Nauczanie chemii - Szczecin | Collegium Da Vinci

Nauczanie chemii – rekrutacja zakończona

Podyplomowe ośrodki zamiejscowe Szczecin

Celem studiów podyplomowych jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczyciela czy nauczycielki do nauczania chemii, aby w ciekawy i inspirujący sposób potrafili zachęcić ucznia do poznawania wiedzy chemicznej poprzez wykonywanie doświadczeń oraz wykorzystywanie na lekcji w celach edukacyjnych różnych, dostępnych multimediów.

 

Dla kogo?

Studia nauczycielskie, którzy chcą znaleźć treści i metody nauczania do nauki w szkole naukowej, chemicznej oraz dla osób z nauk pedagogicznych, absolwentów studiów technicznych, z zakresu kontroli technicznych, matematyczno- lub innych, pomocy technicznej kontroli przedmiotów przyrodniczych.

Absolwent, który ukończy studia podyplomowe Nauczanie chemii jest uprawnionym do nauczania chemii w szkole podstawowej (dla absolwentów studiów wyższych I stopnia), lub w liceum, technikum i szkole szkolnej oraz księgowej w przypadku nauczycieli ze stopniem magistra.

Wymagane od kandydata: ukończone studia wyższe I stopnia lub II stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne.

Opis

Wymagane od kandydatów

 • ukończone studia wyższe I stopnia,
 • Ukończone studia na studiach z naukami matematyczno-przyrodniczymi lub innymi, w programie których uczymy się przyrodnicze
 • przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje zawodowe, jakie spotkanie absolwent

 • absolwent studiów pierwszego stopnia, aby uzyskać pomoc techniczną dla nauczycieli jako kolejny na poziomie szkoły podstawowej,
 • absolwent studiów drugiego stopnia lub stopniach studia magisterskich uzyskali dostęp do nauczania na wszystkich poziomach edukacji (szkoła podstawowa, edukacja, szkoła zawodowa/branżowa)

Nazwa kierunku, plan, program i jakość wykonania czynności

 • w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardowego świadczenia usług nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450),
 • w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru tematu (Dz. 2017 poz. 1575 ze zm.)

Program studiów

Studia podyplomowe

Zajęcia się na poziomie weekendowym.

 • 3 semestry

  Czas trwania

 • 270

  Liczba godzin dydaktycznych

 • 90

  Liczba godzin praktyki

Realizowane zagadnienia m.in.:

 • Pracownia chemiczna od podstaw.
 • Laboratorium chemiczne w praktyce.
 • Dydaktyka chemii:

– chemia,

– chemia organiczna,

– stechiometryczne.

 • Planowanie pracy i realizacja zadań nauczyciela.
 • Aktywizujące formy nauczania chemii w szkole – różne rodzaje instrumentów chemicznych.
 • Technologia informacyjna w nauczaniu chemii.

 

Warunki zaliczenia

 • złożenie wymaganych tokiem studiów zaliczeń
 • udział w sesji w formie prezentacji portfolio Słuchacza.

Opłaty

za studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023.

Nauczanie chemii

Na opłaty za studia składają się opłata wpisowa i czesne.

Opłata wpisowa

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2022
 • 150 PLN
  od 1 września 2022

Czesne

 • 4 200 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  2 100 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  420 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 420 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny dokonać opłaty wpisowej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę wpisową należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. generała Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy Słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze umowy o kształceniu wraz z ustępami podpisanymi na każdej stronie (wydrukowane z upoważnieniem rekrutacyjnym),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni (tylko do wglądu),
 • opłaty wpisowej.

Na dwa tygodnie na poznaniu informacji o stanie Uprzejmie otrzymali drogę do przejścia na drogę przejścia.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl w Szczecinie Pl. Jana Kilińskiego 3 (sekretariat, wejście C, lokal 207, II piętro) 70–965 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuprawnionego kierunku w przypadku posiadania uprawnień do kontroli.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

Pl. Jana Kilińskiego 3 (sekretariat wejście C, lokal 207, II piętro)

70–965 Szczecin

Sekretariat czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 14:30