HR Business Partner - Szczecin | Collegium Da Vinci

Studia skierowane są do:

 • osób, które chcą rozwijać swoją karierę zawodową w obszarze zarządzania ludźmi, są odpowiedzialne za kształtowanie polityki HR, pracują w działach HR lub wspierają procesy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, ich stanowisko to doradca HR, specjalista HR
 • osób, które mają aspiracje do pełnienia funkcji partnera strategicznego dla zarządu firmy, chcą kreować nowoczesne rozwiązania odnoszące się do strategii, inicjować pomysły na poziomie systemów i procesów.

Opis

 • Będziesz się uczył i pracował z praktykami – osobami, które są aktywne zawodowo poza uczelnią, pracują w biznesie, prowadzą własne firmy.
 • Możesz liczyć na doradztwo i mentoring wykładowców.
 • Niezawodny dowód skuteczności – zdecydowana większość absolwentów studiów w CDV awansuje w strukturach firmy i poprawia swoją pozycję na rynku pracy.
 • Będziesz gotowy odpowiedzieć na potrzeby HR organizacji od poziomu diagnozy i jej potrzeb do wdrażania konkretnych rozwiązań.
 • Poznasz główne role i kompetencje HR BP wraz z budową marki HR BP w organizacji.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat kluczowych narzędzi pracy HR BP dedykowanych do przypisanych obszarów wsparcia biznesu.
 • Uzyskasz wiedzę niezbędną do współtworzenia i wzmacniania marki pracodawcy poprzez działania w zakresie motywacji, relacji pracowniczych i komunikacji wewnętrznej.
 • HR Business Partner
 • rekruter – architekt kariery
 • doradca biznesowy (HR)
 • trener wewnętrzny – kierownik projektów szkoleniowych
 • audytor w działach HR
 • agent zmian – wdrożeniowiec
 • lider zespołów projektowych (HR)

Kim jest HR Business Partner?

Odpowiada Piotr Wiśniewski,
kierownik merytoryczny kierunku

Program studiów

Studia podyplomowe

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

 • 2 semestry

  Czas trwania

 • 192

  Liczba godzin dydaktycznych

Program studiów

 • Kluczowa rola HR BP jako partnera strategicznego – wprowadzenie do studiów (16 godz.)
 • Personal branding HR BP (16 godz.)
 • HR BP manager talentów (16 godz.)
 • HR BP innowantor i integrator (16 godz.)
 • HR BP ambasador marki (16 godz.)
 • HR BP specjalistą ds. ocen i pomiaru poziomu kompetencji (16 godz.)
 • HR BP agentem zmiany, specjalista w prawie pracy (16 godz.)
 • HR BP kierownikiem lub realizatorem projektów HR (16 godz.)
 • HR BP kierujacym zarządzaniem wiedzą (16 godz.)
 • HR BP motywator i specjalista prawa pracy (16 godz.)
 • HR BP trenerem i animatorem spotkań (16 godz.)
 • HR BP specjalistą w zarzadzaniu kryzysem (16 godz.)
 • Warsztat dyplomowy (16 godz.)

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy zaliczeniowej poprzez opracowanie koncepcji wdrożenia zmian rozwojowych w wybranej organizacji wraz ze scenariuszami i harmonogramem pod opieką tutora, zakończony prezentacją i obroną projektu przed komisją.

Opłaty

za studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023.

HR Business Partner

Na opłaty za studia składają się z opłata wpisowa oraz czesne.

Wpisowe

 • 0 PLN
  do 31 sierpnia 2022
 • 150 PLN
  od 1 września 2022

Czesne

 • 4 200 PLN
  płatność jednorazowa
 • 2x
  2 100 PLN
  płatność w 2 ratach
 • 10x
  420 PLN
  płatność w 10 ratach

Zniżki absolwenckie

 • 0 PLN
  wpisowego
 • 420 PLN
  Absolwenci CDV i WSNHiD otrzymują zniżkę w czesnym (wielkości pierwszej z dziesięciu rat).

Rekrutacja

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty wpisowej – KROK 2 oraz  złożyć wymagane dokumenty – KROK 3.

Opłatę wpisową należy wpłacać na konto:

Collegium Da Vinci
ul. generała Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
02 1090 1476 0000 0001 3627 5750
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy Słuchacz będzie dokonywał na indywidualny numer konta bankowego (numer jest generowany automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza, widoczny w umowie).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do J.M. Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekurtacyjnego),
 • ankieta osobowa (wydrukowana z formularza rekrutacyjnego),
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (tylko do wglądu),
 • potwierdzenie opłaty wpisowej.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy Słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczącego pierwszego zjazdu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl w Szczecinie Pl. Jana Kilińskiego 3 (sekretariat, wejście C, lokal 207, II piętro) 70–965 Szczecin europabiz.pl@gmail.com tel. kom. 724 464 000, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Biuro Rekrutacji

Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl w Szczecinie

Pl. Jana Kilińskiego 3 (sekretariat wejście C, lokal 207, II piętro)

70–965 Szczecin

Sekretariat czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 14:30