (wielkości pierwszej z dziesięciu dziesięciu).

Rekrutacja

Aby nauczyć się na studiayplomowe, należy odwołać się do strony internetowej formularzacyjny , nawiązanie linii wpisowej – KROK 2 oraz rekrutować wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę wpisową  należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. ogólnya Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty mają każdy Słuchacz będzie aktualności na indywidualny numer konta (numer jest generowany automatycznie podczas procedury internetowego serwisu, wpis w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze umowy o kształceniu wraz z ustępami podpisanymi na każdej stronie (wydrukowane z upoważnieniem rekrutacyjnym),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni (tylko do wglądu),
 • opłaty wpisowej.

Na dwa tygodnie na poznaniu informacji o stanie Uprzejmie otrzymali drogę do przejścia na drogę przejścia.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl w Szczecinie Pl. Jana Kilińskiego 3 (sekretariat, wejście C, lokal 207, II piętro) 70–965 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuprawnionego kierunku w przypadku posiadania uprawnień do kontroli.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl w Szczecinie

Pl. Jana Kilińskiego 3 (sekretariat wejście C, lokal 207, II piętro)

70–965 Szczecin

Sekretariat czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 14:30